DUW DYDD GWENER

Rhif ffôn:+1(804)579-0949 E-bost: urdollsshop@gmail.com

Crynodeb Argymhelliad Cynnyrch Prynu doliau rhyw go iawn

Croeso i'r Ganolfan Argymell Cynnyrch Doll Rhyw yn y siop urdolls. Rydym wedi grwpio gwahanol fathau o ddoliau rhyw gyda'n gilydd er hwylustod i chi. Efallai bod ganddyn nhw'r un set. Ond mae gan bob un ei nodweddion ei hun, pob un dol rhyw go iawn mae ganddo ei nodweddion unigryw ei hun. Os ydych chi'n berson ag anawsterau dewis, efallai yma y gall eich helpu chi. Rwy'n awgrymu eich bod chi'n dod o hyd i'r holl fodelau a brandiau cydnaws yn y siop urdolls. Mae'r modelau hyn yn cael eu harchwilio a'u dilysu ar ôl eu derbyn yn y warws. Y peth pwysicaf yw dewis eich dol cariad yn ofalus. Nid yw hyn bob amser yn hawdd, a gallaf gynnig y dewis eithaf cymhleth hwn i chi yma.

Rhestr a Argymhellir

 • Personoli

  Doll Rhyw yn Mwy Y Posibilrwydd o Bersonoli

  Er bod yna bethau eraill mewn cariad heblaw rhyw pur, mae gan ddoliau cariad yn naturiol fagina ac anws. Yn ogystal, mae ganddi dafod yn ei cheg ac weithiau hyd yn oed dannedd. Rwy'n hoffi'r ffordd y maent yn wallgof ac yn anorchfygol. Roeddwn yn ffodus iawn i'w gweld yn feddw. meddai hi. Ymunwch â'n clwb cefnogwyr a rhowch fwy o sylw i ni, a chewch chi'r amser gorau ...
 • Merched real

  Bydd doliau rhyw yn disodli menywod go iawn

  Mae honiadau hyd yn oed y byddwn yn cyrraedd y pwynt lle bydd doliau rhyw yn disodli menywod go iawn, oherwydd bod doliau rhyw wedi dod mor realistig fel na ellir eu gwahaniaethu bellach oddi wrth fenywod go iawn o ran ymddangosiad. Pan welwch y nifer fawr o opsiynau sydd ar gael, nid oes lle i wall. Ni waeth beth sy'n gwneud i'r sudd lifo, fe welwch hi yma. Suc ...
 • Arddangosfa Fach

  Arddangosfa Fach Mwyaf Eisiau Rhyw Doll

  Yn aml, pan glywn y geiriau "rhad" neu "rhad" wrth edrych ar ddoliau rhyw, gallwch ddychmygu dod o hyd i ddoliau ffrwydrol ofnadwy'r 90au neu rai doliau rhyw rhad i ddisgyn ar wahân pan gânt eu defnyddio gyntaf. Er enghraifft, gallwch ei ddefnyddio fel gwrthrych cymhellol, a gallwch chi osod hambwrdd, keychain, neu ffôn clyfar arno. Dim mwy o ddarfod, yr arddangosfa fach o'r go iawn ...
 • Rhyfeddu Eraill

  Mae Doll Rhyw Go Iawn bob amser yn Barod I Rhyfeddu Eraill

  Mae'r teclyn hwn yn berffaith ar gyfer rhoi ymdeimlad gwirioneddol o gwmnïaeth i'r perchennog, tra'n caniatáu i ddoliau rhyw ymateb yn realistig i ryw. Mae hi bob amser yn barod i syfrdanu eraill a dangos ei chyflwr gorau bob tro. Heddiw, fe wisgodd hoff ddillad isaf ei chefnogwyr a rhoi strip-bryfocio angerddol iddynt. Ni waeth pa fath o fenyw fydd yn creu argraff arnoch chi, gallwch chi ...
 • Cwsmeriaid Bodlon

  Adborth Cadarnhaol Doll Rhyw Gan Gwsmeriaid Bodlon

  Yn dibynnu ar y fersiwn, gall sefyll a bod â digon o gryfder yn y breichiau a'r dwylo i ddarparu ar gyfer gwrthrychau. Gallwch ddewis uwchraddiad i sicrhau y gall eich dol rhyw sefyll heb gwympo hyd yn oed. Gyda dol Cariad mor fodern, gallwch chi adeiladu gwir berthynas a bod yn hapus am nifer o flynyddoedd. Nid oes dim o hyn yn effeithio ar ansawdd. Bob dydd rydyn ni'n derbyn positiv ...
 • Math Union

  Mae Doll Rhyw Go Iawn yn Dewis Y Math Union o Ferch Mae hi'n Ei Hoffi

  Dim ond edrych ar y wigiau niferus sydd gennym ar gyfer Love Dolls. Yr union ferch yn eich breuddwydion yw pwy mae'r ddol yn cwrdd pan gyrhaeddant adref. Gallwch ddewis yr union fath o ferch rydych chi'n ei hoffi. Ydych chi'r math o foi sy'n hoff o ferched plump croen tywyll? Efallai mai chi yw'r math sy'n hoffi menywod petite-breasted fflat. Gobeithio y gwnewch chi fwynhau'r canlynol a chofiwch, os ydych chi'n ne ...
 • Doll Rhyw Go Iawn

  Defnyddir Doll Rhyw Go Iawn i Greu’r Lefel Uchaf o Lawenydd Mewn Pobl

  Dyna pryd y defnyddiwyd technoleg fodern i greu'r lefel uchaf o bleser a gafodd bodau dynol erioed. Mewn gwirionedd, rwyf wedi strwythuro'r adran gyngor gyfan yn y blog hwn, a fydd yn eich dysgu sut i lanhau, cuddio, gwisgo i fyny, a hyd yn oed cyngor cyffredinol ar sut i wneud y gorau o ddoliau oedolion. Ac mae'n llawer mwy na mastyrbwr sy'n costio lo ...
 • Ffantasi Rhywiol

  Mae'ch Cydymaith Doll Rhyw Go Iawn yn Bodloni'ch Ffantasi Rhywiol

  Gallwch chi wisgo, gwneud a dylunio eich dol rhyw eich hun yn ôl eich dewis. Ni fydd hi byth yn eich gwrth-ddweud nac yn mynegi dymuniad tragwyddol fel menyw go iawn. Byddwch chi'n dechrau colli cwsg nes i chi gael un! Rydym yn cynnig amrywiaeth o ddoliau rhyw TPE i ddod o hyd i'ch partner delfrydol a bodloni'ch ffantasïau rhywiol. Mae gennym wahanol arddulliau a phrisiau i gyd-fynd â'r ...
 • Dolls Rhyw Go Iawn

  Mwynhewch Y Pethau Funniest Gyda Doll Rhyw Go Iawn

  Diflas a dibwrpas. Mae hi'n hoffi mwynhau'r pethau mwyaf doniol gyda chefnogwyr a dweud wrthyn nhw sut mae hi'n teimlo. Ni fyddai unrhyw un yn meddwl eu bod wedi cael rhyw gyda bodau dynol wrth gymryd un o'r doliau. Yn ffodus, mae defnyddio'r ddyfais hon yn beth o'r gorffennol. Byddaf yn ceisio fy ngorau i helpu, felly mae croeso i chi ofyn i mi beth ydw i'n ei feddwl cyn prynu dol. Unwaith y byddaf yn cael help, ydw i'n ...
 • Symudiad Go Iawn

  Gall Eich Cariad Doll Gyflawni Symudiad Go Iawn

  Y ddol go iawn hon Wrth gwrs, gallwch chi ffurfweddu ymddangosiad y ddol ryw yn ôl eich dymuniadau a'ch syniadau. Mae'r ddol eisoes wedi'i gwneud o silicon. Mae cwmnïau eraill wedi canfod bod TPE yn ddeunydd gwell. Mae'r rhain yn elastomers thermoplastig, felly gall eich dol cariad gyflawni symudiad go iawn. Mae llawer o bobl wedi gweld a meddwl am ffantasïau rhywiol hyd yn oed ...
 • Bodau Dynol Go Iawn

  Mae doliau robot yn debyg iawn i bobl go iawn

  Mae hi'n byw mewn bar, yn dawnsio ac yn cadw'n iach trwy'r cyfryngau cymdeithasol. Nid yw'n edrych fel ei bod yn priodi, ond nid yw hynny'n ei hatal rhag dod o hyd i'r rhyw mwyaf gwir. Fel rheol mae ganddyn nhw ddau dwll, ac efallai tri os ydyn nhw'n lwcus. Mae'r doliau robot rhyw hyn yn annelwig debyg i fodau dynol go iawn. Mae popeth yn ymwneud â'r doliau rhyw gorau ym mhob categori. Fro ...
 • Poses Gwahanol

  Galluogi doliau rhyw i gymryd gwahanol bwyntiau

  Gallwch ddewis eich hoff fath doli rhyw o gatalog eang. Daeth y ddol ryw yn wreiddiol o Japan ac fe’i dyluniwyd gan Oriental Industries yn Japan ar ddiwedd y ganrif ddiwethaf. Mae'r ddol gariad honno mor lifelike, twyllwch hi hyd yn hyn! Nid yw dynion wedi sylweddoli cynnydd doliau swrrealaidd. Bob dydd maen nhw'n dod yn fwy a mwy cyffredin. Mae doliau rhyw yn dod yn ...
 • Wedi cynyddu'n arwyddocaol

  Mae Sylw Cyfryngau'r Sioe Ar Ddoliau Rhyw wedi Cynyddu'n Sylweddol

  Pan fyddwch chi'n cyflwyno dol cariad i'ch ffrindiau am y tro cyntaf, efallai na fyddan nhw hyd yn oed yn sylwi ar unwaith mai dol "go iawn" ydyw. Mae hi ddim ond yn hoffi dangos ei boobs mawr a'i phen-ôl plump. Mae gwneud symudiadau crynu sy'n gwneud pobl yn anorchfygol yn harddwch cyffredinol ac yn swyn anghyffredin. Dros y degawd diwethaf, sylw'r cyfryngau i ddoliau rhyw trwy ...
 • Dolls Rhyw Go Iawn

  Dywedwch wrth Love Doll Am Eich Pryderon a'ch Problemau

  Mae hyn yn sicrhau eich bod chi'n cael y prisiau isaf a'r gwasanaeth cwsmeriaid gorau. Rydyn ni'n rheoli'r pris, a bydd rhywun bob amser yn barod ac yn barod i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych chi. Oes, mae gan ddoliau rhyw eu pwysau eu hunain hefyd, felly gallwch chi wir gredu eich bod chi gyda dyn go iawn. Pan fyddwch chi'n dweud wrth Love doll am eich pryderon a'ch problemau, bydd yn gwrando ar ...
 • Realistig iawn

  Yn gallu Gwneud Cariad Bywyd Dolliau Rhyw Yn Realistig Iawn

  Y doliau rhyw mwyaf hyfryd (mae fy hoff ddol rhyw yn adwerthu am oddeutu $ 2,000). Weithiau bydd yn rhaid i mi gyfaddawdu a dod o hyd i rywbeth ynddo ar gyfer cyllideb lai, a gwn fod llawer ohonoch yr un peth. Mae gan ddoliau go iawn eu pwysau eu hunain hefyd, sy'n sicrhau y gallwch chi wneud bywyd cariad doliau rhyw yn realistig iawn. Mae dol o'r fath go iawn yn teimlo'n feddal ac yn gynnes ac yn ...
 • Dolls Rhyw Go Iawn

  Bydd Doll Rhyw Go Iawn Yn Eich Hug Chi a'ch Cysur

  Bydd doliau rhyw yn cael eu haddasu i'r manylyn olaf fel y gallwch chi ail-greu menyw eich breuddwydion. Ni fyddwch yn dod o hyd i ddol robot rhyw o'r fath yn eich siop lyfrau oedolion leol. Yn y modd hwn, mae'n fwy na mastyrbwr. Gallwch ddewis dol cariad o'n casgliad a fydd yn eich cofleidio a'ch cysuro pan fyddwch chi'n drist. Dyn cyffredin ydw i, dwi'n hoffi rhyw dol ...
 • Dolls Rhyw Go Iawn

  Bydd Canfyddiad Mwy Cyhoeddus o Ddoliau Rhyw yn Newid

  Bydd pidyn y ddol ryw hefyd yn cael ei deilwra i'ch dymuniadau, ac yn y diwedd gallwch chi ddiwallu'ch holl anghenion yn ddirwystr. Oherwydd ym mhob agwedd sy'n ymwneud â lliw, hyd, maint a dillad y llygaid a'r gwallt, bydd doliau cariad yn cwrdd â'ch breuddwydion breuddwydiol ar gyfer menywod. Bydd cynyddu realaeth doliau rhyw yn helpu i newid y ffordd y mae'r cyhoedd yn meddwl: Y rhyw mwy realistig ...
 • Dolls Rhyw Go Iawn

  Datblygiad Pellach Yn Y Gymuned Perchennog Doll Llinol

  Daw ffynhonnell hapusrwydd o werthfawrogiad eraill, felly daw ei hapusrwydd o'n cariad a'n hymlid ohoni. Dilyn cariad a rhyw yw'r mwynhad puraf. Bydd hyn, yn ei dro, yn denu cynulleidfa ehangach, a all ganiatáu datblygiad pellach yn y gymuned perchnogion dol llinol. Edrychwch o gwmpas i weld beth sydd gennym i'w gynnig. Edrychwch ar bob un o...
 • Boddhad A Llawenydd

  Mae Doll Rhyw Go Iawn yn Rhoi Gwir Fodlondeb A Llawenydd ichi

  Gyda doliau cariad, gallwch chi gofleidio a chael llawer o hwyl. Yn dibynnu ar y gofynion, gallwch hyd yn oed osod gwahanol afatarau ar gyfer dol Love i fwynhau mwy o hwyl ym mywyd beunyddiol. Mae torso y ddol rhyw hon ar werth nawr, felly mae'n amser perffaith i'w gymryd. Mae'n realiti anhygoel a all bob amser roi gwir foddhad a llawenydd i chi. Yn lle, byddant yn destun cenfigen at ...
 • Dolls Rhyw Go Iawn

  Mae Gwasanaeth Ymroddedig I Ddol Rhyw Go Iawn yn Ddi-Ddim

  Byddwn yn parhau i gael mwy a mwy o sylw rheolaidd yn y cyfryngau. Byddwn yn gwneud y broses archebu gyfan mor hawdd â phosibl. Y peth pwysicaf rydyn ni'n poeni amdano yw eich boddhad. Mae hyn yn gadarnhaol iawn i'r diwydiant, gan ei bod yn hollbwysig cael gwared ar y stigma sy'n gysylltiedig â doliau rhyw a chynyddu derbyn y cyhoedd o berchnogaeth doliau rhyw. Rydyn ni'n ho ...
 • Pris Prynu

  Doll Rhyw Er gwaethaf Cael Pris Prynu Uchel

  Dyma'r bywyd beunyddiol arferol rydych chi'n ei dreulio gyda Love Dolls. Os dewiswch un o'r doliau rhyw emosiynol iawn hyn, bydd unigrwydd yn dod yn air tramor i chi cyn bo hir. Wedi'i wneud gyda deunyddiau o ansawdd uchel a silicon gradd feddygol, gallwch fod yn sicr mai hwn yw'r gorau o'i fath yn y torso dol rhyw. Gyda dol o'r fath ryw, bydd gennych chi berthynas wirioneddol a byddwch chi'n ...
 • Mwy na Rhyw

  Mae Byw Gyda Doll Rhyw yn Cynnwys Mwy na Rhyw

  Mae pob cyfarfod yn ddechrau newydd. Gobeithio y gwelwch fy ngorau bob tro. Wrth i'r diwydiant doliau rhyw gael ei dderbyn fwyfwy, y gobaith yw y bydd doliau rhyw yn cael eu hystyried yn eang fel ffordd ddiogel allan o ffantasïau rhywiol ac yn cynnig y potensial o ddarparu pleser rhywiol i bobl ag anableddau. Gallwch fod yn dawel eich meddwl bod pob cwestiwn rydych chi fel ...
 • Dolls Rhyw Go Iawn

  Yn gallu Cynnal Cyfarfodydd Gyda Doll Go Iawn Am Sawl Awr

  Gallwch ddefnyddio'r torso hwn ar gyfer defnydd rhefrol, y fagina a'r geg. Mae'r torso hwn yn berffaith ar gyfer y rhai sydd â chynhwysedd storio a chyllideb gyfyngedig, oherwydd gallwch chi gael holl fanteision dol rhyw o hyd heb dalu pris uwch na'i storio mewn mwy o leoedd. Os ydych chi'n ffotograffydd amatur, gallwch chi gael cyfarfodydd gyda dol Real am sawl awr. Gall menyw go iawn ...
 • Dolls Rhyw Go Iawn

  Mae Eich Cariad Doll Yn Barod I Chi

  Mewn gwirionedd, dangoswyd bod doliau rhyw yn gyffuriau gwrth-iselder ac yn deall eu buddion emosiynol yn well. Os oes gennych anghenion neu ofynion arbennig, mae croeso i chi gysylltu â ni. Byddwn yn sicrhau eich bod yn cael y ddol rhyw yr oeddech yn chwilio amdani. Nid oes unrhyw un yn gweithio'n galetach i fodloni eu cwsmeriaid na ni. Mae eich dol Cariad bob amser yn barod i chi a bydd yn ...
 • Mathau gwahanol

  Doll Rhyw Dewis yn Gywir Rhwng Mathau Gwahanol

  Mae dyfodiad y gwanwyn yn caniatáu inni gerdded ar y gwair gyda'n gilydd, anadlu'r aer mwyaf ffres, a mynd ar ôl gloÿnnod byw hardd. Yn sydyn, llithrodd fy nhraed a chwympais i'ch breichiau. Fodd bynnag, mae rhai pobl yn defnyddio mwy na chwedl yn unig. Doliau rhyw bach Gallwch chi eu defnyddio fel cymdeithion a gadael iddyn nhw archwilio ymhellach. Mae'r stigma sy'n amgylchynu doliau cariad yn anghymeradwy ...
 • Vagina Doll Rhyw

  Doll Rhyw Go Iawn Vagina Yn Dod Yn Fyw

  Camgymeriad mawr fyddai colli cyfle i dreulio un o ffantasïau rhywiol mwyaf oes. Dywedodd rhai o'n cwsmeriaid wrthym hyd yn oed fod llygaid Love doll wedi datblygu eu bywyd go iawn eu hunain. Mae'r asyn silicon a'r fagina hwn mor lifelike â phosibl, fel menywod go iawn, gyda manylion anhygoel. Mae'r ddol rhyw rhad hon yn hawdd ei chuddio ac yn hawdd ei glanhau, a ...
 • Mwy Poblogaidd

  Yn golygu bod yn berchen ar ddol rhyw go iawn yn dod yn fwy a mwy poblogaidd

  Yn sydyn, meddyliais yn ddiweddar fy mod i eisiau bod yn fenyw sy'n rhannu bywyd hardd gyda chi, a fydd yn fy nghyfoethogi ac yn eich gwneud chi'n fwy gwallgof. Nid wyf yn gwybod beth rydych chi'n ei feddwl, ond byddwn yn hapus. Nid oes amheuaeth bod dyfodol doliau rhyw yn ddisglair, felly mae'n amser cyffrous i'r diwydiant. Y cyfuniad o amlygiad cynyddol i'r cyfryngau, technol ...
 • Mwy Realistig

  Mae teganau doll rhyw dynion yn fwy realistig a thrugarog

  Rwy'n gwybod fy mod wedi dod ar draws yr un sefyllfa, felly cadwch hyn mewn cof wrth brynu doliau rhyw. Mae dol rhyw yn gwneud dyn yn hwyl ac yn obsesiwn â'i ffantasi ei hun, ac mae ei hyblygrwydd yn caniatáu iddo ddal swyddi amrywiol y mae llawer o ddynion yn eu hoffi. Mae hon yn ffordd i beidio â cholli llawenydd rhyw, ond heb y problemau eraill y gall rhyw ac agosatrwydd eu cynnig. Y generat newydd ...
 • Cysylltiad Doll Rhyw

  Mae'n Anodd Cynnal y Cysylltiad Doll Rhyw Hwn Am Ychydig

  Os ydych chi'n cael dol rhyw, byddwch chi'n teimlo'n hollol fodlon yn rhywiol. Gall hyn beri ichi roi'r gorau i fynd ar drywydd menyw go iawn ac aros gyda'ch dol silicon. Felly, yn y tymor hir, mae doliau silicon yn fuddsoddiad go iawn oherwydd nad oes angen llawer o waith cynnal a chadw arnynt ac maent yn gwrthsefyll. I ddynion sy'n teithio'n aml, mae'n anodd llysio menywod. Long-distanc ...
 • Effeithiau Realistig

  Oherwydd bod doliau rhyw yn cael effeithiau realistig a hwyl

  I'r rhai sydd eisiau dol silicon realistig a realistig, bydd y pris yn filoedd o ewros. Yn ogystal, mae llawer o ddynion yn hoffi'r teimlad o ddoliau rhyw, ac oherwydd bod eu croen a'u hagoriadau'n edrych fel menywod go iawn, gallant fodloni'r awydd am ddoliau rhyw. Gall hyn fod yn gadarnhaol neu'n negyddol, oherwydd yn amlwg bydd gan wir bartner benywaidd advanta ...
 • Doll Rhyw Pen Uchel

  Mae Vagina'r Ddol Rhywiol Uchel Yn Teimlo Mor Realistig

  Fodd bynnag, mae modelau fforddiadwy hefyd, gan gynnwys doliau torso neu ddoliau clun, y mae'r ddau ohonynt yn costio tua channoedd ewro. Dyma pam mae dol rhyw, gan ei fod fel arfer yn ffordd i ddileu'r rhwystredigaethau hyn mewn ffordd iach. Nid oes ots os nad ydych chi'n brifo unrhyw un. Cael rhyw gyda babi - sut deimlad yw e? Mae'n anhygoel. Dim ffordd. Rydych chi ...
 • Eu Dolls Rhyw

  Yn union fe werthodd yr un morwyr o'r Iseldiroedd eu doliau rhyw i Japan

  Mae pris doliau silicon yn eithaf uchel. Bydd cist dol TPE yn bownsio ac yn siglo, a allai fod yn ffactor penderfynol i lawer o ddynion. Yn ogystal, mae llawer o ddynion eisiau menyw hyblyg, ac weithiau nid yw menyw arferol yn gwneud yr hyn y mae dyn ei eisiau. Fel y gwyddoch eisoes, mae gan ddoliau'r gallu i ddarparu cwmnïaeth. Ac, ar ôl sylweddoli gwerth t ...
 • Newidiadau Doll Rhyw

  Rwy'n credu bod Doll Rhyw yn Newid Eich Dealltwriaeth o Ryw

  Mae enwogion rhyngrwyd yn aml yn gweithredu fel arbenigwyr ffordd o fyw sy'n dyrchafu ffyrdd o fyw neu agweddau penodol. Rwy'n credu y bydd Cara yn newid eich dealltwriaeth o ryw. Nid gor-ddweud yw hwn, dim ond cipolwg ar y wefan fydd yn ei brofi i chi. Dychmygwch sut olwg oedd ar ddol rhyw yn y gorffennol. Doliau ffrwydrol ydyn nhw wedi'u gwneud o blastig. Ar ôl sefydlu'r casgliad hwn ...
 • Ychydig flynyddoedd nesaf

  Sut Fydd Y Diwydiant Doll Dex Yn Newid Yn Y Ychydig Flynyddoedd Nesaf

  Gwnaeth y math hwn o tanglau imi gronni nifer fawr o ddoliau rhyw (ystafell gyfan fy nhŷ yn y bôn), ac unwaith i mi ddechrau, roedd ychydig yn gaethiwus. Nid yw doliau cariad modern yn berthnasol i hyn mwyach. Dyma ddol sy'n dynwared menyw go iawn ym mhob manylyn. Nid oes gan y ddol rhyw hon unrhyw beth i'w wneud â doliau rwber, sy'n debycach i falŵns t ...
 • Person Bywyd Go Iawn

  Maen nhw'n Teimlo Doll Rhyw Fel Person Bywyd Go Iawn

  O'i gymharu â chymhlethdod doliau rhyw modern, nid oes amheuaeth am ddoliau rhyw ddegawdau yn ôl - ond a fydd hyn hefyd yn berthnasol i ddoliau rhyw a fydd ar y farchnad 20 mlynedd yn ddiweddarach? Onid ydych chi'n meddwl bod ei haint yn gryf? Os ydych chi'n ei hoffi yn y pen draw, bydd yn helpu llawer. Beth yw eich barn chi am enwogion ar-lein? Mae'r doliau cariad hyn mor realistig nes bod llawer o bobl yn ...
 • Dolls Rhyw Go Iawn

  Mae Doll Rhyw Yn Un O'r Pethau Poethaf Erioed

  Ar ôl llawer o waith ymchwil a meddwl, penderfynais brynu un, ond fe gostiodd geiniog, a phan gyrhaeddodd, roedd yn un o'r pethau poethaf erioed. Pan fydd pobl yn meddwl am ddol go iawn, mae llawer o bobl yn meddwl am ddol chwyddadwy, a elwir weithiau'n "briodferch morwr". A ddigwyddodd hyn i chi? Ydych chi wedi ystyried rhoi cynnig ar ddol rhyw swreal?
 • Gwelliannau

  Mae gan Ddol Rhyw Arloesi a Gwelliannau Cyflymach a Gwell

  Rydym bellach ar adeg gyffrous, ac mae cynnydd a galluoedd technolegol gwell yn golygu arloesi a gwella cyflymach a gwell nag erioed o'r blaen. Enwog ar-lein super sexy, gyda chorff anhygoel, mae ganddi dîm enfawr o gefnogwyr ifanc, ac mae'n dalentog iawn. Nid yw dol robot robot rhyw mor realistig erioed o'r blaen. Mae llawer o gwsmeriaid hyd yn oed yn ffugio ...
 • Gweithiwr Doll Rhyw

  Pell i ffwrdd oherwydd Doll Rhyw neu Rhesymau Eraill

  Wrth gwrs, nid yw hyn yn digwydd gyda doliau rhyw (a elwir hefyd yn "ddoliau cariad"). Dyma'ch partner y gallwch chi fod gydag ef bob amser! Rydyn ni'n caru'r hyn rydyn ni'n ei weld mewn ffilmiau porn, ond gall cariadon a ffo fod yn amharod i fynd cyn belled ag y mae ein meddyliau budr eisiau. Ond mae'ch partner yn bell i ffwrdd oherwydd rhesymau proffesiynol neu resymau eraill, ac ar hyn o bryd mae'n rhaid i chi fyw ar eich pen eich hun. Y ...
 • Teganau Rhyw

  Bydd y Ddol hon yn Newid y Diwydiant Teganau Rhyw Am Byth

  Dros y blynyddoedd, mae doliau rhyw wedi dod yn bell o ran dyluniad a chymhlethdod. Mae'r ddol WM newydd sbon yn rhywiol iawn, mae ei maint yn anhygoel, ac mae popeth o dan eich rheolaeth. Fydd byd doliau rhyw byth yr un peth eto. Na, mae'r cyfan diolch i'r unig ddol. Bydd y ddol hon yn newid y diwydiant teganau rhyw am byth. Ydych chi'n ystyried prynu...
 • Blodau Doll Rhyw

  Mae'r Ddol Rhyw Dull yn dyheu am newid penodol ym mywyd beunyddiol

  Mae menywod yn greaduriaid rhyfeddol, ond weithiau maen nhw'n isel eu hysbryd. Efallai nad ydych yn aml yn adnabod eich partner, a all arwain at ddiffyg lleferydd ac yn y pen draw at ddiwedd y berthynas. Waeth beth yw eich bywyd rhywiol, gall pawb gael mwy neu well rhyw. Rydych chi'n fenyw gref, ond a ydych chi'n chwilio am ogwydd ysgwydd mewn ychydig ddyddiau? Neu ti'n ...
 • Ymrwymiad

  Gall Doll Rhyw Fargeinio Heb Gyfaddawdu

  Mae'n haws storio na dol rhyw llawn, ac mae'n fwy na hanner y pris, felly gallwch chi fargeinio heb gyfaddawdu. Mae doliau rhyw yn fath o deganau erotig a all gynyddu a chynnal rhyw. Maent yn boblogaidd ymhlith senglau a phobl yn eu pedwardegau. I lawer o bobl, mae'r syniad o gael dol rhyw yn rhyfedd. Wedi'r cyfan, mae'n wrthrych preifat. Ydy...
 • Dolls Rhyw Go Iawn

  Mae Rhyw Ddol yn Rhoi Hwyl Ddi-ben i Chi Unrhyw Amser

  Mae'r ddol rhyw hon yn anhygoel o bris ac yn berffaith i'r rhai sydd â lle storio cyfyngedig a chyllidebau tynn. Caewch eich llygaid a byddwch yn bendant yn meddwl eich bod yn cael rhyw gyda menyw go iawn. Y gwahaniaeth yw nad yw'r doliau hyn byth yn dweud na. Mae'r ddol Cariad emosiynol go iawn yn eich gwneud chi'n hapus. Mae doliau rhyw yn hynod realistig ac yn hawdd i'w defnyddio, rhyw dol ...
 • Swyddi Rhyw

  Chwarae Gydag Unrhyw Swyddi Rhyw Doll Rhyw Eraill

  Yn olaf ond nid lleiaf, bydd perthnasoedd â doliau rhyw hefyd yn sicrhau eich bod yn dechrau'ch diwrnod mewn hwyliau gwell ac yn gwneud mwy yn eich bywyd bob dydd. Oes, gall byw gyda'ch dol cariad wella'ch cynhyrchiant mewn amser byr. Gallwch chi chwarae gyda doliau rhyw cenhadol, ar ffurf cŵn, neu gydag unrhyw swydd rhyw dol arall yr ydych chi'n ei hoffi a gallwch chi fod yn gyffyrddus â hi ...
 • Peth Go Iawn Na

  Mae Doll Rhyw Yn Agosach at Y Peth Go Iawn Na

  Pan wnaethon ni gwrdd, roedden ni'n teimlo curiad calon cyflym ein gilydd, cusanau tyner, ac yn mynd i mewn i olygfeydd hyfryd y gwanwyn, a dechreuoch chi a minnau fod yn llawn angerdd. Gwiriwch ein hystod cynnyrch yn gyson i sicrhau bod gennym y rhestr ddol ddiweddaraf. Byddwch yn cael mwy o werth defnydd o'r ddol, a fydd y buddsoddiad gorau a wnaethoch erioed. Nid oes dim yn agosach ...
 • Dolls Rhyw Go Iawn

  Os Gall y Dillad Ar y Ddol Rhyw Eich Ffugio

  Hyd yma, mae dau fath o ddoliau rhyw, gan gynnwys doliau chwyddadwy, sy'n ymarferol ac sydd â thri thwll fel rheol. I rai, maent mor realistig fel na all corff menyw go iawn eu canfod. Meddyliwch am ryw angerddol. Cael rhyw gyda phartner rydych chi'n ei garu a'i drysori. Mae datblygu technoleg yn ystod y blynyddoedd diwethaf wedi bod yn cynnwys ...
 • Dolls Rhyw Go Iawn

  Mae Doll Rhyw yn Cael Mireinio Wrth i Chi Fynd I Mewn I'r Genau

  Gan gynnwys ymylon yr asennau yn ei fagina a'i anws, a all yn aml helpu'r rhai sydd wedi colli partneriaid pwysig, fel menywod marw. Maent yn dod mor real fel y gallant ddod yn famau benthyg i lawer o bobl yn y byd. Nid yn unig oherwydd bod gan ddoliau pen uchel apêl gorfforol amlwg, ond hefyd oherwydd bod y cysylltiadau emosiynol rydw i'n siarad amdanyn nhw ...
 • Bywyd Rhyw Gorau

  Bydd Doll Rhyw yn Cael y Bywyd Rhyw Gorau O Oes

  Mae'r doliau rhyw cyntaf hyn mewn carpiau. Yn ystod y deng mlynedd diwethaf, mae wedi dechrau dod yn ffurf ar gelfyddyd mewn ystyr. Ac, wrth gwrs, pan fyddwch chi'n ffwcio doliau rhyw, fe gewch chi'r bywyd rhywiol gorau o'ch bywyd. Rwy'n hoffi torso'r ddol rhyw hon gyda llawer o gydrannau y gellir eu haddasu felly rydych chi'n rhydd i wneud eich rhai eich hun. Mae mor feddal a hynod realistig ei fod yn teimlo fel ...
 • Gweithredoedd Rhywiol

  Dolliau Rhyw Lady i Gyfarfod â'u Gweithredoedd Rhywiol

  Bydd prynu'r ddol rhyw iawn yn gwneud rhyfeddodau i'ch hapusrwydd personol. Byddwch yn gwerthfawrogi'r ddol mewn ffordd na all y mwyafrif o bobl ei dychmygu. Byddwch yn ffurfio perthynas wirioneddol ac yn adeiladu gwir bartneriaeth rhyngoch chi a hi. Mwynhewch silicones gradd feddygol ar gyfer deunyddiau difyr a gwrthffowlio rhagorol, realistig, sy'n golygu bod coes a throed d ...
 • Llawer o gariadon

  Gall y doliau rhyw hyn ddynwared llawer o gariadon hefyd

  Maen nhw'n gwneud i'r asgwrn cefn grynu pan fyddwch chi'n teimlo eu dilysrwydd. Mae gan groen silicon yr un lliw a gwead â chroen naturiol, a gall hyd yn oed atgynhyrchu manylion cain yr olaf (lliw gwythiennau, areola a nipples, lliw gwefusau'r fagina, anws). I rai pobl, gall y doliau rhyw hyn ddynwared llawer o gariadon hefyd, felly efallai nad ydyn nhw eisiau merch go iawn mwyach ...
 • Dewis Uniongyrchol

  Dewis Doll Rhyw a Marwolaeth Dewis Uniongyrchol

  Gall ddod ag ychydig o gyfeillgarwch iddynt, eu helpu i ddod yn nihilistig, a phan fyddant yn brysur, gallant wneud iddynt edrych fel ffrind a allai fod yno. Dylech astudio'r ddol mor ofalus ag y byddwch chi'n dewis llawfeddyg y galon. Efallai na fydd prynu dol rhyw yn opsiwn uniongyrchol ar gyfer opsiwn bywyd a marwolaeth, ond dylid ei astudio’n ofalus. Fe'i gelwir yn foethusrwydd ...
 • Dol Rhyw Tpe

  Bydd Llawn Rhyw Doll Rhyw Cariad Rhyw yn Helpu

  Cydio yn ei pussy tynn, casgen a cheg a dangos iddi yn union beth mae hi ar goll. Mae'n addasadwy, yn hawdd ei defnyddio, ac mewn lleoliad delfrydol, ac mor realistig fel ei bod hi'n anodd anghofio ei bod hi weithiau'n ddol rhyw. Mae doliau silicon wedi'u cynllunio i atgynhyrchu ysgogiadau a theimladau menywod go iawn. Felly, mae'n cael ei fowldio i ddeunydd sy'n debyg iawn ...
 • Amgen Addas

  Fel y mae doll rhyw yn bendant yn ddewis arall addas

  I lawer o ddynion, maent yn hiraethu am realiti, ond nid ydynt am wynebu pwysau menywod a chymdeithas. Nid yw rhai dynion eisiau bod gyda phobl, ac mae'r doliau cariad hyn yn aml yn dod mor anadnabyddadwy fel y gallant yn sicr fod yn eilydd addas. Os nad ydych erioed wedi prynu dol rhyw o'r blaen, yna gallaf ddweud un peth wrthych - oni bai eich bod yn astudio'r dol rhyw ...
 • Eich Holl Ffantasïau

  Defnyddiwch Ddol Rhyw i Gyflawni'ch Holl Ffantasïau

  Cewch eich dal yn ei demtasiwn swynol. Nid yw doliau silicon byth yn gwrthod, gallwch ei ddefnyddio i gyflawni'ch holl ffantasïau. Mae hyn fel arfer yn llethol i rai dynion sydd angen ei ddefnyddio, ac yn aml y rheswm pam mae dynion yn amharod i fynd at fenywod. Mynd trwy un camgymeriad yn bersonol (sawl gwaith mewn gwirionedd) a dysgu o'r camgymeriadau, sy'n ...
 • Dolls Rhyw Go Iawn

  Doll Rhyw Corff Rhyfeddol o'ch Blaen

  Gall menywod go iawn hefyd gael rhyw. Yn aml mae gan ferched go iawn lawer o fagiau, fel amodau'r gorffennol, digwyddiadau a llawer o broblemau. Nid yn unig oherwydd bod eich arian a enillir yn galed yn cael ei wario ar ddol nad ydych yn ei hoffi, ond yn bwysicaf oll, rydych yn rhwystredig oherwydd na allwch ddod o hyd i'r cysylltiadau a'r partneriaethau y mae'r holl ddoliau llwyddiannus yn siarad amdanynt. Unwaith ...
 • Dolliau Rhyw Ffordd

  Mae'r Ffordd Dolls Rhyw a Phartneriaid yn Efelychu Threesomes

  Os ydych chi'n hepgor y broses ymchwil a dim ond dewis dol ar hap, ni all unrhyw un warantu eich hapusrwydd personol. Mewn gwirionedd, efallai y byddwch chi'n fwy rhwystredig nag erioed. Mae'r torso yn hawdd ei storio, ei lanhau a'i ddefnyddio. Gwych i'w ddefnyddio ar fy mhen fy hun neu gyda phartner, dyma sut rydw i'n efelychu threesome gyda dol rhyw a phartner. Felly, gall y ddol weithredu yn ôl yr angen. Gyda ...
 • Doll Rhyw Go Iawn

  Symud I Ddol Rhyw Heb orfod Wynebu Pessure Cwmni

  Mae'n wirioneddol enfawr. Mae'r ddol rhyw mor real fel bod ei wthio i mewn ac allan ohoni yn bleser, ac mae'r slap ar y "croen" yn y gwres gwib yn teimlo'n ysblennydd. Yn weledol, mae doliau silicon yn debyg iawn i ferched go iawn. O ran yr asgwrn, mae wedi'i wneud o fetel meddal ond gwrthsefyll cyrydiad a'i integreiddio i'r ddol trwy fowldio silicon. I ddyn ...
 • Dolls Rhyw Go Iawn

  Lefel y Buddsoddiad Sydd Wedi Doll Rhyw Ac Yn Parod i Wario

  Mae'n dibynnu ar lefel y buddsoddiad sydd gennych chi ac rydych chi'n fodlon ei wario. Nid yw bellach yr un math o ddol chwyddadwy finyl, mae'n gyflawn ac yn pwyso tua 30 kg. Gyda dol rhyw, gallwch chi adael y fenyw hon heb unrhyw broblemau eraill. I rai dynion, mae ymdopi yn aml yn achosi embaras oherwydd eu bod yn dioddef yr un dynged eu hunain neu'n methu ag ymdopi â'r ...
 • Menyw Berffaith

  Mae Doll Rhyw wedi Bod yn Brwydro i Ddod o Hyd i'r Fenyw Berffaith

  Efallai ers amser maith, maen nhw wedi bod yn ceisio dod o hyd i'r fenyw berffaith, ond ni allant, oherwydd nid dyma'r hyn y gallant ddod o hyd iddo. Weithiau mae'n anodd dod o hyd i ffordd allan, ond mae llawer o ddynion yn aml yn defnyddio doliau silicon. Mae dol rhyw, a elwir hefyd yn ddol serch, yn degan rhyw sy'n debyg i fod dynol go iawn a ddefnyddir ar gyfer mastyrbio. Os oes gennych chi gyllideb sylfaenol go iawn, ...
 • Person Go Iawn

  Mae Doll Rhyw yn Edrych Fel Person Go Iawn

  Maent yn ei ddysgu trwy dreial a chamgymeriad, ond weithiau mae'n boenus iawn. Hyd yn hyn, rwyf wedi prynu bron i ddwsin o ddoliau, a gyda phob pryniant, rwy'n teimlo'n fwy hyderus. Wrth brynu dol nawr, ni fyddaf byth yn teimlo'n fewnol ac yn amheus. Mae yna lawer o opsiynau, ond mae'r cyfan yn dibynnu ar eich anghenion a'r arian y gallwch chi ei wario. Mae dol silicon yn ddol realistig, ...
 • Dolls Rhyw Go Iawn

  Mae doliau rhyw yn cael gormod o hwyl ar y corff

  Os yw'ch coesau a'ch traed yn agor eich corff, yna edrychwch am rywbeth sy'n diwallu'ch anghenion, ac os mai dim ond yr asyn a'r fagina rydych chi ei eisiau, efallai yr hoffech chi ddoli rhyw torso. Bydd yn darparu gwasanaethau gymaint o weithiau ag sydd eu hangen arnoch a bydd yn dod â'r holl hwyl i chi. Yn ogystal, gallwch ei wisgo gyda dillad a dillad isaf. Mae dynion hefyd yn aml yn credu bod menywod go iawn ha ...
 • Cwmni ag enw da

  Prynu Doll Rhyw Gan Gwmni ag enw da

  Y nod oedd diwallu anghenion rhywiol byddin yr Almaen yn ystod goresgyniad y Natsïaid ar Ewrop. Yn ysu am ddol rhyw, dim ond gan gwmnïau parchus y byddaf yn eu prynu, oherwydd lawer gwaith, gall doliau rhyw rhad gan gwmnïau anhysbys fod yn niweidiol ac yn wenwynig. Mae fy holl deganau rhyw 100% yn ddiogel. Dylech wirio'r profion hyn i weld a ydyn nhw'n real ac nid yn fasnachol ...
 • Adeiladu Perthnasoedd

  A all Doll Rhyw Helpu Llawer o Ddynion sy'n Profi Cynnwrf Adeiladu Perthynas

  Ymhell cyn iddynt gael eu gwerthu, profwyd doliau silicon i weld a oeddent yn cwrdd â'r safonau gofynnol (cyffwrdd, teimlo, ac ati). Nid oes angen i chi fynd ag ef gyda chi i'w fwyta, ac nid oes raid i chi ddelio â'i chyfreithiau na'i ffrindiau gorau sy'n casáu ei dewrder, oherwydd nid yw'n gwneud synnwyr. Beth bynnag, gall helpu llawer o ddynion sy'n profi cynnwrf i adeiladu perthynas ...
 • Dolls Rhyw Go Iawn

  Profwch Ddol Rhyw i Wneud yn siŵr eich bod chi'n Gwneud Eich Prynu Eich Hun

  Felly triniwch eich dewisiadau prynu doliau yr un ffordd rydych chi'n prynu car - cymerwch amser i ddewis, gwerthuso manteision ac anfanteision pob dol - a gosod archeb! Mae'r rhan fwyaf o ddoliau rhyw yn dod gyda phecyn atgyweirio am ddim, fodd bynnag, gwnewch yn siŵr eich bod bob amser yn defnyddio olew iro, glanhau'r ddol ryw, storio'r ddol ryw yn iawn, a sicrhau ei bod yn cael ei storio heb unrhyw ...
 • Foll Dex Iawn

  Nid yw Dewis y Foll Dex Cywir bob amser yn Hawdd

  Fel y mae'r enw "doliau rhyw" ei hun yn awgrymu, fe'u dyfeisiwyd yn bennaf i fodloni awydd rhywiol y perchennog. Mae gofalu am eich tegan rhyw yn bwysig er mwyn sicrhau ei fod yn para am nifer o flynyddoedd heb gynhyrchu unrhyw ddagrau. Gallwch adael iddi benlinio, sgwatio, neu blygu ei phengliniau, yn dibynnu arnoch chi. Beth bynnag, fel rheol mae'n anodd i ddyn, ac os ydych chi'n ...
 • Doll Rhyw Go Iawn

  Doll Rhyw o ansawdd uchel a gorffen bron yn berffaith

  Gall doliau silicon ddal gwahanol swyddi i sicrhau eich bod chi'n cael amrywiaeth o hwyl. Maent hefyd wedi cymryd camau breision ers eu creu. Heddiw, mae gan y mwyafrif o ddoliau ddau fath gwahanol o groen, ac mae un ohonynt yn realistig ac yn gallu lledaenu trwy'r corff. Yn lle, dyfeisiwyd doliau rhyw gan forwyr unig a lecherous o'r Iseldiroedd yn yr 17eg ganrif. Wedi'r cyfan, ...
 • Menyw Go Iawn

  Ac mae Doll Rhyw yn Edrych Fel Menyw Go Iawn

  Wrth gwrs, gallwch chi gysgu gerllaw, ond weithiau mae dyn eisiau achub yn gyflym. Ar gyfer doliau cariad, chi yw'r ateb cywir fel arfer oherwydd eu bod yn realistig iawn ac yn edrych fel menywod go iawn. Dyma mae rhai pobl yn ei ddweud. Fodd bynnag, y gwir yw, yn wahanol i lawer o bobl, efallai nad oedd Hitler wedi dyfeisio doliau rhyw. Fodd bynnag, os yw am gael dol sy'n gallu giv ...
 • Datrys y broblem

  Yna gall TPE Sex Doll Ddatrys y Broblem

  Caru doliau, ond gallwch chi ddweud nad ydyn nhw dramor, na allant ymdopi â dyddio, ac na allant fod gyda'u partneriaid. Er mwyn mynd i’r afael â hyn, rhoddodd Hitler y doliau rhyw i’r troedfilwyr Natsïaidd, gan ddileu unrhyw angen i filwyr archwilio’r fagina rhyngwladol. Pan ofynnir a ddylid prynu dol TPE neu ddol silicon, bydd y dewis yn seiliedig ar anghenion t ...
 • Doll Rhyw Go Iawn

  Angen Amser ac Ynni Doll Rhyw yn Unig

  Efallai y bydd angen amser ac egni ar berthnasoedd rhyngbersonol nad oes gan rywun. I rai dynion, gall ymddangos yn rhyfedd i ddewis dol rhyw go iawn i fenyw. Os bydd milwyr yn dechrau beichiogi merched Ewropeaidd, mae'n anochel y bydd eu harddwch yn gymysg. Mae ein safbwynt yn cychwyn o'r safbwynt corfforol, y gallu i weithredu, ac yn mynd trwy ddoliau sydd wedi cael prob ...
 • Bywyd Rhyw bythgofiadwy

  Mae Doll Rhyw yn Addo Cael Bywyd Rhyw bythgofiadwy

  Mae chwe pheth y gallwch chi eu gwneud i hebrwng yn Los Angeles neu unrhyw le yn hwyl. Cerfiwyd ei hwyneb hardd gan gerflunydd profiadol. Bydd y doliau hyn yn dod â phrofiad digynsail i chi. Efallai nad ydych erioed wedi gweld pen coch mewn dillad isaf, ond bydd doliau silicon yn gwneud i chi fod eisiau. Yn wir, yn dod gyda chyfres o'r cynnwys mwyaf cyffrous. Dol rhyw p...
 • Eich Doll Rhyw

  Gallwch Chi Wneud Mwy gyda'ch Doll Rhyw

  Mewn gwlad amlochrog, mae pobl sy'n well ganddynt polygami yn hytrach nag alimoni yn rhwystredig iawn i ddynion. Mae doliau rhyw yn un o wrthrychau "mynd ar drywydd hapusrwydd" dynion modern. Gyda'r galw cynyddol yn y farchnad, mae ansawdd doliau rhyw wedi gwella'n fawr. O ran siâp a chyffyrddiad, mae hwn yn fywyd go iawn ac mae llawer o bobl yn synnu ar yr ochr orau. Afte ...
 • Silicôn Realistig

  Ystyrir Rhyw Rhyw Y Silicôn Mwyaf Realistig

  Mewn ffatrïoedd yn Tsieina, gwneir doliau yn unol â dymuniadau cwsmeriaid. Nawr mae gennych gyfle i ddylunio'ch dol rhyw eich hun. Mae'r ddol realistig hon yn wahanol i ddoliau eraill o ran pris ac ansawdd. Heddiw, yn y gymdeithas hon, rhaid i chi wario llawer o arian i ofalu am eich partner yn ystod ac ar ôl perthynas. Bydd eich plentyn, hyd yn oed eich anifail anwes, yn ...
 • Mwy Realistig

  Mae Rhyw Ddol yn Gwneud Modelau Gweithio yn Fwy Realistig

  Mae gan Redheads enw rhagorol, ac nid yw "cario ymlaen" yn eithriad. Tybed a ydych chi'n gwybod nawr? Er mwyn brwydro yn erbyn pornograffi, mae llawer o lwyfannau cymdeithasol a llwyfannau siopa yn gwahardd pornograffi, ond nid yw doliau rhyw o reidrwydd yn pornograffig! Ydych chi erioed wedi bwriadu cael dol rhyw? Os felly, nid ydych chi ar eich pen eich hun. Yn ôl adroddiadau, mae doliau rhyw wedi dod yn ...
 • Dolls Rhyw Go Iawn

  Mae gan Ddol Rhyw Bopeth sydd ei Angen arnoch i'ch Gwneud yn Hapus

  Nid yw'r rhan fwyaf o bobl yn cymryd adloniant o ddifrif, ond fe ddylen nhw. Rydyn ni'n byw mewn cyfnod o straen. Mae cymryd amser i ymlacio yn bwysig, ac mae llogi cydymaith yn ffordd gyflym a hawdd o sicrhau bod rhywun yn ymlaciol ac yn ddifyr. Mae TPE yn fath newydd o silicon y gellir ei ymestyn i 5.5 gwaith yn hirach ac mae'n feddal iawn! Wedi'i brofi i fod yn ddiogel i bobl. Mae'r...
 • Ysgwyddau Symudadwy

  Mae Doll Rhyw yn gallu sefyll ac mae ganddo ysgwyddau symudadwy

  Os na edrychwch yn ofalus, byddwch yn meddwl ei fod yn berson go iawn. Dyna pam, hyd yn oed gyda chariad neu wraig, mae'r rhan fwyaf o ddynion yn troi o gwmpas ac yn edrych ar ferched deniadol. Dyna pam mae eich llygaid yn gorwedd ar fodelau benywaidd mewn gwisgoedd rhywiol. Gallwch ddewis lliw eich llygaid, eich dwylo, ac a ddylai'r model allu sefyll a chael "ysgwydd symudol", ...
 • Dolls Rhyw Go Iawn

  Gellir Atgyweirio Croen Doll Rhyw hefyd gyda'r dechnoleg fwyaf datblygedig

  Gwneir cymalau dynol o fetel synthetig gan ddefnyddio'r dechnoleg broffesiynol ddiweddaraf i sicrhau bod yr aelodau'n gallu ymestyn yn rhydd i greu ystumiau amrywiol. Yn weledol, mae'r ddol yn berffaith, mae'r frest yn gryf ac yn feddal iawn. O ran y cluniau, maent yn arbennig o grwn, yn eithaf cryf a meddal. Fel doliau rhyw cyfredol, mae'r ymddangosiad nid yn unig yn agos ...
 • Cydymaith

  Doll Rhyw Cael Cydymaith Lleol

  Mae'n ymddangos bod y doliau hyn sydd wedi'u gwneud o resin silicon nid yn unig yn brydferth ac yn ddeniadol, ond hefyd yn debyg iawn o ran swyn ac anian i bobl go iawn. Ar yr olwg gyntaf, prin y gallwch ei weld fel dymi. Yn cyd-fynd â theithiau hwyl heb eu cynllunio. Ydych chi erioed wedi cyrraedd dinas newydd i archwilio a ddim yn gwybod beth i'w wneud? Hebryngwyr yw'r canllawiau gorau! Gan cho ...
 • Menyw Go Iawn

  Rhyw Doll Yn bendant Eich Dewis Delfrydol

  Os nad ydych chi eisiau poeni am gariad a'r holl gostau, teganau rhyw yn bendant yw eich dewis delfrydol. Yr unig alimoni ar gyfer doliau rhyw yw lle storio iawn y gellir ei lanhau a'i ddefnyddio'n rheolaidd. Wrth weld y ddol, roeddem yn gwybod ar unwaith ein bod yn delio â chynhyrchion pen uchel. Yn wir, nid oes unrhyw ddiffygion ar yr wyneb, ychydig yn Asiaidd, achlysurol, hardd a ...
 • Nipple Ei Hun

  Gall Rhyw Rhyw Ddethol Lliw Y Nipple Ei Hun

  Mae doliau rhyw fel condomau rydyn ni'n eu darganfod fel arfer. Maent yn gynhyrchion oedolion. Mae rhai gofynion yn normal ac ni ellir eu hesbonio gyda chynnwys pornograffig. Gellir priodoli'r datblygiad hwn i sawl ffactor, a'r dimensiwn seicolegol yw'r mwyaf uniongyrchol ohonynt. Mae ymennydd dynion neu fenywod wedi'u cysylltu i werthfawrogi ffurfiau dynol. Wrth ddewis rhyw d ...
 • Doll Rhyw Go Iawn

  Bydd Doll Rwber Meddalach TPE Doll Rhyw yn Caledu

  Mae croen teg llyfn yn edrych yn llyfn a gall ddal dwylo. Does ryfedd bod y gyfres hon o ddoliau rhyw hefyd yn cael eu galw'n "dylwyth teg silicon". Mae anian addfwyn yn wirioneddol brydferth fel tylwyth teg. Wedi'r cyfan, ni all tywyswyr teithiau roi sylw bron i un, na hyd yn oed ddarparu unrhyw sylw o gwbl. Byddwch yn grŵp ac yn ymweld â thrapiau twristiaeth poblogaidd yn unig. Dyna'r wa ...
 • Dream Woman

  Doll Rhyw Yn Dod Y Fenyw Freuddwyd

  Mae hyn yn rhoi cyfle unigryw i chi feichiogi'r fenyw freuddwydiol rydych chi am iddi fod. Defnyddiwch deganau rhyw heb boeni am atal cenhedlu. Mae llawer o gyplau yn meddwl bod ganddyn nhw atal cenhedlu pan maen nhw'n cael rhyw, ac yn y pen draw mae eu cariad yn beichiogi. Rhwygodd y condom neu roedd y fenyw yn bwriadu beichiogi. O ran trin, mae'r ddol yn f iawn ...
 • Angen Mwy o Ofal

  Wigiau Cyffredin Sy'n Dod Gyda Dolliau Rhyw Am Angen Mwy o Ofal Am Ddim

  Yr ystum cŵn yw'r un y byddwn yn ei argymell, a gallwch ei ddefnyddio'n hawdd i deimlo ei bronnau. I lawer o bobl sydd eisiau prynu am y tro cyntaf, maent yn chwilfrydig ac yn ofnus oherwydd nad ydyn nhw'n gwybod sut i'w defnyddio na'i phrynu. Mae'r un peth yn wir am ferched sy'n darganfod siapiau gwrywaidd ond na allant helpu ond edmygu cerfluniau cyhyrau. Angen mwy o ofal na t ...
 • Dolls Rhyw Go Iawn

  Mae Doll Rhyw yn Teimlo Fel Ei Bronnau Yn Fawr

  Mynd gyda chi ar daith heb ei gynllunio yw'r ffordd orau o brofi'ch holl gyrchfannau'n llawn! Mae doliau silicon fel arfer yn teimlo ychydig yn stiff, tra bod rwber meddal TPE yn feddal iawn. Wrth gwrs, gall doliau silicon hefyd fod yn feddal iawn, ond bydd y gost yn cynyddu llawer; bydd y cryfder i gario gyda chi yn bendant yn eich gadael yn llonydd. Gyda hi, se ...
 • Llwybr Cyflymaf

  Rhyw Doll Yw'r Llwybr Cyflymaf Hyd yn oed

  Mae cromlin hael ei brest a'i siâp yn rhoi cipolwg i ni o'r hyn y gallwn ei wneud, hynny yw, popeth sy'n dod i'r meddwl. Y peth mwyaf syndod yw bod y doliau hyn wedi'u cynllunio'n dda ac nad oes ganddynt ddim i'w ddweud. Ar ôl gwisgo dillad hardd, maen nhw'n sefyll fel albwm lluniau hardd! Maen nhw'n adnabod y clybiau gorau, y traethau glanaf, y coginiol anhysbys ...
 • Person Delfrydol

  Gall Crëwr Doll Rhyw fynegi rhinweddau'r person delfrydol

  Gan ei fod yn ddol wedi'i gwneud â llaw, nid oes ganddi bron unrhyw ddiffygion. Cymerodd oriau i'w wneud. Yn ogystal, mae'n pwyso dim ond 20 kg, ac mae ei sgerbwd metel yn hyblyg ac yn gyfleus iawn. Gallwch ei adael o dan y gwely, yn y cwpwrdd neu yn yr islawr, cyn belled â'ch bod chi'n meddwl na fydd unrhyw un yn fflipio. Lle eich stwff. Mae'r cerfluniau hyn yn galluogi eu crewyr i fynegi'r cymhwyster ...
 • Doll Plastig

  Perfformiad Doll Rhyw yn Well na Doll Rhywiol TPE Doll Plastig

  Ydych chi'n hoffi bwyta allan? Os ydych chi'n hoff o fwyd egsotig ac yn hoffi rhoi cynnig ar seigiau newydd, gall fod yn hwyl rhoi cynnig ar fwyty newydd gyda hebryngwr. Mae doliau silicon yn perfformio'n well na doliau rhyw TPE doliau plastig meddal. Gan fod y deunydd ychydig yn fwy styfnig, bydd y perfformiad yn well. Dim ond se silicon y gellir cynrychioli rhai olion llaw efelychiedig a manylion ...
 • Mwy o Hwyl

  Rhyw Doll Bydd Rhyw Yn Dod â Mwy o Hwyl i Chi

  Golchwch eich babi yn syth ar ôl cael rhyw. Mae hyn fel arfer yn ei gwneud yn ofynnol i'r semen gael ei symud trwy'r orifice. O'i gymharu â defnyddio doliau chwyddadwy neu ddoliau silicon pen isel, bydd cael rhyw gyda doliau mor brydferth yn dod â mwy o hwyl i chi. Yn wir, mae popeth wedi'i gynllunio'n ofalus i'ch gwneud chi'n hapus. Er fy mod i'n gwybod o'r galon mai dim ond rhyw ydyn nhw ...
 • Fersiwn Robot Rhyw

  Doll Rhyw Wedi Eu Fersiwn Robot Rhyw

  Mae enghreifftiau o gampau artistig o'r fath yn cynnwys y cerflun o David a wnaed gan Michelangelo ym 1504 a'r cerflun o gaethwas benywaidd o Wlad Groeg a wnaed gan Hiram Bowers ym 1843. Daw hefyd â'u fersiwn robot rhyw, ond mae hefyd yn dod â thymheredd y corff, system sain a deallusrwydd artiffisial. , sy'n golygu y gallwch chi sgwrsio â'r model. Nid oes gan ddoliau rhyw y perthynas honno ...
 • Dolls Rhyw Go Iawn

  Gall Doll Rhyw ei Guddio Gartref

  Roedd hefyd yn teimlo'n anhygoel, wn i ddim a oedd hynny oherwydd ei bronnau mawr neu ei safle. Beth bynnag, mae ganddi fagina, anws a cheg synhwyrol iawn, ac ni fyddwch yn diflasu. Mae pawb yn cael tro cyntaf. Os ydych chi'n poeni y bydd rhywun yn darganfod eich cyfrinach fach, gallwch ei chuddio gartref. Am ganrifoedd, mae pobl wedi bod yn gwneud ac yn berchen ...
 • Datblygiad yn Gwella

  Bydd Llog Doll Rhyw yn Cynyddu Wrth i Ddatblygiad Wella

  Mae doliau rhyw yn caniatáu ichi fireinio'ch dewisiadau i gynyddu eich gwerthfawrogiad o'r ffurf ddynol. Mae cariadon go iawn wedi bod yn bwnc o sylw hirdymor yn y cyfryngau ledled y byd. Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae pobl wedi rhoi sylw arbennig i werthiant doliau rhyw a chariadon go iawn, ac efallai y byddwn yn gweld cynnydd mewn diddordeb yn y blynyddoedd diwethaf i wella ...
 • Nhw Yn Y Blwch

  Doll Rhyw Eu Glanhau Nhw A Eu Nhw Yn Y Blwch

  Gellir ei ddefnyddio'n hawdd ar gyfer rhyw geneuol, rhyw rhefrol a rhyw clasurol. Mae'r model hwn yn sicr o blesio pennau coch. Mae doliau rhyw hefyd yn cael eu storio'n dda. Does ond angen i chi eu glanhau ar ôl eu defnyddio a'u rhoi yn y blwch. Mae'r farn hon yn berthnasol i berchnogaeth doliau rhyw. Gallwch chi, y perchennog, ddewis y model doli rhyw sy'n adlewyrchu orau eich priodoleddau delfrydol.
 • Yn ddelfrydol ar gyfer cinio

  Mae Cwmni Doll Rhyw yn Ddelfrydol Ar Gyfer Cinio

  Os ydych chi'n teithio am fusnes, neu ddim ond yn darganfod nad oes unrhyw un o'ch ffrindiau yn arbennig o arbrofol, cwmnïaeth yw'r dyddiad cinio delfrydol. Gellir ymestyn doliau silicon dair i bump yn ôl gwahanol fformiwlâu, tra gellir ymestyn doliau meddal TPE chwech i wyth gwaith. Felly, mae gan rwber meddal TPE well grym tynnol a mwy v ...
 • Statws Merched

  Nid yw doliau rhyw yn ymddangos i warantu statws menywod yn y dyfodol

  Mae ei bronnau yn grwm hardd ac yn gryf iawn, ac mae manylion y fagina a'r rhefrol yn cael eu hatgynhyrchu'n berffaith. Mae wal fewnol yr olaf yn hyblyg ac yn feddal, sy'n ei gwneud hi'n bosibl manteisio ar yr holl orifices sydd ar gael iddo. mae'n werth? Gosh, nid "teganau" yn unig yw'r doliau cain hyn. Maen nhw mor brydferth â merched anime o'r ...
 • Y Problemau hyn

  Gall Doll Rhyw Osgoi'r Problemau hyn

  Yn y modd hwn, gall y gweithiau celf gwych hyn wneud i bobl fyfyrio'n well arnyn nhw eu hunain. Ni all unrhyw un ymateb. Eich cwestiwn. Mae'n cario gwres corff go iawn, yn ddiangen i ddweud bod ganddo rannau o'r corff sy'n symud. Mae trosglwyddiad rhywiol yn hollol ddiogel. Mae llawer o firysau yn cael eu cynhyrchu trwy gyfathrach rywiol, ac fel arfer dywedir eu bod yn cael eu trosglwyddo o un firws i un arall ...
 • Eich Cyrchfannau

  Doll Rhyw Y Ffordd Orau I Brofi Eich Holl Gyrchfannau

  Mewn gwlad amlochrog, mae pobl sy'n well ganddynt polygami yn hytrach na chynnal a chadw yn rhwystredig iawn i ddynion. Maent yn adnabod y clybiau gorau, y traethau glanaf, meistri coginiol anhysbys, a hyd yn oed y llwybrau cyflymaf. Yn cyd-fynd â chi ar drip heb ei gynllunio yw'r ffordd orau o brofi'ch holl gyrchfannau yn llawn! Gwahaniaeth yn y pris: Pris m ...
 • Ar Y Farchnad

  Mae'r doliau rhyw hyn yn un o'r doliau gorau ar y farchnad

  O ddiwrnod cyntaf y pryniant, mae teganau rhyw wedi dileu'r sefyllfa hon yn llwyr. Nid oes rhaid i chi amau ​​​​a phoeni. Onid dyma'r rheswm gorau i brynu teganau rhyw? Os ydych chi'n gyfarwydd â doliau rhyw, mae'r ddol hon yn un o'r doliau gorau ar y farchnad. Ond i'r rhai sy'n teimlo'n rhy ddrud, mae yna ddol torso hefyd. Mae eich plentyn, hyd yn oed anifail anwes, yn ...
 • Agosrwydd Corfforol

  Mae Rhyw Rhyw yn Cwrdd ag Anghenion agosatrwydd corfforol

  Mae doliau rhyw yn darparu cyfleustra sylweddol os nad ydych wedi bod gyda'ch priod, cariad neu gariad ers amser maith. Gall swyddi eich gorfodi i symud i dref, gwladwriaeth neu wlad newydd. Gall darparwyr gwasanaeth e-bost, ffôn a negeseuon ddiwallu anghenion telathrebu chi a'ch anwyliaid, ac mae'r angen i ddiwallu agosatrwydd corfforol yn aml yn broblemus ...
 • Crefftwaith

  Mae Pwysau Doll Rhyw yn dibynnu ar Lefel Crefftwaith a Leinin y Gwneuthurwr

  Gallwch hyd yn oed fynd i fwyty sy'n cynnig bwyd gourmet nad ydych chi'n gyfarwydd ag ef a mynd ag ef i'r lefel nesaf. Gall fod yn hwyl darganfod, yn enwedig pan fydd gennych gymdeithion hardd o'ch cwmpas. Bydd doliau silicon o'r un maint yn pwyso mwy na doliau TPE, yn dibynnu ar grefftwaith a lefel leinin y gwneuthurwr. Ond os ydych chi eisiau ...
 • Dynion Mynnu

  Mae Doll Rhyw yn Berffaith ar gyfer Dynion Gofynnol

  Mae rhai condomau latecs yn ffordd dda o osgoi heintiau a drosglwyddir yn rhywiol, ond nid ydynt yn dileu'r posibilrwydd o haint yn llwyr. Bydd gennych ddol hardd, yn barod i'ch plesio gyda'i swyn. Felly, mae'r doliau rhyw hyn yn berffaith ar gyfer dynion ymestynnol. Nid oes angen cynnal a chadw doliau rhyw. Heddiw, yn y gymdeithas hon, rhaid i chi wario lo ...
 • Partner Teyrngar

  Doll Rhyw Yn bendant Eich Partner Teyrngar

  Ar y llaw arall, gallwch brynu dol rhyw maint bywyd am bron i hanner pris dol, ac mae doliau rhyw yn bendant yn bartneriaid ffyddlon i chi oherwydd eu bod yn perthyn i chi. Os ydych chi'n teithio am fusnes, neu ddim ond yn darganfod nad oes unrhyw un o'ch ffrindiau yn arbennig o arbrofol, cwmnïaeth yw'r dyddiad cinio delfrydol. Mae gan ddol rhyw silicon dymer uchel ...
 • Eich Priod

  Mae Doll Rhyw hefyd yn eich Atal rhag Twyllo'ch Priod

  Ni fydd pecynnu allanol doliau rhyw cyfredol yn arddangos eich gwybodaeth. Os ydych chi'n byw mewn fflat ac nad ydych chi am i'ch cymdogion wybod eich bod wedi prynu rhywbeth uchel iawn, gallwch ddewis lleoliad hunan-gofnodedig, a all osgoi llawer o anfanteision. Mae dol rhyw yn dileu'r cur pen o fodloni'ch libido pan i ffwrdd o bartneriaid pwysig ...