Fideo dol rhyw Urdolls

Croeso i dudalen fideo y ddol ryw. Mae hwn yn cynnwys fideos am bob agwedd ar ddoliau rhyw. Byddwn hefyd yn rhoi'r sgrin fideo doliau rhyw ddiweddaraf yma fel y gall cwsmeriaid gael dealltwriaeth fwy cynhwysfawr o'r cynhyrchion y maent wedi'u prynu. Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os oes angen i chi wybod mwy, mae croeso i chi gysylltu â ni trwy e-bost.

148CM Fideo Doll Rhyw Bonnie TPE maint bywyd

148CM Fideo Doll Rhyw Bonnie TPE maint bywyd

urdolls

dol tpe oedolion dol rhyw

Fideo am Silicone Doll RZR Sxture Texture Visible Kitto

Fideo am Silicone Doll RZR Sxture Texture Visible Kitto

urdolls

RZR 160CM Kitto

Fideo Am Asao Miko Pink Small Breasts Love Doll

Fideo Am Asao Miko Pink Small Breasts Love Doll

urdolls

Asao Doll TPE Cist Fflat

Fideo Ynglŷn â Llygaid Mawr Du Dolliau Rhyw TPE SaSa

Fideo Ynglŷn â Llygaid Mawr Du Dolliau Rhyw TPE SaSa

urdolls

SaSa 156CM Doliau Cariad

Fideo Am Gist Fawr Du Cist Fflat TPE Doll Rhyw Mehefin Doyle

Fideo Am Gist Fawr Du Cist Fflat TPE Doll Rhyw Mehefin Doyle

urdolls

Mehefin Doyle Cist Fflat Doll Rhyw

Fideo Am Gwpan Cyrliog Hir Cwpan Doll Cariad Victoria

Fideo Am Gwpan Cyrliog Hir Cwpan Doll Cariad Victoria

urdolls

Big Butt Cwpan D victoria

Fideo Am Ddol Rhyw Silicôn Pur Gradd Uchel Dana Dierser

Fideo Am Ddol Rhyw Silicôn Pur Gradd Uchel Dana Dierser

urdolls

Dana Silicôn Pur Doll Rhyw

Fideo Am Vita Roy 148CM E Cup TPE Smart Sex Doll

Fideo Am Vita Roy 148CM E Cup TPE Smart Sex Doll

urdolls

Cwpan E. Doll TPE Doll Smart

Fideo Am Gwpan Steil B Ewropeaidd Llygaid Brown 160CM Doll Rhyw Sabina Coleridge

Fideo Am Gwpan Steil B Ewropeaidd Llygaid Brown 160CM Doll Rhyw Sabina Coleridge

urdolls

Sabina Llygaid brown 160CM

Fideo Am Eudora Surrey 166CM Doll Rhyw Llygaid Glas

Fideo Am Eudora Surrey 166CM Doll Rhyw Llygaid Glas

urdolls

Eudora 166CM Doll TPE

Fideo Am Llygod Mawr Tthick Gwefusau Olivia Gresham Doll Rhyw Oedolion

Fideo Am Llygod Mawr Tthick Gwefusau Olivia Gresham Doll Rhyw Oedolion

urdolls

Olivia Doll TPE 148cm

160CM Black Eyes Big Breast Stacey Bacon Sex Doll's Video

160CM Black Eyes Big Breast Stacey Bacon Sex Doll's Video

urdolls

Y Fron Fawr 160CM Doll TPE

Doll Rhyw Wyneb Llygad Glas y Fron 170CM Fideo Cecilia Arthur

Doll Rhyw Wyneb Llygad Glas y Fron 170CM Fideo Cecilia Arthur

urdolls

170CM Doll TPE Cecilia

Fideo am Ass Byr Gwallt Byr Llwyd 158cm TPE Sex Doll

Fideo am Ass Byr Gwallt Byr Llwyd 158cm TPE Sex Doll

urdolls

158cm Big Breasts Dolliau TPE

Fideo Cydymaith y Fron Bach 170CM Xaviera Jane Sex Doll

Fideo Cydymaith y Fron Bach 170CM Xaviera Jane Sex Doll

urdolls

Y Fron Fach Doll TPE 170CM

Fideo Ynglŷn â Charming Ass Kelly Max 150CM Sex Doll

Fideo Ynglŷn â Charming Ass Kelly Max 150CM Sex Doll

urdolls

Doll TPE Cwpan D Doll Rhyw

Fideo Am Sexy 161CM Big Ass Roxanne William Sex Doll

Fideo Am Sexy 161CM Big Ass Roxanne William Sex Doll

urdolls

Roxanne Dolliau TPE fideo

Fideo Am Gwpan N Big Stunner N 168cm Doll Vera Raman

Fideo Am Gwpan N Big Stunner N 168cm Doll Vera Raman

urdolls

Mawr Ond Doll TPE Fideo Vera

Doll Rhyw TPE Elf y Fron Fawr 168CM Fideo Marcia Ralph

Doll Rhyw TPE Elf y Fron Fawr 168CM Fideo Marcia Ralph

urdolls

Fideo Ralph Gwefus Trwchus Doll Elf

Fideo Am lygaid brown meddal braster braster ass doll Ronald Rebecca

Fideo Am lygaid brown meddal braster braster ass doll Ronald Rebecca

urdolls

Doll TPE Ronald Sex Dolls

Fideo am Doll Corff Slim TPE Delicate Croen Ursula Surrey

Fideo am Doll Corff Slim TPE Delicate Croen Ursula Surrey

urdolls

Ursula Doll TPE Doliau 161CM

Fideo am 166CM Doll Rhyw Cist Bach Elastig Mawr Jamie Jacob

Fideo am 166CM Doll Rhyw Cist Bach Elastig Mawr Jamie Jacob

urdolls

Jamie rhyw Oedolion

Fideo am Frest Chest Black Big Eyes Akumi Hakumi Sex Doll

Fideo am Frest Chest Black Big Eyes Akumi Hakumi Sex Doll

urdolls

Akumi fideos Doll TPE

163cm Gwallt Du Merch Bunny Rhyw Doll Hir Fideo Helen Minnie

163cm Gwallt Du Merch Bunny Rhyw Doll Hir Fideo Helen Minnie

urdolls

rhyw Fideo Minnie Doll TPE

165CM Croen Du Busty Bronnau Bronnau Rhyw Doll Harvey Josh

165CM Croen Du Busty Bronnau Bronnau Rhyw Doll Harvey Josh

urdolls

fideo Oedolion Harvey

Fideo am Thick Lips Breasts Mawr Llygaid Rhyw Doll Rhyw 158CM Cynthia Grace

Fideo am Thick Lips Breasts Mawr Llygaid Rhyw Doll Rhyw 158CM Cynthia Grace

urdolls

fideo Doll TPE Cynthia

Cyfarwyddiadau gweithredu doliau rhyw deallus

Cyfarwyddiadau gweithredu doliau rhyw deallus

urdolls

Doliau Rhyw Smart robot Doll Rhyw

Fideo Am Efelychu Bys Dynol RZR Doll Joas Yasuko

Fideo Am Efelychu Bys Dynol RZR Doll Joas Yasuko

urdolls

Japan 160CM Yasuko

Fideo Poeth

 • Fideo Am Vita Roy 148CM E Cup TPE Smart Sex Doll

  Ei brest, gwallt, gwefusau ... Mae'r sylw i fanylion yn anhygoel. Er nad fi yw ei pherchennog, rwy'n bwriadu ei phrynu yn syth ar ôl ceisio arbed digon o arian iddi. Dychmygwch fynd adref i ddol swreal i oedolion yn aros amdanoch yn y gwely. Rydym wedi casglu llawer o ddoliau rhyw clasurol sydd wedi'u cynllunio i gwrdd â'ch ffantasïau rhywiol gwylltaf.

  Mae Vita yn TPE 148cm dol rhyw. Mae hi'n gallu gweld hosanau du a rhwyll du rhywiol. Mae hi'n fonheddig iawn gyda mwclis platinwm. Mae hi'n ddol glyfar, lle mae hi'n gallu gweld ei llygaid, ei gwefusau a'i phen yn gallu symud. Gwnaeth fynegiant gwenus, a'r awel yn chwythu ar ei hwyneb, roedd yn swynol iawn. Gall y ddol hon hefyd addasu'r swyddogaeth deialog llais, a dysgu mwy yn gyflym am ei sefyllfa trwy'r fideo.

  Pan fydd ei gwefusau ynghlwm yn dynn wrth eich canol, mae tafod yr ymlusgiad hir yn lapio o'ch cwmpas, gan strocio'ch pidyn wrth iddi gwympo. Fflachiodd ei llygaid ei dymuniad, oherwydd bod ei cheg yn cael ei bwyta fesul modfedd; cymerodd ei gwefusau anadl feddal, a barodd iddi gael ei denu'n ddyfnach atoch chi. Pan fydd eich tomen yn mynd trwy hynt dynn ei phreifatrwydd. Gallwch chi deimlo'r pleser digymar, mae ei fagina'n gwasgu'ch sylfaen, ac mae llais dymunol yn cwympo o'ch ceg. Pan gyrhaeddwch allan a rhoi eich llaw ar ei phen, rhyfeddwch at wead ei gwallt meddal. Pan fyddwch yn ymateb i’w theimladau o’r diwedd, bydd hefyd yn gwenu ar eich pidyn.

  Gweld 5656

 • Fideo am Frest Chest Black Big Eyes Akumi Hakumi Sex Doll

  Mae doliau rhyw Japaneaidd yn gelf go iawn a byddant yn bodloni'ch holl ddymuniadau heb unrhyw amheuaeth. Dyma'r lle angenrheidiol ar gyfer doliau rhyw Japaneaidd. Wrth i amser fynd heibio, mae doliau rhyw wedi dod yn ased pwysig ynom ni, ac wrth i fwy a mwy o ddoliau rhyw gael eu cynhyrchu.

  Ydych chi'n cael eich denu i Akumi ar yr olwg gyntaf? Trwy wylio'r fideo hon, credaf y bydd gennych ddealltwriaeth ddyfnach ohoni. Mae hi'n fach Doli rhyw TPE mae hynny'n berffaith ar gyfer casglu a storio. Mae robotiaid deallus yn duedd datblygu. Mae puteindai wedi cael eu hagor mewn rhai lleoedd, a gall doliau rhyw gymryd lle puteiniaid yn y dyfodol. Ni all doliau rhyw ddisodli dyddio, priodi a rhyngweithio ag eraill. Felly, mae cymdeithas yn fwyaf tebygol o barhau i fodoli, gall fod yn fwy agored i ryw, a'r canlyniad - mae troseddau rhywiol yn cael eu lleihau. Mae'n ysgafn iawn ac yn hawdd ei symud.

  Merch o Japan yw hi, ond pan fyddwch chi'n ei hadnabod, cewch eich synnu o ddarganfod ei bod wedi siarad English yn dda iawn hefyd. Mae ganddi galon bur ac nid yw wedi cael ei llychwino gan y byd hwn. Mae popeth yn ei llygaid mor brydferth, yn union fel ei hwyneb hyfryd. Mae anifeiliaid bach yn hoffi bod yn agos ati, yn union fel ei chwningen. Mae hi'n dod o deulu un rhiant. Nid yw hi erioed wedi gweld ei thad. Mae hi wedi byw gyda'i mam ers pan oedd hi'n blentyn. Felly mae hi'n brin o gariad tadol. Mae hi eisiau profi'r teimlad o gael ei difetha. Dim ond i'w chwningen y gellir trosglwyddo ei holl gyfrinachau. Ond pan welodd hi chi ar yr olwg gyntaf, roedd hi'n teimlo eich bod chi'n garedig iawn.
  Ydych chi'n aml yn teimlo'n unig, a ydych chi am brofi'r cynhesrwydd o gael cartref? Os yw'r ateb yn gadarnhaol, yna hi fydd yr anrheg orau y mae Duw wedi'i rhoi ichi. Mae hi'n addas iawn fel teulu i fynd gyda'ch partner. Gallwch chi ddweud wrthi ogoniant eich gorffennol, bydd hi'n pleidleisio drosoch chi. Byddwch chi'n cael bywyd rhagorol.

  Ar ôl darllen y fideo hon, a oes gennych unrhyw gwestiynau? Peidiwch ag oedi cyn cysylltu â ni trwy e-bost.

  Mae'r dechnoleg gyda doliau rhyw wedi dod yn fwy datblygedig ac mae yna lawer o opsiynau i bawb a phob cyllideb. Mae strwythur sgerbwd y ddol ryw yn chwarae rhan hanfodol yn y perfformiad. Na, nid ydym yn sôn am y sgerbwd go iawn yma, ond yn adeiladu fframwaith y doliau hyn. Yn dibynnu ar eich cyllideb, gallwch hyd yn oed wneud cynhyrchiad sy'n debyg i berson go iawn. Rwyf wedi siarad â rhai pobl sydd wedi cael partneriaid ac wedi cael caniatâd fel y gallant fod yn agos atoch hyd yn oed os ydynt wedi gwahanu.

  Gweld 5638

 • 148CM Fideo Doll Rhyw Bonnie TPE maint bywyd
  Croeso i dudalen fideo dol rhyw Bonnie. Ydych chi'n cael eich denu ati? Brysiwch a mynd â hi adref! 

  Cymerodd fy llaw ac arwain fi ar draws y llawr dawnsio tuag at yr ystafell ymolchi.

  "Yn ystafell y bachgen bach," gwenodd a mynd i mewn i'r stondin bellaf, gan fy llusgo i mewn gyda hi.

  Roedd y waliau'n fetel oer, deor a adawodd argraffnodau rhewllyd ar fy nghefn rhag cael eu pwyso i fyny yn eu herbyn cyhyd. Wnaeth hi byth roi ei cheg ar fy un i, gan fy mod i wedi dweud fy mod i'n dod i lawr gydag annwyd. Gan hepgor y cusanau, rhoddodd ei bysedd hir ar fotwm uchaf fy nghrys a dechrau grwgnach am ufudd-dod a phwysigrwydd peidio â gweiddi.

  Tynnodd fy nghrys yn agored i'm hysgwyddau a dechrau ysgubo'i thafod ar draws fy mronau bared. Un llaw yn brwsio fy morddwyd. Y llall yn dal fy arddyrnau uwch fy mhen. Caeodd ei dannedd yn gyflym o amgylch fy deth ac yna eu rhyddhau, gan fy mwydo mewn endorffinau mor boeth roeddwn i'n teimlo bod fy morddwydydd yn toddi. Anghofiais pa gymwysterau bynnag oedd gen i ynglŷn â bod mewn man cyhoeddus a phrin y sylwais ar leisiau dau ddyn yn trwsio eu hunain yn y drychau nid 10 troedfedd i ffwrdd.

  Sibrydodd "Rydych chi'n caru hyn peidiwch â chi? Merch frwnt."

  "Ydw" yw'r cyfan a ddywedais.

  Chwyddodd ei llaw y tu mewn i mi ac ailadroddodd yn fy nghlust "Merch budr budr budr" nes i mi ddod.

  Gweld 5196

Cyhoeddiad Dolliau Rhyw Go Iawn

Mwy

Sut I Gael Boobs Meddal Am Ddim?

NO.13

2020-05-12 06:28:43

Enw'r Digwyddiad: Prynu doliau brand Doll4ever a chael cist feddal ychwanegol Amser gweithgaredd: 2020.05.12 - 2020.05.31 Gweithgareddau: Rhwng Mai 12, 2020 a 31 Mai, 2020. Prynu unrhyw ddol brand Doll4ever yn y siop urdolls. Gallwch chi gael cist feddal arall. Nwyddau digwyddiad: doliau brand Doll4ever Yn The Urdolls Store Doll4e ...

Bargeinion Diwrnod Gwyn Ychwanegol 12% i ffwrdd o bob eitem doliau rhyw

NO.12

2020-03-04 05:14:55

Enw'r Digwyddiad: Bargeinion Dydd Gwyn Amser gweithgaredd: 2020.03.04 - 2020.03.14 Cod Cwpon: DA12 Gostyngiad: Ychwanegol 12% i ffwrdd Ystod Ffafriol: Pob Eitem yn Siop Urdolls Dulliau cyfranogi: 1. Dewiswch eich hoff ddol rhyw yn y siop urdolls. 2. Ychwanegwch y ddol i'r drol siopa a chlicio i ddefnyddio t ...

Y Gwahaniaeth rhwng Sgerbwd EVO Doll Rhyw Go Iawn a Sgerbwd Cyffredin

NO.11

2020-01-09 06:56:04

Yn y broses o brynu doliau rhyw, efallai y gwelwn fod sgerbydau rhai doliau rhyw yn sgerbydau EVO. Felly beth yw'r gwahaniaeth rhwng sgerbwd EVO y ddol rhyw a'r sgerbwd cyffredin? Byddwn yn rhoi esboniad manwl i chi yma. Ar hyn o bryd, doliau rhyw gydag sgerbwd EVO ac opsiynau sgerbwd cyffredin yw ...