DUW DYDD GWENER

Rhif ffôn:+1(804)579-0949 E-bost: urdollsshop@gmail.com

Doliau Rhyw Aeddfed a Milf Gorau am y Pris Gorau

Mwynhewch ein casgliad gyda'r doliau rhyw aeddfed rhad maint oedolion rhad gorau. Doliau Rhyw MILF realistig yw'r categori uchaf a mwyaf poblogaidd yn y byd o doliau rhyw lifelike Milf oherwydd eu bod yn cynrychioli mamau sengl poeth sydd â ffigwr curvy, athrawes, pennaeth benywaidd swyddfa ac yn y blaen. Gallant ymddangos yn ganol oed, neu'n hŷn, fodd bynnag, mae eu croen a'u cyrff yn cael eu cynnal a'u cadw'n dda.

Casgliad doliau rhyw MILF wedi cyrraedd

Mae llinell yr Urdolls o doliau rhyw MILF wedi cyrraedd: os ydych chi'n hoffi merched hŷn, peidiwch ag edrych ymhellach. Mae'r diwydiant doliau rhyw wedi profi ffyniant enfawr yn y farchnad fodern oherwydd y gwerthfawrogiad enfawr a'r galw amdanynt doliau rhyw silicon gan bobl na allant fyw eu ffantasïau rhywiol trwy bobl go iawn. Mae doliau rhyw yn boblogaidd iawn y dyddiau hyn a hyd yn oed yn fwy derbyniol yn y gymdeithas fodern. Yn enwedig nawr bod gwneuthurwyr doliau rhyw yn datblygu doliau hynod realistig, byddwn yn gweld doliau rhyw lifelike gyda deallusrwydd artiffisial yn y dyfodol, gan obeithio eu gwneud yn fwy tebyg i fodau dynol. Mae'r diwydiant wedi mynd trwy ddatblygiadau a datblygiadau pellach, gan ddefnyddio'r deunyddiau diweddaraf fel deunyddiau silicon a TPE i ailadrodd cyffyrddiad a theimlad person go iawn. Mae datblygiadau eraill yn cynnwys argaeledd opsiynau di-ri i ddewis ohonynt, sydd wedi arwain at farchnad enfawr lle gall pob prynwr gael rhywbeth sy'n gweddu i'w hoffterau a'i chwaeth. Amrywiad yn y diwydiant doliau oedolion yw dol rhyw MILF.

Gwerthu doliau milf curvy a doliau rhyw aeddfed go iawn

Mae MILF yn acronym ar gyfer "Mother I would Like to Fuck" ac mae'n cyfeirio at fenywod aeddfed gyda harddwch dirgel a synhwyraidd anorchfygol. Mae'r diddordeb mawr mewn merched aeddfed wedi bodoli ers cyn cof, ac nid yw'n syndod bod y diwydiant doliau rhyw yn cynhyrchu doliau rhyw mor ddifyr, llawn bywyd gan fod cymaint o alw amdanynt. Mae merched aeddfed yn cael eu hystyried nid yn unig yn hardd ac wedi'u datblygu'n dda yn gorfforol ac yn gorfforol, ond hefyd yn brofiadol iawn yn y grefft o ryw, a gall doliau rhyw ddod â llawer o fanteision i ddynion neu fenywod sengl a hyd yn oed cyplau. Mae llawer o fenywod yn prynu doliau rhyw ar gyfer ffotograffiaeth, addurno neu steilio, mae gan rai cleientiaid bartneriaid ond maent hefyd yn defnyddio doliau rhyw fel ffordd i arbrofi gyda ffantasïau heb brifo'r hanner arall, rydym hefyd yn gweld cyplau yn defnyddio doliau rhyw silicon realistig neu ddoliau cariad i sbeis i fyny eu priodas. Mae'n gwbl normal cael a Doli rhyw Japaneaidd a datblygu perthynas arbennig gyda hi hefyd. Aeddfed dol rhyw benywaidd gwybod beth maen nhw'n ei wneud i arwain eu partneriaid trwy gyfnod anodd. Mae llawer o lonydd synhwyrol yn fanwl iawn. Felly, mae ein doliau rhyw premiwm wedi'u cynllunio i edrych fel MILFs ym mhob ffordd.
 
Mae'r diddordeb gyda doliau rhyw MILF yn deillio o'u priodoleddau corfforol tew a synhwyrus, sy'n eich galluogi i gydio ynddynt a mwynhau eu cromliniau a'u cnawd pan fyddwch chi'n cael rhyw boeth gyda'ch partner dol rhyw silicon. Nid yw'n anghyffredin bod yn brydferth, ond yn heneiddio fel gwin mân, mae'n dal yn anorchfygol ar oedran aeddfedrwydd, ond mae'n brin ac yn gymeradwy. Nid yw MILFs yn anghyffredin mewn bywyd bob dydd a gallent gynnwys mam boeth eich ffrind gorau, athro coleg neu reolwr swyddfa sy'n dal i wisgo sgertiau a chrysau hudolus gyda holltiad dwfn sy'n eich gwneud yn wyllt. Mae'r ffantasi o allu cysgu gyda cougar yn gyffredin ac mae dol rhyw aeddfed yn rhoi'r profiad hwnnw i chi, nid yn unig y byddwch chi'n cael eich swyno gan ei harddwch, ond bydd gwendid eich coesau o'r pleser rhywiol yn deillio o gael rhyw gyda hi. .
 
Yn y byd cyfathrebu chwedlonol Asiaidd Siapan, mae menywod aeddfed yn cyfeirio at fenywod rhwng 30 a 50 oed, sy'n cynrychioli hunangynhaliol, hyderus, dysgedig, connotative, bywiog, cain, urddasol, ochr wyllt a merched gwych. Nid yw'r merched hyn yn gwyro oddi wrth sefyllfaoedd anghyfforddus ac maent yn gallu delio â'r sefyllfa yn ddoeth ac yn osgo diolch i'w hyder aruthrol a'u personoliaethau annibynnol. Mae doliau rhyw aeddfed yn debyg i'r nodweddion hyn o ferched aeddfed go iawn, fel corff chubby, ond bydd doliau aeddfed hefyd yn gwrando'n ddiamod ar eich holl farn ac weithiau'n rhoi'r gofal a'r cariad rydych chi'n eu haeddu fwyaf pan fyddwch chi eu hangen fwyaf.

Mwynhewch ein casgliad o'r doliau rhyw aeddfed maint oedolion gorau a milfs rhywiol

Mae'n bwysig iawn dewis gwerthwr sy'n ddibynadwy ac y mae ei gynhyrchion yn ddiogel i gyffwrdd â'ch croen noeth. Felly, dylech ddewis rhywun sydd â phrofiad helaeth yn y diwydiant ac sy'n darparu cynhyrchion i chi wedi'u gwneud o'r deunyddiau crai diweddaraf a mwyaf di-haint. Mae'r angen am berffeithrwydd hefyd yn bwysig wrth brynu'r doliau rhyw hyn, rhag ichi fod eisiau prynu rhywbeth nad yw'n edrych yn naturiol a chael eich troi i ffwrdd gan eich buddsoddiad eich hun. Felly dewiswch werthwr bob amser sy'n rhoi sylw i fanylion ac yn cynnig i chi doliau cariad sy'n edrych yn union fel merched go iawn. Os ydych chi'n chwilio am y gorau yn y busnes yn ôl y meini prawf uchod, urdolls yw eich cyrchfan delfrydol.
 
Rydym yn eirioli defnyddio doliau rhyw go iawn ac rydym am ddod â'r silicon a'r silicon gorau i chi TPE chwe dol i wireddu eich breuddwydion. Os ydych chi'n chwilio am ddol gariad realistig, edrychwch ar ein casgliad, ac os na fyddwch chi'n dod o hyd i'r hyn rydych chi'n edrych amdano, rhowch wybod i ni a byddwn yn eich helpu i ddod o hyd i'r ddol freuddwyd honno.
Mae ein Doli Rhyw MILF Oherwydd ei phrofiad a'i gwybodaeth helaeth, mae menywod aeddfed yn gallu perfformio amrywiaeth o swyddi rhywiol yn rhwydd, felly mae'n bwysig i bartner silicon aeddfed fod yr un mor hyblyg wrth berfformio'r swyddi rhywiol cymhleth hyn yn rhwydd Ydy, yn union fel MILF go iawn. . Mae'r cymalau a'r esgyrn o ansawdd uchel a ddefnyddir yn ein doliau cariad yn sicrhau ein bod yn creu cydymaith llawn-oedolyn i chi y gellir ei leoli mewn unrhyw ffordd yr hoffech chi gael y gorau ohonoch chi'n hwyl ohono.
 
Gallwch ddod o hyd i'n doliau rhyw eraill yma: doliau rhyw silicon, doliau cariad, doliau go iawn, doliau rhyw gwrywaidd, doliau rhyw anime, doliau rhyw Japaneaidd
 
Brandiau yr ydym yn falch ohonynt: Doliau WM, Doll Irontech, DHOLL, SE Dol

Eitemau fesul Tudalen:

Trefnu Fesul:

Dod o hyd i fwy

Chwiliadau Poblogaidd

Cyhoeddiad Dolliau Rhyw Go Iawn

Mwy

Black Friday Sex Doll Brand Sale Casgliad Siopa Ar-lein

NO.16

2022-11-20 22:30:29

Dyma gasgliad o'r holl weithgarwch brandio cyfredol ar y wefan hon. Bob mis rydym yn ymdrechu i ddarparu cynigion amrywiol i ddefnyddwyr, a gall cynhyrchwyr doliau rhyw sy'n cymryd rhan amrywio o bryd i'w gilydd. Yn fyr, yma fe welwch unrhyw frand o weithgareddau doli rydych chi eu heisiau, byddwn yn parhau i ddiweddaru ...

Cynnal parti doliau rhyw Calan Gaeaf mawreddog

NO.15

2021-10-22 22:04:23

Fe wnaethon ni gynnal gwisg Calan Gaeaf gêm sgwid mawreddog yn rhywle yn yr Unol Daleithiau, ac mae croeso i chi gymryd rhan, lle gwnaethon ni arddangos llawer o ddoliau rhyw yn gwisgo gwisgoedd gŵyl sanctaidd. Cyn gynted ag y byddwch chi'n cyrraedd lleoliad y parti, fe welwch y wrach Calan Gaeaf yn gyntaf. Enw'r wrach yw Sabrina, Sabri ...

Sut i ofalu am ddoliau rhyw?

NO.14

2021-05-25 22:47:14

Mae faint o flynyddoedd y gellir defnyddio'r ddol urdolls yn dibynnu ar gyflwr y defnydd a'r gofal. Mae doliau rhyw sy'n cael eu defnyddio a'u symud yn aml yn fwy tueddol o wisgo a rhwygo. Rydym yn deall bod eich dol rhyw yn fuddsoddiad, felly rydym wedi llunio rhai awgrymiadau i gynnal ansawdd a bywyd eich rhyw dol ...