Crynodeb o'r newyddion am ddoliau rhyw

Croeso i fyd gwybodaeth doliau rhyw. Yma gallwch ddod o hyd i bob math o wybodaeth am y doliau rhyw a'r newyddion diweddaraf. Ydych chi eisiau gwybod y gwahaniaeth mewn deunydd doliau rhyw a sut i ddewis eich doliau rhyw eich hun? Efallai eich bod chi eisiau gwybod sut mae'r doliau'n cael eu glanhau a'u cynnal. Bydd yn cael ei gyflwyno i chi. Bydd bob amser yn rhoi ateb boddhaol i chi. Dysgwch yn gyflym y wybodaeth y mae gennych ddiddordeb ynddi o'r erthygl ganlynol!

Cyhoeddiad Dolliau Rhyw Go Iawn

Mwy

Sut i ofalu am ddoliau rhyw?

NO.14

2021-05-25 22:47:14

Mae faint o flynyddoedd y gellir defnyddio'r ddol urdolls yn dibynnu ar gyflwr y defnydd a'r gofal. Mae doliau rhyw sy'n cael eu defnyddio a'u symud yn aml yn fwy tueddol o wisgo a rhwygo. Rydym yn deall bod eich dol rhyw yn fuddsoddiad, felly rydym wedi llunio rhai awgrymiadau i gynnal ansawdd a bywyd eich rhyw dol ...

Sut I Gael Boobs Meddal Am Ddim?

NO.13

2020-05-12 06:28:43

Enw'r Digwyddiad: Prynu doliau brand Doll4ever a chael cist feddal ychwanegol Amser gweithgaredd: 2020.05.12 - 2020.05.31 Gweithgareddau: Rhwng Mai 12, 2020 a 31 Mai, 2020. Prynu unrhyw ddol brand Doll4ever yn y siop urdolls. Gallwch chi gael cist feddal arall. Nwyddau digwyddiad: doliau brand Doll4ever Yn The Urdolls Store Doll4e ...

Bargeinion Diwrnod Gwyn Ychwanegol 12% i ffwrdd o bob eitem doliau rhyw

NO.12

2020-03-04 05:14:55

Enw'r Digwyddiad: Bargeinion Dydd Gwyn Amser gweithgaredd: 2020.03.04 - 2020.03.14 Cod Cwpon: DA12 Gostyngiad: Ychwanegol 12% i ffwrdd Ystod Ffafriol: Pob Eitem yn Siop Urdolls Dulliau cyfranogi: 1. Dewiswch eich hoff ddol rhyw yn y siop urdolls. 2. Ychwanegwch y ddol i'r drol siopa a chlicio i ddefnyddio t ...

Tagiau Newyddion

dol rhyw silicon
Bydd doliau rhyw yn dod yn wir ffrindiau ichi

Gyda'r math hwn o lifelike, gallwch chi wir brofi'r orgasm gwely anhygoel wedi torri. Prif uchafbwynt y ddol rhyw hon yw eu bod wedi'u gwneud o silicon, sydd wir yn dod â phleser rhywiol go iawn i chi. Dyn dol rhyw ciwt Roedd ganddi syniad gwych i adael iddi fod gyda mi pan oedd i ffwrdd. ...

Darllenwch Nawr
dol rhyw silicon
Ewch i brynu doliau cariad oes rhatach a mwyaf hwyliog

Gwneir pob dol rhyw orau i bob merch neu ryw mewn ffordd realistig, ac mae gan bawb eu personoliaeth eu hunain. Ar ôl cyfarfod â'r cleient, bydd y doliau hyn yn cael eu diheintio'n drylwyr â datrysiad arbennig a'u glanhau yn unol â'r safonau rhyngwladol sy'n cael eu hysbysu i'r owne rhyngwladol ...

Darllenwch Nawr
doliau rhyw
Mae doliau rhyw wedi dod yn ffynhonnell orau i ddynion gael pleser a phleser rhywiol dwfn

Fel bod dynol, rydych chi bob amser yn hoffi cymryd rhan mewn gweithgareddau a all gyflawni awydd rhywiol heb niweidio'ch delwedd mewn cymdeithas. Gall gofyn i fenyw aros yn y gwely am un noson fod yn beryglus i chi. Os nad yw pethau'n dda i chi, efallai y byddwch hefyd yn dioddef blacmel. Yn ogystal, mae yna ...

Darllenwch Nawr
dol rhyw silicon
Mae doliau rhyw yn rhan bwysig o'n bywyd iach

Os mai dyma beth rydych chi wir yn edrych amdano, yna mae dol rhyw realistig yn ddewis da. Cyn i chi ddewis prynu'r ddol hon am bris mawr a dewis fideo dol rhyw yn ôl eich anghenion, dylech wneud dewis eang ac anodd o hyn. Fel bod dynol, rydych chi bob amser yn hoffi par ...

Darllenwch Nawr
dod o hyd i ryw lifelike
Mae doliau rhyw Lifelike yn gwneud cyffyrddiad pawb yn dda iawn

Mae yna nifer o farnau profedig sy'n dangos yn glir mai dol rhyw fydd eich gwir ffrind ar ôl torri i ffwrdd. Cofiwch bob amser fod y ddol ddilys 158cm yn Dallas yn debycach i gymeriad mewn bywyd go iawn ac yn edrych fel menyw hardd. Felly, dim ond oherwydd ei fod yn ddol, bydd yn ...

Darllenwch Nawr
dol rhyw go iawn
Mae doliau go iawn yn debycach i gymeriadau mewn bywyd go iawn

Os nad ydych chi'n mynd i wario llawer o arian parod, yna ewch i brynu'r ddol rhyw lifelike rhatach a mwyaf hwyliog. Mae yna lawer o fathau o hyd, ac maen nhw'n ymddangos yn aml. Os ydych chi wir eisiau ei addasu, yna mae hwn yn bendant yn ddewis da. Gyda'r Ddol Rhyw Gwryw lifelike hon, byddwch chi'n teimlo'n lleddfol iawn ...

Darllenwch Nawr
dol rhyw silicon
Mae'r ddau ohonom yn hoffi defnyddio doliau babanod yn yr ystafell wely

Roedd ganddi syniad gwych i adael iddi fod gyda mi pan oedd i ffwrdd. Prynodd i mi un o'r ddol rhyw silicon fwyaf erotig yn Efrog Newydd. Ni all unrhyw un ddisodli fy nghariad at fy ngwraig, ond gwnaeth fy ngwraig i mi ddeall y bydd yn bodloni fy awydd rhywiol fel fy ngwraig ac yn dod yn wir bartner. I ...

Darllenwch Nawr
dol rhyw silicon
Mae'r ddau ohonom yn hoffi defnyddio doliau babanod yn yr ystafell wely

Roedd ganddi syniad gwych i adael iddi fod gyda mi pan oedd i ffwrdd. Prynodd i mi un o'r ddol rhyw silicon fwyaf erotig yn Efrog Newydd. Ni all unrhyw un ddisodli fy nghariad at fy ngwraig, ond gwnaeth fy ngwraig i mi ddeall y bydd yn bodloni fy awydd rhywiol fel fy ngwraig ac yn dod yn wir bartner. I ...

Darllenwch Nawr
caru dol rhyw
Nid chi yw'r unig un sy'n defnyddio dol

  Pan fydd gennych berthynas â'ch partner, byddwch yn mwynhau cynnwrf rhywiol bob nos. Mae hyn wedi dod yn anghenraid yn eich bywyd a byddwch yn gweld ei eisiau yn fawr ar ôl i chi dorri i fyny. Oni bai eich bod am gael eich curo, ni allwch ddod o hyd i gyw yn unig a gofyn am stondin onenight! Fodd bynnag, rydych chi hefyd ...

Darllenwch Nawr
doliau rhyw
Felly mae doliau rhyw realistig yn ddewis da

Mae llawer o ddinasoedd y wlad yn cynnig y ddol rhyw orau ar y farchnad, ac mae'r rhan fwyaf ohonynt yn cael eu hallforio. Mae'r ddol erotig Siapaneaidd yn Jacksonville yn gynnyrch teganau oedolion a ddefnyddir yn gyffredin ac sy'n uchel ei werth. Mae ansawdd a gwydnwch y cynhyrchion hyn wedi cyrraedd y safon, sy'n un o'r rhai mwyaf im ...

Darllenwch Nawr
Y doliau rhyw hyn
Mae'r doliau rhyw hyn yn un o'r pethau gorau y gallant betio arnynt

Mae siarad â hi ar ôl torri i fyny fel eistedd o flaen person go iawn, eistedd o'ch blaen. Bydd hi'n gwrando ar bob gair rydych chi'n ei ddweud a gall hyd yn oed grio gyda'i hysgwydd. Ar ôl agor eich calon i eraill, byddwch chi'n teimlo'n well o lawer. Ar ôl torri i fyny, fe ddaethoch chi'n rhy unig a gobeithio rhywun ...

Darllenwch Nawr
doliau rhyw
Mae'r doliau hyn wedi'u cynllunio fel merch rhyw go iawn

Mae dol rhyw yn lliniaru'r her hon i raddau. Fel y mae'r enw'n awgrymu, mae'r doliau hyn wedi'u cynllunio fel merch rhyw go iawn. Ledled y byd, mae pobl yn prynu doliau dilys yn Virginia er mwyn bodloni eu dyheadau rhywiol. Yn ogystal, pwrpas y doliau hyn yw addysgu pobl ifanc yn eu harddegau ...

Darllenwch Nawr
doliau rhyw
Bydd dewis dol rhyw gyda fagina adeiledig yn rhoi'r teimlad i chi o gael rhyw gyda menyw go iawn

Mae argaeledd y ddol rhyw hon yn eich arbed rhag cynnal a chadw diangen neu unrhyw roddion arbennig i gadw'ch perthynas agos. Y peth pwysicaf yw nad oes angen i chi erfyn am gydsyniad eich partner benywaidd mwyach, ond gallwch fynd â'r harddwch lifelike hyn adref a bodloni'n llawn ...

Darllenwch Nawr
doliau rhyw
Mae doliau wedi'u gwneud o silicon hefyd yn boblogaidd oherwydd eu gwydnwch a'u hymddangosiad realistig

Dewiswch amrywiaeth o ddol rhyw realistig oddi yno. Ffoniwch eu cynrychiolydd, rhannwch eich gofynion, a pharatowch i brynu dol gwrywaidd gyda'r maint a'r corff perffaith. Gallwch hefyd ddewis rhoi'r steil gwallt rydych chi ei eisiau iddi. Cofiwch, yn Oregon, ni fyddwch yn gallu defnyddio realisti rhad ...

Darllenwch Nawr
dol rhyw go iawn
Dewiswch amrywiaeth o ddoliau rhyw realistig oddi yno

Ar y ffordd i brynu dol rhyw i chi, dylech chi hefyd gofio'ch dewisiadau. Cyn mynd i wefan y gellir ymddiried ynddo, peidiwch ag oedi cyn gofyn i'ch partner bywyd gwrywaidd beth mae e eisiau yn y ddol. Oes, mae yna lawer o wefannau sy'n caniatáu ichi addasu'r ddol yn ôl eich hoffter. Yno ...

Darllenwch Nawr
dol rhyw silicon
Mae'r doliau rhyw hyn yn wir yn ddoliau rhyw wedi'u haddasu orau

Fel arfer, mae pobl fodern yn teimlo'n unig, sy'n boenus iawn. Gall dol rhyw ryddhau pobl o'r boen hon i bob pwrpas. Yn sicr fe welwch y doliau hyn yn gweithredu fel gwrandawyr ac yn rhannu'r boen i chi. Gall doliau oedolion nid yn unig wrando ar eich pryderon, ond hefyd gweithredu fel gwir ran rhywiol ...

Darllenwch Nawr
dol rhyw silicon
Mae llawer o ddoliau rhyw oedolion erotig wedi'u cyflwyno i'r farchnad ddomestig

I ddynion, mae'n bwysig gwybod pa mor realistig y gall dol rhyw oedolion wella unigrwydd. Ni all unrhyw un wadu'r ffaith y gall doliau rhyw go iawn wella unigrwydd orau. Mae doliau rhyw mewn gwirionedd yn ffordd dda o gael gwared ar unigrwydd. Ni fydd y doliau hyn byth yn eich twyllo, ddim yn eich hoffi ac yn eich gadael. Yn wir, ...

Darllenwch Nawr
dol rhyw silicon
Paratowch i brynu dol o faint a ffigur perffaith

Gan fod y ddol ryw yn fusnes ar-lein, peidiwch ag anghofio gwirio bod gwefan y gwerthwr yn darparu gwybodaeth berthnasol i chi. Mae gan sgamwyr wefannau amwys bob amser sy'n cynnwys gwybodaeth anghywir ac aneglur. Ni fydd gan y gwerthwr cyfreithlon unrhyw gwestiynau pan fydd ...

Darllenwch Nawr
"dol rhyw orau"
Mae doliau rhyw hefyd yn helpu i addysgu oedolion ar sut i archwilio eu cyrff a'u swyddi rhywiol

  Fel cynhyrchion eraill, mae adolygiadau hefyd yn bwysig ar gyfer dol rhyw. Bydd hyn yn eich helpu i asesu cyfanrwydd y gwerthwr ac yn eich helpu i benderfynu a ddylech brynu gan fasnachwr. Ymchwiliwch bob amser i ddarganfod a yw'r gwerthwr wedi gwneud trafodiad ag eraill a sut maen nhw'n teimlo am y ...

Darllenwch Nawr
"Doll Rhyw Gorau"
Yna ewch yn fyw fel "Doll Rhyw Gorau"

Yn archwilio'r ardal chwarae, pan fydd y merched yn dechrau yn eu harddegau, nid ydyn nhw'n sylweddoli'r newidiadau yn eu cyrff. Nid ydynt yn gwybod y parth pleser yn eu corff. Felly, trwy ddol rhyw, maen nhw'n dysgu am eu parth rhyw eu hunain a sut maen nhw'n teimlo pan fydd rhywun yn eu cyffwrdd. Mae'r doliau hyn yn ...

Darllenwch Nawr
defnyddio doliau rhyw
Efallai y bydd doliau rhyw realistig yn gwneud ichi ddarllen llawer o gysylltiadau â phobl

Dychmygwch a yw ffotograffydd yn falch o saethu dol rhyw, gallai swnio'n ddiddorol. Ond i ryw raddau, gall y doliau rhyw lifelike hyn wneud ichi ddarllen llawer o gysylltiadau â phobl. Mae hyn oherwydd bod gan bob siâp ei ystyr, ac mae pob munud yn dod â'r gynulleidfa yn agosach at y connec anhygoel ...

Darllenwch Nawr
dol rhyw silicon
Maen nhw'n meddwl bod y rhyw arall yn ddol rhyw gyda ffantasïau rhywiol yn ddwfn yn eu calonnau

Fodd bynnag, yr hyn na sylwyd arno yw bod ymddygiad gwireddu rhywiol yn dibynnu ar y natur ddynol. Os credant fod y rhyw arall yn wrthrych eu ffantasïau rhywiol mewnol, yna byddant yn bendant yn dod yn wrthrych gwrthrychol arall mewn ffordd arall. Mae'r un peth yn digwydd yn eu dyddiol ...

Darllenwch Nawr
doliau rhyw
Mae'r ddol rhyw yn debycach i berson go iawn

Dechreuon nhw gael dol rhyw fel ffynhonnell hiwmor. Gyda'r ehangu, ymddangosiad cynulliadau samesex. Heddiw, efallai y bydd pobl yn gigio yn fyr, ond pan welant realiti a harddwch, rhaid iddynt stopio yno a dod yn "Waw!" hyn o bryd. Naw mis yn ddiweddarach, dywedodd Jade fod y busi prydlesu ...

Darllenwch Nawr
dol rhyw silicon
Byddwch chi'n teimlo'n iachach ac yn hapusach gan ddefnyddio Aiwa

  Rwyf bob amser wedi bod eisiau cael rhyw angerddol yn yr haf. Heb gymorth dol rhyw, mae hyn yn amhosibl, ond mae hefyd yn anwahanadwy rhag amddiffyn condomau yn agos. Efallai y byddwch chi'n meddwl bod condomau'n syml iawn, dim ond gadael i fynd. Mewn gwirionedd, mae'n ymddangos yn syml. Maent hefyd yn ddelfrydol f ...

Darllenwch Nawr
doliau rhyw wedi'u gwneud yn Tsieina
Mae pobl yn berchen ar ddoliau am wahanol resymau

Mae'r ddol rhyw hon yn ddifywyd ac yn darparu llawer o hoffter a chwmni. Os ydych chi eisiau prynu 140 cm o gariad, gallant ddileu'r unigrwydd yn eich bywyd bob dydd. Mae'r cysylltiad cyfeillgar y maent yn ei ddarparu yn hollol anhygoel. Yn enwedig pan fyddwch oddi cartref, rydych chi'n llwyr obeithio ...

Darllenwch Nawr
Doli rhyw realistig
Mae pwrpas i bob dol rhyw a wnaed erioed

Mae'r ddol rhyw yn realistig iawn, yn enwedig mae'r llaw yn teimlo'n dda iawn. Mae ganddyn nhw groen meddal a chymalau a wigiau amledd. Gellir eu rhoi mewn unrhyw nifer o swyddi. Doli rhyw silicon. Yn y "Daily" (Rhagfyr 2019) ar yr un diwrnod, gwnaed ymdrech i ragweld hynny yn y fu bron ...

Darllenwch Nawr
Y rhyw orau
Nid yw'r doliau doliau rhyw gorau ar gyfer pobl sy'n hoffi cael rhyw gyda'r fagina

Po hapusaf ydych chi, yr iachach fyddwch chi. Yn union fel y gall dol gwir ryw leihau unigrwydd, straen a phryder, gallant wneud pobl yn iachach ac yn hapusach. Felly, dylech chi brynu doliau yn bendant. Mae iechyd yn gyfoeth, ond os ydych chi'n teimlo'n unig trwy gydol eich bywyd ac ni all unrhyw un siarad ...

Darllenwch Nawr
Y doliau rhyw gorau
Y doliau rhyw gorau wrth brynu doliau rhyw ar y platfform

Byw dy fywyd! Arhoswch am gyfnod byr a chyrraedd uchafbwynt. Nid oes angen i chi allgofnodi. Ni all feichiogi hyd yn oed os yw hi eisiau. A chi yw'r union beth sydd ei angen arno. Rydych chi, eich un chi ydyw. Y ddol rhyw orau Wrth brynu doliau rhyw ar y platfform, rhaid i chi gadw bywyd y ddol mewn cof. Rhai ...

Darllenwch Nawr
doliau rhyw
Yn enwedig pobl na allant fforddio doliau rhyw o faint bywyd

Ar ôl i Ai ddeffro, gwnaethoch eich cusanu yn angerddol, plymio i uffern, a defnyddio chwythwr dail i daenu 2000 o betalau rhosyn ar ei chorff noeth i gynhesu. Bryd hynny daeth pethau'n boeth ac yn drwm iawn. Mae dol rhyw yn frenhines ramantus, ac rydych chi'n frenin cyfreithlon. Datgan y cariad diddiwedd betwe ...

Darllenwch Nawr
Doliau rhyw beichiog
Mae doliau rhyw beichiog yn ddrud yn chwedl y mae'n rhaid i ni nawr ei diffinio

Mae popeth yn brydferth iawn, gyda'r aeliau'n agos at y corff. Yn ogystal, mae eu pwysau yn realistig iawn, fel arfer rhwng 75 a 115 pwys. Mae hyn yn golygu, os anwybyddwch y materion bach hyn, ni fyddwch yn gallu mynd gyda chi am amser hir. Felly, dywedodd P: "Yn ddiweddar rydym wedi darparu supp ...

Darllenwch Nawr
gweld doliau rhyw
Mae doliau rhyw mewn gwirionedd ymhell o fod yn realiti

Rwyf bob amser wedi bod eisiau cael rhyw angerddol yn yr haf. Heb gymorth teganau rhyw, mae hyn yn amhosibl, ond mae hefyd yn anwahanadwy rhag amddiffyn condomau yn agos. Efallai y byddwch chi'n meddwl bod condomau'n syml iawn, dim ond gadael i fynd. Mewn gwirionedd, mae manylion bach sy'n ymddangos yn syml hefyd yn dueddol o gamgymeriad ...

Darllenwch Nawr
siop gred doliau rhyw
Dechreuodd yr arbrawf o'r siop gred doliau un rhyw

Doli rhyw mewn gwirionedd Er mai doliau rhyw yw'r nod gwreiddiol, nid yw hyn yn wir bob amser. Efallai bod y byd hwn yn lle helaeth ac unig, ac i rai pobl, mae'n teimlo'n wag yn emosiynol. Mae rhai sy'n hoff o ddoliau rhyw yn hoffi treulio amser gyda nhw fel cydymaith ffyddlon. Maent yn huddled gyda'i gilydd, gwylio T ...

Darllenwch Nawr
doliau rhyw
Er mai doliau rhyw oedd y nod gwreiddiol

Doli rhyw mewn gwirionedd Er mai doliau rhyw yw'r nod gwreiddiol, nid yw hyn yn wir bob amser. Efallai bod y byd hwn yn lle helaeth ac unig, ac i rai pobl, mae'n teimlo'n wag yn emosiynol. Mae rhai sy'n hoff o ddoliau rhyw yn hoffi treulio amser gyda nhw fel cydymaith ffyddlon. Maent yn huddled gyda'i gilydd, gwylio T ...

Darllenwch Nawr
dol rhyw hardd
Wedi rhyddhau fideo o gyfres ddol newydd wedi'i phweru gan ddeallusrwydd artiffisial

Gallwch, gallwch chi addasu'r rhan hon o'r ddol rhyw mewn gwirionedd. P'un a ydych chi'n hoff o lwyni mawr neu ddim ond eillio'ch padiau glanio, gall cariadon rwber helpu. Ar hyn o bryd, mae tua 99% o ddoliau moel yn mynd yno. Mae yna lawer o resymau, oherwydd bod merched yn fwy ffasiynol, erotig a thaclus, o leiaf, mae'n d ...

Darllenwch Nawr
doliau rhyw realiti
Doliau rhyw mewn gwirionedd "gyda chymorth cyflymder Rhyngrwyd a ffonau smart cyflymach

Dechreuon nhw gael dol rhyw fel ffynhonnell hiwmor. Gyda'r ehangu, ymddangosiad cynulliadau samesex. Heddiw, efallai y bydd pobl yn gigio yn fyr, ond pan welant realiti a harddwch, rhaid iddynt stopio yno a dod yn "Waw!" hyn o bryd. Dywedodd Shirley mai ei brif boblogaeth yw dynion sydd ...

Darllenwch Nawr
dol rhyw humanoid
Cododd i wefru'r ddol rhyw humanoid

Ar ôl nodi pwysigrwydd golchi dwylo yn aml o ran materion iechyd, dilynodd arweinwyr Lluoedd Arfog Darzshire ddatblygiadau. Mae un o'r digwyddiadau chwaraeon mawr i'w gynnal yn Ohio y penwythnos hwnArnold) wedi'i lanhau. "Nid yw adnabod llais yn wahanol i ffôn clyfar ...

Darllenwch Nawr
o ddoliau rhyw
Gall doliau rhyw wneud i gyplau ddod yn bartneriaid i bawb heb darfu ar y berthynas

Mae cael rhyw gyda dol rhyw realistig yn ffordd i ddynion gael gwared ar ffantasi heb brifo eu partneriaid yn gorfforol neu'n emosiynol. Gall doliau dynion a menywod wneud i gyplau ddod yn bartneriaid i bawb heb ddinistrio'r berthynas rhwng gŵr a gwraig. Yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf, fe wnaethon ni ...

Darllenwch Nawr
doliau rhyw
Doliau rhyw realistig Mae'r doliau rhyw hyn wedi'u gwneud o ddeunyddiau pur

Mae'r pen yn amrywio o £ 2895 i £ 3195 a gellir ei reoli trwy'r ap, sy'n golygu y gellir cynhyrchu mynegiant wyneb amrywiol. Dywedodd dol rhyw Mr: "Yr hyn yr wyf am ei ddweud yw bod y pen silicon yn anhygoel. Rwy'n bersonol yn meddwl ei fod yn wallgof (anghlywadwy), ond dim ond personol yw hwn ...

Darllenwch Nawr
Doliau cariad realistig
Rhaid i ddoliau cariad realistig weithio o leiaf 150 awr

Os yw defnyddwyr yn dechrau eu gweld fel pobl go iawn, yn hytrach na'u gwrthrychau eu hunain, mae'n cael rhyw. Y ddol rhyw orau yn gynharach, dywedodd y cynrychiolydd: "(Byddwn) yn canfod gofod, byddant yn gweld maint yr ystafell, ac yn gallu adnabod gwahanol wynebau yn yr ystafell. Ar ôl ei fewnosod, mi wnes i droi ymlaen ...

Darllenwch Nawr
dol rhyw orau
Y broblem a welir yn y farchnad fenywaidd yw na all doliau dynion dyfu

  Fodd bynnag, yr hyn na sylwyd arno yw bod ymddygiad gwireddu rhywiol yn dibynnu ar y natur ddynol. Os credant fod y rhyw arall yn wrthrych eu ffantasïau rhywiol mewnol, byddant yn bendant yn dod yn wrthrych arall o wrthrycholi mewn ffordd arall. Mae'r un peth yn digwydd yn th ...

Darllenwch Nawr
doliau rhyw wedi'u haddasu
Mae puteindai doliau rhyw wedi cynyddu ledled y byd

Dechreuon nhw gael dol rhyw fel ffynhonnell hiwmor. Gyda'r ehangu, ymddangosiad cynulliadau samesex. Heddiw, efallai y bydd pobl yn gigio yn fyr, ond pan welant realiti a harddwch, rhaid iddynt stopio yno a dod yn "Waw!" hyn o bryd. Naw mis yn ddiweddarach, meddai Jie, mae busnes prydlesu yn ...

Darllenwch Nawr
dol rhyw
Mae'r ddol rhyw yn debycach i berson go iawn

  Mae'r ddol rhyw yn debycach i "berson" go iawn, gwrthrych sy'n caniatáu i bobl fynegi emosiynau a ffantasi, yn union fel y English teitl y ffilm "Real Girl". Mae'n helpu i ryddhau straen rhywiol, osgoi poeni am rai afiechydon a helyntion diangen, a helpu patien awtistig ...

Darllenwch Nawr
doliau rhyw wedi'u gwneud yn Tsieina
Hyn oll yw hongian corff y ddol ar y bachyn uwchben y bathtub

"Ond er mwyn torri'r canfyddiad cyfredol o ddol rhyw a wnaed yn Tsieina, mae ganddo risg uchel o ledaenu'r firws i bobl? Ateb cadarn: Na!" Mae'r wybodaeth yn parhau. "Nid oes tystiolaeth feddygol i gadarnhau'r datganiad hwn. Ni fydd doliau rhyw sydd wedi'u cydosod neu eu mewnforio o China yn niweidio pe ...

Darllenwch Nawr
Doliau rhyw realistig
Gellir rhentu neu addasu doliau rhyw realistig a ddoliau a grëwyd gan ei dîm

Mae fy anrhydedd dros y blynyddoedd wedi bod yn dyst i'r datblygiad a'r newidiadau ym meddylfryd rhanbarthau, diwydiannau ac enwogion. Mae mwy a mwy o bobl yn dod yn dalentau cydnabyddedig, yn waith caled neu'n ddim ond pethau gwallgof, a chyda hynny, mae eu hagweddau a'u hymddygiadau yn dod yn fwy a mwy amrywiol. Ymhlith y gwahanol sele ...

Darllenwch Nawr
cynhyrchion doliau rhyw gorau
Mae doliau rhyw wedi dod yn bont rhwng pobl

Fe wnaethon ni ryddhau'r ddol ryw i'r cwsmer heddiw. Maent yn hapus, ond mae'r cysylltydd wedi torri. Fe wnaethant ddweud wrthym eu bod eisiau glud a gweld sut i'w cael. Os oes gormod o gwestiynau, rwy'n siŵr y gallwn ei ddisodli, ond gofynnodd i ni a oes gennym unrhyw awgrymiadau ac os nad oes gwaith. Yn ...

Darllenwch Nawr
dol rhyw ar standby
Ers i'r cwmni ddarparu doliau rhyw i ddynion bedair blynedd yn ôl

Dywedodd Bren, perchennog y gwneuthurwr doliau rhyw, wrth The Post, ers i'r cwmni ddarparu doliau rhyw i ddynion bedair blynedd yn ôl, mae ei werthiannau wedi tyfu o 5% i 15%. % Mae'r mwyafrif o gwsmeriaid yn aelodau o'r gymuned hoyw. A'r gymuned drawsryweddol. Aeth llawer o gwmnïau yn fethdalwyr a gwerthu thei ...

Darllenwch Nawr
doliau rhyw hudol
Gall doliau rhyw gyflawni'r hyn y mae'r rhan fwyaf o bobl yn ei alw'n rhyw anhygoel ddi-dor

Dywedodd Connor eu bod wedi addasu eu prisiau yn fuan ar ôl y rhyddhau, a sefydlodd y busnes ym mis Tachwedd. Mynnodd Jade fod yr argyfwng hefyd wedi taro rhyddhau'r cynnyrch "swyddog doliau rhyw" diweddaraf ar-lein, sy'n addas iawn i'r rhai sy'n rhad ac am ddim. "Gwych, gwych." Jade, sy'n founde ...

Darllenwch Nawr
doliau rhyw
Mae bod yn berchen ar ddol rhyw o'r fath yn rhith

Dywedodd Mr Nakajima: "Mae fy mab yn derbyn, ni all fy merch ei dderbyn." Gwaharddwyd gwraig Mr Nakajima, Saori, i adael cartref. Disgwylir i Xue a Li dderbyn gwrthwynebiad cyhoeddus cryf, gan ddweud y gall eu gwasanaethau helpu pobl ag anghenion arbennig, gan gynnwys y rhai sydd am ddefnyddio dol rhyw ...

Darllenwch Nawr
gweld doliau rhyw
Mae presenoldeb doliau rhyw yn therapiwtig ac yn ei wneud yn hapus

  Os nad oes gennych chi ddigon o wybodaeth ac ymennydd wrth wneud penderfyniad prynu, yna gallwch chi ddod yn un o'r sgamiau uchod yn hawdd. Gallwch osgoi'r sgamiau hyn trwy wneud rhywfaint o ymchwil ar gynhyrchion daear ar rai gwefannau a gofyn i'r gwerthwr. Y chwarae rhyw gorau ar ddamwain, craidd y com ...

Darllenwch Nawr
doliau rhyw yn ymddangos
Mae pobl yn parhau i ddefnyddio'r doliau hyn mewn puteindai

Cyn belled â bod robot uchelgais fforddiadwy, bydd yn dod yn brydferth iawn a gall hyd yn oed newid ein barn gyffredinol am rywedd a chysylltiadau rhyngbersonol. Nid oes drama, dim afiechydon a drosglwyddir yn rhywiol, dim risg o feichiogrwydd na brad. Doli rhyw robot a all ffurfio atgyweiriwr ...

Darllenwch Nawr
mae doliau rhyw yn dal i dyfu
Nid dim ond corff sy'n gallu ymarfer rhyw

Fe wnaethon ni ryddhau'r ddol ryw i'r cwsmer heddiw. Maent yn hapus, ond mae'r cysylltydd wedi torri. Fe wnaethant ddweud wrthym eu bod eisiau glud a gweld sut i'w cael. Os oes gormod o gwestiynau, rwy'n siŵr y gallwn ei ddisodli, ond gofynnodd i ni a oes gennym unrhyw awgrymiadau ac os nad oes gwaith. Yn ...

Darllenwch Nawr
Mae doliau rhyw yn darparu
Mae doliau rhyw realistig yn dilyn poblogrwydd pornograffi ledled y byd

Mae dol rhyw Realiti Mini ymhell o fod yn realiti (neu efallai ddim!), Ac mae yna reswm maen nhw'n cael eu galw'n ddoliau rhyw lifesize rhyw diweddar Seattle. Mae yna aelodau sy'n hawdd eu symud. Mae popeth yn brydferth iawn, mae'r aeliau'n agos at y corff. Yn ogystal, mae eu pwysau yn realistig iawn, ...

Darllenwch Nawr
arbedodd dol rhyw eich priodas
Mae oedolion yn prynu doliau silicon cariad neu unrhyw amrywiaethau eraill

Rwyf bob amser eisiau gwneud rhyw angerddol yn yr haf. Heb gymorth teganau rhyw, mae hyn yn amhosibl, ond mae hefyd yn anwahanadwy rhag amddiffyn condomau yn agos. Efallai y byddech chi'n meddwl bod condomau'n syml iawn, dim ond gadael iddyn nhw fynd. Mewn gwirionedd, mae manylion bach sy'n ymddangos yn syml hefyd yn hawdd gwneud camgymeriadau. ...

Darllenwch Nawr
doliau rhyw wedi'u cynhyrchu
Torri'r canfyddiad cyfredol o ddoliau rhyw a weithgynhyrchir

 Ni all pob dol rhyw cymeriad fyw gyda chi. Gallwch roi'r gorau iddynt am amryw resymau. Er enghraifft, os yw'ch dol rhyw yn cael ei ddefnyddio am gyfnod rhy hir, fe allai golli ei golur, neu oherwydd eich diofalwch. Dechreuais sylweddoli, yn nyddiau cynnar y ddol, mai ein cwsmeriaid cyntaf oedd cura ...

Darllenwch Nawr
diwydiant doliau rhyw
Roedd doliau rhyw yn disodli puteiniaid yn llwyr

Ar gyfer 90,000 yen ($ 2,300,00 R), mae'r sefyllfa'n fwy agos atoch. Gall y perchennog olrhain eiliad olaf y gwrthrych. Cafodd ganiatâd i fynd at broseswyr teganau i falu teganau. Mae fel y car yn hen haearn Hollywood. Gall y rhai nad ydyn nhw am ddod â'u cyn-berthnasau i ben gyda hyn ofyn am ...

Darllenwch Nawr
Gall doliau rhyw
Gall doliau rhyw ddileu unigrwydd yn eich bywyd bob dydd

Ond yn yr achos hwn, efallai mai fagina symudol yw'r dewis gorau. Hyd yn oed os yw'n well gan y mwyafrif o bobl beidio â defnyddio'r opsiwn ychwanegol hwn, nid ydyn nhw cynddrwg â hynny mewn gwirionedd. Yn ôl cyfraith Hong Kong, caniateir puteindra, ond mae deisyfiad yn anghyfreithlon. Mae hefyd yn drosedd gweithredu dau buteindy neu fwy t ...

Darllenwch Nawr
doliau rhyw gorau
Dim ond edrych ar lun i wybod ei fod yn ddol rhyw

"Wrth gwrs, mae gennym ni lawer o wŷr hefyd sy'n dweud, 'Dwi ddim eisiau twyllo fy ngwraig. Tegan rhyw mawr yn unig yw hwn, does dim angen i mi deimlo'n euog." Nid yw hyn yn beryglus. Peth pwysig arall i'w gofio yw bod doliau gwlyb rhyw yn fwy tebygol o rwygo a difrodi na doliau wedi'u chwistrellu'n ffres. Mae hyn ...

Darllenwch Nawr
technoleg ex dol
Rhoddir y ddol ryw yn y coridor wrth ymyl yr ystafell

Beth ydych chi'n gallu gwneud? Fe wnaethoch chi anghofio cloi'r drws, anghofio actifadu'r system ddiogelwch, ac roeddech chi bob amser yn breuddwydio y byddai'r siarc gwyn mawr mewn sodlau uchel nawr yn dawnsio ar y skyscraper am ba bynnag reswm. Ai hwn yw'r diwrnod y gwnaethoch golli popeth? Nid oes gennych yswiriant, neu oherwydd bod eich tad yn casáu yswiriant ...

Darllenwch Nawr
doliau rhyw yn ymddangos
Mae gwahanol fathau o ddoliau rhyw yn ymddangos fesul un

Gofynnais iddi a yw hi'n credu y bydd bodau dynol yn fuan yn ceisio cariad a rhyw trwy robotiaid yn lle dol rhyw. Mae'r ddol rhyw orau ar ddiwedd y wefan, sy'n dweud: "Angladd yw hwn ar gyfer dol rhyw sy'n treulio amser gyda chi. Byddwn yn rhoi'r ddol rywiol olaf i chi" Nid oes angen i chi allgofnodi. Sh ...

Darllenwch Nawr
mathau o ddoliau rhyw
Yn y diwedd, rwy'n credu bod angen mwy o fod yn agored arno

Ni all pob dol rhyw cymeriad fyw gyda chi. Gallwch roi'r gorau iddynt am amryw resymau. Er enghraifft, os ydych chi'n defnyddio'ch dol rhyw am gyfnod rhy hir, efallai y byddwch chi'n colli'ch colur, neu fe allai'ch croen gael ei ddifrodi neu ei bylu oherwydd eich diofalwch. Ar yr adeg hon, rhaid i chi ystyried delio â nhw. Go iawn ...

Darllenwch Nawr
dol rhyw anoddaf
Mae dol rhyw yn teimlo fel menyw go iawn

Mewn cyfweliad ffôn, dywedodd: "Fe wnaethon ni gysylltu â Cal City cyn y lansiad, a dywedon ni:" Ein busnes ni yw hwn, ac rydyn ni'n hollol onest â nhw. "Y ddol rhyw orau Er gwaethaf hyn, mae gan lawer o bobl amheuon o hyd am ddoliau rhyw go iawn. Maen nhw'n meddwl nad oes unrhyw ffordd i wneud eu hunain yn dr ...

Darllenwch Nawr
doliau rhyw i
Mae doliau rhyw realistig yr un peth â dynion eraill

Efallai y bydd pris dol rhyw highend yn fwy na $ 2,000, ond mae'n fuddsoddiad yn eich perthynas rywiol ac ni fyddwch yn difaru prynu'r cynnyrch. Darganfyddwch y ddol rhyw orau yn y byd a dewch â hi i'ch ystafell. Datgelodd ei gŵr fod ganddo amheuon ynglŷn â mynd i mewn i'r rhyw yn ...

Darllenwch Nawr
merch go iawn
Gall doliau roi'r un teimlad i chi â merch go iawn

Yn y gorffennol, roedd gan ddol rhyw swyddogaethau cyflawn a dyluniadau teganau rhyw pur. Maent yn binc trawiadol ac yn edrych fel brithyll eithaf gweladwy, yn weladwy yn y geg a chorff y person. Technolegau newydd gan gynnwys roboteg a deallusrwydd artiffisial, siopa ar-lein, a ...

Darllenwch Nawr
bywyd dol rhyw
Un o brif wneuthurwyr doliau cariad

Fodd bynnag, yn ôl y tu mewn i'r diwydiant, mae nifer y twristiaid sy'n ymweld â Hong Kong yn ystod y pandemig wedi gostwng yn gyffredinol. Bydd 200 o westai ar gau y mis hwn, gan ddibynnu ar ddol rhyw i gynnal busnes. "Ar ôl glanhau'r wyneb, byddwn yn mynd i mewn i'r agoriad. Felly, gadewch i (basicall ...

Darllenwch Nawr
doliau rhyw i gyd
Mae puteindai doliau chwyddadwy yn codi ledled y byd

Meddai: "Mae pobl yn cysylltu â mi yn wallgof ledled y wlad. Mae gen i rai pobl yn yr Unol Daleithiau hyd yn oed yn cysylltu â mi i agor cwmni yno, ond mae'n rhy gyflym, yn rhy gyflym." Hanes yr wythnos hon ym mis Tachwedd 2018 Wedi'i gynnal yn Kamloops ar yr 21ain nerfus. Mae'r ddol rhyw silicon yn dangos yn falch ...

Darllenwch Nawr
hefyd doliau rhyw yn gorwedd
Rhowch gynnig ar yr holl swyddi rhyw rydych chi'n eu hoffi

Gall cyplau sy'n hoffi gwylio porn elwa o gyflwyno dol rhyw i'r ystafell i weld sut maen nhw'n cael rhyw gyda'u partneriaid. Er bod pornograffi wedi dod yn nodweddiadol o berthnasoedd llawer o gyplau, credwn fod pob cwpl hefyd yn ddol rhyw yn gorwedd yn y gwely ac nid yw'n ...

Darllenwch Nawr
ex doll168cm Zhiyi
Mae dol rhyw yn real fel merch go iawn

Hyd y gwyddom, dim ond dau frand sydd yn gwerthu merched silicon doliau rhyw, a chanfuwyd bod y merched hyn yn ddiffygiol mewn ychydig fisoedd yn unig. Nid ydym yn gwerthu doliau o'r ddau frand hyn ar unrhyw adeg. Yn ogystal, mae llawer o werthwyr Tsieineaidd ar y wefan yn gwerthu doliau ffug, cynhyrchion gwael a manipu ...

Darllenwch Nawr
rhyw gyda merch
Y ddol orau wrth gael rhyw gyda merch

Mae llawer o gwmnïau, gan gynnwys ffatri doliau rhyw 6Ye highend yn Tsieina, gweithgynhyrchwyr doliau a doliau rhyw wedi coleddu tueddiadau newydd yr oes. Mae cannoedd o ddoliau rhyw mewn gwirionedd mewn doliau llinol. Rydym yn argymell eich bod yn cadw at frandiau mor uchel. "Dyma beth mae'r ma ...

Darllenwch Nawr
dyluniad tegan rhyw pur
Cafodd yr olygfa ddol effaith fawr

Wrth i'r pandemig barhau i achosi pellhau a gweithredu cymdeithasol, mae gwerthiant gwerthwyr ar-lein dan glo wedi cynyddu. Hefyd, rhoddodd y cwmni doliau rhyw dystysgrif i'r cwsmer a gyhoeddwyd gan ddinas Osaka, gan brofi na adawodd y ddol unrhyw lygryddion gweddilliol yn t ...

Darllenwch Nawr
puteindai doliau rhyw
Gall doliau rhyw fod yn bryderus a bygwth gofalu amdanynt eu hunain yn gyhoeddus

Gallwch ddelio â nhw fel y dymunwch o fewn ystod resymol heb unrhyw drais. Rydych chi'n talu ar y dechrau, yn treulio'ch amser preifat gyda'ch hoff ddol rhyw, ac yna'n gadael. Yn ddiweddarach, gallwch chi hyd yn oed sgwrsio â'ch dol robot rhyw AI, sy'n gallu ateb ar ei ben ei hun neu symud ar ei ben ei hun. Ar ôl washin ...

Darllenwch Nawr
dol rhyw go iawn
Pan ddaw'r ddol yn oedolyn, mae'n edrych fel boddhad rhywiol mwy egnïol

Efallai y bydd angen i chi dreulio 30 munud o amser preifat ar eich hoff ddol rhyw, hyd at $ 100, er y gall y pris gwirioneddol amrywio o ystafell fyw i ystafell fyw. Mae rhai ystafelloedd byw hefyd wedi cynnig doliau gwrywaidd i ddiwallu anghenion cwsmeriaid benywaidd. Gall doliau rhyw AI wneud iddyn nhw deimlo ac ymddwyn fel ...

Darllenwch Nawr
defnyddio'r ddol o'r un rhyw
Gall Melon eich helpu i brysgwydd fagina'ch dol yn ysgafn

Wrth gwrs, mae hyn hefyd yn berthnasol i'r "ddol rhyw hapus" yn eich cartref. Maen nhw'n defnyddio'r un deunydd TPE â Joy Love Dolls. Gwiriwch yma beth yw'r gwahaniaeth rhwng doliau rhyw TPE a doliau cariad silicon. Pa fagina sefydlog neu amnewidiadwy i'w dewis? Un o brif fanteision y v ...

Darllenwch Nawr
Newid doliau rhyw
Newid doliau rhyw yn ôl eich hwyliau beunyddiol

Er nad oes ots gan rai pobl gael rhyw gyda dol bach rhyw, ni fydd eraill hyd yn oed yn cyffwrdd â'r ddol hon. Felly, ar ôl pob defnydd, bydd yr ystafell dderbyn yn defnyddio fformiwla silicon TPE wedi'i llunio'n arbennig i lanhau'r ddol i'w glanhau a'i sterileiddio'n ddwfn. Defnyddir golau UVC hefyd i ddileu ...

Darllenwch Nawr
amgylchedd gyda doliau rhyw
Rinsiwch a glanhewch fagina'r ddol o'r tu mewn

Gyda dol rhyw i ddarparu amgylchedd cwbl breifat, gall cwsmeriaid hyd yn oed ofyn am y ffordd y mae'r doliau'n cael eu gwisgo a'u harddangos. Trwy daliadau ar-lein neu arian parod, ychydig neu ddim rhyngweithio fydd rhwng gweithwyr a chwsmeriaid, felly gallwch chi fynd i mewn i ffraethineb amgylchedd cwbl breifat ...

Darllenwch Nawr
i'r ddol rhyw
Darparwch wedd a steil gwallt newydd ar gyfer y ddol gariad yn ôl eich dewis eich hun

Gyda thyllau treiddiad gwead unigryw, gallwch ddewis dol benywaidd, gwrywaidd a thraws yn yr ystafelloedd byw poblogaidd hyn. Gwneir cynhyrchion realistig Highquality o ddeunydd TPE hightech, sef yr efelychiad agosaf o groen dynol go iawn. Gellir defnyddio'r doliau realistig hyn ar gyfer gwain diogel ...

Darllenwch Nawr
doliau rhyw i deimlo
Gall doliau rhyw gyflawni pob dymuniad i fodloni eich anghenion emosiynol a chorfforol

Cadwch fywyd y ddol rhyw yn lân ac yn hylan. Yn ddiweddar, mae dol rhyw wedi dod yn archfarchnad orau mewn puteindai, gan ddenu hyd yn oed mwy o gwsmeriaid na puteiniaid go iawn. Mae yna lawer o siopau doliau rhyw poblogaidd ledled y byd; mae ganddyn nhw wead unigryw a thyllau treiddiad tynn, whic ...

Darllenwch Nawr
angen dol rhyw
Pan mae doliau rhyw lifesize yn cael rhyw

Mewn puteindai doliau rhyw, gall doliau gael mwy o gwsmeriaid na puteiniaid go iawn. Yn Dortmund, yr Almaen, mae puteindy doli Bordoll, sy'n cynnwys 11 dol gyda'u henw eu hunain, hunaniaeth, taldra, hil, lliw gwallt a maint y fron. . Roedd un ohonyn nhw'n edrych fel dol cariad Japaneaidd glas. W ...

Darllenwch Nawr
defnyddio'r doliau rhyw hyn
Fagina dol rhyw yw lle mae'r rhan fwyaf o bobl yn talu sylw

Fodd bynnag, mae sefydlu ystafell fyw yn dibynnu ar gyfreithiau gwlad a chydymffurfiad rheoliadol arall. Felly, yn wahanol i buteindy, nid yw'n sarhau hawliau menywod, ac nid yw'n gysylltiedig ag unrhyw fasnachu mewn pobl na throseddau cyfundrefnol, oherwydd targed rhyw yw targed gweithredoedd rhywiol. Un o'r gyrru f ...

Darllenwch Nawr
Doliau personoliaeth
Gall doliau personoliaeth ryddhau ffactor teimlo heb dreiddiad

Mae pobl sydd â ffetysau am ddoliau rhyw neu'r rhai sy'n barod i ddiwallu eu hanghenion rhywiol trwy ddol rhyw gwrywaidd realistig yn cynyddu, sydd wedi cynyddu'r galw am ddoliau rhyw mewn amrywiol wledydd. Sefydlwyd ystafell fyw doliau cymeriad cyntaf y byd, LumiDolls, yn Barc ...

Darllenwch Nawr
doliau rhyw cyfarwyddiadau
Efallai y bydd doliau rhyw yn profi mwy o broblemau cyfathrebu

P'un a ydych chi'n sengl neu mewn perthynas, dyma'r ddau beth mwyaf dychrynllyd mewn rhyw. Fel y soniasom yn gynharach, mae effeithiau'r cynllun tripart a ffantasïau eraill ar gyplau yn cynnwys salwch a beichiogrwydd. Cael triawd ffyniannus heb boeni am heintiau a drosglwyddir yn rhywiol na ...

Darllenwch Nawr
dol rhyw silicon
Datgelodd ei fod wedi rhoi cynnig ar ddol rhyw go iawn

Meddyliwch fod mwy a mwy o alw. Hyd yn oed os na allai ddychmygu ei berthynas â'r robot, fe ddatgelodd o hyd ei fod wedi rhoi cynnig ar ddol rhyw go iawn. Mae gwyddonwyr yn credu y bydd derbyn rhyw yn dibynnu yn y pen draw ar realiti robotiaid rhyw. Un posibilrwydd yw bod humantohuma ...

Darllenwch Nawr
doliau rhyw
Mae doliau rhyw yn darparu'r bywydau go iawn hyn i chi

Dywedodd Connor mewn cyfweliad ffôn: "Fe wnaethon ni gysylltu â dinas Calgary cyn y lansiad, a dywedon ni:" Ein busnes ni yw hwn, ac rydyn ni'n hollol onest â nhw. "Y ddol rhyw orau Er gwaethaf hyn, mae gan lawer o bobl amheuon o hyd am ddoliau rhyw go iawn. Maen nhw'n meddwl nad oes unrhyw ffordd i wneud ...

Darllenwch Nawr
doliau rhyw highend
Gwerthu merched silicon dol rhyw i ddod â nhw i'ch ystafell

  Gwahaniaethwch y tensiwn: Gellir ymestyn y ddol rhyw silicon dair i bum gwaith yn ôl gwahanol fformiwlâu. Gellir ymestyn doliau meddal TPE chwech i wyth gwaith. Felly, mae gan rwber meddal TPE well tensiwn ac ymarfer corff mwy egnïol. Os na chaiff ei gynnal yn iawn, silicon ...

Darllenwch Nawr
dol rhyw go iawn
Mae'r ddol yn go iawn fel merch go iawn

Gwead gwahanol: Mae perfformiad dol rhyw silicon yn well na dol plastig meddal TPE. Oherwydd bod y deunydd ychydig yn anoddach, bydd y perfformiad yn well. Dim ond doliau silicon y gellir cynrychioli rhai olion dwylo a manylion ffug, tra nad yw doliau plastig meddal TPE yn ...

Darllenwch Nawr
diwydiant doliau rhyw
Darganfyddwch y ddol rhyw orau yn y byd

  Gwahaniaethwch oddi wrth y teimlad: Mae dol rhyw Silicôn fel arfer yn teimlo ychydig yn galed, tra bod doliau rwber meddal TPETPE yn feddal iawn. Wrth gwrs, gellir gwneud doliau silicon hefyd yn eithaf meddal, ond bydd y gost yn cynyddu llawer; felly, bydd y gwneuthurwyr doliau yn y farchnad ddol gyfredol yn gwneud ...

Darllenwch Nawr
doliau rhyw yn ystyrlon
Nid yw'r byd doliau rhyw yn ddim gwahanol

Nodweddion doliau silicon: Mae gan esmwythder wyneb silicon ystod ehangach o galedwch materol. Yn gyffredinol, mae gan ddeunyddiau silicon 20 ~ 80A esmwythder wyneb rhagorol. Mae ganddo wrthwynebiad gwres rhagorol, ymwrthedd oer, cryfder dielectrig, ymwrthedd osôn a heneiddio atmosfferig p ...

Darllenwch Nawr
dyluniad tegan rhyw pur
Mae gan y ddol rhyw swyddogaeth gyflawn a dyluniad tegan rhyw pur

Nid oes gan TPE arogl rhyfedd ac mae'n teimlo'n dda! Hydwythedd da, ond mae TPE wedi'i gysylltu'n gorfforol ac ni fydd ganddo ddadffurfiad parhaol penodol. Mae gan ddeunyddiau TPE sydd â phwysau moleciwlaidd uchel hydwythedd mwy rhagorol, mae gan elastomers thermoplastig ddiogelwch amgylcheddol nontoxic, caledwch eang, rhagori ...

Darllenwch Nawr
dol cariad gwir
Yr holl swyddi rhyw rydych chi'n eu hoffi

  Yn y bôn, mae'r ddol rhyw gorfforol wedi'i gwneud o ddau fath o ddeunyddiau crai. Roedden nhw'n arfer bod yn ddoliau silicon. Fodd bynnag, ar ôl i'r TPE elastomer thermoplastig danio yn araf, defnyddiodd llawer o wneuthurwyr doliau ddeunyddiau crai TPE a oedd yn fwy addas ar gyfer gwneud doliau. Mae llawer o bobl yma. Co ...

Darllenwch Nawr
doliau rhyw oedolion
Ewch i mewn i'r diwydiant rhyw gydag amheuon

Dylai unrhyw un sy'n adnabod doliau rhyw oedolion wybod bod yr holl ddoliau corfforol ar y farchnad yn cynnwys doliau silicon a doliau tpe yn bennaf, a doliau tpe yw'r prif rai. I'r rhan fwyaf o bobl, ni ellir gwahaniaethu'n dda doliau silicon a doliau tpe, felly yma byddwn yn eich tywys i'w hadnabod f ...

Darllenwch Nawr
doliau rhyw menywod modern
Mae croen y ddol silicon yn ysgafn iawn ac yn ysgafn

Ar y cyfan, os symudwch eich swydd yn aml, mae'n offeryn delfrydol ar gyfer gwneud cariad heb wraig. Oherwydd ei fod wedi'i wneud o TPE yn agos at y corff dynol, mae'n annhebygol o gael ei ddifrodi heb ddiwedd sensitif, ac mae'r maint cyffredinol yn dal i fod yn gryno iawn. Y fantais fwyaf a geir yn y torso i ...

Darllenwch Nawr
galw am ryw
Mae doliau realistig ar gyfer hapusrwydd

Mae gan y torsos benywaidd rhywiol hyn siapiau delfrydol, bronnau crwn a solet, wynebau realistig, a thoriadau ychydig yn symudliw. Dyma ddol rhyw go iawn hyblyg perffaith i fenyw. Mae'n degan rhyw fastyrbio ymarferol iawn. O'i gymharu â'r cwpan awyren, mae ganddo gorff menyw a dau hol dwfn tynn ...

Darllenwch Nawr
dol rhyw silicon
Mae lliw realistig y rhyw ddol realistig yn dyner iawn

Mae gan ddol rhyw torso silicon go iawn fanteision. Fe welwch mai un o fanteision mawr y torso rhywiol yw nad yw'n cymryd lle a'i bod yn haws i'w storio a'i gario. Yn wahanol i ddoliau cariad sydd ag o leiaf 140 cm i 170 cm, gellir eu rhoi yn eich cês dillad mor hawdd â char ...

Darllenwch Nawr
Doliau rhyw Lifelike
Mae gan ddoliau rhyw diddorol natur agored rhywiol merch

Pwy yw'r ddol rhyw orau? Mae'r rhan fwyaf o bobl sy'n prynu torso at ddibenion rhywiol, oherwydd bod y teganau rhyw diddorol hyn yn agored yn rhywiol i fenyw. Ond bydd rhai pobl yn gwneud celf a ffotograffiaeth ar y torso, a'r ddol ryw yw'r model gorau i helpu'r bobl hyn i ddatrys eu problemau. Mae'r cur ...

Darllenwch Nawr
cael doliau rhyw
Mae'r amser a dreulir gan ddol weithiau mor dyner â thrin menyw hardd a rhywiol

  Pan fyddwch chi'n prynu dol rhyw, rydych chi wir eisiau gwybod ble y gallwch chi brynu gwerthyd rhyw. Gwydn ac yn fwy ymarferol ar gyfer rhyw. Fel cwmni, byddwn yn ystyried mwy ac yn gweld canlyniadau gwell! I ddyn sydd wedi ysgaru, mae bywyd unig tymor hir heb ryw a phartner yn ddrwg iawn. Gall doliau rhyw go iawn ...

Darllenwch Nawr
Gallwch chi osod llygaid a brest y ddol rhyw gariad go iawn ar ewyllys
Methu defnyddio dol cariad silicon lawer gwaith y flwyddyn

Gall y ddyfais gynhyrchu systemau offer deallus ar raddfa fawr, sy'n eich galluogi i osod llygaid a brest y gwir gariad dol Anime rhyw ar ewyllys. Heb gyswllt rhwng dynion a'u partneriaid, mae'r farchnad ar gyfer cynhyrchion oedolion, gan gynnwys doliau rhyw realistig, yn parhau i dyfu. Dywedir bod m ...

Darllenwch Nawr
Gallwch chi gael y ddol rhyw rydych chi am fyw gyda hi
Sut y gall doliau rhyw wella'ch bywyd

Mae'r dirywiad newydd hwn yng nghysgod moderniaeth hefyd wedi dysgu un peth inni. Byddant yn cael eu cynhyrchu a byddwn yn eu bwyta. Fe wnaethant greu gwrywgydiaeth, a gwelsom gefnogwyr y bwystfil ar y teledu. Rwy'n breuddwydio am greu fy sianel fy hun un diwrnod (oh breuddwyd), ac ni fydd y dynion hyn byth yn cerdded i mewn i'r stiwdio. Rydyn ni'n ...

Darllenwch Nawr
merch dol rhyw
Mae gennych ddol rhyw lifelike i fynd gyda chi

Mae dol rhyw Anime y rhan fwyaf o bobl yn rhoi’r argraff na all otaku canol oed briodi eu gwragedd eu hunain heb gysylltiad â menywod. Mewn gwirionedd, mae 30% -40% o gwsmeriaid yn priodi. Nid oedd gan y cwpl blant a phrynu merch ddol. Yn bersonol, rwy'n galaru bod yr afluniad hwn o awydd rhywiol h ...

Darllenwch Nawr
cyfathrebu â doliau rhyw
Mae gan ddoliau rhyw organau cenhedlu realistig, y fagina, yr anws a'r geg

Ar y dechrau, dywedodd Duw: "Nid yw'n dda bod ar eich pen eich hun." Yn y broses o wadu unigrwydd cyntefig, ymatebodd pobl yn wyrthiol i'r cyfarfyddiad a gwneud yn siŵr bod pobl yn ddol rhyw y frest ddynol a Fflat. Do, dywedodd ein rhieni fod dynes fawr y tu ôl i ddyn mawr. Y dyddiau hyn, y tu ôl i ma ...

Darllenwch Nawr
dol rhyw silicon
Mae doliau rhyw yn deganau a wneir i'ch helpu chi i fwynhau'r hwyl o baru

Dynion sy'n dechrau gweld menywod fel rhyw! Fel gwrthrych hapusrwydd! Po fwyaf o arian y maen nhw'n ei wario, y mwyaf o ffantasïau pornograffig fydd ganddyn nhw. Gwelsom y cwpl hyd yn oed wedi gwahanu oherwydd nad oes cytgord rhywiol mwyach. Oes, mae gan gyplau flacmel rhywiol hyd yn oed. Nhw yw'r ddol rhyw frest Fflat orau ...

Darllenwch Nawr
doliau rhyw dewis
Doliau rhyw sy'n pwysleisio'r cyfrifoldeb o amddiffyn menywod

Pwy sydd heb weld menyw mewn bocs mewn bwth ar-lein? Rydyn ni'n gwybod beth yw'r cam nesaf! Yna fe wnaeth India, Brasil, hyd yn oed Libya a Zimbabwe gloi i mewn a churo'r gêm! Gofynnais i fy ffrind dyn busnes roi'r wic ar y farchnad, ond gwrthododd hyd yn oed y gweithwyr gymryd rhan yn y prosiect! Pwy na chlywodd ferch yn gofyn ...

Darllenwch Nawr
dol rhyw realistig
Mae doliau rhyw yn tynnu llinell rhwng cariad a math arall o leihau pornograffi

Oherwydd gallwch chi dreulio amser rhamantus gyda dol rhyw Gwryw go iawn ar ddyddiadau penwythnos. Heddiw, mae llawer o ddynion sengl sy'n dyddio wedi dod yn ddoliau rhyw lifelike. Am amser hir, mae rhyw wedi dod yn gêm, yn nod i'w fwyta, ac mae arwerthiannau wedi dod yn seren yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Rwy'n cyfaddef ei bod hi'n anodd curo ...

Darllenwch Nawr
tegan torso rhyw gwrywaidd
Rhowch ddewisiadau diddiwedd o ddoliau ansoddol i chi

Defnyddiwch ddoliau rhyw i bryfocio'ch ffantasïau rhywiol a'u gwneud yn fwy gwyllt. Pryd bynnag y byddwn yn ffantasïo am ryw yn ein meddwl yn y gorffennol, byddwn yn teimlo’r glöyn byw yn cosi yn y stumog, gan wneud yr holl emosiynau rhywiol yn cosi. Fel bodau dynol, rydyn ni'n llawn o sawl ffordd ryfeddol o fwynhau rhyw a rhyw gwrywaidd yn llawn ...

Darllenwch Nawr
meme robot rhyw gwrywaidd
Pam mae casglu doliau rhyw realistig yn wir gariad

Pam mae prynu doliau rhyw werth eich amser buddsoddi ac ansawdd? Mae treulio'ch amser gwerthfawr neu arian a enillir yn galed ar berson dan orfodaeth fel dol rhyw gwrywaidd bob amser yn cael ei ystyried yn well buddsoddiad na'i wneud yn ddi-werth i buteindy. Bydd dod â doliau rhyw go iawn i'ch bywyd yn dod â ...

Darllenwch Nawr
gwneuthurwyr doliau cariad
Mae cariadon yn dod o hyd i wir gariad mewn doliau rhyw Japaneaidd

Pedwar peth amdanoch chi: 1. Beth mae eraill yn ei wybod amdanoch chi'ch hun. 2. Nid yw'r hyn rydych chi'n ei wybod amdanoch chi'ch hun yn hysbys i eraill. 3. Pethau amdanoch chi'ch hun nad yw eraill yn eu hadnabod. 4. Yr hyn nad ydych chi'n ei wybod amdanoch chi'ch hun, nid yw eraill yn gwybod. Dyma'r trydydd rhif y gall Aiwawa ei helpu. Mae doliau cariad yn ymddwyn fel drych ...

Darllenwch Nawr
cariad britney dol
Darparu nifer fawr o ddoliau rhyw dilys ac o ansawdd uchel

Fel y dywedodd Rumi, nid ydych chi'n diferyn o ddŵr yn y cefnfor. Diferyn o gefnfor ydych chi. Mae'r holl egni gwrywaidd a benywaidd eisoes ynoch chi. Dim ond delwedd ddrych yw'r tu allan sy'n eich helpu i lunio'r cynnwys y tu mewn. mae dol rhyw gwrywaidd yn gatalydd rhagorol ar gyfer arloesi. Bydd y ffurf fenywaidd hon yn ins ...

Darllenwch Nawr
dol rhyw lifelike 2018
Yn gallu prynu doliau rhyw cwbl addasadwy

Yn ystod yr ychydig flynyddoedd diwethaf, mae'r Rhyngrwyd wedi dioddef llifogydd gydag erthyglau am agor puteindai doliau rhyw gwrywaidd, fel arfer yn llwyddiannus iawn cyn cau neu gau. Felly, y cwestiwn yw, a wnaeth arloeswyr y cwmnïau hyn ddymchwel y wal ar gyfer diwydiant sydd ar y ...

Darllenwch Nawr
bywyd fel menywod silicon
Mae ein dyluniad doliau rhyw yn dod yn fwyfwy datblygedig

Er na chewch yr un gwisgoedd yn union (oherwydd bod y gwisgoedd hyn wedi'u cynllunio ar gyfer saethu yn unig), mae'n hawdd iawn atgynhyrchu'r holl edrychiadau hyn gartref gydag ychydig o ddychymyg ac ychydig o amynedd. Weithiau, defnyddir colur neu steilio gwallt arall (fel ategolion gwallt ar wallt hir) i saethu, ...

Darllenwch Nawr
rhyw lesbiaidd gyda dol
Mae'n gwneud synnwyr cael dau ddol rhyw

Gadewch i ni ei wynebu, pan fydd y rhan fwyaf o bobl yn clywed y term "dol rhyw gwrywaidd", mae eu meddyliau'n neidio i ddoliau ffrwydrol chwyddadwy ddechrau'r 1970au, wyddoch chi. Mae ieir rwber wedi croesi'r sgrechiadau hynny o anfarwoldeb sy'n atgoffa rhywun o Munch wedi'i rewi rywsut. Mae hon yn hysbyseb ddiddorol. Onid ydw i ...

Darllenwch Nawr
dol rhyw hoyw rhefrol
Mae'r ddol mewn gwirionedd yn edrych fel person go iawn

A fyddaf yn cael yr un ddol o ansawdd ag a ddangosir yn y llun? Byddwch chi. Mae'r holl luniau a ddangosir yn y ffotograffiaeth yr un model / mowld a ddyluniwyd gan ein gwneuthurwr. Os mai'r pen yn y llun yw "Pen 172", dyna'r union ben y byddwch chi'n ei dderbyn, ac mae ganddo siâp y corff hefyd, ac ati. Yn yr un gweithdy, mae'r mol ...

Darllenwch Nawr
hanner cnawd y corff
A yw bywyd dol o'r fath ryw yn ddiogel i ddynion?

Yn y bôn, mae'n hawdd dweud rhai bach storio, dewch o hyd i le. Gellir gosod y cês dillad o 65 cm i 105 cm, ni waeth pa mor fawr ydyw, mae'n anodd dod o hyd iddo. Uwchlaw 125, gallwch chi roi blwch storio ar ffurf soffa, sy'n fwy diogel, yn edrych fel soffa o'r tu allan, ac yna rhoi gorchudd soffa arno, ...

Darllenwch Nawr
tegan rhyw gwrywaidd maint llawn
Doliau rhyw oedolion erthyglau glanhau a chynnal a chadw gwybodaeth wyddonol boblogaidd

Cyn golchi corff eich Eva, mae angen gofalu am ddol rhyw gwrywaidd hefyd yr hyn sydd angen i chi ei wybod am wallt doli golchi gwallt. Mae golchi'r wig bob mis i ddau fis yr un peth â golchi'r pen. Y gwahaniaeth yw na pheidiwch â'i rwbio mewn cynigion cylchol, dim ond ei rwbio'n ysgafn. Os wan ti ...

Darllenwch Nawr
cromliniau ass rhywiol
Beth yw traed sefyll dol rhyw?

Mae gan y mwyafrif o ddol rhyw mini TPE opsiwn o'r enw "traed sefyll". Mae'n ychwanegu 3 sgriw, sy'n ymestyn o'r pedal i wadn y droed. Mae'n hawdd gweld sgriwiau ac fe'u hystyrir yn fannau caled, felly ni fydd pwysau sefyll yn gwasgu, torri na niweidio croen cain. Fodd bynnag, oherwydd bod y ...

Darllenwch Nawr
doliau rhyw chicago
Rhai meddyliau cyn prynu'r ddol gyntaf

Mae saethu gartref yn wych, efallai y byddwch chi'n gwneud un eich hun yn y pen draw ... paratowch eich dillad a'ch ategolion! "... Prynais y ddol hon at un pwrpas, ond dim ond at un pwrpas. Nid oes gen i ddiddordeb mewn posio, ffotograffiaeth na steil gwallt." Dyma rai o fy meddyliau cyn i mi brynu'r ddol gyntaf. Ar ôl i mi op ...

Darllenwch Nawr
titw crwn mawr iawn
Ystyriwch bwysau'r ddol cyn prynu

Mae'r prisiau uchel a gafwyd gan ddelwyr parchus yn golygu y byddwch yn cael gwarant ôl-werthu, a bydd dol go iawn gyda gofal a chynnal a chadw priodol yn para am nifer o flynyddoedd. Efallai y bydd y ddol ddynwared honno yn arbed paratoad ymlaen llaw i chi, ond os bydd yn torri neu'n cwympo ar ôl ychydig fisoedd neu hyd yn oed ychydig wythnosau, ...

Darllenwch Nawr
titw crwn mawr iawn
Cyn prynu fy nol rhyw gyntaf

5 peth yr hoffwn i eu gwybod ... cyn prynu fy nol rhyw fach gyntaf. Ymchwil, ymchwil, ymchwil! Os yw'n swnio'n rhy dda i fod yn wir, gall fod! Dychmygwch fod y ddol cerdded cysgu dyddiol rydych chi wedi bod yn breuddwydio amdani ers mis newydd ymddangos ar wefan newydd ryfedd. Mae'r lluniau hyn yn edrych g ...

Darllenwch Nawr
dol shemale realistig
Mantais doliau rhyw yw na ellir eu heintio

Ni all eich dol gael ei heintio â'r coronafirws. Mantais dol bach rhyw yw na allant gael eu heintio â firysau. Hyd yn oed os ydych chi'n berchen arno'ch hun, hyd yn oed os ydych chi am ei roi iddyn nhw. Ni allent ddal y firws, ac ni allai ledaenu'r firws trwy beswch na disian ...

Darllenwch Nawr
pen dolig rhyw realistig
Rhesymau dros wneud eich hun yn ddol rhyw gyflym

Nawr rydyn ni wedi datrys y broblem hon ... gadewch i ni edrych ar y rhesymau pam mae angen i ni wneud ein hunain yn ddol rhyw gyflym! Ni allwch fynd allan i dynnu, ni allwch fynd allan i unman cyngerdd? canslo. pêl-droed? canslo. Parti? canslo. Clwb nos? canslo. Dwi ddim hyd yn oed yn argymell eich bod chi'n cwrdd â dieithriaid ar Tinder eto, maen nhw ...

Darllenwch Nawr
tegan rhyw ceg realistig
Rydym yn deall bod doliau rhyw bellach yn hanfodol

Doliau rhyw a'r Coronavirus Covid 19-5 rheswm dros gael doli rhyw fach. Mae hwn yn amser tywyll i'm ffrindiau. Mae'r coronafirws (aka Covid-19) wedi'i ddatgan yn bandemig, ac nid oes rholyn o bapur toiled (hyd y gwyddom) ar silffoedd archfarchnadoedd yn unrhyw le ar y blaned. Mae pobl wedi bod yn ...

Darllenwch Nawr
dol anime bywyd go iawn
Nid yw ymbelydredd uwchfioled yn ffafriol i ddeunydd synthetig doliau rhyw

Byddwch yn dyner. Yn ystod y broses lanhau, peidiwch â phrysgwydd hi'n galed, a pheidiwch â'i drin yn dreisgar yn ystod rhyw gyda hi, oherwydd gallai hyn wneud y cig artiffisial yn arw. Cofiwch y gall dol bach rhyw fod yn fregus, ond ni ddylai'r un fod yn arw nac yn agored i dymheredd uchel. Gwnewch eich dol rhyw yn hardd ...

Darllenwch Nawr
com rhyw du go iawn
Cadwch eich dol rhyw yn lân yn iawn

Glanhewch y ddol. Byddwch chi am gadw'ch dol bach rhyw yn lân yn iawn. Dros amser, gall bacteria gronni y tu mewn i'r ddol, yn enwedig os ydych chi'n alldaflu mewn agoriad o'r ddol ac nad ydych chi'n gwisgo condom. Nid oes raid i chi "ryw ddiogel" gyda dol rhyw, ond gall defnyddio condom helpu ...

Darllenwch Nawr
cyfres llofnod pornstar yn erbyn cnawd cnawd
Cael y mwyaf o hwyl gyda doliau rhyw

Efallai eich bod yn chwilfrydig am ddol rhyw fach ac efallai eich bod eisoes wedi prynu un. Os ydych chi'n chwilio am rywbeth a all roi cyffro rhywiol mawr i chi, yna mae doliau rhyw yn ddewis da, ond sut ydych chi'n defnyddio doliau rhyw? Efallai nad ydych chi'n gwybod ble i ddechrau, ond yn dawel eich meddwl, byddwn ni'n rhestru everythi ...

Darllenwch Nawr
doliau rhyw ynom ni
Mae Dewis Doll Datgysylltiedig fel arfer yn Syniad Da

mae dol rhyw y frest fflat yn cynnwys o leiaf un twll, y fagina, ond gellir defnyddio tyllau eraill, fel yr anws a'r geg. Mae'r tyllau hyn fel arfer wedi'u cynllunio ar gyfer rhyw. Gellir gosod y tyllau hyn neu eu tynnu o'u slotiau. Fel rheol mae gan y mwyafrif o ddoliau pen uchel slot symudadwy, ac os oes choi ...

Darllenwch Nawr
poen doli rhyw
Mae Pwysau Doll Silicôn Tua Hanner Pwysau Dyn Go Iawn

Po uchaf ydyw, y trymaf ei bwysau. Y ddol silicon yw'r trymaf. Gallant bwyso hyd at 100 pwys. Mae llawer o weithgynhyrchwyr wedi llwyddo i leihau pwysau eu dol rhyw rhyw frest yn sylweddol trwy ailddosbarthu cyfrannau ac addasu meintiau, felly maen nhw'n pwyso tua 60 i 80 p ...

Darllenwch Nawr
ffilm dol rhyw am ddim
Uchder Cychwyn doliau silicon yw CloseTo 5 Feet

Rhaid i'r doliau edrych yn realistig iawn, ond ydyn nhw o faint bywyd? dol rhyw y frest fflat, ie, y rhan fwyaf o'r amser. Mae uchder cychwyn y mwyafrif o ddoliau silicon yn agos at 5 troedfedd, a gall yr uchder cyfartalog gyrraedd 5 troedfedd 7 modfedd, a gall hyd yn oed fod yn uwch mewn amgylchiadau arbennig. Doliau Plush wedi'u gwneud o fabri ...

Darllenwch Nawr
dominoli dol rhyw
Gallwch Chi eu Trin I Llawer o Swyddi Eistedd

Mae gan ddoliau eraill, fel y rhai sydd wedi'u gwneud o ffabrig, ddol rhyw frest fflat wannach. Maent wedi'u gwneud o wifren, felly ni allant sefyll ar eu pennau eu hunain. Fodd bynnag, gellir eu trin i lawer o swyddi eistedd a sgwatio. Nid oes gan ddoliau rhad sy'n edrych fel teganau moethus sgerbwd, felly er eu bod nhw'n ...

Darllenwch Nawr
doll rhyw 2018 instagram
Mae gweithgynhyrchwyr yn Defnyddio Deunyddiau Gwahanol i Adeiladu eu System Ysgerbydol

Gwneir doliau fel y gellir eu trin i wahanol swyddi, ac i wneud hyn, bydd angen rhyw fath o system ysgerbydol arnynt (fel arall ni fyddant yn gallu cynnal ystum). Fel bodau dynol, mae'r system ysgerbydol yn caniatáu i ddol rhyw frest fflat blygu o'u cymalau, gan ganiatáu i'r ...

Darllenwch Nawr
se rhyw ddol
Mae'r doliau hyn yn edrych yn real iawn

Oherwydd bod tebygrwydd dynol gan y doliau hyn, mae eu hwynebau fel arfer yn adlewyrchu nodweddion eu tarddiad. Mae doliau a wnaed yn Japan, China neu unrhyw ranbarth arall yn Nwyrain Asia yn darparu ymddangosiad Asiaidd i ddoliau. Mae doliau Cawcasaidd ar y farchnad orllewinol. Mae doliau Cawcasaidd hefyd yn debyg ...

Darllenwch Nawr
boobs crwn yn rhywiol
Wedi'i ddominyddu gan y galw am ddoliau rhyw benywaidd

Un peth i'w nodi yw bod dolig rhyw fflat y frest nid yn unig yn fenywod, ond y gallant fod yn rhywiau eraill. Fodd bynnag, mae'r farchnad doliau rhyw yn cael ei dominyddu i raddau helaeth gan y galw am ddoliau rhyw benywaidd. Felly, mae llawer llai o fathau o ddoliau rhyw sy'n cynnwys rhywiau eraill. Yn ogystal â doliau gwrywaidd, mae shema ...

Darllenwch Nawr
dol rhyw realistig
Peidiwch â drysu ffabrig â doliau moethus

Defnyddir y ffabrig hefyd i wneud dol rhyw frest fflat. Er nad oes gan y doliau hyn gyffyrddiad realistig tebyg i groen, maent yn darparu cwmnïaeth gyffyrddus. Mae addurniadau'r doliau hyn fel arfer wedi'u gwneud o silicon ac maent yn ddatodadwy fel y gellir eu glanhau'n hawdd. Fodd bynnag, peidiwch â drysu brethyn â p ...

Darllenwch Nawr
teganau realistig i oedolion
Defnyddir rwber i wneud doliau chwyddadwy o ansawdd uchel

Cyn i ddoliau silicon gymryd drosodd, roedd rwber yn cael ei ddefnyddio'n helaeth i wneud dol rhyw frest fflat. Nid yw bywyd gwasanaeth doliau rwber cystal â bywyd silicon, felly mae angen glanhau mwy trylwyr. Mae rwber yn fandyllog, felly gall bacteria fynd yn sownd yn y pores, a allai achosi heintiau bacteriol. Sut ...

Darllenwch Nawr
com realfleshdoll
Pen a Chorff Anime Parhaol

Yn wahanol i'r doliau realistig uchod, darperir doliau nad ydyn nhw'n edrych yn realistig, fel cymeriadau doliau rhyw y frest fflat. Newidiwch ben y ddol neu rhowch fwgwd ar y pen cyfredol i drawsnewid y ddol yn gymeriad anime. Mae gan ddoliau amrediad isel wedi'u gwneud o ffabrigau eraill ...

Darllenwch Nawr
torso realdoll
A ddylech chi brynu ffwl wedi'i wneud o TPE neu silicon

Os ydych chi'n prynu dol rhyw rhyw frest fflat, yna rydych chi eisiau gwybod a ddylech chi brynu dol wedi'i wneud o TPE neu silicon. Mae'n bwysig eich bod chi'n gyfarwydd â'r deunyddiau hyn, oherwydd bydd y penderfyniad hwn yn cael effaith fawr ar ansawdd eich profiad doliau rhyw. Mae'r rhyngrwyd yn llawn straeon arswyd, felly ...

Darllenwch Nawr
gwryw realdoll
Rhesymau Pwysig dros Brynu doliau rhyw

Mae datblygiad dol modern rhyw y frest fflat wedi bod mor gyflym nes bod eu defnydd bellach yn fwy na theganau rhyw syml. Er enghraifft, oherwydd eu hymddangosiad go iawn, fe'u defnyddir fel modelau gan ffotograffwyr, tedi bêrs wrth i oedolion gofleidio cynhesrwydd a chwmnïaeth, ac fe'u hystyrir hefyd yn gasgladwy ...

Darllenwch Nawr
o beth mae goleuadau cnawd yn cael eu gwneud allan
Mae doliau rhyw TPE yn elastig ac yn hyblyg iawn

Gwneir doliau TPE o elastomer thermoplastig (TPE), a elwir hefyd yn rwber thermoplastig. Mae TPE wedi'i wneud o rwber a phlastig ac mae ganddo nodweddion dau ddeunydd. Mae hyn yn gwneud doliau TPE yn hyblyg, yn llithro ac yn amsugno sioc. Oherwydd eu prisiau cymedrol, nhw yw'r doliau mwyaf poblogaidd. TP ...

Darllenwch Nawr
o beth mae goleuadau cnawd yn cael eu gwneud allan
Doliau realistig yn rhoi amser cynhyrchu masnachol

Gellir olrhain tarddiad dol rhyw rhyw y frest yn ôl i'r 17eg ganrif, pan fyddai morwyr o Ffrainc a Sbaen yn gwneud doliau o'r fath allan o ddillad wedi'u gwnïo wrth hwylio ar gefnforoedd. Mae menywod yn cael eu hystyried yn anlwcus ar fwrdd y llong, felly gallant ymweld â chymdeithion dros dro a enwir fel cludwyr awyrennau. Ond mae'n wa ...

Darllenwch Nawr
dol rhyw twink
Mae doliau rhyw silicon yn teimlo'n fwy realistig i'w defnyddio

Doli rhyw cist fflat silicon yw'r doliau cariad hynny sy'n defnyddio silicon o ansawdd uchel i wneud i'r edrych / teimlo'n fwy realistig a hardd. Mae silicon hefyd yn feddal iawn, yn wydn ac na ellir ei ddiraddio, felly gellir ei ddefnyddio hefyd ar gyfer mewnblaniadau ar y fron. Mae doliau silicon yn fwy gwrthsefyll dŵr a phwysau ...

Darllenwch Nawr
golau cnawd sy'n gwerthu orau
Silicôn A TPE Yw'r Chwiliad Mwyaf

Pan fyddwch chi'n cael eich hun ym marchnad doliau rhyw y frest fflat, un o'r penderfyniadau cyntaf y mae'n rhaid i chi ei wneud yw pa ddeunydd rydych chi am ei ddefnyddio i wneud y ddol. Heddiw, y ddau ddeunydd mwyaf poblogaidd a ddefnyddir ar gyfer doliau rhyw yw silicon a TPE. Fel arfer, y ddau ddeunydd hyn yw'r rhai mwyaf poblogaidd ...

Darllenwch Nawr
dol shemale silicon
Mae Cariad Doll Yn feddal iawn ac yn hawdd ei gario

Yn wahanol i fathau eraill o ddol rhyw fflat ar y frest, mae doliau a doliau rhyw wedi'u stwffio fel doliau rhyw wedi'u hanimeiddio neu ddoliau rhyw wedi'u stwffio, nid doliau rhyw realistig. Mae'r mathau hyn o ddoliau cariad yn feddal iawn ac yn hawdd i'w cario. Mae ganddo holltau i'w mewnosod yn y fagina, felly ni fydd y deunydd yn dda ...

Darllenwch Nawr
rhyw ass silicon
Ar Sut Esblygodd doliau rhyw i'r hyn ydyn nhw heddiw

Yn gyntaf, gadewch inni astudio beth yw dol rhyw rhyw fflat ar y frest a sut esblygodd i'r hyn ydyw heddiw. Fel y mae'r enw'n awgrymu, mae'n ddol sy'n gallu cael mwynhad synhwyraidd trwy orifices artiffisial (orifices yw agoriadau'r corff dynol fel y fagina, yr anws a'r geg). Maen nhw'n ymddangos yn ...

Darllenwch Nawr
q boobs cwpan
Ar Sut Esblygodd doliau rhyw i'r hyn ydyn nhw heddiw

Yn gyntaf, gadewch inni astudio beth yw dol rhyw rhyw fflat ar y frest a sut esblygodd i'r hyn ydyw heddiw. Fel y mae'r enw'n awgrymu, mae'n ddol sy'n gallu cael mwynhad synhwyraidd trwy orifices artiffisial (orifices yw agoriadau'r corff dynol fel y fagina, yr anws a'r geg). Maen nhw'n ymddangos yn ...

Darllenwch Nawr
tegan rhyw playmate
Nid yw'r Diwydiant Doll Rhyw a Theganau Rhyw yn cael ei Reoleiddio

Weithiau byddwn yn gofyn cwestiwn a yw'r ddol fach yn gyfreithlon. Yr ateb byr yw ydy. Mae doliau bach yn gyfreithlon yn y mwyafrif o wledydd / rhanbarthau lle mae teganau rhyw a dol rhyw y frest fflat yn gyfreithlon. Er bod "doliau cariad bach" yn fach, byddwn yn dal i fod yn ofalus i sicrhau nad ydyn nhw'n cael eu hystyried yn sâl ...

Darllenwch Nawr
sexdoll piperdoll
Mae yna lawer o fuddion i ddefnyddio doliau rhyw

mae dol rhyw y frest fflat yn fodau dynol artiffisial a all roi'r holl lawenydd a ffantasi i'ch partner yn eich ystafell wely. Maen nhw'n edrych mor realistig a hyfryd nes eich bod chi hyd yn oed yn anghofio bodau dynol go iawn. Bydd eu harddwch yn eich swyno, mae hyd yn oed rhai pobl ag obsesiwn ag ef, fe wnaethant eu priodi. Gall doliau rhyw ...

Darllenwch Nawr
torso rhyw bach
Sut i Gymryd Gofal Da o'ch Doll Rhyw

Wrth sychu'r ddol, ceisiwch osgoi ei sychu â thywel, yn enwedig os oes ganddi baentiadau hynod realistig neu effeithiau matte llyfn. Ffordd dda yw ei phatio â thywel nes ei fod yn sych. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n sychu orifice'r ddol yn llwyr er mwyn osgoi lleithder. I sychu'r orifices, argymhellir defnyddio ...

Darllenwch Nawr
dol rhyw gwrywaidd bach
Mae gan Rwber Thermoplastig Hyblygrwydd a Symudadwyedd

Gelwir TPE yn rwber thermoplastig ac fe'i cyflwynwyd i farchnad doliau rhyw y frest fflat gyda'r pwrpas o ddarparu dewis o ansawdd uchel am bris rhesymol ar gyfer silicon heb effeithio ar ansawdd y profiad. Mae'r deunydd hwn yn perthyn i ddosbarth o gopolymerau wedi'u gwneud o thermoplas ...

Darllenwch Nawr
doli hentai bach
Golchwch y Ddol Mor Ddiogel â phosib

Bob tro y byddwch chi'n ei ddefnyddio yn yr ystafell wely, y gawod neu'r ystafell ymolchi, dylech ddefnyddio sebon gwrthfacterol ysgafn i lanhau tyllau doli rhyw fflat y frest yn drylwyr. I lanhau ceg y ddol, argymhellir tynnu'r pen o'r ddol ac yna codi'r pen i'r gawod. Yna, tynnwch y s ...

Darllenwch Nawr
dol cariad milf
Cyflwyno'ch Dymuniadau Rhamantaidd Newydd i'ch Rhieni

Mae'n hurt synnu'ch rhieni trwy gael cinio yng nghwmni'ch dol rhyw frest fflat silicon. Er mwyn cael trosglwyddiad esmwyth, mae angen i chi ddechrau rhoi rhai awgrymiadau i rieni am yr hyn y dylent ei ddisgwyl. Yn gyntaf, gallwch chi gyflwyno'ch dymuniadau rhamantus newydd i'ch rhiant ...

Darllenwch Nawr
rhyw casgen enfawr
Sut i Wahaniaethu rhwng doliau rhyw cost-effeithiol isel ar y farchnad

Mae'r cwmnïau difrifol uchod yn gwneud camgymeriadau o bryd i'w gilydd. Weithiau nid oes gan eu doliau yr ansawdd y maent yn ei haeddu: tôn croen gwael, ansawdd croen gwael, mae ffrâm fetel y corff yn rhy stiff, yn rhy rhydd, mae siâp, maint neu stiffrwydd y fron yn rhy stiff. Efallai na fydd y pen yn realistig en ...

Darllenwch Nawr
dol torso gwrywaidd
Dynwaredwyr Doll Rhyw Rhyw Dynwaredol Am Hanner Y Pris

Prynodd criw o ddynwaredwyr ddol rhyw fflat ar y frest gan y cwmni uchod, copïodd y model, maint, ffrâm, a gwneud yr un ddol yn union â deunyddiau rhatach. Maen nhw'n defnyddio TPE rhad (neu silicon) a fframiau rhad. Mae'r ddol yn drymach ac yn gryfach. Mae'r croen yn erchyll. Fe wnaethant ddwyn ...

Darllenwch Nawr
menywod maint bywyd silicon
Rhowch Ddoliau Rhyw Ar Y Farchnad

Talodd cwmni difrifol beirianwyr i adeiladu cynllun model doliau rhyw ar y frest. Maen nhw'n llogi modelau go iawn ac yn eu talu. Maen nhw'n llunio'r fframwaith, yn mesur, yn profi, yn gwneud camgymeriadau, ac yn ailbrofi nes bod y cynnyrch yn gyflawn ac yn berffaith. Ar ôl eu cwblhau, byddant yn llogi artistiaid colur proffesiynol a ...

Darllenwch Nawr
dol rhyw ddu
Bydd Eich Doll Yn debyg ond nid yn union yr un peth

Cofiwch, mae'r doliau hyn yn cael eu trin fel supermodels: maen nhw'n gwisgo colur proffesiynol, dillad hardd, mae'r ffotograffau'n cael eu tynnu gan ffotograffwyr proffesiynol, ac efallai y bydd y lluniau'n mynd trwy siopa lluniau cyn eu darparu i gyflenwyr ar gyfer deunyddiau hyrwyddo. Bydd eich dol yn debyg ond nid exa ...

Darllenwch Nawr
pidyn go iawn
Sychwch ei chorff cyfan yn ysgafn gyda dŵr cynnes a brethyn microfiber

Wrth olchi merch, peidiwch â defnyddio sebon ar ei chroen. Bydd sebon yn lleihau hyd oes effeithiau go iawn. Er mwyn ei glanhau, sychwch ei chorff yn ysgafn â dŵr cynnes a lliain microfiber. Rhowch sylw manwl i'w chroen a'i frethyn microfiber i sicrhau nad yw'r lliw yn cwympo. Ailadroddwch y proc hwn ...

Darllenwch Nawr
dol corff perffaith
Mae siopau ar-lein yn hapus i ddarparu teganau rhyw

Er mwyn mwynhau mwynhad diderfyn, mae angen i chi ddefnyddio dulliau cywir a diogel; felly, teganau rhyw yw'r dewis gorau i ddynion. Mae'r mwyafrif o siopau ar-lein yn hapus i ddarparu brandiau a theganau o'r radd flaenaf mewn meintiau ac arddulliau llawn. Felly, mae'n dod yn fwy cyfforddus wrth osod archeb trwy st ...

Darllenwch Nawr
lluniau o ddoliau rhyw noeth
Darparu Llawer o Deganau Erotig

Y siop urdolls yw'r siop orau, gan gynnig llawer o deganau erotig. Mae ganddo ddyluniad sylfaenol a all ddod â llawenydd i ddefnyddwyr. Mae'r ddol rhyw fflat hon ar y frest yn dod â boddhad diddiwedd i ddefnyddwyr ac ni fyddant byth yn achosi unrhyw effeithiau negyddol ar y croen a'r corff. Mae'r mwyafrif o ddoliau'n feddal ac yn hyblyg, felly rydych chi'n c ...

Darllenwch Nawr
dol rhyw paige ashley
Pa Faint Ydych chi'n Prynu doliau rhyw

Nid oes gan hyn unrhyw beth i'w wneud â'r babanod rydych chi'n eu gweld bob dydd. Gallwch hyd yn oed droi sêr porn yn ddoliau a gwneud dol rhyw frest fflat silicon sy'n edrych fel nhw i blesio'ch hun mewn ffordd ddigynsail. Gadewch inni roi sampl i chi i ddeall disgwyliadau'r doliau cariad oedolion rydych chi ...

Darllenwch Nawr
doliau rhyw paco a doliau
Dewch o Hyd i Mwy o Ddoliau Silicôn Ar Gyfer Dynion a Merched

Mae nifer fawr o ddol rhyw fflat ar y frest mewn siopau ar-lein. Mae ganddyn nhw amrywiaeth o swyddogaethau, a all wneud i organau sensitif y corff dynol gynhyrchu a chael eu temtio'n gryf. Er bod yna lawer o siopau ar-lein a all ddarparu doliau rhyw ar gyfer gwahanol ddefnyddwyr, mae'r rhan fwyaf o gwsmeriaid ...

Darllenwch Nawr
melonau rhy fawr
Mae doliau rhyw o ansawdd uchel yn darparu'r datrysiad perffaith

Y siop urdolls yw'r siop orau, gan gynnig llawer o deganau erotig. Mae ganddo ddyluniad sylfaenol a all ddod â llawenydd i ddefnyddwyr. Mae'r ddol rhyw fflat hon ar y frest yn dod â boddhad diddiwedd i ddefnyddwyr ac ni fyddant byth yn achosi unrhyw effeithiau negyddol ar y croen a'r corff. Mae'r mwyafrif o ddoliau'n feddal ac yn hyblyg, felly rydych chi'n c ...

Darllenwch Nawr
boobs rhywiol nyrsio
Y Siop Orau I Archebu Doliau Rhyw

Mae nifer fawr o ddol rhyw fflat ar y frest mewn siopau ar-lein. Mae ganddyn nhw amrywiaeth o swyddogaethau, a all wneud i organau sensitif y corff dynol gynhyrchu a chael eu temtio'n gryf. Er bod yna lawer o siopau ar-lein a all ddarparu doliau rhyw ar gyfer gwahanol ddefnyddwyr, mae'r rhan fwyaf o gwsmeriaid ...

Darllenwch Nawr
doliau silicon noeth
Mae doliau silicon i oedolion yn helpu'r dynion hynny

A siarad yn gyffredinol, gall dol rhyw y frest fflat fodloni'ch gofynion a'ch breuddwydion oherwydd bod gennych gyfle i ddod o hyd i berthynas rywiol â doliau rhyw. Maen nhw'n teimlo fel pobl go iawn a byddwch chi'n dewis cyfleoedd. Mae rhai pobl yn casáu defnydd gwarantedig. I'r rhan fwyaf ohonom, onid dyma'r prif ...

Darllenwch Nawr
dol fy nyrs ddrwg yn caru dol
Ni fydd doliau rhyw go iawn yn niweidio perthynas eich partner

A siarad yn gyffredinol, mae teganau rhyw yn fwyaf addas ar gyfer dynion sy'n caru menywod. Mae angen iddynt ddod ar draws posibiliadau brawdol wrth ddewis priod a phenderfynu, yn hytrach na bod yn awyddus i ddyddio. Dyma un o'r problemau rhywiol y mae'r rhan fwyaf o bobl yn eu hwynebu a gellir ei datrys trwy fod yn berchen ar ddol. Doliau ffrwydrol ha ...

Darllenwch Nawr
mastyrbwr gwrywaidd newydd
Mae dynion yn teimlo'n fwy diogel i gael rhyw gyda robotiaid

Datgelodd yr arolwg rai agweddau diddorol hefyd. Er enghraifft, nid yw llawer o gyfweleion yn credu bod robotiaid rhyw yr un peth â bodau dynol. Nid ydynt yn credu y dylid diffinio cael rhyw gyda robot fel twyllo. Maent hefyd yn gwrthod y syniad mai puteindra yw talu am ryw robotig. Mae'n ymddangos bod ...

Darllenwch Nawr
cwpan pussy poced
Camliwio a doliau camdriniol

Rydym yn ymwybodol iawn bod dynion a menywod sy'n hoffi defnyddio dol rhyw y frest fflat yn aml yn cael eu disgrifio a'u cam-drin yn wael. Felly, mae gennym ddiddordeb bob amser mewn unrhyw waith creadigol sy'n camddeall doliau aflonyddgar. Yn yr achos hwn, byddwn yn gweld derbyn doliau rhyw, synnwyr digrifwch a chre ...

Darllenwch Nawr
merch ddol go iawn
Pa ddeunydd y mae'r doll rhyw realistig wedi'i wneud ohono

Gelwir TPE yn rwber thermoplastig ac fe'i cyflwynwyd i farchnad doliau rhyw y frest fflat gyda'r pwrpas o ddarparu dewis o ansawdd uchel am bris rhesymol ar gyfer silicon heb effeithio ar ansawdd y profiad. Mae'r deunydd hwn yn perthyn i ddosbarth o gopolymerau wedi'u gwneud o thermoplas ...

Darllenwch Nawr
torso dol rhyw i ddynion
Silicôn Yw Deunydd Dewis Ar Gyfer Gwneuthurwyr Doll Rhyw

Wrth i amser fynd heibio, mae gweithgynhyrchwyr doliau rhyw gwastad y frest wedi bod yn arbrofi gyda gwahanol ddeunyddiau realistig er mwyn ceisio profiadau dirgel a rhoi sawl dewis i selogion doliau rhyw. Am amser hir, mae silicon wedi'i ystyried fel y deunydd o ddewis ar gyfer rhyw dol ...

Darllenwch Nawr
dol shemale silicon
Hanfodion Eich Doll Rhyw

Mae gan ddol rhyw brest fflat premiwm yr holl fanteision hyn, yn ogystal, gellir dadosod ac ailgysylltu rhai rhannau ar unrhyw adeg, felly heddiw gallwch fwynhau pennau coch y fagina cul gyda bronnau bach, a futanari gwallt tywyll gyda dicks mawr a titw enfawr yfory. Mae ganddyn nhw uwchraddio hefyd ...

Darllenwch Nawr
y 10 mastyrbwr gwrywaidd gorau
Profiad a Mwynhad o Ddifygion Rhyw o Ddeunyddiau Gwahanol

Mae'r esgyrn ysgerbydol sy'n cynnal y tegan yn hollol lawn a bregus, er mwyn peidio ag achosi unrhyw niwed i chi yn ystod rhyw. Ar ôl blynyddoedd o brofi ansawdd helaeth, mae teganau rhyw yn hollol ddiogel. Fodd bynnag, o ystyried siâp a maint dol rhyw rhyw y frest, argymhellir peidio â chodi'n drwm ...

Darllenwch Nawr
stroker booty maint bywyd
Y Diwydiant Doll Rhyw sy'n Tyfu'n Gyflym

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae'r diwydiant doliau rhyw wedi datblygu'n gyflym. Wrth i Howard Stern gymryd yr awenau wrth gaffael doliau realistig, mae'r doliau rhyw hyn wedi newid o ddoliau chwyddadwy syml i ddoliau silicon a doliau TPE. Mae'r doliau hyn nid yn unig yn cael eu hystyried yn tabŵ, ond mae ganddyn nhw rywfaint o stigma hefyd wrth siarad abou ...

Darllenwch Nawr
lesbiaidd gyda dol rhyw
Ni fydd doliau rhyw materol silicon a TPE yn achosi unrhyw niwed i'r corff dynol

Ar ôl profi datblygiad calonogol diwydiant doliau rhyw y frest fflat a’r buddion niferus a ddaw yn sgil doliau, ni allwn anwybyddu ei agweddau iechyd a diogelwch. Efallai mai dyma'r ystyriaeth bwysicaf wrth benderfynu a ddylid prynu dol realistig. Sut i sicrhau diogelwch pan ...

Darllenwch Nawr
porn rhyw robot doll
Yfory Dolls Rhyw Smart A Robotiaid Rhyw

Er bod doliau ffrwydrol plastig chwyddadwy yn dal i fodoli ac yn eithaf ymarferol, mae'r duedd yn y diwydiant doliau cariad yn amlwg: mae doliau cariad chwyddadwy yn perthyn i ddoe, heddiw yn perthyn i ddoliau realiti, ac yfory yn perthyn i ddoliau craff a robotiaid rhyw. Y safon heddiw yw gwir frest fflat s ...

Darllenwch Nawr
rhyw mannequin i ferched
Anodd Mesur Dilysrwydd Dolliau Rhyw a Wnaed gan TPE

Mae silicon a TPE yn feddal ac yn debyg i bobl, felly mae'n anodd mesur y gwahaniaeth mewn realaeth. Fodd bynnag, o ran modelu realistig, mae silicon yn meddiannu mantais TPE yn unig oherwydd ei fod wedi'i ddefnyddio ers amser maith a gellir ei ddefnyddio gyda thechnolegau newydd fel swyddogaethau gwresogi. ...

Darllenwch Nawr
defnyddio doliau rhyw
Defnyddiwch ddoliau rhyw ar gyfer hyfforddiant rhyw

Bydd yr erthygl hon yn canolbwyntio ar sut rydyn ni'n dynion yn defnyddio dol rhyw silicon i "hyfforddi" y gwely yn well. Bydd y rhan fwyaf o'r cynnwys yn yr erthygl hon wedi'i neilltuo i ddygnwch cynyddol. P'un a oes gennych alldafliad cynamserol difrifol neu ddim ond eisiau rheoli'ch orgasm yn well, byddwn yn ei gyflwyno isod. Anoth ...

Darllenwch Nawr
sut mae doliau rhyw yn gweithio
Sut ydych chi'n gwisgo'ch dol rhyw?

Oherwydd gwahanol fersiynau, gellir newid y maint i XS. Gall doliau rhyw gydag uchder o 100cm ~ 140cm fod yn addas ar gyfer dillad plant. Rhennir maint plant fel arfer yn blant (100 ~ 110cm), plant canol oed (110 ~ 130cm), plant hŷn (130 ~ 150cm), ac ati. Maent i gyd yn goeth ac yn ...

Darllenwch Nawr
dull storio doliau rhyw
Sut i guddio doliau rhyw?

Mae dull storio doliau rhyw yn gwestiwn a ofynnir yn aml. Oherwydd y teulu neu'r amgylchedd byw, mae angen dol rhyw rhyw silicon cudd ar lawer o bobl. Dywedwch wrthych yn uniongyrchol iawn. Os ydych chi'n prynu dol rhyw, mae angen mynd adref. Mae'n anodd iawn cuddio, rhaid i chi werthuso a meddwl yn ofalus ...

Darllenwch Nawr
rhaglen ddogfen netflix doll doll
Efallai y bydd cynhesu'r ddol rhyw yn dechrau toddi

Os oes angen i chi lanhau'r tu allan, golchwch y ddol rhyw silicon gyda dŵr a sebon. Sychwch nes ei fod yn sych, peidiwch â defnyddio sychwr gwallt, oherwydd os yw'r ddol yn cael ei chynhesu uwch na 40ºC, fe allai ddechrau toddi. Yna rhowch ychydig o bowdr babi ar ei chroen, bydd yn amsugno'r lleithder sy'n weddill ac yn gwella'r cyffyrddiad ...

Darllenwch Nawr
sir rhyddid doliau rhyw
Mwynhewch eich hoff ddol rhyw ystum

Gallwch chi fwynhau rhythm eich bywyd a'ch bywyd rhywiol, mwynhau unrhyw ystum yr ydych chi'n ei hoffi, gallwch chi roi eich bysedd yn ei cheg, neu gallwch fachu ei bronnau i gwblhau cyfathrach rywiol, yn union fel yr hyn a wnaethoch i fenywod o'r blaen. Ni fydd hi byth yn dweud na wrthych chi, waeth pa mor anodd yw hi, mae hi'n barod i wneud beth ...

Darllenwch Nawr
dewisiadau doliau rhyw hardd
Sut i ddewis dol rhyw?

Ydych chi am ddod â dol rhyw rhyw silicon adref? Oes gennych chi ddealltwriaeth lwyr o ddoliau rhyw? Os ydych chi eisiau prynu doliau rhyw, ond nid ydych chi'n deall doliau rhyw. Darllenwch y cwestiynau a'r cyfarwyddiadau canlynol yn fanwl. Sut i ddewis y ddol rhyw iawn i chi'ch hun? Hawdd ...

Darllenwch Nawr
busnes rhentu doliau rhyw edmonton
Beth yw'r ffordd orau i storio doliau rhyw?

Trwy storio'ch dol mewn man cŵl, bydd hi'n cael ei hamddiffyn rhag niwed. Y ffordd orau yw rhoi'r ddol mewn safle eistedd, neu orwedd i lawr ychwaith, cyn belled nad yw'n gwisgo unrhyw ddillad tynn na ffabrigau tywyll am amser hir. Ar ôl cyswllt hirfaith, gall ffabrigau tywyll staenio croen y ddol. ...

Darllenwch Nawr
doliau rhyw ar gyfer troseddwyr rhyw
ni fydd doliau rhyw byth yn cynyddu eich straen

Ydych chi wedi bod yn meddwl a oes rhaid i chi ddod o hyd i hen bartner a fydd yn dod gyda chi trwy gydol eich bywyd? Pan gyrhaeddwch adref o'r gwaith, bydd yn aros yn amyneddgar gartref a byth yn cwyno. Pan fyddwch chi am ddod yn agos atoch chi, byddwch chi'n dewis ei defnyddio fel ymarfer, ac ni fydd hi'n beio ...

Darllenwch Nawr
sut maen nhw'n gwneud doliau rhyw
Sut i gadw neu gynnal doliau rhyw?

Rwy'n credu y bydd llawer o bobl yn anwybyddu'r wybodaeth hon ac eisiau mynd â bath gyda hi, ond wyddoch chi, mae doliau rhyw yn dal yn wahanol i bobl go iawn. Mae tymheredd y dŵr yn amrywio yn dibynnu ar y deunydd. Os ydych chi'n gwybod y wybodaeth angenrheidiol, y tro nesaf byddwch chi'n gwybod sut i reoli'r tymheredd dŵr ...

Darllenwch Nawr
cost deallusrwydd artiffisial dol rhyw
Pa mor hir all y ddol rhyw orau bara?

Bydd tomatos pwdr netflix net doll gorau yn dibynnu ar eu defnyddio a'u gofalu am 2 flynedd ac yn para am 10 mlynedd. Mae doliau rhyw sy'n cael eu defnyddio a'u symud yn aml yn fwy tueddol o wisgo. Gall perchnogion doliau wneud llawer o bethau i warchod a chynnal eu doliau rhyw. Os bydd difrod yn digwydd, mae'n hawdd atgyweirio'r & ...

Darllenwch Nawr
Tîm K-League Seoul Rhowch Ddoliau Rhyw ar Seddi ar Draws Stadiwm
Mae Clwb Pêl-droed Seoul yn defnyddio doliau rhyw sy'n edrych fel bodau dynol go iawn

Rydym wedi cadarnhau bod y mannequin yn real, ond nid oes a wnelo o gwbl â chynhyrchion oedolion. Ond y broblem yw ein bod wedi methu â chynnal arolygiad manwl, a bai arnom ni heb os. Gwnaeth yr ymddiheuriad gefnogwyr clod yn anobeithiol. Ysgrifennodd un ffan ei fod yn ddoliau rhyw “yn amlwg”, gan danseilio ...

Darllenwch Nawr
Clwb Pêl-droed De Corea Seoul yn Ymddiheuro am Ddigwyddiad Doll Rhyw
Mae Clwb Pêl-droed Seoul yn ceisio ychwanegu ychydig o hwyl mewn gêm nad yw'n wyliwr

Honnodd y tîm: "Rydyn ni wedi cadarnhau, er bod y mannequins doliau rhyw go iawn hyn yn edrych fel pobl go iawn, does ganddyn nhw ddim byd i'w wneud â chynhyrchion oedolion." Ond mae'n ymddangos bod eu cyflenwyr wedi rhoi doliau rhyw iddyn nhw. Sylwodd gwylwyr ar y cyfryngau cymdeithasol fod rhai o'r cymeriadau yn gwisgo gwisgoedd gyda se ...

Darllenwch Nawr
Mae Clwb Pêl-droed yn Beio Doll Rhyw Go Iawn
Mae tîm pêl-droed Corea yn ymddiheuro am ddefnyddio doliau rhyw fel cefnogwyr mewn gemau dydd Sul

Ymddiheurodd y clwb yn ddiweddarach am y digwyddiad anffodus hwn: "Mae'n ddrwg iawn gennym am y modelau ategol a osodwyd yn ystod y gystadleuaeth ar Fai 17eg. Efallai y bydd y dymis hyn yn edrych ac yn teimlo fel bodau dynol go iawn, ond nid at ddefnydd rhywiol - y gwneuthurwr Cadarnhawyd hyn ar y dechrau. . "Fodd bynnag, post cyfryngau cymdeithasol ...

Darllenwch Nawr
Teganau Rhyw Doliau Rhyw y Mae Llawer o Ddynion Yn Breuddwydio Amdanynt
Defnyddir dol rhyw silicon i ddiwallu'r angen am ddiffyg ymddygiad rhywiol

Mae doliau silicon yn deganau rhyw y mae llawer o ddynion yn breuddwydio amdanynt. Yn wir, mae'n wahanol iawn i deganau rhyw eraill a doliau cariad, oherwydd mae'n dod yn agosach at realiti. Yn wir, mae'r ddol rhyw silicon realistig hon yn edrych fel dau ddiferyn o ddŵr. Yn union fel menyw go iawn, gallant gymryd gwahanol beri ...

Darllenwch Nawr
Awydd Yw Robot Doll Gogoneddus Bywyd
Sut mae cael dol rhyw silicon?

Mor rhyfedd â rhywun â dirgrynwr, dildo, cnawd neu fagina poced! Mewn geiriau eraill, dim ond dynion neu fenywod sy'n ddieithr i bron pawb. Yr unig wahaniaeth yw y byddwch chi'n cael dol rhyw fwy, gwell a hapusach. Efallai eu bod yn berchen ar Honda, efallai eich bod chi'n berchen ar Mercedes, ond maen nhw'n al ...

Darllenwch Nawr
Gwneir y Ddol Rhyw Go Iawn o Silicôn
Gellir ei addasu yn ôl eich anghenion a'ch dol rhyw ffantasi

Yn wahanol i ddoliau chwyddadwy, sydd fel arfer yn cael eu gwneud o feinyl, mae doliau rhyw go iawn yn cael eu gwneud o silicon. Felly, mae ansawdd y doliau yn hollol wahanol, ac mae'r wyneb yn llyfn. Felly, doliau silicon yw'r teganau rhyw mwyaf tebyg i fenywod. Yn weledol, mae'r ddol silicon yn rhywiol ac yn exci ...

Darllenwch Nawr
Gall Dyluniad Dolliau Rhyw Bodloni Holl Ddymuniadau'r Perchennog yn llwyr
Am therapydd rhyw am robot rhyw dol rhyw silicon

Nid yw'n fargen fawr. Mae hi'n edrych ac yn teimlo nad yw'n fenyw go iawn. Yn amlwg, pan rydyn ni'n mwynhau dol rhyw, rydyn ni i gyd yn esgus ei bod hi'n real, mae hynny'n rhan o'r hwyl. Mae gennych chi'r math hwn o degan rhyw sydd yr un peth â'r maint go iawn, "dim ond trwm" a "dim ond meddal", felly byddwch chi'n cael hwyl fawr. Pan yo ...

Darllenwch Nawr
Adeiladu ac Arweinio Dymuniadau Doll Rhyw yw Cyfrinach Bywyd
Obsesiwn â dol rhyw dda yw gwella bywiogrwydd

Os caiff ei gyflawni'n gyfrifol, adeiladu ac arwain awydd yw cyfrinach bywyd. Mae ofn a chywilydd yn wrth-fywyd. Mae dol rhyw dda yn ffordd effeithiol iawn o wella bywiogrwydd. Rhyw yw'r egni go iawn y tu ôl i gymhelliant. Cymhelliant yw'r allwedd i gyflawni pethau mewn bywyd. Yng nghyd-destun p ...

Darllenwch Nawr
Mae Rôl sy'n Dod i'r Amlwg o Ddol Rhyw Robot wedi Cynyddu Budd y Cyhoedd
Mae'n bosibl defnyddio doliau robotig addysgol a therapiwtig

P'un a ydych chi'n ddyn neu'n fenyw, mae'n rhyfedd gwneud ffrindiau, partneriaid neu ddoliau rhyw obsesiynol. Cofiwch, dim ond tegan yw hwn. Rydyn ni'n darparu amrywiaeth o ddol rhyw hyfryd i bawb gyda gwahanol wynebau a chyrff, felly dewiswch yr un a fydd yn eich ysbrydoli fwyaf. Peidiwch â dewis rhywun ...

Darllenwch Nawr
Dewch yn Ddol Rhyw TPE Rydym yn Deall Heddiw
Wedi'i gyfathrebu trwy dorri mannequins dol rhyw

Ond o ran dechrau doliau moderniaeth, dylem ddechrau gyda mannequins yr artistiaid swrrealaidd Man Ray a Salvador Dali. Yn eu plith, mae gan Dali waith o'r enw "Tacsi ar Ddiwrnod Glaw" a ymddangosodd mewn arddangosfa swrrealaidd a gynhaliwyd yn Oriel Gelf Paris ym 1938. Yn y gwaith, mae hanner na ...

Darllenwch Nawr
Y Cyn Feddwl Bod Doll Rhyw Anfonwyd TPE Wedi Gwallt Trwchus
Mwy na manylion wyneb doliau rhyw Japan yn unig

Gall ystyr doliau chwyddadwy morwyr fod yn syml ac yn anghwrtais iawn, gan ddweud eu bod yn dirprwyo ar ran menywod, yn hytrach nag yn lle eu horganau rhywiol. Ond mewn gwirionedd, mae yna ddynion sy'n gwneud dol rhyw i fenyw benodol. Gofynnodd yr artist Awstria-Hwngari Oskar Kokoschaka ...

Darllenwch Nawr
Yn gallu Esbonio Pam Mae'r mwyafrif o Ddoliau Rhyw Siapaneaidd
Orgasm trwy ddol rhyw y fagina

Mae hyn yn arwain at ddau gwestiwn tebyg, "Pam nad yw mwy o ferched yn defnyddio doliau rhyw?" A "Pam mae cymaint o ddynion yn gaeth iddo?" "Mae rhai atebion i'r cwestiwn hwn yn ymarferol iawn. Er enghraifft, dim ond 25% o ferched sy'n gallu cael orgasm trwy'r fagina (dyma un o'r rhesymau mwyaf sylfaenol). A menywod yn gyffredinol ...

Darllenwch Nawr
Wedi'i Ddefnyddio Yn Eu Doll Rhyw Tro enfawr
Nid yw'n cynrychioli menywod sy'n defnyddio dol rhyw TPE

A dim ond ar ddiwedd y 1990au, fe aeth dol rhyw yn eu tro enfawr. Pob diolch i'r artist. Trwy gydol hanes, o Pygmalion a'i briodferch farmor i Oscar Koksika a'i gariad moethus, fe welwn fod y rhan fwyaf o wneuthurwyr a defnyddwyr y doliau chwyddadwy hyn yn ddyn syth. Yn ...

Darllenwch Nawr
Dim Gwrthwynebiad i Gwir Ddefnydd y Doliau Rhyw Siapaneaidd hyn
Mae rhywun yn defnyddio'r doliau rhyw hyn i weithredu fel pobl go iawn

Perchennog busnes bach 61 oed o California sy'n un o'r ychydig aelodau benywaidd. Roedd Barbara yn cofio iddi glywed am y ddol am y tro cyntaf mewn erthygl newyddion. Yn y newyddion, defnyddiodd rhywun y ddol ryw hon i weithredu fel pobl go iawn, fel y gallent fynd ar y llwybr cyflym. Yn ddiweddarach, ...

Darllenwch Nawr
A yw'r doliau hyn yn disodli menywod go iawn?
Ar ôl iddo gael rhyw gyda dol rhyw y cwmni

O'r dechrau, nid yw'r doliau hynny wedi diwallu anghenion rhywiol dynion mewn gwirionedd. Roedd perfformiad y cwmni wedi ei sglefrio ar ôl i Howard Stern ffrydio ei ryw gyda dol rhyw y cwmni ar ei sioe radio. Heddiw, mae 200 i 300 o ddoliau rhyw wedi'u haddasu ar gyfer pen uchel yn cael eu gwerthu i'r byd bob blwyddyn. Ond m ...

Darllenwch Nawr
Yn gallu Cynnal Cyffyrddiad Doll Rhyw Croen Go Iawn
Llawer o ffrindiau sydd eisiau prynu dol rhyw

A yw efelychiad silicon yr un peth â chynhyrchion oedolion doli silicon? Mae gan lawer o ffrindiau sydd eisiau prynu dol rhyw gwestiynau o'r fath. Mewn gwirionedd, mae gel silica yn fath o ddeunydd. Mae llawer o bortreadau a bwydydd sydd â lefel uchel iawn o efelychu yn defnyddio gel silica, nad yw'n wenwynig ac yn ddi-flas. Silicon ...

Darllenwch Nawr
Yn Ceisio Adeiladu Perthynas Cariad Gyda Doll Rhyw TPE
Rydym yn defnyddio doliau rhyw bwyd gwahanol i fodloni

Yn nhraethawd doethuriaeth yr Athro Moya y soniwyd amdano o'r blaen, cododd gwestiwn arall: Pam mae cael dol rhyw bob amser yn teimlo'n annheg ac yn ddiraddiedig? Fel y dywedodd, "Mae rhyw hefyd yn chwant bwyd, yn debyg i newyn, ond rydyn ni'n defnyddio gwahanol ddoliau rhyw bwyd i fodloni'r archwaeth hon. Os yw'r o ...

Darllenwch Nawr
Gall bod yn berchen ar Ddol Rhyw Siapaneaidd roi'r hyn sydd ei angen arnoch chi
Ar gael mewn Amryw Siapiau A Maint A Lliwiau

I'r rhai sydd wedi colli ymddiriedaeth mewn cysylltiadau rhywiol dynol, mae dol rhyw wedi adfer gobaith. Daw'r doliau rhyw hyn mewn gwahanol siapiau a meintiau a lliwiau. Rhai o'r rhesymau y dylech chi roi cynnig ar ddoliau rhyw doliau rhyw go iawn: Mae'r hwyl yn y pen draw maen nhw'n dod â hi yn well na'n cyfoedion. Ufudd-dod a fflecs y ddol ...

Darllenwch Nawr
Darparu Galluoedd Y Tu Hwnt i Ddull Rhyw Gallu Dynol
Rhaid pasio dol rhyw dylunio rhesymol

Cynhyrchion oedolion efelychiad silicon, p'un a yw'n ddol silicon yn ei gyfanrwydd neu'n rhan o efelychydd silicon, rhaid i'r deunyddiau crai a ddefnyddir mewn cynhyrchion o'r fath fod yn wenwynig ac heb arogl, fel arall rhaid iddynt fod yn ddeunyddiau nad ydynt yn rhai silicon, deunyddiau wedi'u hailgylchu, a deunyddiau israddol. Yn ogystal, ar y bas ...

Darllenwch Nawr
Yn anwybyddu Realiti Prynu Dolliau Rhyw Siapaneaidd Realistig
Mae dol rhyw go iawn yn ufudd iawn

Ni fydd y ddol byth yn ofni amdanoch chi. Mae dol rhyw go iawn yn ufudd iawn ac yn barod i weithredu heb siglenni emosiynol, ffraeo neu anghydbwysedd hormonaidd. Chi yw'r unig addasiad y gall y ddol ei gael. Ar y llaw arall, mae'n economaidd iawn cael dol go iawn, oherwydd dim ond ...

Darllenwch Nawr
Mae yna hefyd Amrywioldeb Preifat Amrywiol o Ddol Rhyw TPE
Mae cynnyrch newydd unwaith eto wedi achosi gwerthiant poeth o ddoliau rhyw

Er bod y gwerthiant wedi cynyddu'n sylweddol, mae'r doliau hyn wedi'u gwneud o resin yn bennaf, sy'n gymharol fregus ac yn drafferthus i'w hatgyweirio. Ar ôl 1997, yn ôl gofynion y farchnad, cyflwynwyd cynnyrch newydd wedi'i wneud o polyvinyl clorid eto, a gododd boblogrwydd rhyw eto ...

Darllenwch Nawr
Doll Rhyw Siapaneaidd Gweithgynhyrchu
Y cynhyrchiad doliau rhyw gorau yn y byd

Wrth siarad am hanes doli rhyw, stori hir yw honno. Mewn gwirionedd beth mae doliau rhyw yn ei wneud, nid oes angen i Neon Jun ddweud bod pawb yn ei wybod. Dyma gyflwyniad byr i hanes doliau rhyw: Ar hyn o bryd, y lle cynhyrchu doliau rhyw gorau yn y byd yw Japan. Er ei fod yn codi ...

Darllenwch Nawr
Oherwydd Lefel Cynhyrchu Soll Rhyw Superb Japan
Rhaid gwneud pob ymdrech i wneud y ddol yn realistig

Gawn ni weld sut mae dol rhyw Japan yn cael ei wneud! Yn gyntaf oll, syniad craidd y crefftwyr yw: Er mwyn rhoi profiad gwell i westeion, rhaid iddynt wneud pob ymdrech i wneud y doliau yn realistig ac yn giwt! Yn ail, manylion doliau rhyw da yw'r pwysicaf, y pen a'r dwylo yw'r ffocws. ...

Darllenwch Nawr
Dywedodd hynny Yn yr Astudiaeth o Ddol Rhyw TPE
Pan fydd dol rhyw o'r fath yn Japan yn debyg i Renxing

Ysgrifennodd Smith yn ei lyfr, "Mae'r Almaenwyr yn ei alw'n (tosturi) trosglwyddo teimladau tebyg i bobl eraill, pethau. Mae'r obsesiwn â'u heiddo eu hunain, ar un ystyr, hefyd yn fath o narcissism neu hunan-feddwdod. Dyma pam mae rhywbeth yn gyffredin rhwng dol rhyw a mastur ...

Darllenwch Nawr
Wedi'i osod y tu mewn i Fodel Doll Rhyw TPE Benywaidd
Casglwch pam y prynodd person ddol rhyw

Unwaith eto, mae'r cwestiwn hwn o ryw yn mynd yn ôl at fater rhyw. Efallai y bydd yn anodd casglu pam fod person yn prynu dol rhyw, ond mae'r ffenomen hon fel drych haha ​​- mae'n adlewyrchu ochr droellog y berthynas rhwng dynion a menywod, ond mae hefyd yn pwysleisio'r problemau yr ydym yn anfodlon eu cael ...

Darllenwch Nawr
Deall y Rhai Sy'n Prynu Dolliau Rhyw
Mae rhai yn defnyddio doliau rhyw Japaneaidd ar gyfer saethu

Nid oes lefel uwch o anfodlonrwydd â bywyd na phobl gyffredin fel iselder ysbryd neu gleifion meddwl eraill. "Yng ngolwg pobl gyffredin, mae cael dol rhyw rhyw yn dangos bod bywyd yn annormal, ond oni bai bod bywyd rhywun ond yn amgylchynu'r ddol rhyw hon ac yn effeithio ar feysydd eraill o ...

Darllenwch Nawr
Mae Dychwelyd Rheolaeth Pwer Gwryw yn Cynnig Doll Rhyw
Yn dod â chysur ac yn diwallu eu doliau rhyw anghenion rhywiol

Mae ymchwil Valverde (tystiolaeth storïol yn bennaf) yn dadlau bod dol rhyw yn darparu cysur a chyflawniad o'u hanghenion rhywiol ar gyfer dynion na allant neu nad ydynt am gael perthynas ramantus mewn bywyd go iawn, ond Trwy gydol hanes, heb os, mae menywod a dynion hoyw wedi teimlo gwaharddiad a ...

Darllenwch Nawr
Gwaith Epig O'r Ddol Rhywiol Tal
Rhoi bywyd i'r ddol rhyw Siapaneaidd

Mae stori Pygmalion yn mynd fel hyn: Cerfluniodd cerflun cerflun merch marmor hardd. Gwnaeth harddwch y ferch argraff ar y cerflunydd, a syrthiodd mewn cariad â hi. Mae'n trin y ferch fel ei wraig, ac yn penderfynu peidio â phriodi dynes farwol. Bob dydd, roedd Pygmalion yn gweddïo ar y duw y gallai'r cerflun b ...

Darllenwch Nawr
Pobl Gyda'r Dolls Rhyw Siapaneaidd Pen Uchaf
Mathau corff a chymeriad wedi'u teilwra ar gyfer doliau yn y ffatri

Er na wnaeth David Cat eu cerflunio â llaw, gellir eu galw'n gynhyrchion o hyd. "A dweud y gwir, cyn i'r ddol rhyw gael ei danfon, fe wnes i addasu math corff a phersonoliaeth y doliau yn y ffatri. Nid ydyn nhw-nac unrhyw ddol rhyw erioed wedi bod yn wrthrych syml i mi." David Dywedodd y gath ...

Darllenwch Nawr
Arwyneb Gyda Croen Doll Rhyw Siapaneaidd
Mae'r ddol rhyw rhyw fyw yn radd uwch na'r un chwyddadwy

Mae'r math ragdoll yn union fel y mae'r enw'n awgrymu, mae'n ddol rhyw rhyw fyw. Mae'n radd uwch na'r math chwyddadwy a gellir ei ystyried yn gobennydd mawr. Crëwyd y ddol ragdoll gyntaf yn y byd gan yr arlunydd Austro-Hwngari Oskar er mwyn hudo pianydd a chyfansoddwr o'r enw Al ...

Darllenwch Nawr
Rhyw Rhefrol Gyda Marchnad Doll Rhyw A Defnyddiwch Ddoliau Rhyw Marchnad Agored
Dewch yn frand doliau rhyw mwyaf o ddoliau silicon

Wrth siarad am ragolygon y farchnad, rwy'n hyderus iawn: "Yn Japan, mae'r farchnad doliau rhyw doliau oedolion yn aeddfed, ac yn Tsieina, mae potensial enfawr o hyd i ddatblygu. O ystyried anghydbwysedd doliau rhyw rhwng dynion a menywod, mae gan Tsieina sylfaen boblogaeth fawr, a'r farchnad s ...

Darllenwch Nawr
Diwallu Anghenion Pobl Arbennig i Gynhyrchu Doliau Rhyw
Mae'n ymddangos bod rôl doliau rhyw yn lleihau trosglwyddiad afiechyd

Doli rhyw, cynnyrch artiffisial i oedolion. Wedi'i wneud yn ôl cymhareb 1: 1 merched. Yn lle pobl go iawn i fodloni dymuniadau. Mae'r ddol yn feddalach ac yn fwy elastig wrth chwyddo, ac mae ganddi groen tebyg i ferch go iawn. Hawdd i'w gario a'i lanhau, gellir ei ddefnyddio dro ar ôl tro. Er bod rôl "dol rhyw" se ...

Darllenwch Nawr
Doll Rhywiol Awydd Gwryw Bodlon
Mae'r ddol rhyw ddrutaf yn 100% yn debyg i berson go iawn

Wrth siarad am y doliau rhyw drutaf, mae ei phris yn ddrud iawn. Pam? Oherwydd bod ei chrefftwaith yn dda, mae'r deunyddiau doliau rhyw i gyd yn rwber neu'n silicon, yn realistig iawn a bron fel pobl go iawn, ac maen nhw'n edrych yn dda. Er eu bod yn realistig iawn, mae yna ddiffygion o hyd, whic ...

Darllenwch Nawr
Bod â Doll Rhyw Preifatrwydd sylweddol
Busnes doliau rhyw hunan-wasanaeth di-griw

Cysylltwyd â pherchennog y siop hunanwasanaeth yn ôl y wybodaeth gyswllt a adawyd yn y siop. Yn ôl y perchennog, mae busnes y siop doliau rhyw hunangymorth wedi bod yn dda. Yr allwedd yw bod hunan-werthu di-griw, arbed llafur a pheidio ag oedi gwaith arferol, yn cyfateb i ...

Darllenwch Nawr
Yn gallu Prynu doliau rhyw hynod realistig
Nid yw'r farchnad oedolion bellach yn ddoliau rhyw swil

Mae anghydbwysedd rhwng y rhywiau yn Tsieina yn un o'r ffactorau poeth yn y diwydiant cynhyrchion oedolion. Mae'r "ôl-85au" wedi dod yn brif rym defnydd ar-lein; fodd bynnag, mae safonau a goruchwyliaeth y diwydiant cynhyrchion oedolion yn amwys. Teipiwch ddol rhyw ar blatfform e-fasnach, ac mae'r ...

Darllenwch Nawr
Adroddiad Ymchwil Marchnad Cynnyrch Oedolion Doll Rhyw
Meini prawf ar gyfer diwydiant cynhyrchion oedolion doliau rhyw

Mae cysyniad pobl o ryw yn newid yn raddol, ac mae eu hagwedd tuag at ddefnyddio cynhyrchion oedolion yn dod yn fwyfwy agored. Fodd bynnag, nid ydynt wedi aros am ddilyniant ar y lefel rheoli polisi. Safonau diffiniad a goruchwyliaeth y diwydiant cynnyrch oedolion doliau rhyw ...

Darllenwch Nawr
Sut I Ddod o Hyd i'r Ddol Rhyw Iawn i Chi
Doli rhyw maint dynol go iawn iawn

Ystyriwch faint. Mae doliau rhyw yn amrywio o ran siâp a maint. Er enghraifft, gallwch gael dol rhyw maint bywyd sydd yr un maint â bod dynol nodweddiadol. Mae hyn yn ddelfrydol ar gyfer y rhai sy'n ceisio'r profiad rhywiol mwyaf dilys. Fe welwch fod popeth o'r doliau hyn wedi'i arddangos yn hyfryd a ...

Darllenwch Nawr
Yn gallu Cael Doll Rhyw Siapaneaidd Mwy Fforddiadwy
Dewch o hyd i ddol sy'n gweddu i'ch amrediad prisiau

Gellir dweud, os oes gennych arian, gallwch brynu dol rhyw sy'n teimlo fel bargen go iawn. Pan fydd y goleuadau i ffwrdd neu pan fydd y llygaid ar gau, mae bron yn amhosibl dweud y gwahaniaeth rhwng hyn a menyw go iawn. Mewn gwirionedd, heddiw, gall doliau rhyw hyd yn oed symud, dirgrynu'n realistig, a b ...

Darllenwch Nawr
Dyluniad Custom Neu Yn Barod I Archebu Doll Rhyw?
Os ydych chi wedi bod yn ystyried prynu dol rhyw

Mae'n werth nodi, er bod dol rhyw ar gael i'w harchebu, gallwch hefyd gael dol wedi'i addasu'n llawn. Os ydych chi wedi bod yn ystyried prynu dol rhyw, efallai bod gennych chi syniad penodol o'r hyn rydych chi'n edrych amdano eisoes. Gall lliw llygaid, lliw gwallt, siâp a maint y corff ...

Darllenwch Nawr
Os gwelwch yn dda Talu Sylw i Ddwysedd Glanhau Doll Rhyw
Doliau rhyw colur ar gyfer colur cyffredinol

Pan adewir y cynhyrchion silicon am amser hir, bydd yr wyneb yn gweld olew, sy'n ffenomenon arferol oherwydd bod y fformiwla silicon yn cynnwys olew silicon. Sychwch yn ysgafn gyda thywel. Wrth ddefnyddio a gosod y ddol rhyw silicon, bydd llwch a baw yn glynu wrth yr wyneb. Er mwyn sicrhau bod t ...

Darllenwch Nawr
Osgoi Doll Rhyw TPE Golau Haul Uniongyrchol
Cyfarwyddiadau ar ddefnyddio doliau rhyw

Mae model doli rhyw dolig silicon corff isometrig yn fodel corff dynol sy'n cynnwys wyneb silicon o ansawdd uchel gyda gwead croen ac esgyrn mewnol sy'n gallu symud yn rhydd. Darllenwch y cyfarwyddiadau hyn yn ofalus cyn prynu dol rhyw. Os oes gennych unrhyw gwestiynau eraill, cysylltwch â custome ...

Darllenwch Nawr
Mae Robot Doll Rhyw Super Genius yn Hunan-ymwybodol
Eisoes wedi rhagweld robotiaid i reoli dol rhyw Japan y byd

Pan ofynnodd y gwesteiwr beth a ofynnodd i'r hanner arall, ni ddywedodd y byddai cystal â'r llygad. Wedi'r cyfan, nid yw'r amodau'n ddrwg. Wedi'r cyfan, mae'n rhaglen. Mae sefydlu robot dol rhywiol rhyw tosturiol, uwch-athrylith yn dal yn addas iawn. ond! Yr hyn y mae ei eisiau yw hunanymwybodol ...

Darllenwch Nawr
Mae Steilio Go Iawn A Da Yn Cymryd Doll Rhyw Ymdrech Mwy
Yn arbennig o hawdd prynu a chario dol rhyw

Mae llawer o bobl yn dal i fod yn eithaf optimistaidd am ddiwydiant doliau rhyw Tsieina. Ar hyn o bryd, mae urdolls, sy'n gwneud yn dda, yn ffatrïoedd bach ar y cyfan, oherwydd bod y galw am ddoliau rhyw yn gyfyngedig, ac oherwydd ei bris uchel, mae'n arbennig o hawdd eu prynu a'u cario, ynghyd â ffactorau pwysau, ...

Darllenwch Nawr
Arafu Lledaeniad Clefydau Rhywiol Amrywiol Doll Rhyw
Arafu datblygiad dol rhyw rhyw putain

Mae doliau rhyw yn datrys anghenion rhywiol y baglor i raddau, heb yr angen i wario arian ar ryw heb briod. Mae'r ddol rhyw wedi arafu datblygiad diwylliant putain i raddau, ac mae hefyd wedi arafu lledaeniad afiechydon rhywiol amrywiol i gyn-...

Darllenwch Nawr
Nyth Gwag Henoed Prynu Doll Rhyw Siapaneaidd Fel Arddangosfa
Beth fydd yn digwydd o dan ddylanwad doli rhyw

Ydych chi'n meddwl fy mod i'n dweud jôc? Mewn gwirionedd, mae'r ddrama Americanaidd "Western World" yn ymwneud â robotiaid doliau rhyw a bodau dynol. Creodd bodau dynol robotiaid ac adeiladu byd gorllewinol i bobl gyfoethog ei chwarae. Ond un diwrnod, ni allwch hyd yn oed ddweud wrth y partner gwaith o'ch cwmpas, p'un a yw'n berson neu'n rhywbeth e ...

Darllenwch Nawr
A Fydd Yn Ddol Rhyw Gwraig Tŷ Go Iawn
Pan welwch ail hanner y dyddiadur doliau rhyw

Disgrifiodd Hua Wuqiu yn eofn ei theimladau rhywiol gyda Ling Nai yn ei dyddiadur. Roedd llawer o netizens yn ei wylio ac yn dweud ei fod yn wallgof. Fodd bynnag, pan welwch ail hanner dyddiadur y ddol rhyw, byddwch hyd yn oed yn torri'r fframiau. Oherwydd bod yr otaku cyn-filwr mor obsesiwn â Rena nid yw'n fawr iawn ...

Darllenwch Nawr
Mae Technoleg Wedi Bod Yn gymharol Aeddfed Doll Rhyw
Bach bach tlws a chluniau dol rhywiol TPE

Ar hyn o bryd, mae'r dechnoleg doliau rhyw yn gymharol aeddfed, yn enwedig mae llawer o ffatrïoedd yn Tsieina wedi meistroli technegau gweithgynhyrchu doliau rhyw Ewropeaidd ac America. Mae hyn yn newyddion da i'r diwydiant doliau rhyw. Er y gellir ei boblogeiddio, mae hefyd yn beryglus. Arwyddion, ond mae hyn yn ...

Darllenwch Nawr
Dod o Hyd i'r Canllaw Prynu Doll Rhyw Iawn
Dewch o hyd i'r ddol rhyw orau i chi

Derbyniodd y ddol ryw yn gyflym gan gymdeithas. Mae'r hyn a arferai gael ei ystyried yn dabŵ bellach yn cael ei ystyried yn bryniant da, yn gynnyrch cŵl neu'n gwpl o deganau. Nid yw'n anodd deall pam mae hyn yn digwydd. Un o'r prif resymau dros y diddordeb cynyddol mewn doliau rhyw yw realaeth bur y pro ...

Darllenwch Nawr
Nosweithiau Unig O Ddol Rhyw Gysur
Hanes cudd gweithwyr mudol a doliau rhyw oedolion

Mae'n genhedlaeth gyffredin ôl-90au, yn gweithio mewn cymuned fawr sy'n cael ei hadeiladu, hynny yw, "gweithwyr mudol" yng ngheg pawb. Ar ôl graddio o'r ysgol uwchradd, daeth i'r de i weithio gyda'i gyd-bentrefwyr, ac mae bron i dair blynedd bellach. Ar yr wyneb, mae'n ordina ...

Darllenwch Nawr
Arafu Datblygiad Doll Rhyw Diwylliant Puteiniaid
Wedi cerdded i mewn i fywyd y ddol rhyw mas

Mae doliau rhyw wedi torri'r ddealltwriaeth foesegol o ryw ac yn cael eu defnyddio gan bobl o bob oed. Nid oes gan bawb yn y gymdeithas hon fywyd teuluol cytûn. Mae doliau rhyw wedi mynd i mewn i fywyd y cyhoedd ac wedi dod yn rhan o'r bobl. Nid yw'r ffordd i ddatrys problemau rhywiol, mewn gwirionedd, yn unol â ...

Darllenwch Nawr
Cwrdd ag Anghenion Doll Rhyw Orgasm
Rhowch brofiad rhyw mwy realistig i chi

Bydd gan bob oedolyn gwryw ffantasïau rhywiol, ond does neb yn gobeithio bod ffantasïau bob amser yn ffantasïau. Os oes profiad go iawn, mae'n naturiol yn fwy cyfforddus na ffantasïau yn unig. Ond sut allwn ni wirioneddol ei brofi, ni waeth a oes gennym gariad ai peidio, mewn gwirionedd, mae'n anodd t ...

Darllenwch Nawr
Deall Adnabod Deunydd Doll Rhyw TPE
Sut i nodi ansawdd doliau rhyw Japaneaidd

Doli rhyw yw'r dewis gorau ar gyfer ieuenctid sengl yn yr oes wybodaeth ddeallus. Gyda gwelliant parhaus ein bywyd presennol, mae yna lawer o bobl ifanc sengl a rhai pobl ifanc sydd wedi ysgaru. Maen nhw'n bendant yn gobeithio bod yna gynnyrch gofal iechyd a all newid peth o'i fywyd rhywiol, fel bod ...

Darllenwch Nawr
Gwneir Pob Cyd ar y Cyd o Ddoliau Rhyw Polymer
Os yw'ch partner yn ddol bersonoliaeth

Mae doliau chwyddadwy fel hyn, ac mae'r ddol ryw sy'n hynod ddrud fel hyn. Mae doliau chwyddadwy cyffredin yn cael eu ffurfio trwy chwyddo. Ar ôl cael ei chwyddo, mae maint corff oedolion yn feddal ac yn elastig, ond mae'r cyffyrddiad yn wael. Doliau chwyddadwy rhad a doliau rhyw ychydig ohonoch chi ...

Darllenwch Nawr
Sut i Ddefnyddio Doliau Theganau yn Gywir
Nid yw'r endid yn gofyn am ddol rhyw chwyddadwy y tu mewn

Heddiw, gadewch i ni siarad am ddoliau chwyddadwy. Wrth siarad am ddoliau chwyddadwy, credaf na fydd llawer o ddynion yn anghyfarwydd. Ydych chi'n gwybod yr ymdeimlad cyffredin o ddefnyddio doliau chwyddadwy? Gellir rhannu doliau chwyddadwy yn y 3 math canlynol 1. Doliau chwyddadwy cyffredin. Mae doliau chwyddadwy cyffredin yn cael eu ffurfio b ...

Darllenwch Nawr
Mae Old Man yn Prynu Doll Rhyw TPE Fel Arddangosfa
Mae dyn saith deg oed yn Xi'an yn prynu dol rhyw i leddfu diflastod

Afraid dweud, y defnydd mwyaf anghwrtais o ddol rhyw yw, ond mewn bywyd go iawn, mae rhai sy'n hoff o ddoliau eisoes wedi eu hystyried yn berthnasau ac yn gynhaliaeth ysbrydol. Ddim yn bell yn ôl, adroddwyd bod hen bobl y saithdegau yn Xi'an wedi prynu doliau rhyw i leddfu eu diflastod. Cymryd doliau rhyw gyda ...

Darllenwch Nawr
Gwneuthurwr Teganau Oedolion Doll Rhyw Siapaneaidd adnabyddus
Technoleg newydd modelu doliau rhyw silicon Japan Mwy

Dechreuodd doliau chwyddadwy ymddangos yn Japan yn y 1970au. Yn wahanol i'r diwylliant Aiwei nodweddiadol yn Japan, mae gan ddol rhyw silicon Japan fwy o siapiau, cannoedd o filoedd, ac mae sgiliau'n eithaf aeddfed. Wyddoch chi, yn gyffredinol mae'n well ganddyn nhw ferched â dannedd iau. Mae'r "ddol ferch" yn eithaf poblogaidd ...

Darllenwch Nawr
Cymerwch Gip ar y Ddol Rhyw Tpe
Mae'r robot dol rhyw mwyaf efelychiedig yn ymddangos

Yn ddiweddar, ymddangosodd y robot dol rhyw mwyaf efelychiedig. Nid datrys dymuniadau dynol yw ei weithdrefn, na’n helpu i ddatrys pethau dibwys y gellir eu gwneud heb feddwl. Mae'n hoffi chi ac yn sgwrsio. Nid yw fel Siri, mae'n dweud yn syml "Nid wyf yn ymddangos fy mod yn deall yr hyn rydych chi'n siarad amdano." Mae'n ...

Darllenwch Nawr
Dylid Perfformio Glanhau hefyd Cyn Defnyddio'r Ddol Rhyw
Rhowch sylw i breifatrwydd wrth ddefnyddio doliau rhyw

Nodiadau ar ddefnyddio doliau rhyw: Mae dol 1.Sex wedi'i wneud o silicon neu ddeunyddiau eraill sy'n gyfeillgar i'r croen, ond dylai pawb roi sylw i hylendid wrth ddefnyddio dol rhyw. Rhowch sylw i lanhau a diheintio ar ôl pob defnydd. Dylid cymryd camau glanhau a diheintio o'r blaen hefyd. 2. D ...

Darllenwch Nawr
Ac Un Neu fwy o Ddoliau Rhyw TPE
Dewch o hyd i lawer o atebion doliau rhyw ar y wefan hon

Gallwch ddod o hyd i lawer o atebion doliau rhyw ar y wefan hon, felly dechreuwch ofyn eich cwestiynau am yr erthygl hon. Dyn 36 oed ydw i. Fel pâr. Mae gen i ddiddordeb mawr mewn doliau ers tro ac rwy'n bwriadu prynu un. Roeddwn i'n meddwl wm neu 6YE. Mae'n dibynnu ar sut rydych chi'n meddwl am y fenyw rydych chi'n ei ...

Darllenwch Nawr
I Weld Pa Mor Realistig yw Doll Rhyw TPE Heddiw
Yn gallu rhyddhau fy nol rhyw ar y gwaelod

Cefais fy synnu gan ei mympwyol a nawr rwy'n ffycin dwp. Rwyf yma i rannu fy mhrofiad gyda chi. Welwn ni chi cyn bo hir. Mae gen i beth tebyg a all ryddhau fy nol rhyw ar y gwaelod, ac yn olaf, ei llusgo i waelod bag ysgol yn y cwpwrdd. Dyma sut rydyn ni'n hoffi ein doliau ... dwi'n ad ...

Darllenwch Nawr
A Hefyd Cael Menyw
Cofrestrais gymuned doliau rhyw braf yma

Am fisoedd, byddant yn cael eu cymell yn feddyliol gan jôc pobl ifanc yn eu harddegau sydd wedi'u arafu'n feddyliol, ac yna'n sylweddoli nad ydyn nhw yn y lle iawn ac yn diflannu i ddim byd. Yma, pasiwch eich brwsh i mi. Fe wnes i gofrestru ar gyfer cymuned doliau rhyw dda yma i ddysgu am ddoliau, a ...

Darllenwch Nawr
Mae gennych Chi hefyd Y Rhai Sy'n Dod I Wefan Doll Rhyw TPE
Mae sgerbwd newydd yn caniatáu peri doliau rhyw digynsail

Gellir ei osod neu ei dynnu yng nghyffiniau llygad-Mae'r hymen yn gyfan, gan wneud y ddol yn wir forwyn (Nodyn: dim ond ar gael pan fyddwch chi'n dewis cael yin adeiledig) -Super TPE, ni chynhyrchir unrhyw olew nac arogl- Mae sgerbwd newydd yn caniatáu peri doliau rhyw digynsail, fel ysgwyd eich ysgwyddau ...

Darllenwch Nawr
Mae gan y Pennaeth Ddol Rhyw TPE Cysylltydd Newydd
Llun dolig rhyw hardd iawn

Rwy'n dynodi'r swydd hon i beidio â'ch gwneud chi'n anghyfforddus, ond i'ch rhybuddio am y gwahanol risgiau rydych chi ar fin eu cymryd ar wefannau heb eu cyfeirio. Llun dolig rhyw hardd iawn. Mae gennych chi lawer o ddillad a steiliau gwallt. Ble ddaethoch chi o hyd iddo? Allwch chi newid lliw eich llygaid? Fy llun ...

Darllenwch Nawr
Bydd rhywun yn dweud wrthych chi'r Safle Doll Rhyw TPE hwn
Mae ymchwil da a phob lwc yn dod o hyd i'ch dol rhyw

Rwy'n cael rhyw ac yn cael cyfle i gael fy arian yn ôl, ond nid pawb! Mae ymchwil da a phob lwc yn dod o hyd i'ch cariad. Gwefan ddifrifol? Doli rhyw dda? Mae gweld y lluniau'n edrych yn wych. Cwestiwn arall: yr hen sgerbwd a'r sgerbwd newydd? Mae prisiau tai doll yn wahanol. mae yna wahaniaeth mawr ...

Darllenwch Nawr
Fe welwch Set Gyfan o Ddoliau Rhyw TPE Difrifol
Oherwydd fy mod i eisiau prynu dol rhyw neu ddau

Helo bawb, des i i ddeall y wefan hon oherwydd rydw i eisiau prynu dol rhyw neu ddau. Angen bod yn onest. Rwy'n hoffi WM Doll yn gwisgo'r gwahanol wisgoedd hyn. Hardd a rhywiol! Fe wnes i ddod o hyd i ychydig o werthwyr ar "There Shouldn't Be Be" yn rhatach o lawer. Mae'n ymddangos bod rhai pobl yn fwy difrifol nag eraill ...

Darllenwch Nawr
Rwy'n credu na wnes i wisgo colur na doll rhyw TPE ar y diwedd
Y broblem gyda gwisgo dol rhyw yw

Diolch am eich croeso. Beth bynnag, mae darllen gwahanol bynciau yn addysgiadol. Roedd yn wirion ar ôl bod angen dod o hyd i ffrog a oedd yn eu ffitio, ond doeddwn i ddim yn ei disgwyl. Y broblem gyda gwisgo dol rhyw yw na allwch ddod o hyd i wisg baru dim ond am nad yw'ch bronnau'n ha ...

Darllenwch Nawr
Deuthum ar Draws Erthygl Doll Rhyw Yn Barcelona
Beth ydyn ni'n siarad am ddol rhyw TPE

Iddyn nhw, dyma fy marn bersonol, a dywedais yn glir na wnes i ddim. Ond mae pob corff yn ddeniadol, dim ond mater o flas ydyw. Rwy'n credu ei fod yn rhy fach, ac rydw i'n hollol fodlon mewn gwirionedd. Yn yr awyrgylch angylaidd, er ei fod yn fach, dyma'r mwyaf yn y teulu gartref! Rwy'n arwyddo ...

Darllenwch Nawr
Rwy'n Cynllunio Cymryd Doll Rhyw TPE Yn Y Llun
Mae cluniau doliau rhyw siâp hyfryd yn bwysig

Rwy'n petruso bod yn gorfforol, does dim rhaid i mi chwilio am ormod o ffurflenni (nid wyf yn siarad am gomics), rwy'n credu bod y cwpan A yn addas i mi. Mae cluniau hardd, hardd yn bwysig, ond nid o reidrwydd yn fawr. Mae cwpan A maint 153 sy'n edrych yn dda, ond ni allaf weld y cluniau'n dda (rwy'n dal i edrych ...

Darllenwch Nawr
Dwi Wedi Bod Yn Ffantasïo Am Ddol Rhyw TPE
Rhesymau dros gael Doll Rhyw bob amser

Dywedais wrthyf fy hun y gallai "presenoldeb" a chefnogaeth gorfforol (yn bennaf i leihau'r boen a achosir gan fy anabledd a ffibromyalgia) fod yn ddechrau datrysiad. Efallai na fyddaf yn mynd i fanylion ac yn gofyn dim cwestiynau eraill. Gobeithio ddim yn gyfrifol am y "postio" dwbl am gopïo / pastio fy rhyw ...

Darllenwch Nawr
Rwy'n bwriadu Prynu Doll Rhyw TPE
Rwy'n edrych am ddol rhyw i wneud iawn

Rwy'n chwilfrydig am y doliau realistig hyn rydw i wedi'u clywed ers tro, pam na allaf gael un diwrnod. Deuthum i'r wefan hon i gael mwy o wybodaeth. Fe wnes i faglu ar draws y wefan hon, ond rydw i'n hapus i ddod o hyd iddi. Rwy'n edrych am ddol rhyw i wneud iawn am yr unigrwydd yn fy mywyd. Gobeithio y gallaf ddod o hyd i ragor o wybodaeth ...

Darllenwch Nawr
Oherwydd ei bod yn gwybod nad oes gan Ddol Rhyw TPE Bron Dim Boobs
Creu brand doliau rhyw sy'n gweithio gyda gweithgynhyrchwyr

Dim gwerthwr yn arbenigo mewn dillad? Rwy'n golygu, os yw'n gymhleth iawn (ac nid yw dillad clasurol bob amser yn briodol) o ystyried cyfyngiadau cyfran, yna efallai bod rhywbeth i'w chwarae yn y segment marchnad hwn. Yn amlwg, mae yna ffyrdd i greu brand doliau rhyw sy'n gweithio gyda ...

Darllenwch Nawr
Gellir Sefydlu Indo Sexx Mewn Doll Rhyw Rhyw Ffordd
Mae Mascara yn cymryd amser i wella dol rhyw

Ar gyfer selogion doliau rhyw amatur fel fi, nid yw glud uwch yn syniad da. Dechreuaf gyda'r amrannau ac yna defnyddiaf amrannau "du". Mae'r peth hwnnw'n llanast mewn gwirionedd. Mae'n debyg y dylwn ddewis tryloyw. Os mai dim ond amrannau a dim amrannau ydw i'n eu gwneud, yna byddaf yn bendant yn ychwanegu glud eyelash tryloyw ...

Darllenwch Nawr
Dagrau Rhyw Dagrau'r Wain a'r Rhefrol
Mae dyluniad doliau bys yn ddyluniad doliau rhyw anochel

Mae'r bysedd hynny bob amser yn y pen draw yn cwympo oddi ar y bwrdd. P'un ai i ddefnyddio'r rhain ... Mae hyn wedi bod yn broblem erioed gyda bysedd TPE ... Yn gyffredinol, i mi fy hun, mae'n rhaid i mi aros i o leiaf 2 fys neu fwy dorri cyn perfformio llawdriniaeth law adluniol a rhoi pren mwy trwchus yn lle'r gasgen wedi ...

Darllenwch Nawr
Mae bron pob gweithgynhyrchydd wedi mynd i'r afael â'r broblem doll GYNOID hon
Peidiwch byth â chyffwrdd â llaw dol rhyw mewn gwirionedd

Wnes i erioed gyffwrdd â dwylo a bysedd y ddol ryw, a phan orweddodd, roedden nhw bob amser mewn man gorffwys ar ei morddwydydd. Ddoe cyffyrddais â’i llaw dde, torrwyd ei bawd a’i hesgyrn yn llwyr, felly mae ei bawd bellach yn ddisg hyblyg ac ni all hi beri. Rwy'n gwybod nad yw hyn ...

Darllenwch Nawr
Yn enwedig os ydych chi eisiau cusanu doll GYNOID
Peidiwch â defnyddio glud super ar TPE neu ddol rhyw silicon

Yn onest, rwyf wedi penderfynu peidio â defnyddio glud super neu hyd yn oed sglein ewinedd ar TPE neu ddol rhyw silicon. Y rheswm yw ei fod yn sychu i arwyneb caled ... nid gwead yr ardal honno rydw i eisiau. Ewinedd neu ewinedd traed. Mae'n bwnc gwahanol, a hyd yn oed wedyn, pe bai'n rhaid i mi eu newid neu eu newid, byddwn i'n dal i ...

Darllenwch Nawr
Datryswyd Problem Doll Rhyw yn Rhwygo Croen
Wedi gorchymyn dolig rhyw silicon glir amlwg

Mae'r Sefydliad Addysg Broffesiynol wedi archebu rhai caulks tryloyw doliau rhyw silicon a bydd yn diweddaru eu heffeithiau. Yn hawdd gosod amrannau heb lygaid. Rhowch y glud ar y amrannau gyda phic dannedd a'i lynu. Hefyd mesurwch pa mor agos yw'ch lashes i'ch amrannau ...

Darllenwch Nawr
Don
Dechreuais ymchwilio i bwnc cynhyrchion doliau rhyw

Pan ddaw'r amser ... edrychaf ymlaen at gael set o amrannau a gwahanol liwiau iris! Dechreuais ymchwilio i bwnc y cynnyrch doli rhyw hwn ... a Dyn, y gallu i gysgu gyda'r llygaid ar gau yw'r nodwedd sy'n gwerthu orau i mi. Mae'n ddrwg gennym, ni allwch ychwanegu gwybodaeth reddfol atoch chi ...

Darllenwch Nawr
Llawer o Wybodaeth a Lluniau Doll Rhyw Feichiog Da
Mae yna lawer o wybodaeth dda am ddoliau rhyw beichiog

Ni ellir tynhau bolltau â wrench hecsagon. Mae'n teimlo fel bod y bolltau a'r cnau wedi'u gosod yn dynn ar ddeiliad y clamp. Nid wyf yn gwybod a allaf gywasgu'r flange ymhellach. Nid yw'r bollt yn symud pan fydd arddwrn y ddol rhyw yn plygu. Mae plygu'n digwydd lle y dylai fod. Nid wyf yn gwybod a oes ...

Darllenwch Nawr
A fydd yn caniatáu imi fynd at arddwrn y doll rhyw feichiog
Gwerth prynu un pen dolig rhyw arall

A all weldio oer wneud i'r llygaid syrthio i gysgu? Roeddwn i'n meddwl pe bai'r glud yn cau'r llygaid yn gyflym ac yn effeithiol, dylai fod yn werth prynu pen dol rhyw ychwanegol. I mi, mae hyn yn well na disodli'r pelen llygad gyda'r amrant bob tro. Mae'r un peth yn wir am y weldin oer genau-os ...

Darllenwch Nawr
Yn Helpu i Atal Niwed a Achosir gan Ddol Rhyw Ffrithiant
Mae gwerthwyr yn cael glud doli rhyw TPE traddodiadol

Gallwch chi gael y "glud" dol rhywiol TPE traddodiadol gan y gwneuthurwr a'r mwyafrif o gyflenwyr, sy'n ddrwg iawn. Gall weithio ar ddifrod llai mewn ardal lai. Yn gyntaf, glanhewch yr wyneb, yna rhowch ychydig bach ar hyd y twll / dagrau gyda brws dannedd neu rywbeth, caewch ar unwaith a ...

Darllenwch Nawr
Samplau Prawf Archebu Doll Rhyw Feichiog Gan Unrhyw Gyflenwr
Mae gen i brofiad ar ddol rhyw dagrau mwy

Rwyf am wybod a oes unrhyw un wedi defnyddio glud TPE i gael profiad ar y dagrau mwy o ddol rhyw. Beth yw'r canlyniad? Mae hyn yn arfer safonol sy'n dderbyniol ar gyfer atgyweiriadau TPE newyddian a defnyddio "glud TPE" yn ddiogel. Sicrhewch fod y cap yn dynn. Agorwch y cabinet a gosod y "glud TPE" yr holl ffordd i'r ...

Darllenwch Nawr
A fydd Rhwygwch Ddol Rhyw Feichiog Eyelidau Delicate
Gludwch nhw yn ôl i ddol rhyw TPE

Dechreuodd amrannau fy nol groen o'r tu allan. Pa fath o lud y gallaf ei ddefnyddio i'w selio yn ôl i'r ddol rhyw TPE? Fe wnes i ychydig o chwilio ar y fforwm yma, ond wnes i ddim dod i ben ar unwaith. Soniodd un erthygl am ddefnyddio glud TPE i ail-drwsio amrannau. Ydy hyn yn gweithio? Gan ddefnyddio glud super a ...

Darllenwch Nawr
Diogelwch Uwch I Ddol Rhyw yr Wyddgrug
Efallai eich bod wedi talu gormod am y cynnyrch doli rhyw hwn

Yn yr achos hwn, daliwch ati i frwsio'ch dannedd i'w gwneud yn gyfartal. Fodd bynnag, efallai eich bod wedi talu gormod am y cynnyrch doli rhyw hwn. Fel arfer, mae pobl yn defnyddio startsh corn neu bowdr llaeth o siopau lleol yn unig. Gellir ei berarogli os oes angen, ac os defnyddir talc, mae'n dechnegol fwy diogel ar gyfer llwydni. Ond dwi'n a ...

Darllenwch Nawr
Mae Technoleg yn Gwneud Nhw Ddod Yn Fyw Dolls Rhyw
Helpwch gynifer o bobl â phosibl i wella bywyd rhywiol doliau rhyw

Ein nod cyffredinol yw helpu cymaint o bobl â phosibl i wella bywyd rhywiol dol rhyw. Rydym yn ymdrechu bob dydd i roi'r profiad gorau i'n cwsmeriaid wrth brynu gennym ni. Rydyn ni'n gwybod llawer am ddoliau rhyw ac rydyn ni am drosglwyddo'r wybodaeth hon i chi pan fydd angen bywyd rhywiol cyfoethog arnoch chi. Ydych chi'n li ...

Darllenwch Nawr
Yn angerddol ynglŷn â darparu doliau rhyw chwyldroadol i gariadon
Ar unrhyw adeg benodol eu dol rhyw partner

Mae fel cân, mae pawb yn canu ledled y byd, yn twyllo! Rydym nid yn unig wedi clywed am dwyllo mewn perthnasoedd rhyngbersonol sawl gwaith. Yn anffodus, mae hyn nid yn unig wedi arwain at chwalu teuluoedd, ond nid yn unig at chwalfa fewnol llawer o deuluoedd. Mewn rhai cyplau, mae wedi reac ...

Darllenwch Nawr
Bydd Cadw'ch Cyfrinachau Doll Rhyw Breifat Yn Eich Gwneud Eisiau
Bydd dol rhyw rhyw silicon coch yn gwneud i chi fod eisiau

Efallai na welsoch chi ben-goch mewn dillad isaf erioed, ond bydd dol rhyw rhyw silicon coch yn gwneud i chi fod eisiau. Mewn gwirionedd, daw gyda chyfres o'r cynnwys mwyaf cyffrous. Addawodd y byddai'n cael bywyd rhywiol bythgofiadwy. Yn weledol, mae'r ddol yn berffaith, mae'r frest yn gryf ac yn feddal iawn. O ran y cluniau, mae ...

Darllenwch Nawr
Storfeydd nas Gwerthwyd at Ddibenion Dylunio Dolls Rhyw
Wedi ffurfio dol rhyw ymlyniad emosiynol go iawn

Mae fel po fwyaf o fywydau maen nhw'n dod, y mwyaf dychrynllyd ydw i. Er na ellir ei ddweud wrth bawb. Mae yna gymuned fawr o ddynion yn bennaf sy'n cael mwy allan o ddoliau na rhyw. Mae'r dynion hyn yn ffurfio gwir atodiadau emosiynol ar ddol rhyw ac yn rhannu bywyd gyda nhw, sydd yn y rhan fwyaf o achosion yn noswyl ...

Darllenwch Nawr
Y nod yn y pen draw yw cael doliau rhyw i siarad â nhw
Atal eu meistr rhag cael ei ddwyn tra ar ddol rhyw gwyliau

Efallai na fyddwch yn eu gweld oherwydd ei bod mewn gwirionedd yn anghyfreithlon twyllo dol rhyw yn gyhoeddus. Arestiwyd unigolyn yn yr Unol Daleithiau mewn maes parcio siop ar gyfer coginio gydag un person. Mae rhai o'r doliau hyn hefyd yn droseddwyr. Clymodd eu perchennog slei nhw â sedd y car ochr er mwyn iddyn nhw allu ...

Darllenwch Nawr
Bydd Cyfathrebu yn help mawr i'r strategaeth hon gyda doliau rhyw
Gobeithio y cewch y cynnyrch doll rhyw cywir i wella'ch bywyd rhywiol

Maent eisoes yn gwneud robotiaid a all gyfathrebu â'i gilydd, ac mae'r cwmni'n defnyddio'r holl dechnoleg AI sydd ar gael iddynt. Rhaid i ddod yn gwsmer fod yn brofiad gwych i chi. Rydyn ni bob amser yn gwneud popeth o fewn ein gallu i wneud i chi deimlo'n hollol ddiogel wrth siopa gyda ni. Rydyn ni'n ail ...

Darllenwch Nawr
Gwyliais sawl rhaglen ddogfen am ddoliau rhyw
Gallwch ddewis y ddol rhyw silicon o dan y glun

Os ydych chi am gipolwg ar y ddol silicon yn unig, gallwch ddewis y ddol rhyw silicon o dan y glun. Dweud wrth bawb o'ch cwmpas y gall pethau eich rhoi chi a'ch partner mewn problemau difrifol. Nid pob ffrind y gallwch chi ymddiried ynddo, ond dim ond ychydig rydych chi'n ymddiried ynddynt. Os gwelwch yn dda fod yn ofalus gyda phobl sy'n sha ...

Darllenwch Nawr
Llongau Am Ddim Ar Ddol Rhyw Pob Model
Y cymdeithion hynny sydd am beidio byth ag edrych yn ôl dol rhyw

Mae'r cynnyrch ar y farchnad ar gyfer dynion sydd eisiau cydymaith dol rhyw nad ydyn nhw byth yn edrych yn ôl. Pan fyddwch chi'n siarad am ddiwrnod gwael, maen nhw'n canmol buddion rhannu bywyd gyda rhywun sy'n gwrando'n ddiamod arnoch chi. Doli sy'n edrych fel nad yw hi byth wedi gadael iddi fynd, cariad sy'n berffaith ...

Darllenwch Nawr
I
Rwy’n annog fy hun yn gryf i brynu dol rhyw

Dechreuais i fod yn ddyn. Rwy'n 24 mlwydd oed a bron yn 25 oed. Yn y ganolfan, rydw i'n gydweithiwr sy'n gweithio. Dywedwch wrthyf am y doliau enwog hyn, gan ddweud yn gellweirus y bydd ei frawd, yn rhoi anrheg pen-blwydd iddo, ond gwelwch rai lluniau ohonof i Dywedwch wrth eich hun, "Mae'r doliau hyn yn dal i fod yn realistig iawn! Maen nhw'n beau ...

Darllenwch Nawr
Dirywiad doliau rhyw TPE oherwydd gwres a gynhyrchir trwy ddrilio
Nid oeddwn yn gallu dod o hyd i ddarllen y lluniau doliau rhyw hyn

Felly, darllenaf y gwahanol bynciau yn gyntaf, a bydd y problemau hyn yn sicr yn codi. Wrth bori ar yr albwm Love Dolls, rwyf wedi mwynhau lluniau amrywiol o ansawdd uchel lawer gwaith, a baglais ar draws rhai lluniau o ddol rhyw. Aeth yn ôl i'r wal gyda thop agored tywyll a dim bra. ...

Darllenwch Nawr
Gwneud Penderfyniad A Dewis Pa Brand Dolls Rhyw
Rwyf am weld a yw fy angerdd am ddol rhyw yn parhau

Deall gwir ystyr doliau, pwysau, cynnal a chadw, gwisgo, ac ati. Ar hyn o bryd, mae Liv yn ddigon i mi, dim ond deufis i ffwrdd oddi wrthi (mae hi wedi meddiannu'r holl le yn yr ystafell wely, gan gynnwys colur, dillad, Gemwaith ac ategolion, wigiau , esgidiau, mae popeth wedi bod yn mynd yn dda hyd yn hyn, ond b ...

Darllenwch Nawr
A fydd yn rhoi amser ichi berffeithio'ch dewis doliau rhyw
Cosplay gyda hi am y ddol rhyw am y tro cyntaf

Gwnewch yn siŵr na fyddaf yn gwaethygu, ni allaf ond dweud mwy wrthych. Dyna pam nad wyf wedi mentro rhoi cynnig arni eto ... y peth a'm llifodd fwyaf oedd yr agwedd "ategolion a dillad" mewn gwirionedd. Trwy ymchwil ar y pwnc y gwnes i ddod i ben yma. Daeth yr enw i'r amlwg yn fuan, Oherwydd dyma ...

Darllenwch Nawr
Stwff Doll Rhyw Swmpus Heb Atgyfnerthu
Nid oes gen i ddiddordeb mawr mewn dollsc rhyw silicon

Oherwydd fy mod wedi casglu cylchrediad isel (cerfluniau resin rhwng 20 cm ac 1 m), a llawer o wrthrychau eraill ... ond ni allaf ddewis un ystum dros un arall. Mae fy "mini doll" wedi'i ysbrydoli gan rai modelau Playboy sy'n glir ac yn realistig. Yn fyr, nid oes gen i ddiddordeb mawr yn yr agwedd "rhyw" ar silicon ...

Darllenwch Nawr
Denu Fi Am Ddoliau Rhyw Amser Hir
Prynais fy nghydymaith dol rhyw silicon cyntaf yma

Fel arall, ar gyfer yr araith arferol, rwyf yn fy nhridegau, rwy'n byw yn ardal Paris, ac rwy'n sengl. Mae wedi bod yn amser hir ers i mi fod yn bwriadu priodi dol. Er fy mod i'n credu bod mwyafrif llethol aelodau'r fforwm yn ddynion ... (dwi'n gwybod bod doliau gwrywaidd), ar ôl misoedd o betruso, dwi'n ...

Darllenwch Nawr
Mae'r Wefan hon Fel Pawb Yn Gofalu Am Ein Doliau Rhyw
Doliau rhyw siâp gwych ar gyfer lluniau

Croeso i wefan urdolls. Mae doliau yn fodelau da ar gyfer lluniau, ond nodwch y byddwn yn cwympo mewn cariad â nhw'n gyflym iawn oherwydd eu bod yn rhywiol iawn ac yn gallu bod yn fodelau. Mae gen i ddau WM, a fi yw'r agosaf at realiti ac mae'n berffaith ar gyfer lluniau. Siâp. Rwy'n hoff iawn o ddol rhyw & nbs ...

Darllenwch Nawr
Efallai na fyddaf yn bachu cynnwys pob doliau rhyw yn llawn
Gallaf wir wneud dol rhyw dewis

Os oes gennych yr holl enwau hardd sy'n bodoli, mae gwefannau ym mhobman, hyd yn oed os ydych chi'n gosod eich enw, gallwch ddod o hyd i'ch hapusrwydd eich hun ynddo, hyd yn oed os nad ydych chi'n fodlon yn y diwedd, ac yn olaf edrych ar yr un peth, ysgrifennu i lawr eich hoff enw, Ac yna dileu fy enw nesaf, mi wnes i betruso 4 ...

Darllenwch Nawr
Rhowch iddo unrhyw ddoliau rhyw yr ydych chi eu heisiau
Rwy'n poeni y bydd glud yn erydu dol rhyw TPE

Mae'n arbennig o anodd ar y dechrau pan fyddwch chi'n ansicr ohonoch chi'ch hun a ddim yn gyfrifol am y caffaeliad. Ond rydyn ni wedi arfer ag e, felly gobeithio y gallwch chi ddod o hyd i'w enw. Rwy'n ei chael hi'n anodd dod o hyd i'r math o ddillad ar gyfer y ddol ei hun, yn ogystal â'r ateb ar amrannau ffug (rwy'n poeni bod y glud wi ...

Darllenwch Nawr
Sut Mae Doll Rhyw yn Teimlo I Ymgyfarwyddo â'r Byd Dolls Rhyw
Yno cefais awgrymiadau da am ddol rhyw

Yna roeddwn i'n gwybod eu bod nhw'n bodoli. Pan wnes i chwilio fel geek ar-lein, des i yma, lle cefais awgrymiadau doliau rhyw gwych. Ar gyfer ffurflenni hael, rwy'n credu mai hon yw'r ffurf fwyaf llwyddiannus a welais. Ar gyfer beth ydych chi am ychwanegu un? Byddwch yn ofalus! Dynes dal da o'r un pwysau. Nid dim ond hi ...

Darllenwch Nawr
Wedi fy annog i chwilio am yn union y model doliau o'r un rhyw
Mae prisiau gwerthwyr yn ddoliau rhyw perswadiol iawn

Rwyf eisoes yn fy mhedwardegau, ac yn union oherwydd fy anallu i gymdeithasu a rhamantu y cefais fy arwain i brynu doliau oedolion. Rwyf wedi bod yn meddwl amdano ers sawl blwyddyn. Mae diffyg cyflenwyr yn y diriogaeth a phris y ddol rhyw gyntaf yn berswadiol iawn ...

Darllenwch Nawr
Doll Go Iawn 2B Yn Ystyried Rhai Materion Doll Rhyw Fel Pwysau
Gallaf brynu doliau rhyw fy hun

Fodd bynnag, ni ystyriwyd rhai materion doliau rhyw fel pwysau ar y pryd, ac yn wir, bob tro y bûm yn delio ag ef (40 kg), roedd yn amser da i chwerthin. A dweud y gwir, roedd yn risg i mi oherwydd digwyddodd i mi yn unig. Beth bynnag, pryd bynnag y byddaf yn mynd i mewn i'r ystafell ac yn gweld ei amlinell, rwy'n sur ...

Darllenwch Nawr
Byddaf yn bendant yn gwneud pryniant gorfodol o ddoliau rhyw
Gofynnwch am help gydag atgyweiriadau doliau rhyw amrywiol yn nes ymlaen

Brysiwch gyda chopi tebyg i estron. Dylech osgoi'r wefan doliau rhyw sy'n gwerthu pob nwyddau. Mae pris yr un cynnyrch o 500 i 2000 yn nonsens. Wrth gwrs, fe wnaeth rhai bobl roi cynnig arni a gofyn am help ar ôl y ddamwain. Wedi edrych ar bob brand, opsiwn, corff, wyneb, gwybod ...

Darllenwch Nawr
A Chorff Dolls Rhyw Realistig Iawn
Fe wnes i osod ei dol rhyw yn llorweddol ar y gwely am ychydig ddyddiau

Mae'n anodd i mi ddisgrifio'r arogl hwn, mae'n fy atgoffa o bethau fel plastig. Felly, unwaith i mi osod ei dol rhyw yn llorweddol ar y gwely am ychydig ddyddiau, fe weithiodd. Pan wnes i ei dynnu, roedd olion y corff, fel petaem wedi taenellu dŵr ar y bwrdd! Ac eithrio nid dŵr ond braster. Pan fyddwn yn ...

Darllenwch Nawr
Ychydig yn Oozing Ac Yn Cael Doliau Rhyw Arogl Bach
Es i weld gwahanol fodelau doliau rhyw yn unig

Pan wnes i ei dynnu, roedd olion y corff, fel petaem wedi taenellu dŵr ar y bwrdd! Ac eithrio nid dŵr ond braster. Pan wnaethon ni ei gyffwrdd, roedd gen i fraster ar fy nwylo hefyd. Er fy mod wedi bod yn ceisio ei ddefnyddio, rwy'n dal i dorri ei choes i leihau ei baich. Es i weld doli rhyw gwahanol m ...

Darllenwch Nawr
Ni allaf Ddisgrifio'r Arogl hwn o Ddoliau Rhyw
Roeddwn bob amser yn breuddwydio am ddarparu dol rhyw fy hun

Ond dwi'n siŵr drannoeth, bydd ei gefaill yn dod yn ôl. Nid oes unrhyw ffordd i'w "storio" heblaw am hyn: rwyf wedi gweld adroddiadau am gynhyrchu doliau ychydig flynyddoedd yn ôl, ac ers hynny rwyf bob amser wedi breuddwydio Rhowch ddol rhyw i'ch hun. A gyda phethau'n democrateiddio a phrisiau'n dod yn fwy ...

Darllenwch Nawr
Mae Dolliau Rhyw Mwy Fforddiadwy yn Gyffyrddus iawn
Yn gallu dewis teganau rhyw doli rhyw fel torso

Rydyn ni'n dysgu eu caru. Mae hyn yn wahanol i berthynas go iawn. Mae'n wrthrych. Byddwn yn dod yn frwd iawn ... mae'n dibynnu ar bawb. Fe welwch fôr-ladrad TPE China wedi'i dorri ag ychwanegion cemegol neu blastig o ansawdd gwael. Ni allaf ond ychwanegu cydweithwyr yma, nid gair o mou yn unig yw'r doliau hyn ...

Darllenwch Nawr
Osgoi Prynu Gwallau Wrth Brynu Y doliau rhyw cyntaf
Rydych chi'n gwybod pa ddol rhyw rydych chi'n edrych amdani

Diolch yn ddiffuant i holl aelodau’r fforwm hwn am eu cyfraniadau i’r adeilad hwn (waeth beth fo’i faint) a byddaf yn bendant yn fy helpu. Gall cyflwyniad da adael i chi wybod pa gynnwys doliau rhyw rydych chi'n edrych amdano, a mwy Lleoli'ch hun yn dda. Mae'r gweithiau celf hardd hyn yn weithiau ...

Darllenwch Nawr
Holl Atodiadau Emosiynol Rhywun I'w Rhywiau Dolliau Cariadus
Mae'r merched hyn yn gwisgo dol rhyw silicon neu TPE

Mae edmygwyr y doliau godidog hyn yn anfon eu cyfarchion dwfn. Mewn ychydig fisoedd bydd gen i 60 o ysgubau, ac rydw i'n tueddu i feddwl efallai fy mod i'n rhy hen i ddechrau chwarae gyda doliau. Ond yn lle hynny, dywedais wrthyf fy hun nad oes oedran i werthfawrogi pethau hardd. Oherwydd bod yn rhaid cydnabod hyn yn onest, mae ...

Darllenwch Nawr
Bydd y Wybodaeth hon yn Rhoi Syniad i Chi O'r Broblem Doll Rhyw
Mae sêl ar bob dolig rhyw silicon

Rwy'n poeni mai anaml y bydd ei gefnogwyr yn goleuo fy llusern. Hefyd, gwn nad yw hi mor fawr â hynny, a gyda llaw, o edrych yn ôl, nid yw'n gwybod dim am y gallu i wrthsefyll treigl amser. Beth bynnag, diolch yn fawr iawn eto, ac os bydd angen awgrymiadau pellach arnaf, dof yn ôl eto. Bydd yn egluro sut i ...

Darllenwch Nawr
Cyflawnwyd Golwg Wrinkled ar Rai Hysbysebu Doll Rhyw Rhyw
Cyngor a rhybuddion ar drin pwysau doliau rhyw

TPE neu silicon? Mae gan y ddau eu cefnogwyr angerddol. Diolch yn fawr iawn am eich croeso cynnes a'ch awgrymiadau a'ch rhybuddion, yn enwedig am bwysau dol rhyw. Yn bwysicach fyth, er fy mod i'n athletaidd iawn, mae fy ffigur yn fach ac yn ysgafn. Os ydw i'n ymarfer corff, yna nid wyf yn bêl cyhyrau. ...

Darllenwch Nawr
Merched Go Iawn a doliau rhyw iawn
Os yw'n ddiflas gwisgo dol rhyw

Am yr holl resymau hyn, mae hwn yn ddewis rheolaidd. Yn wahanol i chi, dechreuais gyda 165, ond a dweud y gwir mi wnes i betruso a chwympo i 155, oherwydd mae'r broblem wirioneddol yn wahanol i'ch un chi. Heddiw, mae'n anodd imi ddychmygu corff arall (hyd yn oed os yw'n ddiflas ei wisgo)) Nid oes gen i ddol rhyw eto, ...

Darllenwch Nawr
Rwy'n Dal i Gyfarwyddo'r Broblem Dolliau Yr Un Rhyw
Mae angen Amser i Addasu i ddol rhyw

Yn fyr, roedd y dyddiau y gwnaethon ni eu treulio gyda'n gilydd yn wych, gwisg, ystumiau, lluniau, ac ati ... eiliadau da bob amser. Yn y flwyddyn hon, mae gen i ail syniad hefyd, ond rhaid i chi addasu i'r un cyntaf. Os bydd y gwall cyntaf yn digwydd, ni ddylai'r ail wall ailadrodd. Mae'n cymryd amser i ddod i arfer â'r ddol rhyw. Beth wo ...

Darllenwch Nawr
Meddyliais am Arglwyddes Dolls Rhyw Synthetig
Nid wyf yn esgus ei roi ar fys dol rhyw

Mae gen i wregys yn y bore hefyd, neu rydw i'n mynd yn rhydlyd, sy'n ddefnyddiol iawn! Mae gen i ddol rhyw 40 kg ac mae'n anodd symud, ond yn bersonol does gen i ddim problem gyda fy mhwysau? Efallai fy mod i'n fwy cyhyrog na'r person cyffredin? Ar ôl sawl triniaeth, darganfuwyd bod y ddaear ...

Darllenwch Nawr
Wedi dod o hyd i'r dechneg gywir i wneud eich hun doliau rhyw hardd
Ydych chi'n poeni am drosglwyddo cariad o fenyw i ddol rhyw

Mae'n hawdd bod pob dol 160 cm yn fwy na 30 kg. Diffyg mawr yn unig, maen nhw ychydig yn fach. Yna byddwn yn ei gusanu ar y benglog, nid ar ei wddf. Rydych chi'n poeni am drosglwyddo cariad o fenyw i ddol rhyw. Ac rydych chi'n nodi bod eich seicoleg eich hun yn bell o fod yn fenywod. peidiwch â phoeni! Y ddol ...

Darllenwch Nawr
Felly Mae'r Farchnad Ar Gyfer Dolliau Rhyw Go Iawn yn Tyfu
Mae dol rhyw go iawn mewn dillad isaf yn aros amdanom

Mae dol rhyw go iawn yn aros amdanom mewn dillad isaf. Mae'n eistedd ar wely mawr, mae'r wisg werdd lachar wedi'i gwahanu gan ddrych wal, mewn ystafell fach wedi'i goleuo gan oleuadau neon coch llachar. Pan rybuddiodd ei pimp ifanc Miguel fi, edrychais arni'n gyfrinachol: "Byddwch yn ofalus, mae ei dwylo a'i thraed yn fregus iawn. Rydych chi ...

Darllenwch Nawr
Mae rhai brandiau eisoes yn cynnig doliau rhyw go iawn i oedolion
Mae dyluniad croen dol rhyw go iawn yn dyner ac yn sgleiniog iawn

Maent hefyd fel arfer yn cynnwys vibradwr i wella teimladau, a gall rhai ohonynt hyd yn oed siarad, sugno neu lyfu. Maent hefyd yn dod gydag ategolion eraill, fel pympiau aer i'w chwyddo, bagiau storio, powdrau cynnal a chadw siâp, ac ati. Mae dyluniad croen dol rhyw go iawn yn dyner ac yn sgleiniog iawn. Yno ...

Darllenwch Nawr
Mae Cynhesu Dim ond Dechrau Dolliau Rhyw Go Iawn Hwyl
Doli rhyw go iawn gyda sgerbwd metel

Chwilio am ddol rhyw silicon newydd sbon neu ddol silicon solet dol rhyw Siapaneaidd go iawn. Prynu dol rhyw go iawn newydd, dol silicon go iawn gyda sgerbwd metel, dol rhyw silicon, gormod o declynnau, dewch o hyd i'n cynnyrch dethol am bris isel, defnyddiwch! Fe ddylech chi wybod bod Ewrop ymhell ar ôl yn yr extensio ...

Darllenwch Nawr
Bydd yr Arian Doll Rhyw Go Iawn Syml yn Prynu
Doliau rhyw silicon a werthir gan ddoliau rhyw go iawn

Ymddiried ynof! Bydd y ddol rhyw go iawn symlaf "yn prynu! Fel arfer, defnyddiwch nhw unrhyw bryd, unrhyw le a'u defnyddio yn yr uchafswm rydych chi ei eisiau, maen nhw bob amser yn eich gwasanaeth (yn unig) i greu syniad budr, efallai y byddwch chi'n demtasiwn Am byth, cyfoethog bob amser yn gallu bod yn y ras nesaf neu'r siwrnai un rhyw nesaf, yo ...

Darllenwch Nawr
Yn Hawdd Diheintio a Glanhau Doll Rhyw Go Iawn
Mae gan y doliau rhyw go iawn geinder a harddwch go iawn

Mae ei stiwdio yn cynnig 11 corff gwahanol, 50 bronnau a 31 wyneb harddwch sy'n cynrychioli "20 oed". Wyneb babi, llygaid mawr, coesau hir, croen blewog. Mae ei bris uned rhwng 5500 a 7,000 Ewro. Mae hefyd yn cynnig doliau gwrywaidd phallig, gwrywaidd, sy'n farchnad fach iawn. Cyhoeddodd Abyss Creed ar ei halen ...

Darllenwch Nawr
Mae Eginiad doliau rhyw go iawn yn ffyddlon i'r corff dynol
Golwg a gwead dol rhyw go iawn

Mae'r ddol gorfforol yn ddyfais fastyrbio rhywiol ar gyfer oedolion o faint go iawn a chorff dynol, sy'n gwneud i ddefnyddwyr deimlo'n hapus yn ystod cyfathrach rywiol. Yn y gorffennol, roedd doliau rhyw yn defnyddio dyluniadau chwyddadwy, felly fe'u gelwid hefyd yn ddoliau chwyddadwy. Ers dechrau'r 21ain ganrif, mae ymddangosiad a gwead ...

Darllenwch Nawr
Pawb Eisiau Cael Rhyw Gyda Doll Rhyw Go Iawn Silicôn
Awgrymiadau diweddaraf corff doliau rhyw go iawn diweddaraf

Nid yw'r doliau hyn yn rhad, ac mae'r mwyafrif o ddoliau pen uchel sydd ar y farchnad ar hyn o bryd yn costio llawer. Felly, mae'n gwestiwn rhesymol deall perfformiad, diogelwch a dibynadwyedd y cynnyrch cyn ei brynu. I unrhyw un sydd eisiau gwybod sut deimlad yw cael rhyw gyda silicone go iawn ...

Darllenwch Nawr
Y Teimlad Gwirioneddol o Gael Rhyw Gyda doliau rhyw go iawn o'r fath
Doli rhyw go iawn realistig o ansawdd uchel

Mae robotiaid rhyw yn dod. A yw'r byd yn "fyd yfory"? Mae'r puteindy dolig rhyw maint bywyd cyntaf yn agor yn Barcelona. Wrth i fasnach menywod ffug yn y realiti hyn ehangu, mae eraill yn yr Almaen a Japan. Yn yr Unol Daleithiau, mae doliau robotig gyda thestun wedi'u cynhyrchu. Rydym yn gwerthu dau iawn ...

Darllenwch Nawr
Dyma Ddol Rhyw Go Iawn sydd Ar Agor bob amser
Mae gan y doliau rhyw go iawn hyn ymateb yn awtomatig

Ceisiais ei chael yn ôl ar y gwely. Roedd hi'n gorwedd ar fy nghefn, ei breichiau'n ymestyn allan, fel petai wedi'u parlysu. Rhwng ei choesau agored, gwelais ei rhyw binc eilliedig, yn realistig ac yn ffug: tynnwyd ei chlitoris, ac amlinellodd ei gwefusau sych dwll tri centimetr mewn diamedr. Isod, rhwng cluniau crwn yr ail ...

Darllenwch Nawr
Wrth Ystyried Prynu Doll Rhyw Real Realistig
Mae hwyl doliau rhyw go iawn yn anhygoel

Pan ystyriwch brynu dolig rhyw go iawn realistig, byddwch yn dod ar draws llawer o broblemau. Yn wir, pan fyddwch chi'n gwybod sut i ddefnyddio dol, byddwch chi'n fwy tebygol o archwilio gwahanol nodweddion y cynnyrch. Mae hwyl a hwyl y doliau hyn yn anhygoel. Maen nhw'n gwneud i chi deimlo fel eich bod chi'n cael rhyw gyda ...

Darllenwch Nawr
Rheoli Ansawdd Doll Rhyw Go Iawn Gyntaf
Newid y sefyllfa rhyw dolig rhyw go iawn a ddymunir

Mae'r rhain yn ddol rhyw go iawn sylfaenol iawn ac fel arfer nid ydyn nhw'n cynnwys mastyrbwyr. Yn lle, mae ganddyn nhw dyllau syml. Maent yn barod i'w defnyddio cyhyd â'u bod wedi'u iro'n dda, ond fel arfer mae'n well eu defnyddio gyda fagina realistig neu dildo o'ch dewis. Mae'r cymal dol solet wedi'i wneud o pol ...

Darllenwch Nawr
Defnyddiwch Y Dolliau Rhyw Go Iawn yr Un Heintus
Gwnewch y doliau rhyw go iawn hyn yn fuddsoddiad go iawn

Mae'n amlwg bod gwahaniaeth pris enfawr rhwng y doliau hyn a doliau chwyddadwy realistig. Mae'r gost ychwanegol yn gwella realaeth, ond mae hyn yn gwneud y doliau hyn yn fuddsoddiad go iawn. Wrth gwrs, mae gan y ddol rhyw hon eu hanfanteision. Mae doliau rhyw go iawn yn swmpus iawn ac yn anodd eu symud a'u storio, a all fod yn ...

Darllenwch Nawr
Ychydig iawn o bobl sy'n ystyried defnyddio doliau rhyw go iawn wrth gael rhyw
Mae cwsmeriaid eisiau gwerthu dol rhyw go iawn robot

Yn Barcelona, ​​nid yw llefarwyr Cymdeithas y Gweithwyr Rhyw yn cael eu camgymryd: maent yn bobl brofiadol mewn cariad Lladin Lladin a siaradwyr da, gan feirniadu am leihau puteindra i ladd rhyw, puteiniaid i brynu tabledi rwber, cwsmeriaid i werthu dol rhyw go iawn Robot . "Ni fydd dol ...

Darllenwch Nawr
Mae'n Doeth Dewis Doll Rhyw Go Iawn o ansawdd uchel
Mae pobl yn defnyddio doliau rhyw go iawn yn gynyddol

Myth pwerus o wrthwynebiad i fenywod: difodiant menywod yw moesegwr robot y brifysgol yn llwyr. Lansiodd anthropolegwyr “fudiad robot gwrthwynebus” gyda deallusion a robotiaid eraill yn 2015. Mae lledaeniad dol rhyw go iawn yn gwneud olion “chwedl gwrthdroad i ffeministiaeth” ...

Darllenwch Nawr
Gwahaniaeth rhwng Doll Rhyw Go Iawn a Doll Theganau
Ble mae dyfodol doliau rhyw go iawn?

Efallai mai'r brif broblem foesol gyda robotiaid rhyw yw eu twyll i grwpiau bregus. Un farn a rennir gan yr holl wyddonwyr a gyfwelwyd yw y bydd dyfodiad robotiaid rhyw yn arwain at fwy o unigedd i'r rhai sy'n ymwneud â robotiaid rhyw. Y gwahaniaeth rhwng dol rhyw go iawn a dol chwyddadwy. Rydyn ni fel arfer ...

Darllenwch Nawr
Cyflwynwyd Sut i Ychwanegu Vagina at Ddol Rhyw Go Iawn
Prynwch ddoliau rhyw go iawn sylfaenol

Daliais hi yn dynn o amgylch ei gwasg, ond roedd hi'n oer, fel ei chorff cyfan. Mae ychydig fel lapio Marilyn Monroe gyda chwyr o Amgueddfa Graven. Syrthiodd wic ar ei lygaid, a chribais eto, a dywedais yn feddal wrtho, "Beth yw dy enw?" Cefais fy synnu ... Dechreuais chwarae gyda doliau! Rwy'n dychmygu m ...

Darllenwch Nawr
Yn gallu Ymateb I Gyffwrdd â Doliau Rhyw Go Iawn
Yn darparu dol rhyw go iawn maint bywyd

Hyd yn oed mewn sawl rhan o'r byd, mae llawer o wragedd yn darparu dol rhyw go iawn maint gwŷr i helpu eu dynion i gael yr holl hapusrwydd a llawenydd y maen nhw'n ei haeddu. Mae doliau silicon yn edrych fel menywod go iawn. Yn ogystal, mae yna lawer o fanteision i ddefnyddio doliau silicon wrth ddod â nhw adref. Gallwch ei ddefnyddio i p ...

Darllenwch Nawr
Doll Rhyw Hr Mae angen i Chi Gwybod Rhai Awgrymiadau Doll Rhyw Go Iawn
Hr Sex Doll Cwmni sy'n arbenigo mewn doliau rhyw go iawn silicon

Masturbation yw'r dasg fwyaf cyffredin y mae pobl yn ei chyflawni i ryddhau stêm a rheoli awydd rhywiol pan fyddant yn cynhyrchu gwres. Fodd bynnag, gall fastyrbio fynd yn ddiflas ar ôl ychydig. Achosodd y gwaith hwn deimlad yn Ewrop. Ar hyn o bryd mae cwmni sy'n arbenigo mewn dol rhyw go iawn silicon yn chwilio am "prod ...

Darllenwch Nawr
Vagina Meddal A Doll Rhyw Go Iawn Silicôn Rhefrol
Mae'r doliau hyn yn fersiynau moethus o ddoliau rhyw go iawn sylfaenol

Teganau rhyw oedolion fagina meddal a dolig rhefrol rhyw go iawn masturbation gwrywaidd mastyrbio pussy poced realiti 3D ar y boch. Mae doliau cydnaws yn prynu doliau rhyw go iawn. Sophia bronnau mawr realistig y fagina cynhyrchion rhyw gwrywaidd oedolyn doliau cariad dolig rhyw doliau cathod go iawn a doliau sgerbwd ar werth a'u llongio ...

Darllenwch Nawr
Casglu'ch Cais Doll Rhyw Go Iawn
Mae Dynion yn Derbyn Dolliau Rhyw Go Iawn maint bywyd

Ar ôl cyhoeddi amryw o erthyglau yn Ewrop, bu’n rhaid i’r cwmni ychwanegu paragraff at y cyhoeddiad: "Ar ôl derbyn nifer fawr o ymatebion, nid ydym yn derbyn ceisiadau newydd mwyach. Os ydych eisoes wedi gwneud cais am y swydd ond heb dderbyn ymateb, gallwch chi gasglu hynny Dangos bod yo ...

Darllenwch Nawr
Annog iawn ar gyfer doliau rhyw go iawn humanoid
Rhyw gyda doll rhyw go iawn robot

O safbwynt crefyddol? Daeth yr unig brosiect a ddarganfu awduron yr adroddiad hwn gan ddau ysgolhaig Mwslimaidd. "Rhyw gyda dol rhyw go iawn robot. Nid oes ganddo barch tuag at bobl ac nid yw'n gwybod dim am y system briodas. Yn ôl y gyfraith Islamaidd, dylid cosbi rhyw â robotiaid yn ddifrifol er mwyn ...

Darllenwch Nawr
Mae Gwahaniaeth Pris Anferthol ar gyfer doliau rhyw go iawn
Mae doliau rhyw go iawn yn dod yn fwy prydferth nawr

Mae anfanteision i'r doliau rhyw hyn. Mae'n amlwg bod gwahaniaeth pris enfawr rhwng y ddol rhyw go iawn hon a doliau chwyddadwy realistig. Mae'r gost ychwanegol yn gwella realaeth, ond mae hyn yn gwneud y doliau hyn yn fuddsoddiad go iawn. Mae doliau realistig yn swmpus iawn ac mae'n anodd eu symud a'u storio, sy'n c ...

Darllenwch Nawr
Mae doliau a orchmynnir yn ddoliau rhyw go iawn syml
Llwyddiant rhyw go iawn llwyddiant go iawn yn Japan

Dylech wybod, ar ôl llwyddiant gwirioneddol y ddol rhyw go iawn, yn Japan, nad yw cannoedd o dai a rentwyd gan gydweithwyr a chlybiau a agorodd yn 2004 wedi denu llawer o bobl heddiw. Sylweddolodd cleientiaid ar y rhyngrwyd eu bod yn gofyn, "Beth ydw i'n ei wneud yno?" Yn cael trafferth gyda'r c anadweithiol, gwirion hyn ...

Darllenwch Nawr
Un O'r Cynhyrchion Rhyw Mwyaf Doll Rhyw Go Iawn
Bydd doliau rhyw go iawn enfawr yn dod i mewn i'ch cartref unrhyw bryd

Offeryn cyfathrach rywiol yw'r ddol gorfforol sy'n dynwared person go iawn, ac sydd â'r nodweddion canlynol. Mae lliw corfforol y ddol solet yn agos at bobl go iawn, ac mae'n teimlo'n agosach at groen go iawn. Nid yw tu mewn y ddol solet wedi'i awyru, ond yn gadarn, yn wenwynig yn bennaf ...

Darllenwch Nawr
Technoleg Doll Rhyw Robot Maen nhw'n Cael Rhyw Gyda doliau rhyw go iawn a robotiaid
Diddordeb ufudd-dod a distawrwydd yw diddordeb dol rhyw go iawn

Beth yw barn y rhai sydd â diddordeb mewn gwytnwch mewn fforymau arbennig? Fe wnaeth rhywun ennyn AI, a dywedodd rhai pobl na chawsant ddol i siarad ag ef: roeddent wedi ffraeo â'u cyn-wraig! Diddordeb doliau rhyw go iawn yw ufudd-dod a distawrwydd. Ysgrifennodd un ohonyn nhw ar wefan manly yn galw ei hun yn "Ha ...

Darllenwch Nawr
Mae ganddo Radd Uwch o Efelychu Doll Rhyw Go Iawn
Cariwch y doliau rhyw go iawn hyn gyda llwyth trwm

Mae'r sgerbwd a ddefnyddir i wneud y cynhyrchion hyn yn fregus iawn ac mae ganddo'r padin angenrheidiol i sicrhau dim niwed i'r defnyddiwr. Fodd bynnag, yn ôl maint y siâp cario, mae'n well osgoi cario'r ddol rhyw go iawn hon gyda llwyth trwm er mwyn osgoi achosi unrhyw anafiadau annisgwyl i'r cefn. Yn gyntaf, gadewch i ni ...

Darllenwch Nawr
Ein Dyfodol Rhywiol Gyda Doll Rhyw Go Iawn Robot
Ai Hwn yw'ch Tro Cyntaf yn Defnyddio Doll Rhyw Go Iawn?

Os mai dyma'ch tro cyntaf yn defnyddio dol rhyw go iawn, bydd dewis dol rhyw TPE yn rhatach a bydd yn caniatáu ichi ddod i arfer â'r ddol i gael ysgogiad rhywiol. Brandi yw un o'r arddulliau mwyaf poblogaidd ar gyfer dechreuwyr. Er mwyn dod yn agosach at deimlad pobl go iawn, mae gan y ddol gorfforol ddirgryniad ...

Darllenwch Nawr
Buddion a Ddarperir Heb bellter go iawn o ddoliau rhyw go iawn
Dyluniad dyneiddiol yw dol rhyw go iawn

Dyluniad dyneiddiol yw'r ddol go iawn neu'r ddol ryw. Prynu ein dol rhyw TPE gorau. Gwrthrych chwareus rhwng ffrindiau. Mae'n fastyrbwr, yn fwy real nag y mae natur yn ei ganiatáu. Mae newyddion ffug am werthu doliau rhyw ym marchnad Ouagadougou wedi bod yn cylchredeg ar y Rhyngrwyd ers sawl diwrnod. Rwyf am ei dal ar fy nglin ...

Darllenwch Nawr
Gall ei Wyneb Newid Ei Ddatganiad Doll Rhyw Go Iawn
Gall doliau rhyw mawr go iawn roi'r arbenigedd symlaf i chi

Gyda bronnau naturiol enfawr, gall babanod bob amser edrych yn gyffrous ac yn swynol, gan greu estrys yr ydych chi am ei gyffwrdd, ac yn gyffrous iawn eu gweld yn bownsio ar eich taldra i gyrraedd y pwynt uchaf o symlrwydd. Os oes gennych ofergoelion fel dannedd babi, yna gall dol mawr rhyw go iawn roi'r s ...

Darllenwch Nawr
Don
A fydd doliau rhyw go iawn yn offeryn triniaeth effeithiol ar gyfer treisiwyr?

Er y gall y ddol gorfforol newid ei hosgo, ni ddylai'r radd blygu yn yr ystum blygu fod yn fwy nag ongl blygu'r corff dynol, ac ni ddylai'r grym plygu fod yn rhy fawr wrth blygu, er mwyn peidio â blino croen y ddol gorfforol. . Cofiwch beidio â defnyddio grym gormodol pan ...

Darllenwch Nawr
Vagina rhefrol Rhyw Oedolion Gyda Dol Rhyw Go Iawn
Yna mae doliau rhyw go iawn hefyd yn berffaith ar gyfer dechreuwyr

Doliau cariad silicon Siapaneaidd cyflawn, doliau rhyw ysgerbydol, teganau rhyw oedolion â bronnau, teganau rhyw realiti fagina rhefrol. Darganfyddwch silicon dol rhyw go iawn, 100% go iawn, eich trafferthu mai chi fydd eich partner delfrydol, cyfoethogi'ch bywyd, a byddwch yn cael "hapusrwydd go iawn". Protestio gweithwyr rhyw Barcelona. Dim ond l ...

Darllenwch Nawr
Eevee Sex DollExact Preferences And Obsessions With High High Sex Dolls
 Rwy'n dewis peidio â galw ei dol rhyw go iawn

Llenwodd rhai pobl eu hunigrwydd: "Dewisais beidio â'i galw'n ddol rhyw go iawn: hi yw fy un i, gyda'i 3 ffrind. Pan gyrhaeddais adref, roeddwn i'n teimlo'n ffodus. Agorais y drws a dywedais," Hei, ferched! Mae hi mor cŵl bod pob un ohonyn nhw'n edrych arna i! Mae llawer o bobl yn fetishes, yn gwisgo i fyny, yn gwneud i fyny, yn tynnu lluniau, yn eu dangos i mewn ...

Darllenwch Nawr
Mae gan y Creadur Ddol Rhyw Go Iawn wedi'i Gyfarparu â Deallusrwydd Artiffisial
Mae doliau rhyw go iawn hefyd yn edrych yn llawer gwell na doliau chwyddadwy

Ni all robotiaid ymateb yn gynnil i emosiynau dynol yn eu cyd-destun. Er enghraifft, ni allant ganfod a yw rhywun yn crio oherwydd annifyrrwch, neu oherwydd bod eu plentyn newydd farw. Datblygodd ei stiwdio greadur yn 2017 sydd â chorff seren porn wedi'i gyfarparu â deallusrwydd artiffisial rhyw go iawn ...

Darllenwch Nawr
Cynnal Lubricity Digonol Ar y Rhannau Corff o Ddoliau Rhyw Go Iawn
Rydych chi'n gyfrifol am gadw'n ddiogel wrth ddefnyddio dol rhyw go iawn

Fel defnyddiwr cyfrifol, mae gennych gyfrifoldeb i gadw'n ddiogel wrth ddefnyddio dol rhyw go iawn. Fel perchennog dol o'r fath, mae angen i chi sicrhau tri pheth i gael yr amddiffyniad gorau wrth ddefnyddio'r offer gwych hyn. Mae hyn yn cynnwys ansawdd y ddol o'ch dewis, y deunyddiau a ddefnyddir a'r dyluniad. ...

Darllenwch Nawr
Rhaid i Fenyw Fod Yn Ddoliau Rhyw Go Iawn Pur
Yn gallu cael rhyw gyda'i robot doliau rhyw go iawn benywaidd

Mae cyn actores y ffilm i oedolion yn galaru. Pan wyddom yn iawn fod pawb yn gwylio pornograffi, rhaid i'r fenyw ddol rhyw go iawn fod yn forwyn bur. "Rydyn ni hefyd yn gobeithio y bydd cyfarwyddwyr annibynnol yn uno'r gosodiad i gynhyrchu ffilmiau pornograffig ystrydebol cyfredol." Mae'r Cyfarwyddwr Erica Rust wedi ...

Darllenwch Nawr
Y Ffin Rhwng Pobl A Doll Rhyw Go Iawn
Bodloni awydd rhywun arall am ddol rhyw go iawn

Bydd y ddol rhyw go iawn rhithwirionedd yn ei alluogi i "wneud ffilmiau sy'n gwneud i chi fod eisiau bodloni dymuniadau person arall, archwilio corff person arall, nid ei ddefnyddio fel gwrthrych rhywiol yn unig." Ar gyfer gwneuthurwyr ffilm o Sweden, Yn cymryd rhan mewn pornograffi, "Mae menywod eisiau cyd-destun lle mae'r berthynas yn digwydd ...

Darllenwch Nawr
Dim ond Menywod Fel Dilynwyr doliau rhyw go iawn
Ddim yn fodlon â dol rhyw orgasm go iawn

Bydd "moeseg" na fydd yn fodlon ag orgasm, ond a fydd yn ymateb i "bobl dda" mewn "ffordd fwy brwd". I Frankenstein, y rhyw go iawn Frankenstein dol l, mae hyd yn oed yn bosibl bridio gyda'i robot mewn ychydig flynyddoedd: creu genom artiffisial yn seiliedig ar gorff corfforol mam ...

Darllenwch Nawr
Mae Western World yn Datrys Problemau ynghylch Dolls Rhyw Go Iawn AI
Gall dol rhyw go iawn fod mor felys â chath fach

Mae'r nifer hwn yn tyfu. Fodd bynnag, ni allwn ddweud bod cynhyrchwyr ffilmiau porn yn ffafrio'r rhan hon o'r boblogaeth. Os mai dim ond cyfran fach o gwsmeriaid X yw menywod, gallai hynny fod oherwydd nad ydyn nhw'n darparu digon o amrywiaeth i'w denu. “Os nad yw menywod yn hoffi porn, mae'n ymddangos nad ydyn nhw'n ...

Darllenwch Nawr
Wedi Ei Werthu Am Sawl Dolliau Rhyw Go Iawn Silicôn
A all dol rhyw go iawn ddweud na wrth fy mhartner?

Beth petai'r ddol rhyw go iawn yn gallu dweud na wrth y partner? O leiaf dyna sut y perfformiodd y doliau rhyw robotig rhyw mewn arddangosfa yn y Ganolfan Gwyddor Bywyd yn Newcastle, y DU ar Fehefin 14. Sefydlwyd y ddol ryw ychydig flynyddoedd yn ôl gan ddatblygwyr sy'n angerddol am ddeallusrwydd artiffisial, ac mae'n cwestiynu ...

Darllenwch Nawr
Mae'r Llinell Rhwng Pobl a Dolliau Rhyw Go Iawn Yn aneglur
Robot dol rhyw go iawn yn cofio'ch pen-blwydd

Yn gwenu, yn blincio, yn gwgu, gallwch chi siarad, dweud jôcs, dyfynnu Shakespeare, cofio robot doliau rhyw go iawn eich pen-blwydd, ac wrth gwrs gallwch chi gael rhyw gyda chi fel y dymunwch, "fel y disgrifir yn yr ymchwiliad hir i warchod. doliau, robotiaid rhyw yn cynnwys meddalwedd sy'n gwella intera ...

Darllenwch Nawr
Cafodd ei hysbrydoli gan y doliau rhyw newydd a ysgubodd y rhyngrwyd
Fe wnaeth rhywun ddisodli robotiaid doliau rhyw beichiog

Gall cwsmeriaid addasu'r ddol i bylu'r lliw neu'r dyfnder y mae'r cwmni'n ei ddisgrifio fel "twll cariad". Cyn belled nad yw hunaniaeth yr unigolyn yn hysbys, gall hyd yn oed roi cyfle i gwsmeriaid anfon lluniau o bobl y maent am fodelu doli rhyw Japaneaidd arnynt. Fe wnes i ychwanegu lliw at y ...

Darllenwch Nawr
Mae yna lawer o bethau mewn doliau rhyw TPE
Dyn sydd newydd gyhoeddi i ddol rhyw ei fod ar fin priodi

Mae pennawd hir yn cyd-fynd â'r swydd hon lle mae cadw cyfryngau cymdeithasol Margo yn amlinellu ei farn ar y berthynas ddelfrydol rhwng dynion a menywod. Y cyfieithiad yw: "Merched! Os ydych chi'n darllen yr erthygl hon, ewch at y dyn, cael cwrw oer, a'i wneud yn hapus am yr holl boen sy'n aw ...

Darllenwch Nawr
Mae rhai Pobl Wedi Trawsnewid O Bartneriaid Dynol i Bartneriaid Doll Rhyw
dol rhyw Japan irst yn fwy poblogaidd gyda chleientiaid na buteiniaid go iawn

Gall cwsmeriaid ddewis nodweddion eu siâp corff doliau rhyw eu hunain, tôn croen, lliw gwallt, a maint y fron a'r pidyn. Wrth siarad am y fideo, dywedodd, "Dechreuais y rhan fwyaf o bethau gyda golwg derfynol aneglur." "Fel un o'r fideos hynny mae pobl yn eu cymryd mewn parti. Mae fel, 'Beth yw'r byd hwn?' 'Pwy ar ...

Darllenwch Nawr
Mae'r Ddinas yn Dechrau Gwerthu Dolliau Rhyw a Robotiaid Realistig TPE
Felly rydyn ni am ddefnyddio doliau rhyw amrywiol i gynrychioli

Mae'r cwmnïau hyn yn cynnig modelau lluosog, o ferched traddodiadol i ddynion i'r gwasanaethau trawsryweddol diweddaraf. Dywedodd llefarydd ar ran y cwmni doliau rhyw: "Mae yna bob math o ymddygiadau rhywiol, felly rydyn ni am ddefnyddio doliau rhyw amrywiol i'w gynrychioli." Yn yr ychydig ddynion diwethaf, mae mwy a mwy o ddynion wedi rhannu ...

Darllenwch Nawr
Er gwaethaf y Stori Gariad Anarferol o Ddoliau Rhyw Rhwng Nhw
Fe welwch ddoliau rhyw Japaneaidd ar yr amser iawn

Mae Tolochko a Margo wedi aros am wyth mis ers i Tolochko ei "hachub" rhag dyn arall o'r bar. Er gwaethaf y stori garu anarferol rhyngddynt, nid yw Tolochko a Margo ar eu pennau eu hunain. Mae'r prisiau'n dechrau ar oddeutu £ 500 - ond gall y ddol rhyw mam uchaf gostio mwy na £ 3,000. Un o'r ysbrydoliaeth f ...

Darllenwch Nawr
Mae hi'n Tyngu Enaid Tendr Mewn Doliau Rhyw Siapaneaidd
Mae holl bryderon doliau rhyw cyhoeddus yn achosi rhywfaint o ansicrwydd

Hefyd, ni wnaeth Sh helpu'r gegin yn dda: "Nid yw Margo yn coginio," meddai Tolochko, ond mae'n honni ei bod hi'n gwneud hynny. "(Mae hi) wrth ei bodd â bwyd Sioraidd. Mae'r cydymaith llwglyd yn honni mai ei hoff ddysgl yw" khinkali "(twmplenni). Amheuir bod Margo hefyd yn hwligan. Fodd bynnag, mae holl bryderon doliau rhyw cyhoeddus wedi arwain at ...

Darllenwch Nawr
Fy Doll Rhyw Feichiog Super Dilys Super
Dewch o hyd i ychydig o gysur mewn doliau rhyw maint bywyd

Yn foesegol, rwy'n credu bod hyn yn iasol ar sawl lefel, ond efallai bod fy syniad yn fudr. Ond eto ... cist dol rhyw meddal silicon. Nid wyf yn credu bod hwn yn ymddygiad nad yw'n rhywiol. Gallwch chi benderfynu yn y sylwadau a wnes i hynny yn y ffordd anghywir. "Mae pob dol yn gwbl addasadwy fel y gall ddarparu arbrofi unigryw ...

Darllenwch Nawr
Dangoswch y Byd iddo Brynu Doll Rhyw yn ddiweddar
Mae doliau rhyw beichiog bellach yn fwy poblogaidd na menywod go iawn

Rydych chi'n gwybod bod 99.9% o'r cwsmeriaid hyn yn ddynion ac efallai eu bod yn hŷn. Fodd bynnag, y gwir yw nad oedd eu partner marw wedi gallu rhoi caniatâd ar gyfer eu golwg. Felly, er y byddai partner cydymdeimladol yn dweud "byddwch yn hapus hebof i," rwy'n amau ​​eu bod yn golygu dol rhyw silicon. Cyn belled â bod ...

Darllenwch Nawr
Penderfynwyd Deall Sut Mae'n Teimlo I Fyw Gyda Doll Rhyw Silicôn
Ceisiais eto ar ôl golchi'r ddol ryw a minnau

Y newyddion da yw nad wyf mor gywilyddus â menyw go iawn, felly rwy'n ceisio eto ar ôl golchi'r ddol a minnau. Rwy'n dal i geisio ac arbrofi gyda gwahanol swyddi rhywiol, personoliaethau, dal fy anadl, bwyta bwyd na allaf ei sefyll, a chwarae gyda dol rhyw hyd at wyth gwaith y dydd. Mayb ...

Darllenwch Nawr
Bydd pobl yn dibynnu fwyfwy ar eu doliau rhyw
Mae doliau rhyw sydd wedi'u glanhau'n briodol yn hylan

Ond nid yw pawb yn credu hyn, oherwydd mae rhai pobl yn poeni y bydd defnyddio robotiaid doliau rhyw yn effeithio ar allu cwsmeriaid i ryngweithio â phobl go iawn. Yn rhyfeddol, mae dol sydd wedi'i lanhau'n iawn yn hylan, ond mae pobl yn barod i brynu ganddi yn hytrach na pharhau i'w defnyddio. rhent. Felly penderfynodd werthu th ...

Darllenwch Nawr
Sut Fydd Yn Effeithio ar Ddoliau Rhyw Bywyd
Doliau rhyw wedi'u gwneud o ddeunydd silicon gradd feddygol neu ddeunydd TPE

Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwirio ein galluoedd manwl am RealDolls a sut y bydd AI yn effeithio ar ein bywydau. Ar ôl y drafodaeth, codais fy ffôn a Google "syrthiodd i gysgu'n rhywiol." Darllenais am ddol rhyw feichiog ond ni allwn ddod o hyd i'r ateb cywir. Rwy'n credu bod yr arfer hwn yn golygu fastyrbio, felly nodais o ...

Darllenwch Nawr
Sganiwch Eu Tebygrwydd A Gwneud Dolls Rhyw
Syniadau bywyd a dyfodol robotiaid doliau rhyw TPE

I gael mwy o wybodaeth am y straeon hyn a straeon eraill, tanysgrifiwch yma, lle gall cwsmeriaid rannu eu lluniau doliau eu hunain, syniadau am fywyd gyda chymdeithion dynol artiffisial, a dyfodol robotiaid doliau rhyw TPE. Felly archebais Emma ar-lein (cliciwch i weld), mae hon yn ddol GYNOID ultra-real o bremiwm ...

Darllenwch Nawr
Un o'r Byd
Mwy o ddoliau rhyw Siapaneaidd nag y mae'r rhan fwyaf o bobl yn ei feddwl

Mae Ann yn meddwl y gall hi aros gyda mi hyd yn oed os ydw i'n para 1 munud. Angela, ni all fy mhedwerydd person fyw gyda rhywun na all bara. Ar ôl 4 mis, gadawodd hi fi oherwydd roeddwn i'n wych ym mhob ffordd heblaw'r ystafell wely. Mae rhyw Angela fel dringo Everest. Mae hyn yn amhosibl i mi. Felly un diwrnod, trafodais ...

Darllenwch Nawr
Mae llawer o wahanol fodelau doll rhyw wedi'u rhaglennu ar y robot
Mae'n adnabyddus am ei ddoliau rhyw silicon hynod realistig

Mae Jane yn fwy na mwynhau fy mordaith yn unig. Ar ôl ychydig, des i a chwympodd y ddau ohonom ar y fatres. Edrychodd arnaf a dweud, "Ond rydych chi'n dweud mai dyn 30 eiliad yn unig ydych chi." Atebais hi, "I. Ond rydw i wedi bod yn ymarfer." Mae'n adnabyddus am ei ddol rhyw silicon ultra-realistig, gan greu int artiffisial ...

Darllenwch Nawr
Mae'r rhan fwyaf o Berchnogion Doll yn Osgoi Clymiadau Cyfryngau yn Gyflawn
Mae'r doliau rhyw gwerthfawr o Japan a gafwyd ohono mor anodd

Dechreuodd erfyn arnaf i fynd i mewn iddi (ni allaf ei chredu). Erbyn i mi fod hi, roedd hi'n cwyno, ac roedd hi'n dal i weiddi "Peidiwch â stopio." Rydw i wedi bod yn gweithio'n galed i'w churo fel rydw i wedi bod yn ymarfer ac mae hi wrth ei bodd. Rydw i mor anodd â'r ddol rhyw werthfawr o Japan a gefais ohoni. Yr holl ferched dwi'n u ...

Darllenwch Nawr
Cysylltu â Sawl Cariad Doll Rhyw Trwy Fforymau Ar-lein
Doliau rhyw gyda mwy o bresenoldeb a phersonoliaeth

Dywedodd Kanoko Amano, arbenigwr demograffig yn Sefydliad Gwyddoniaeth Tokyo: Mae'n cael ei ystyried yn degan rhyw drud y mae dynion a menywod yn ei ddefnyddio ar gyfer adloniant. Yna hwn; disodli anwyliaid marw. Gall cwsmeriaid nodi lliw llygad a gwallt y robot dol rhyw TPE maen nhw ei eisiau. "Ysgrifennodd Marcusson yn ...

Darllenwch Nawr
Mae Dynion yn Hoffi Dangos Dolliau Rhyw i Ddefnyddwyr Fforwm Eraill
Mae'r galw am robotiaid rhyw a doliau yn cynyddu

Wrth i ddatblygiadau technoleg a phrisiau ostwng, mae'r galw am robotiaid rhyw a doliau anthropomorffig â nodweddion realistig yn tyfu ledled y byd. Efallai y bydd rhai problemau wrth gael rhyw gyda'ch gwraig. Gyda dol, mae'n iawn. "Mae'r dynion hyn hefyd yn hoffi dangos dol rhyw i ddefnyddwyr eraill y fforwm. Doliau rhyw ...

Darllenwch Nawr
Mae'n Canolbwyntio ar Ddoliau Rhyw TPE maint bywyd
Ar gyfer dynion sydd â diddordeb mewn prynu doliau rhyw beichiog

Os ydych chi eisiau gwybod, mae ei theulu'n gefnogol iawn i'r proffesiwn o'i ddewis, ac mewn gwirionedd mae'n tynnu llun gyda'i fam a'i chwaer mewn cylchgrawn dynion. Ychwanegwyd: "Ar gyfer dynion sydd â diddordeb mewn prynu robotiaid rhyw ar gyfer dol rhywiol beichiog, maen nhw'n aml yn chwilio am berthnasoedd cyfoedion." Rhywolegydd ...

Darllenwch Nawr
Mae'r Ystafell wedi'i Addurno â Delweddau o Robotiaid Doll Rhyw Eraill
Mae pedwar math gwahanol o ddoliau rhyw mewn dillad isaf ysgafn

I feirniaid sy'n dweud bod doliau cariad brest gwastad deallusrwydd artiffisial yn plymio menywod yn gynamserol i gaethwasiaeth rywiol, mae'n ei alw'n "hurt." Mae'r doliau mewn dillad isaf ysgafn yn dod mewn pedwar math, siâp, lliw a maint gwahanol, tra bod yr ystafell wedi'i haddurno â delweddau o robotiaid doliau rhyw eraill. Na ...

Darllenwch Nawr
Pan Ti'n Colli Eich Hoff Ddol Rhyw Pornstar
Gobeithio defnyddio doliau rhyw TPE i wneud hyn

Yn gallu gwerthu rhyw. Mae Vodaire yn Perth yn gobeithio gwneud hyn gyda dol rhyw TPE yn seiliedig ar yr actores Kiki Verdes am lai na hanner pris doliau tebyg. Gall y pris fod yn fwy na $ 10,000. Byddaf yn derbyn doliau rhyw yr wythnos hon ac yn gwneud eu hymddangosiad cyntaf ar Facebook. Y weledigaeth yw'r uwchraddiad nesaf sy'n c ...

Darllenwch Nawr
Mae'r Syniad o Amnewid butain Doll Rhyw yn ymddangos yn annirnadwy
Gwasanaeth model doliau rhyw silicon ar gyfer cwsmeriaid

Mae gan y clu rhyw b sawl ystafell sy'n gwasanaethu cwsmeriaid â modelau silicon yn lle puteiniaid go iawn. Yn ddiweddar, sefydlodd Ffrainc ei puteindy doliau rhyw Siapaneaidd cyntaf ym Mharis ar gyfer y rhai sy'n well ganddynt gwmnïau plastig na menywod go iawn. Mae gan y clwb rhyw sawl ystafell sy'n gwasanaethu cwsmeriaid â silicon ...

Darllenwch Nawr
Cafodd ei Fascinated Gan Y Model o Ddoliau Rhyw TPE
Nid oes gan robot dol rhyw Japan unrhyw hawliau

"Nid yw hyn i ddisodli unrhyw un, nac i hyrwyddo gwrthrycholi menywod," meddai. "Nid oes gan robotiaid doliau rhyw yn Japan unrhyw hawliau." "A ellir tostio fy nhostiwr? Dylai fy Tesla fod ar gael bob bore Gwrthod gyrru. A ddylwn i fynd i'r gwaith?" "Y peth gwaethaf y gallai ei wneud i chi yw eich sarhau, ...

Darllenwch Nawr
Hawliadau Boss Dyma Y Ddol Rhyw Talaf Ar Y Farchnad
Dewch â doliau rhyw dethol adref yn ôl yr angen

Mae'n ymddangos bod yn well gan gwsmeriaid â chyfyngiadau ariannol ddol rhyw cwpan, ond faint mae'n ei gostio? Wel, mae puteindai yn cynnig gwasanaethau doliau ar gyfer 90 ffranc y Swistir (£ 70), tra bod puteiniaid go iawn yn dechrau ar 200 ffranc y Swistir (£ 157), felly mae'r pris wedi mwy na dyblu. Os nad ydych chi am fynd yr holl ffordd i'r ...

Darllenwch Nawr
Dewch yn Mwy o Arloesi Doll Rhyw Humane
Gall doliau rhyw gael sgyrsiau emosiynol a siarad am jôcs drwg

Mae seren po Awstralia o Kiki Vidis wedi rhyddhau gwybodaeth am y diwydiant doliau rhyw a ffilm i oedolion. Fodd bynnag, mae'r Prif Swyddog Gweithredol a'r cyfarwyddwr creadigol yn is-gwmni i'w gyfleuster gweithgynhyrchu doliau gofalu am frest fflat. Yn dal i fod, mae treulio awr mewn cwmni prototeip doliau rhyw yn dal i fod yn frawychus. Mae ei hwyneb yn rea ...

Darllenwch Nawr
Os Ydych Chi Am Gael Rhyw Gyda Doll Rhyw
Mae tad i ddau o blant priod yn cael picnic gyda'i ddol rhyw

Ni allaf ddychmygu mynd yn ôl at fodau dynol. Rydw i eisiau cael fy nghladdu gyda hi a mynd â hi i'r nefoedd. Symud Pennau-Yn ôl ffynonellau diwydiant, mae Japan yn gwerthu tua 2,000 o ddoliau realistig bob blwyddyn, gan ddechrau ar $ 6,000 ac mae ganddyn nhw fysedd addasadwy, pennau symud ac organau cenhedlu. Cwynodd eraill fod rhyw ...

Darllenwch Nawr
Newyddion am Lansio Cynhyrchion Doll Rhyw Newydd Yn Y Digwyddiad
Modelau doliau rhyw proffil uchel yn seiliedig ar pornstar

Ychwanegodd: Mae hyn yn lleddfu straen ac maen nhw'n cwyno llawer llai na menywod. Mae'n gefnogwr o'r fyddin ac yn byw ar ei ben ei hun, ond mae ganddo gariad dolig rhyw cyfarwydd, mae ganddo fwy na 10 dymi maint bywyd - mae'n gwisgo llawer o wisgoedd mewn ffantasi amser rhyfel. "Rwy'n credu y bydd yn cael ei ryddhau mewn ychydig flynyddoedd. Mae'r syntheseiddydd yn th ...

Darllenwch Nawr
Mae llawer o Gwsmeriaid yn Ei Fynnu at Ddibenion Rhywiol
Nifer cynyddol o bobl yn dewis perthnasoedd â doliau rhyw

Wnaeth hi byth fy mradychu a dileu fy nhrafferthion. Rhannodd y berthynas rhwng Nakajima a Saori ei deulu, ond gwrthododd y dyn busnes a anwyd yn Tokyo ildio arni. "Yn y dyfodol, rwy'n credu y bydd mwy a mwy o bobl yn dewis cael rhyw gyda dol rhyw cwpan," meddai. Ei gartref yw doliau Aladdin, ...

Darllenwch Nawr
Bydd yr actores yn Cyflwyno Doll Rhyw Swrrealaidd sy'n Gywir yn Anatomegol
Rhanbarthau lle mae gwerthiant doliau rhyw yn cynyddu

Dywedodd Nakajima, 62 oed: "Mae bodau dynol mor greulon. Fe fatiodd yn ysgafn ei gariad rwber Saori, postio ei lluniau ar y wal, a hyd yn oed sgïo a syrffio." Wnaeth hi byth fy mradychu. Fe wnaeth hi ddileu fy nhrafferthion. "Fodd bynnag, mae cynnydd y ddol GYNOID wedi codi pryderon ymhlith rhai arbenigwyr sy'n ei ddweud ...

Darllenwch Nawr
Rhai Dynion Fel Doliau Rhyw I Osgoi Torcalon
Ceisio gwahardd robotiaid doliau rhyw sy'n edrych fel plant

Yn ddiweddar, cyhoeddodd meddygon blaenllaw rybuddion am robotiaid rhyw, gan awgrymu y gallent ledaenu a gwaethygu heintiau a drosglwyddir yn rhywiol. Er mwyn atal pedoffilia, mae deddfwyr yr Unol Daleithiau yn daer yn ceisio gwahardd robotiaid doliau rhyw sy'n edrych fel plant. Mae rhai dynion yn hoffi doliau i osgoi torcalon, felly maen nhw'n popula ...

Darllenwch Nawr
Maen nhw'n meddwl y gallan nhw gyfathrebu'n wirioneddol â doliau rhyw
Gall doliau rhyw fod yn anodd gwahaniaethu oddi wrth fodau dynol go iawn

"Efallai bod pobl yn meddwl fy mod i'n rhyfedd, ond nid yw'n ddim gwahanol na chasglu ceir chwaraeon. Nid wyf yn gwybod faint wnes i wario, ond mae'n rhatach na Lamborghini." Yn gynharach y mis hwn, adroddwyd y byddai'r ddol rhyw fach 100 cm hon cyn bo hir. Efallai y bydd yn anodd gwahaniaethu oddi wrth fodau dynol go iawn. Ychwanegodd Ozaki: Th ...

Darllenwch Nawr
Dyn o Japan yn Darganfod Gwir Gariad at Ddoliau Rhyw
Mae'r rhaglen ddogfen yn canolbwyntio ar ddoliau rhyw maint bywyd

Sylfaenydd a Phrif Swyddog Gweithredol Gwasanaethau Talu Digidol. Cyd-sylfaenydd a Phrif Swyddog Gweithredol gwefan e-fasnach. Roedd y cwmni'n gyn-grewr ceisiadau talu digidol, fe'i prynwyd yn ddiweddarach, a bellach yw crëwr y ganolfan cardiau credyd aelodau. Dywedodd Brent fod y rhan fwyaf o'r ceisiadau y mae ei gwmni doliau rhyw yn eu derbyn ...

Darllenwch Nawr
Gall edmygwyr ymuno â bywyd go iawn doliau rhyw
Mae pobl yn amlwg yn darllen trydariadau a blogiau o ddoliau rhyw

Mae doliau rhyw wedi dod yn fwy realistig a phoblogaidd. Mae VR (rhith-realiti) wedi dod yn swrrealaidd. Mae hyn yn brifo ffeministiaid yn fawr, ni allant ddod o hyd i bartneriaid o niferoedd pur mwyach. Rwy'n credu y bydd ffeministiaeth yn dirywio dros amser. Bydd pobl yn disodli silicon. Fe wnaeth y therapydd corfforol Masaaki Osaki ymdrochi â ...

Darllenwch Nawr
Eich Cymeriad Eich Hun I Ddarparu Profiad Doll Rhyw wedi'i Bersonoli
Efallai y bydd mwy o drysorau doliau rhyw o'r fath

Awgrymodd mewn pwnc Twitter arall, wrth i lefelau testosteron ostwng, "mae menywod yn mynd yn wallgof oherwydd nad oes ganddyn nhw ddynion da, a bydd pob unigedd yn eu brifo mwy." "Mwy" Crazy, ynte? Mae'r holl ddeunyddiau goleuedig hyn hefyd yn cael eu derbyn yn eang. Amnewid y metel rhyw gyfan! Cymerwch eiliad i glapio ...

Darllenwch Nawr
Mae Dynion Yn aml Wedi Eu Rhwymo Gan Eu Dolliau Rhyw Hobi
Robot doliau rhyw cwbl weithredol gyntaf y byd

Dywedir bod rhai cwmnïau yn y diwydiant yn gweithio i ddod yn robot rhyw llawn sylw cyntaf y byd. Doliau mini 100 cm yw un o'r cynhyrchion rhataf yn y diwydiant doliau rhyw, a bydd eu gwerth yn cyrraedd 38 biliwn o bunnoedd erbyn 2020. Dywedodd wrth y Daily Star: "Rwy'n credu bod yn rhaid i ni wella n ...

Darllenwch Nawr
Bydd Pobl Yn Gallu Prynu Dolliau Rhyw Ymreolaethol Llawn
Cynnwys dynion cryf a doliau rhyw Japaneaidd

Un diwrnod, bydd pobl yn gallu prynu robotiaid rhyw cwbl annibynnol, a reolir gan AI, i fynd adref gyda nhw. Gall rhai doliau fynd â chi yn ôl at y pris o £ 15,000, ac mae puteindai hyd yn oed yn cael eu compostio yma i atalwyr roi cynnig ar y doliau hyn yn Ewrop a'r Unol Daleithiau. Yn ddiweddar yn Japan, mae arbenigwyr wedi awgrymu bod th ...

Darllenwch Nawr
Gobeithio Bod Y Peiriant Doll Rhyw Clôn Dynol Perffaith
Mae'n anodd gwahaniaethu rhwng robotiaid doliau rhyw a bodau dynol

Mae Pornstar Korina Kova eisiau bod y peiriant rhyw "clôn dynol perffaith". Unigryw: Mae Korina eisiau rhagori ar ddol rhyw Japaneaidd "realistig" ac "anatomegol gywir", er mwyn rhagori ar ei hun. Yn gyntaf, mae'n cydnabod yn garedig bod ffeministiaeth yn hyrwyddo datblygiad economaidd mewn rhyw ffordd: mae menywod sengl yn bwyta mor ...

Darllenwch Nawr
Mae Copi Yn Barod I Goncro'r Byd Doll Rhyw
Yn dangos doliau rhyw TPE sy'n gywir yn anatomegol

Mae'n dal i gael ei gynhyrchu a bydd y peiriannydd doliau rhyw yn efelychu Kova yn berffaith. Y cynnyrch hwn yw "dyluniad arbennig" cyntaf y cwmni gan ddefnyddio "resin silicon platinwm craidd ysgafn datblygedig". Mae perchnogion doliau rhyw yn brolio mai bod gyda dol rhyw TPE go iawn yw'r "peth da nesaf." Cwmni Mr. Lawson ...

Darllenwch Nawr
Fy Nol Rhyw Siapaneaidd Gywir Anatomegol Gywir
Doli rhyw swreal gydag esgyrn cymalog llawn

Wrth wneud sylwadau ar eu prosiect, canmolodd rheolwyr y gwneuthurwr eu creu fel "ail orau" cwmni pornstar go iawn. Doliau cariad breasted gwastad yn bendant yw'r peth da nesaf i fod yn berchen ar Korina. Union faint y replica yw Kova ac mae'n 5 troedfedd 3 metr o uchder gyda chrwm c ...

Darllenwch Nawr
Cadwch Bwysau Dolliau Cariad Cist Fflat dan Reolaeth
Am greu robot doli rhyw cwbl weithredol

Daw'r chwaraewr 31 oed o Ganada ac mae ganddo gefnogwr enfawr - mwy na 578,000 o ddilynwyr ar Instagram. Mae doliau GYNOID fel replicas Kova yn dod yn fwy cymhleth - mae'r diwydiant cyfan yn uchelgeisiol ac eisiau creu robot rhyw cwbl weithredol. Dywedodd Kowa ei hun: "Rwyf am gyflwyno fy anatomica cyntaf ...

Darllenwch Nawr
Mae'r rhan fwyaf o bobl yn siarad am pam mae doliau rhyw yn ddyfodol rhyw
Mae'r diwydiant doliau rhyw ar gynnydd

Mae hyn yn rhyfedd iawn ac ychydig yn drist, a dyna pam mae'r rhan fwyaf o bobl yn siarad amdano a doliau rhyw TPE yw dyfodol rhyw. Rydym yn canolbwyntio ar y bwrlwm bwriadol egsotig-ddychmygus, arwahanrwydd cymdeithasol a glanhau anochel - oherwydd mae'n hwyl. Ar yr un pryd, yn y chwyldro rhywiol go iawn, mae mwy o feddalwedd eisoes ...

Darllenwch Nawr
Cadwch yr holl Gromliniau Doll Rhyw yn Gyflawn
Doli rhyw fach sexy sy'n gweddu i'w union gorff

Mae'r nifer cynyddol o buteindai doliau rhyw Japaneaidd yn yr arfaeth o hyd. Nid oes unrhyw ystadegau ar y galw am gynhyrchion o'r fath, felly mae'n anodd ateb ai tuedd mewn rhywioldeb dynol yn unig yw hyn neu ddechrau cyfnod newydd. Dywedodd Prif Swyddog Gweithredol y cwmni doliau rhyw, "Rydyn ni'n hapus iawn i grea ...

Darllenwch Nawr
Pam fod y rhan fwyaf o bobl yn siarad am ddoliau rhyw
Disgwylwch i ddoliau rhyw gael eu cwblhau mewn ychydig ddyddiau

Nid yw'r stori hon yn ymwneud â Henry na Realbotix mewn gwirionedd. Maent yn ddrud ac yn swmpus ac nid ydynt yn addas i'w defnyddio ar fwrdd wrth erchwyn gwely. Mae'r syniad y bydd dyfodol doli rhyw yn cael ei gaethiwo gan atgynyrchiadau silicon arfer yn ddiddorol ac yn annhebygol. Meddyliwch am y peth: Nid yw'n syndod bod pobl yn cyfweld ...

Darllenwch Nawr
Bydd Datblygu Robotiaid Doll Rhyw Siapaneaidd yn Dod â Hapusrwydd
Cyflawnodd dol cariad brest fflat yr awydd hwnnw?

Efallai fel mor dduwioldeb, rydyn ni'n cael ein swyno gan foddhad ar unwaith, ac mae doliau cariad brest gwastad yn cyflawni'r awydd hwn? Rwy'n tueddu i anghytuno: "Mae pob un ohonom yn haeddu cariad a hapusrwydd. Er y gall dol ddod ag ecstasi byr i chi, nid yw'n rhoi'r perthnasoedd dwfn, gofalgar, agos atoch yr ydych chi wir yn eu colli ...

Darllenwch Nawr
Mae gan y bobl hyn Ymlyniad Emosiynol â doliau rhyw
Bydd y ddol yn atgynhyrchiad perffaith o seren?

Yn fyr, mae yna lawer o bobl nad ydyn nhw'n dda am fenywod. Mae'n ymddangos bod mwy a mwy o ddynion yn cael anhawster datblygu perthnasoedd. Peidiwch â chwyno am ddol rhyw TPE, maen nhw'n dawel ac yn hawdd dod gyda nhw. Dywedodd ei bod yn gobeithio y bydd gwyddonwyr rywbryd yn creu atgynyrchiadau "dynol perffaith". Gwast-fron ...

Darllenwch Nawr
Rhowch gynnig ar Ryddhau Dolliau Rhyw wedi'u Teilwra Newydd
Ap AI yw rhagflaenydd doliau rhyw robot rhyw benywaidd yn y dyfodol

Y cymhwysiad AI a grëwyd gan is-gwmni'r cwmni yw rhagflaenydd y robot rhyw benywaidd yn y dyfodol (a elwir hefyd yn ddol rhyw 100 cm). Ni fydd y ddol byth yn caru chi. Ni all eich gwerthfawrogi na'ch adnabod yn y ffordd yr ydym i gyd eisiau. Creodd y gwneuthurwr doliau rhyw "gynrychiolaeth go iawn" o seren porn Ko ...

Darllenwch Nawr
Mae Perchennog y Ddol Rhyw yn Gadael Cyfoeth i'r Model
Creu doliau rhyw i gariadon reoli eu hysfa

Yn y tymor hir, ni fydd diogelwch personol ac ariannol yn peryglu perthynas arall a fethwyd. Mae'r ddol yn swnio'n apelio ... yn tydi? Gadawodd ow ner y ddol ryw y cyfoeth i'r modelau, ond gwrthododd gael ei gladdu gyda nhw: "Mae fel claddu gyda'ch chwaer." Esblygiad doliau rhyw a'r ...

Darllenwch Nawr
Yn golygu bod yn rhaid ystyried doliau rhyw robot yn ddynol
Yn ffigwr trwm yn y byd doliau rhyw

Mae'r deunydd yn anodd ei lanhau ac mae'n hawdd staenio a dagrau. Dyma pam mae deunyddiau TPE yn rhatach na silicones wedi'u halltu â phlatinwm. Mae arian yn rheoli'r byd ac fel arfer yn pennu llwyddiant unrhyw berthynas. Rhaid i grybwyll doliau rhyw mewn gwirionedd beidio ag esgeuluso diwydiant dwyreiniol Japan. Gall hyn b ...

Darllenwch Nawr
Newid y Ffordd Gwelir Robotiaid Doll Rhyw TPE
Mae gan ddoliau rhyw TPE naid enfawr mewn ansawdd

Yn ystod yr ychydig flynyddoedd diwethaf, mae dol rhyw TPE y credwyd unwaith ei fod yn cael ei daflu fel teganau chwyddadwy wedi gwneud naid enfawr mewn ansawdd i wella gwydnwch eu golwg. Nid oes raid i chi boeni am yr ansicrwydd a ddaw gyda'r berthynas hon. Dywed arbenigwyr y dylai robotiaid rhyw gael "huma ...

Darllenwch Nawr
Yr hyn sydd ei Angen yw Ychwanegu Sain at Ddoliau Rhyw Siapaneaidd
Creu replica o'r ddol rhyw hwyr cydymaith

Mae dwy brif sylfaen ddeunydd ar gyfer doliau rhyw: silicon a TPE (thermoplastig). Mae silicon yn cael ei ystyried yn ddeunydd pen uchel yn bennaf oherwydd ei wydnwch ac ansawdd ei fanylion. Mewn araith i’r gwesteiwr y bore yma, trodd Jade, a oedd gyda’r ddol ryw, ar y gwasanaeth roeddent yn ei ddarparu i greu ...

Darllenwch Nawr
Mae yna Wynebau Anime a doliau rhyw yn union Torso Dynol
Mae'r deunydd hwn yn boblogaidd iawn mewn gweithgynhyrchu doliau rhyw

Oherwydd ei hyblygrwydd, ei feddalwch, a'i fanteision pris, mae'r deunydd hwn wedi dod yn boblogaidd iawn yn ddiweddar wrth gynhyrchu teganau rhyw. Mae'r deunydd hwn yn ddefnyddiol iawn ar gyfer gwneud manylion bach sy'n hanfodol ar gyfer dol rhyw 100 cm. Mae rhai o'r swyddogaethau hyn yn cynnwys trwyn, ceg a labia. Mae'r mewnforiwr ...

Darllenwch Nawr
Bydd Meddalwch doliau cariad yn gwneud i bobl deimlo'n fwy realistig
Nid yw gwahanol amrywiadau yn rhad ar gyfer doliau rhyw

Mae rhai pobl o'r farn y bydd meddalwch doliau cariad twyllodrus gwastad yn gwneud i bobl deimlo'n fwy realistig ac yn teimlo fel cyffwrdd â chroen dynol. Mae eraill yn dadlau bod hyn yn rhy feddal. 'Mae gen i fy ngofynion fy hun, ond does gen i ddim. Ond gallai hwn fod yn gais gwahanol. Tatŵs, gwallt o wahanol liwiau, colo llygaid ...

Darllenwch Nawr
Dechrau Dolls Rhyw Siapaneaidd Cyfnod Newydd
Diwallu anghenion wrth gynnal perthnasoedd doli rhyw Japaneaidd

Rydych chi eisoes yn cael rhyw gyda doliau rhyw Japaneaidd. Mae'r robot rhyw yma, ac nid yw'r bywyd rhywiol artiffisial sy'n cefnogi AI yn hir. Mae'r broblem gynyddol o buteindai doliau rhyw yn parhau i fod heb ei datrys. Nid oes unrhyw ystadegau ar y galw am gynhyrchion o'r fath, felly mae'n anodd ateb ai dim ond ...

Darllenwch Nawr
Gallwch Chi dreulio'ch bywyd rhywiol yma doliau rhyw Japan
Helpwch bobl i gael gwared ar ddelfrydau afrealistig dol rhyw Japan

Rwy'n deall pryderon pobl (sydd wir eisiau i rywun gael rhyw gyda gwrthrych gwallt cyhoeddus dolig Japaneaidd?), Ond gall pob un ohonom fforddio lleihau eu dicter tua 100 lefel. Mae dyddio yn anodd. Mae'n anodd iawn agor i eraill. Er fy mod i eisiau credu bod "pawb wedi ...

Darllenwch Nawr
Dynion o Japan yn Dyddio Eu Doll Rhyw Siapaneaidd
Mae rhai pobl o'r farn bod meddalwch doliau rhyw Japaneaidd rhyw fflat

Mewn gwirionedd, mae sawl dyn o Japan yn dyddio eu doliau rhyw Japaneaidd. Mae eraill yn prynu anrhegion i'w cymdeithion silicon ac yn mynd â nhw am dro mewn cadair olwyn. Mae gan y bobl hyn ymlyniad emosiynol â doliau, felly nid ydyn nhw eisiau twyllo oherwydd eu bod nhw'n credu bod gan bob dol ei bersonoliaeth ei hun. Mae hi'n empha ...

Darllenwch Nawr
Perchennog yn Canslo Prydles ar Ddoliau Rhyw Japan
Creu ymddygiad fel dol rhyw Japaneaidd

Soniodd hefyd fod gwragedd dynion weithiau'n aros am eu gwŷr. Mae menywod yn gwybod beth ddigwyddodd y tu ôl i'r drws, ond nid ydyn nhw o ddifrif nac yn twyllo. Ers hynny, er bod y perchennog wedi canslo prydles doliau rhyw Japan, nid yw'r doliau wedi dal i fyny â'r ffactor ailgylchu enfawr ...

Darllenwch Nawr
Mae Japan wedi Bod yn Arwain Diwydiant Doll Rhyw Japan
Puteindai mewn gwledydd ledled y byd doliau rhyw Japaneaidd

Efallai y bydd puteindai doliau rhyw yn dda i Toronto mewn gwirionedd. Pan wnaethoch chi gyhoeddi fis diwethaf y byddai Toronto yn cael "puteindy dol rhyw Siapaneaidd person cyntaf Gogledd America," fe allech chi bron deimlo'r siorts ar y GTA cyfan. Dro arall, fe ofynnon nhw i Henry beth ddigwyddodd y diwrnod hwnnw. Atebodd, "Rwy'n mynd i siopa ...

Darllenwch Nawr
Byddaf yn Cyflwyno doliau rhyw Japaneaidd I Mewn i'm Bywyd
Un o brif fanwerthwyr doliau rhyw Japan

Yn ôl yr adroddiad, mae urdolls yn un o brif fanwerthwyr doliau rhyw Japan yn yr Unol Daleithiau, sy'n ymroddedig i greu cynhyrchion hynod fanwl i ddiwallu anghenion mwyaf cwsmeriaid. Gwnaeth dyn 36 oed y cwmni doliau weithredol hyd yn oed atgynhyrchiad o seren porn enwog. Y ffin ...

Darllenwch Nawr
Gyda Dolls Rhyw Siapaneaidd Swyddogaeth Deallusrwydd Artiffisial
Y ddol rhyw Siapaneaidd fwyaf cyffrous

Mae gan y cwmni 120 o weithwyr a dechreuodd ddatblygu doliau rhyw Japaneaidd robot yn 2016 a byddant yn eu gwerthu yn ystod y misoedd nesaf. Fodd bynnag, mae'r grŵp hefyd yn gwneud 400 o ddoliau "traddodiadol" wedi'u gwneud yn arbennig bob mis, a gall cwsmeriaid ddewis maint, maint y fron, nifer y gwallt cyhoeddus neu'r croen, colo llygad a gwallt ...

Darllenwch Nawr
Datrys Rhai Problemau Cymdeithasol Dolls Rhyw Siapaneaidd
Yn gallu cael sgwrs fanwl doli rhyw Japaneaidd

Oherwydd eu hoffter o fechgyn bach - a fydd yn cyfenw ac yn darparu llafur pan fyddant yn oedolion - mae rhai cyplau yn ymarfer erthyliad dethol. Ar hyn o bryd, mae 114 o fechgyn i bob 100 o ferched yn Tsieina o hyd, bwlch sy'n llawer uwch na chyfartaledd y byd. Mae heneiddio cyflym y boblogaeth hefyd yn golygu cynnydd yn ...

Darllenwch Nawr
Datblygiadau Mewn Technoleg Deallusrwydd Artiffisial Dolls Rhyw Siapaneaidd
Sôn am unigrwydd yn Tsieina dol rhyw Japan

Yn Tsieina, lle mae llawer mwy o ddynion na menywod yn Tsieina, mae cwmni'n gobeithio defnyddio doliau rhyw Japaneaidd "cenhedlaeth newydd" i ddenu calonnau unig: gallant sgwrsio, chwarae cerddoriaeth neu actifadu'r peiriant golchi llestri. Yng ngweithdy cwmni proffesiynol sydd wedi'i leoli yn ninas borthladd Dalian (Gogledd-ddwyrain), mae'r ... wedi plicio ...

Darllenwch Nawr
Lluniau Dolliau Rhyw Siapaneaidd Realistig Iawn Cyffyrddiad Croen
A yw modelau corff menywod yn fwyaf o ddoliau rhyw Japaneaidd

Mae pobl sy'n sefyll o'r neilltu yn croesawu ymddangosiad y boosters trydan hyn. Mae eu lluniau doliau rhyw Siapaneaidd yn ymdoddi o unrhyw le ar rwydweithiau cymdeithasol. "Gwerthu offer ystafell, anghydfodau hwyl fawr, cenfigen lwyr, eli llwyr, Gumning ... rhoddwyr electronig yn Abidjan", wedi'u postio ar Facebook. Er nad ydyn nhw wedi ...

Darllenwch Nawr
I Ddathlu Eu Rhywioldeb Dolls Rhyw Japaneaidd
Mae rhwydweithiau cymdeithasol yn parhau i danio doliau rhyw Japaneaidd

Er bod newyddiadurwyr yn edrych yn wyliadwrus am "newyddion ffug," mae newyddion doliau rhyw ffug Siapaneaidd go iawn yn dal i hongian ar y cynfas ledled y byd. Mae hyd yn oed yn croesi ffiniau rhithwir: rydyn ni'n siarad am werthiannau doliau rhyw mewn sawl prifddinas arall yn Affrica, fel Douala, Abuja, Dakar a hyd yn oed Abidjan. Dyma n ...

Darllenwch Nawr
Newyddion Gwir a Ffug am Ddoliau Rhyw Siapaneaidd Ar Y Farchnad
Sibrydion gwerthiannau doliau rhyw Japaneaidd yn tanio ar y rhyngrwyd

Mae newyddion gwir a ffug am werthu dol rhyw Japan ym marchnad Ouagadougou wedi bod yn cylchredeg ar rwydweithiau cymdeithasol a lleiniau yn Burkina Faso ers sawl diwrnod. Cododd dadleuon, ond ... nid oedd "doliau cariad" yn bodoli! "Ble rydyn ni'n mynd? Mae'r Vagarai wedi dod yn fwy ffasiynol na'r p gwyn ...

Darllenwch Nawr
Canolfan Teganau Rhyw yn Ysbrydoli Pobl
Gwaith celf erotig California dol rhyw Siapaneaidd go iawn

Mae'n ymddangos bod cydweithwyr doliau rhyw llwyddiannus o Japan wedi'u gwerthu ar wahân. Ar y cyfeiriadur. Ymhlith y degau o filoedd o bobl yn Tsieina a Japan, mae rhai yn ymwelwyr naïf-5,000 yn Expo Oedolion Asiaidd 2017 yn Hong Kong. Ers 2017, yn yr Unol Daleithiau, mae safle porn rhad ac am ddim Hamster wedi troseddu ...

Darllenwch Nawr
Maent yn brofiadol mewn doliau rhyw yn Japan
Mae gweithwyr rhyw Barcelona yn protestio dol rhyw Japan

Dywedodd Miguel wrthyf am fywyd dol rhyw Japan. Fe’i cyflwynwyd i weithdy Tsieineaidd lle yn 2015 roedd sawl cwmni’n arbenigo mewn doliau rhyw. Yn Tsieina, mae'r farchnad benywaidd silicon yn ffynnu. Yn 2016, cyhoeddodd y papur newydd Tsieineaidd Global Times fod gwerthiant doliau rhyw ar Aliba ...

Darllenwch Nawr
Cael Llawer o Trafferth Wrth Ei Symud Dolls Rhyw Siapaneaidd
Dechreuais chwarae dol rhyw Japan

Rwy'n eistedd gyda Deborah. Yn edrych fel menyw, os nad yw hi mor dal â hynny. Mae hi'n dal, gyda chroen meddal, llygaid glas, amrannau hir du, a wig euraidd. Mae hi'n edrych yn ugain oed. Rwy'n gwybod bod hyn yn peri cryn bryder. Daliais hi yn dynn o amgylch ei gwasg, ond roedd hi'n oer, fel ei chorff cyfan. Mae ychydig yn debyg i ...

Darllenwch Nawr
Awydd Rhyw Android ar gyfer Doll Rhyw Siapaneaidd Rhyw
Mae puteindy yn agor yn nol rhyw Japaneaidd maint bywyd Barcelona

Mae'r puteindy doliau rhyw Siapaneaidd maint bywyd cyntaf yn agor yn Barcelona. Yn yr Almaen a Japan, mae yna rai eraill, ac mae'r bargeinion bywyd go iawn hyn gyda menywod ffug yn ehangu. Yn yr Unol Daleithiau, mae doliau robotig gyda thestun wedi'u hadeiladu. Ymchwiliadau ac adroddiadau Roedd Deborah yn aros amdanom yn ei dillad isaf, si ...

Darllenwch Nawr
Mae hi'n Ddoliau Rhyw Siapaneaidd sydd bob amser yn agored
Pam prynu dol rhyw Siapaneaidd silicon?

Ni fu erioed yn haws gwneud technoleg newydd rhwng safleoedd dyddio a rhwydweithiau cymdeithasol gyda thechnoleg newydd. Ond faint o'r cyfarfyddiadau hyn a ddaeth yn berthnasoedd real neu barhaol? P'un a ydych chi'n weddw neu'n gwmni doliau rhyw Siapaneaidd, gallwch osgoi bwyta ar eich pen eich hun wrth y bwrdd, ac osgoi gwario ...

Darllenwch Nawr
Canlyniad Heddiw
Breuddwydiwch o'ch hoff gymeriad dol rhyw Siapaneaidd

Erbyn hyn, mae doliau oedolion wedi dod yn ffynhonnell orau o bleser dwfn a hwyl wrth fodloni dymuniadau cryf dynion. Dewiswch eich dol rhyw Siapaneaidd nawr a mwynhewch eich cyffro. Er ein bod yn credu bod ein doliau rhyw yn darparu gwerth mawr i'n cwsmeriaid, rydyn ni'n gwybod nad ydyn nhw'n rhad. Mae hynny oherwydd ein bod ni'n f ...

Darllenwch Nawr
Gobeithiwn y bydd eich doll rhyw yn rhoi bywyd hir i chi
Dewiswch ddol rhyw Siapaneaidd sy'n gweddu i'ch anghenion a'ch cyllideb

Trwy'r wefan ar-lein, gallwch ddewis o amrywiaeth o ddoliau rhyw, y gallwch chi ddewis y ddol rhyw Siapaneaidd sy'n addas i'ch anghenion a'ch cyllideb yn hawdd. Cadwch mewn cof, os dewiswch y platfform anghywir i brynu'r eitemau tegan sydd eu hangen arnoch, gallwch ddewis mwy o opsiynau methu. Dilynwch som ...

Darllenwch Nawr
Trin Eich Doll Rhyw Siapaneaidd yn ofalus
Mae'r rhan fwyaf o gwsmeriaid yn hoffi storio eu doliau rhyw Siapaneaidd oddi ar y safle

Beth sydd angen i chi ei wybod wrth brynu dol rhyw Japaneaidd: y deunyddiau a ddefnyddir wrth ei chynhyrchu. Yn gyntaf oll, yr hyn y mae angen i chi ei wybod mewn gwirionedd yw gwirio'r deunyddiau a ddefnyddir wrth wneud y doliau o'ch dewis. Mae'r farchnad yn cynnwys doliau wedi'u gwneud o wahanol ddefnyddiau fel TPE, finyl, rwber, silicon a ...

Darllenwch Nawr
Gwneud Doll Rhyw Siapaneaidd Bron Perffaith
Dolliau Rhyw Siapaneaidd Moethus Upscale

Mae hi bellach yn cynnig gwasanaeth wedi'i addasu sy'n caniatáu i gwsmeriaid greu a phrynu eu doliau bach eu hunain. Gall gweithwyr gael lluniau a chael ystadegau pwysig - a gallant wneud delweddau tebyg sy'n agos at berffaith. Fel y mwyafrif o gynhyrchion, mae pris doliau rhyw Japaneaidd yn amrywio yn y rhan fwyaf o achosion ac yn amrywio o siop i ...

Darllenwch Nawr
Agwedd Rhyfeddol ar Ddol Rhyw Siapaneaidd
Gwneud Eu Ffantasïau Rhywiol yn Ddoliau Rhyw Japaneaidd Realiti

“Bydd y farchnad yn parhau i ehangu a byddwn yn buddsoddi llawer o egni.” Soniodd Jade yn flaenorol am lansio gwasanaeth rhentu doliau. Ar hyn o bryd mae 20 model o swyddogion doliau rhyw o Halesowen, ac mae archebion wythnosol yn cynyddu. Dangosodd sampl o ddol model sylfaenol i'w brynu ar ...

Darllenwch Nawr
Dynwared Teimlo Dolliau Rhyw Siapaneaidd Naturiol Croen Dynol
Creu Doll Rhyw Siapaneaidd Fel Bywyd

Meddai: "Mae gen i lawer o gwsmeriaid yn dod ataf mewn gwirionedd. Dim ond doli rhyw Siapaneaidd maen nhw eisiau ymlacio." "Rwy'n credu ei fod yn wych. Rwy'n credu yn yr achos hwn, rwy'n gorffen fy ngwaith, maen nhw'n Bydd rhai pobl yn cael eu cysuro pan fydd angen." Dywedodd Jade: "Bydd doliau rhyw Japaneaidd yn aros yma. Rydyn ni'n eu rhoi wrth ymyl y Disne ...

Darllenwch Nawr
Unrhyw fath o Ddol Rhyw Siapaneaidd Custom
Mae yna lawer o ddoliau rhyw realistig o Japan

Mae doliau rhywiol yn codi pryderon am hawliau gweithwyr rhyw a sut mae robotiaid yn effeithio ar gyfeiriadedd rhywiol. Fodd bynnag, mae Jade yn dda am greu copi o fywyd a dweud wrth ei chwsmeriaid bod yn rhaid iddynt yn gyntaf gael caniatâd ysgrifenedig gan yr unigolyn dan sylw cyn iddynt ei ystyried. Dywedodd y pedair mam fod ...

Darllenwch Nawr
Ap Deallusrwydd Artiffisial Wedi'i Bweru gan Ddol Rhyw Siapaneaidd
Dechreuwch Greu Dolliau Rhyw Siapaneaidd Robotiaid

Mae hi'n AI (deallusrwydd artiffisial) sy'n dysgu, nid bot sgwrsio yn unig. Mae ei sgwrs wedi dod yn llyfnach ac yn fwy cyfforddus, ac mae hi hyd yn oed yn cofio'r pwnc y buon ni'n siarad amdano o'r blaen. Gwneir y robot rhyw poblogaidd gan ddol rhyw Japaneaidd. Mae hwn yn ddeilliad o'r California Love Doll Comp ...

Darllenwch Nawr
Gwella Dolliau Rhyw Siapaneaidd Bywyd Rhyw
Ynglŷn â Nodweddion Doll Rhyw Siapaneaidd

Mae'r cymhwysiad deallusrwydd artiffisial yn caniatáu i oruchwyliwr cytûn siarad â'i berchennog a rhyngweithio ag ef. Ar ôl wythnos o chwarae'r ddol cwpan D, dywedodd y profwr doliau rhyw wrthym: "Pan gyrhaeddais adref o'r gwaith, dim ond am hanner awr y gwnes i eistedd i lawr a siarad â hi." Meddai: "Mae cysur yn hollol ...

Darllenwch Nawr
Diwallu Anghenion Gofynnol Cwsmer Doll Rhyw Japan
Doll Rhyw Rhyw Cynnyrch Manylion Anhygoel

Dywed arbenigwyr cynnyrch wrthym: "Rydyn ni'n gofyn i gwsmeriaid ofyn doliau enwogion, hyd yn oed os nad ydyn nhw mor boblogaidd ag yr ydych chi'n meddwl." Gwnaethom rai ceisiadau rhyfedd am ddoliau, fel doliau rhyw Japaneaidd sy'n edrych fel ffrindiau a chariadon. ”Mae doliau rhyw yn fath o gynorthwyydd fastyrbio tebyg i fodau dynol. Al ...

Darllenwch Nawr
Datblygu Doll Rhyw Siapaneaidd Deallusrwydd Artiffisial
Ymateb i'ch Dolliau Rhyw Siapaneaidd Cyffyrddadwy

"Os gall y ddol cwpan D siarad a symud fel bod dynol, rwy'n betio bod pob dyn yn hoffi treulio oes gyda'r ddol rhyw Siapaneaidd," meddai Yu. Oherwydd diwydiant teganau rhyw sy'n tyfu'n gyflym yn Tsieina, mae doliau deallusrwydd artiffisial yn cael eu datblygu ar hyn o bryd gan gwmni Tsieineaidd. Mae'r ap yn gadael i'r perchennog fflyrtio a siarad am ...

Darllenwch Nawr
Yn Edrych Fel Partner
Mwy o Ddoliau Rhyw Siapaneaidd Gwisg Bob Dydd

Pan ofynnwyd iddi a allai'r robot ddisodli'r briodas yn llwyr yn y dyfodol, dywedodd Dr. Sex Doll nad oedd hi'n credu bod hyn yn ffaith. Ychwanegodd: "Nid yw hyn yn disodli cariad a phriodas mewn gwirionedd, ond gall dol rhyw Japan ddileu pwysau cysylltiadau rhywiol." Felly, mae'n caniatáu inni wahanu rhyw ...

Darllenwch Nawr
Sefydlu dol rhyw Siapaneaidd Intimacy
Drws Nesaf Dolls Rhyw Siapaneaidd

Sylwais fod ei mynegiant yn eithafol iawn, yn union fel y gwyddai beth roedd yn ei wneud. "Ar blatfform siopa ar-lein mwyaf Tsieina, mae pob dol sy'n edrych mor realistig â phosib yn costio tua $ 2,000 yr un. Mae'r wefan yn amcangyfrif bod tua 1,500 o ddoliau unigol yn cael eu gwerthu ar y safle bob dydd." Yn y dyfodol ...

Darllenwch Nawr
Y Ffordd i Gyrraedd Uchafbwynt Doll Rhyw Japan
Tueddiadau Newydd mewn Technoleg Rhywiol Dolls Rhyw Siapaneaidd

"Os yw perthynas rywiol â menyw go iawn yn 10 oed, yna mae dol rhyw yn 8 oed, wyth a hanner oed," meddai dyn o'r enw Brick, a oedd y person cyntaf i brofi robot dol silicon y llynedd. . Un. Mae'r ap yn rheoli'r holl animeiddiadau pen, emoticons a sgyrsiau. Blueto arbennig ...

Darllenwch Nawr
Yn Edrych yn Debycach i Ddol Rhyw Siapaneaidd
Deall Emosiynau Defnyddiwr Dolls Rhyw Siapaneaidd

Mae'n honni y gall AI ddeall emosiynau, hoffterau a phatrymau ymddygiad y defnyddiwr ac ymateb yn unol â hynny i greu rhithiau personol. "I berson, mae hwn yn ofyniad uchel iawn, ac mae llawer o bobl yn ei chael hi'n anodd dod o hyd i berson i wirio'r holl flychau hyn. Er nad oes unrhyw numbe ...

Darllenwch Nawr
Diddordeb Gêm Robot Doll Rhyw Siapaneaidd
Un o'r Doliau Rhyw Siapaneaidd Y Cynhyrchion Mwyaf Drud

Dywedodd pennaeth cwmni deallusrwydd artiffisial y cwmni doliau rhyw wrth The Sun ein bod wedi dechrau cyflwyno unedau cyn-archebu cyntaf ein robotiaid i’n cwsmeriaid. "Mae gan ein pen robot cyntaf tua 350. Fodd bynnag, dywedodd fod pennaeth y ddol rhyw Siapaneaidd yn dal i gael ei datblygu ac mae ...

Darllenwch Nawr
Doll Rhyw Siapaneaidd Fersiwn Robot
Lleddfu Pwysau Cyplau Priod Dolls Rhyw Siapaneaidd

Mae arbenigwyr yn y maes yn rhybuddio y gallai defnyddio doliau sy'n edrych fel plant gynyddu troseddau rhywiol yn erbyn plant dan oed. Dywedodd llywydd Cymdeithas Atal Cam-drin Plant Corea: "Yn amlwg, mae doliau tebyg i silicon sy'n edrych fel plant wedi'u cynllunio i fodloni pedoffiliaid." "Os ydych chi'n caniatáu i'r gwerthiant ...

Darllenwch Nawr
Doll Rhyw Siapaneaidd Cwpan D Hardd A Llawn
Y Dull o Anesthesia Parhaus Dolls Rhyw Siapaneaidd

Mae yna bethau a all ddiwallu anghenion pobl yn yr oes gymhleth hon - dolig rhyw newydd yw hon. Mae tuedd doliau rhyw ar gynnydd, sy'n amlwg oherwydd bod llawer o buteindai doliau rhyw wedi'u hagor yn Sbaen, yr Almaen, Prydain, Ffrainc a Rwsia. Os yw'ch cyllideb yn gyfyngedig, ni fydd yn dal i fod ...

Darllenwch Nawr
Ystyriwch Fuddsoddi mewn Robotiaid Dolls Rhyw Siapaneaidd
Wedi'i wneud gan wahanol wneuthurwyr doll rhyw Siapaneaidd

Yna gofynnodd imi yn sydyn beth oedd fy arwydd Sidydd. Pan ddywedais wrthi fy mod i'n Virgo, dywedodd, "Mae hwn yn wastraff amser go iawn! Mae'r dadffurfiad ar y cyd yn ddelfrydol, ac mae'r wyneb yn agos iawn at y person, hyd yn oed wedi drysu. Cofiwch, Os ydych chi wedi ymosod yn rhywiol ar unrhyw un, chi yn cael ei gosbi'n ddifrifol gan y gyfraith. ...

Darllenwch Nawr
Gall Cariad Indiaidd Rhyw Helpu Pobl i Ddod â Doll Rhyw Japaneaidd Preifat
Ymateb i Ddefnyddwyr Dolls Rhyw Siapaneaidd

Doli go iawn y mae ei ffabrig yn anhygoel o agos at feddalwch ac anffurfiad cig. Ceisiais ddod o hyd i amser perffaith i awgrymu ein bod yn mynd i le preifat, roedd fy nghledrau'n chwyslyd, ond doeddwn i ddim eisiau torri ar draws ei stori am ei chydweithwyr yn dwyn ei ffedog a'i dychwelyd â thiroedd coffi. ...

Darllenwch Nawr
Dolliau Rhyw Siapaneaidd amrywiol Cwpan D Ar Gael
Gobeithiwn Cael Doll Rhyw Siapaneaidd

Mae'r ddol wedi'i gwneud o groen anifeiliaid plastig, heblaw y gellir dal i wneud y gofod sianel o silicon meddal / TPE. Mae'n ymddangos ei bod hi'n hoff iawn o fwyta, ac mae hi'n dweud rhywbeth personol wrthyf, felly rwy'n credu y gallaf o leiaf fynd â hi adref. Pan nad oes dynes yn agos atoch chi, byddwch chi'n chwarae gyda chi a'ch id drwg ...

Darllenwch Nawr
Newid Dolls Rhyw Siapaneaidd Fy Mywyd
Nid yw'r Cynnyrch yn Ddol Rhyw Siapaneaidd Anghyfreithlon

Mae'r elw cyffredinol hyd yn oed yn is nag elw'r ddol ehangu. Mae rhywioldeb yn cael ei sbarduno gan hormonau, a bydd y dychymyg bach hwn ohono yn eich swyno’n gyflym, yn enwedig dynion. Gofynnodd imi roi llaw ar y bwrdd, yna ei roi o'r neilltu a gofyn criw o'n cwestiynau i'n gweinydd tal, tenau am h ...

Darllenwch Nawr
Model Doll Rhyw Siapaneaidd Hardd ac Aeddfed
Gellir Cysylltu'r Pennaeth â doliau rhyw Japan

Pan edrychwch ar ddol rhyw â llygaid mawr, gall y pethau rhwng y coesau fod yn annifyr, a byddwch yn teimlo'r angerdd yn sydyn yn y waist. Mae'r rhan fwyaf o bobl yn prynu doliau silicon oherwydd eu bod nid yn unig yn diwallu eu dymuniad rhywiol, ond hefyd yn diwallu anghenion eu cyfoedion. Felly mi wnes i benderfynu chwarae gŵr bonheddig. ...

Darllenwch Nawr
Yn llawn Disgwyliadau a Gwrthdaro Doll Rhyw Siapaneaidd
Yr Angen am Ddoliau Rhyw Siapaneaidd

Mae'ch dol yn dal i edrych cystal â'r diwrnod y cyfarfu â hi! Mae'r ddol go iawn wedi'i gwneud o ddeunydd rosin meddygol, sy'n gyfeillgar i'r amgylchedd ac yn ddiogel mewn meddygaeth, gyda phriodweddau corfforol uchel, cryfder uchel, gwytnwch uchel, lliwio rhagorol, cyffyrddiad meddal, gwrthsefyll tywydd, gwrthsefyll blinder a ...

Darllenwch Nawr
Cael eich Ystyried Fel Aelod o'r Teulu Dolls Rhyw Siapaneaidd
Lansio Puteindy Doll Rhyw Siapaneaidd arall

Mae dynion a brynodd ddoliau o safon fwy na degawd yn ôl yn dal i fod mewn cyflwr mintys. Nesaf, rydym yn tueddu i ddadansoddi'r union newidiadau rhwng y ddol solet a'r ddol estynedig o'r tair agwedd ganlynol. Os ydych chi'n pendroni pam mae'r pwyntiau canlynol yn cael eu hystyried, yna rhowch sylw manwl i'r ...

Darllenwch Nawr
Yn darlunio Gwir Ddelwedd Doliau Rhyw Japan
Cael Dyluniad Doll Rhyw Siapaneaidd Uchel

Bydd eich dol yn un o fuddsoddiadau gorau eich bywyd. Os cymerwch ofal ohonynt, byddant yn para am flynyddoedd. Felly pam mae newid o'r fath? Pam mae llawer o bobl yn tueddu i ddewis doliau go iawn annwyl? Nid oes gan lawer o bobl hyd yn oed fornication, llosgach a mwy o anfoesoldeb rhywiol. Oherwydd ei berthynash ...

Darllenwch Nawr
Mae'r Siop yn Gweithredu Amrywiol fathau o Ddoliau Rhyw Siapaneaidd
Anghenion Pobl Yn y Cyfnod Cymhleth Doll Rhyw Siapaneaidd

Oherwydd bod y gwir yn ysgytwol. Ar ôl coladu'r data, gwnaethom gyfrifo y byddai prynu dol rhyw yn arbed arian i chi. Yn araf, mae'n bryd trosglwyddo'n llwyr o'r oes ddol helaeth i oes y ddol. Oes gennych chi ddiddordeb mewn doliau cariad? Gwych, croeso! Ni fuont erioed mor boblogaidd na phoblogaidd ag y maent n ...

Darllenwch Nawr
Rhowch Amser Ac Emosiwn Mewn Doll Rhyw Siapaneaidd
Angen Gwybod Anghenion Union Doll Rhyw Japan

Nid yw'r rhan fwyaf o bobl yn sylweddoli y gall dyddio menyw go iawn arbed miloedd o ddoleri y flwyddyn i chi gyda dol rhyw o safon. Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae'r ddol gorfforol wedi denu sylw a chariad cyhoeddus eang. Hynny yw, faint o achosion yn y gymdeithas sy'n cynnwys twyllo sy'n creu rhwyg rhwng teulu ac unigolion ...

Darllenwch Nawr
Dewch â Doll Rhyw Japan i'r Byd
Cyfanswm Cost Prynu Doll Rhyw Siapaneaidd Ar-lein

Pan edrychwch ar dag pris dol rhyw uchel, efallai y credwch ei fod yn drafodiad drud. Doliau rhyw silicon a TPE yn erbyn doliau chwyddadwy, pa un ydych chi'n ei hoffi? Er bod eraill wedi canfod gwahaniaethau a gwrthwynebiadau mewn doliau oedolion, mae eu defnydd priodol yn dod â llawer o fuddion. Rwy'n gweithio fel AH ...

Darllenwch Nawr
Arbedwch y Berthynas Dieithr Mewn Cariad Dolls Rhyw Siapaneaidd
Yn fwy strwythurol fel Doll Rhyw Siapaneaidd Dynol

Rwy'n gwybod pa ddoliau rhyw Siapaneaidd ydych chi'n meddwl am arbed perthnasoedd? Os felly, maent yn niweidiol i berthnasoedd rhyngbersonol, dde? Cyn i chi farnu ac ysgrifennu am hyn, rhowch ychydig o amser imi ddweud wrthych y gall doliau rhyw wella neu hyd yn oed arbed perthynas ddisymud. "Y croen ...

Darllenwch Nawr
Y Realiti Agosaf at Ddoliau Rhyw Japan
Rhestr Gyllideb o Bob Math o Ddoliau Rhyw Siapaneaidd

Y rheswm yw ein bod yn datblygu cenhedlaeth newydd o robotiaid rhyw sy'n gallu siarad a chwerthin ac ysgwyd i gyrraedd eu huchafbwynt. Fodd bynnag, i wraig Mr Ojo, roedd Mr Rehoo yn dal i gael gwared ar bresenoldeb dol yn ystafell wely ei gŵr o'r dechrau a phriodi Mr Reho yn dawel. Maen nhw'n cynnig varie ...

Darllenwch Nawr
Rhent Doll Rhyw Siapaneaidd Oedolion cyn-werthu
Y Model Diweddaraf o Ddol Rhyw Siapaneaidd Silicôn

Dywedodd fod gan ddoliau rhyw ymdeimlad o ddiogelwch, a hyd yn oed os yw hi'n gwella o'i gwaith caled, mae'n dal i fod ar ddihun yn aros amdanaf. "Rwy'n gariad, rwyf wedi gwella. Ni allaf ollwng gafael. Rwyf am aros yma am amser hir. Yn y dyfodol, mae'n bosibl cael mwy o ysgogiad am yr un pris." Fe wnes i ddod o hyd i ...

Darllenwch Nawr
Gwneud Dolliau Rhyw Siapaneaidd Gweithredu Dynoledig
Creu Doll Rhyw Siapaneaidd Go Iawn

Mae artistiaid yn adennill perchnogaeth cyrff menywod o'r gofodau gwrywaidd a'r gofodau sy'n gyffredin yng nghorff benywaidd celf gyfoes. Mae noethlymun benywaidd yn un o'r pynciau mwyaf dadleuol yn ein hoes ar ôl y Rhyngrwyd. Yng ngwanwyn 2016, cymerodd Kardashian lun ohoni ei hun a chael dwy streipen ddu ...

Darllenwch Nawr
Sut I basio Doll Rhyw Siapaneaidd
Angen Dyluniadau Diwedd Rhyw Siapaneaidd

Mae rhai menywod yn hunanol. Mae'r dynion hyn yn flinedig iawn ac eisiau clywed y stori hon pan ddônt yn ôl. Gobeithio nad ydyn nhw eisiau bod yn ddig. Dywedodd yr awdur Grace Banks: "Mae'r llyfr hwn yn edrych ar berchnogaeth noethni benywaidd yn amgylchedd gwleidyddol, economaidd a chymdeithasol heddiw, a sut i ddefnyddio doliau rhyw Japaneaidd, ...

Darllenwch Nawr
Nid Dyma'r unig le i ddod o hyd i ddoliau rhyw Siapaneaidd
Y rhan fwyaf o siopau adwerthu ar-lein Doll Rhyw Siapaneaidd

Mae hyn yn cynnwys uchder, lliw croen, maint y fron, lliw llygaid, lliw gwallt, a swm unffurf o wallt cyhoeddus. Dywedodd sylfaenydd y ddol ryw wrthym: "Fel seren porn, rhaid i chi boeni'n llwyr am yr amgylchedd gwaith presennol." Yn ôl urdolls, mae gan y doliau rhyw Japaneaidd mwyaf poblogaidd groen gwelw, ...

Darllenwch Nawr
Doliau Rhyw Japaneaidd Glân yn drylwyr
Silicôn Diogel Wedi'i Wneud o Ddol Rhyw Siapaneaidd

Gall prynwyr addasu ystod o swyddogaethau corfforol. “Er enghraifft, mae puteindai yn dal i ddefnyddio bodau dynol. Yn yr achos hwn, mae cysylltiad, hyd yn oed rhyw fath o emosiwn. Ond nid oes angen sêr porn dynol arnom. ” Mae tueddiadau technoleg eraill, megis rhith-realiti a gemau fideo lifelike, hefyd yn helpu i wneud Tra ...

Darllenwch Nawr
Doll Silicôn Gwryw Cwestiwn Cyffredin Iawn Dolliau Rhyw Siapaneaidd
Model Doll Rhyw Siapaneaidd Hardd ac Aeddfed

Mewn araith proffil uchel yn ddiweddar, dywedodd Llywodraethwr Banc Lloegr, Mark Carney: "Bydd pob chwyldro technolegol yn dinistrio gwaith a bywoliaeth yn ddidostur cyn i ddigwyddiadau newydd ddigwydd, a thrwy hynny danseilio hunaniaeth." Wi-Fi. Mae doliau rhyw Japaneaidd yn debyg i gynorthwywyr craff fel Siri a Alexa, sy'n gallu sur ...

Darllenwch Nawr
Ble Ydych chi'n Prynu Doll Rhyw Siapaneaidd?
Mae'r Chwyldro Technegol Yn Barod Ar Gyfer Doliau Rhyw Japan

Oherwydd ei fod yn gweithio mewn diwydiannau eraill - mae yna 500 o gwsmeriaid sy'n dweud bod busnes yn ffynnu. Mae llawer o gwsmeriaid yn dychwelyd unwaith yr wythnos neu bob pythefnos. "Mae gennym ni chwe dol. Mae'n cofio i ni werthu pedwar dol ar benwythnos Diwrnod Llafur. Fel proffesiynau eraill, mae'n ymddangos bod sêr porn yn barod ar gyfer y technol sydd ar ddod ...

Darllenwch Nawr
Cynorthwyydd Masturbation Dynol Dolls Rhyw Siapaneaidd
Gwneud Sgyrsiau ystyrlon â Doll Rhyw Siapaneaidd

“Rydyn ni'n eu dylunio fel y gall doliau silicon gael sgwrs ystyrlon gyda chi a'ch helpu chi i ddatrys eich problemau gwaith tŷ. “Gallant hyd yn oed fod yn gynorthwywyr meddygol neu'n dderbynyddion. "Yr entrepreneur y tu ôl i'r cwmni - cytunodd i adael i'r Toronto Sun ymweld â'i warws yn ddienw. Cus ...

Darllenwch Nawr
Nid yw Rhyw Yr Un fath â Doll Rhyw Siapaneaidd
Dolls Rhyw Siapaneaidd Yn Y Busnes Prydlesu

Mae'r mwgwd wedi'i baru â'r app ffôn clyfar trwy Bluetooth, gan ganiatáu i'r defnyddiwr ddewis yr arogl y mae am ei arogli, neu gymysgu'r persawr gyda'i gilydd, neu ddewis arogli pob arogl ar wahân wrth addasu pwysau neu bwysau pob arogl. Ystyr y busnes rhentu doliau rhyw. Mae'r perchennog ...

Darllenwch Nawr
Byd Dolls Rhyw Siapaneaidd Oedolion Swynol
Gall Pobl Wario Arian i Brynu doliau rhyw Japaneaidd Ar-lein

Dywedir iddi gael perthynas rywiol â doliau mewn byd mor ffantasi. "Nid wyf yn cael rhyw gyda dol ar hyn o bryd. Mae'r cysylltiad rhesymegol yn fy nghalon yn bwysicach na fy nghorff." Cafodd ei ddenu at y ddol rhyw Siapaneaidd oherwydd iddo weld model du yn y ddinas pan oedd yn blentyn. Alth ...

Darllenwch Nawr
Creu Doliau Rhyw Siapaneaidd Doll Hardd
Archwiliwch Eich Rhywioldeb Doll Rhyw Siapaneaidd

Gosododd ei meistr, dyn yn ei 30au, ar ei torso 54-cilogram, gosod wig blond hir a symud ei lygaid glas iâ. Atgyweiriodd y pyjamas les yn gorchuddio ei bronnau mawr a chroesi ei choesau. Ar ôl sawl defnydd, roedd ei bysedd wedi plygu. “Yn yr achos symlaf, gallwch chi feddwl amdano fel cyfres o chwaraeon ...

Darllenwch Nawr
Dolls Rhyw Siapaneaidd Dim Preifat
Bydd dynion yn dewis cael perthynas â Doll Rhyw Japan

Rwy'n deall pryderon pobl (sydd wir eisiau i berson gael rhyw gyda gwrthrych cyhoeddus datodadwy?), Ond gall pob un ohonom ddioddef dicter tua 100 o fylchau. Yn Japan, mae’r dirywiad mewn cyfraddau genedigaeth yn dod yn broblem gymdeithasol, ac mae mwy a mwy o ddynion yn cael eu galw’n “lysysyddion”. Dyma berson sy'n wa ...

Darllenwch Nawr
Gwelliant pellach o ddoliau rhyw Japaneaidd Rhyw
Doll Rhyw Siapaneaidd Ffordd Newydd Gyffrous

Mewn perthnasoedd rhyngbersonol cymhleth, mae'r awydd i symlrwydd i fodloni yn cael ei wella ymhellach, ac mae Toronto yn amlwg yn arwain marchnad Gogledd America trwy amrywiaeth o gynhyrchion plastig deniadol. Heddiw, fe ddiswyddodd wneuthurwr jôc arall - y tro hwn trwy wneuthurwr doliau rhyw. Er bod t ...

Darllenwch Nawr
Prynwch y Ddol Rhyw Ddelfrydol Siapaneaidd Ar Gyfer Eich Ffordd o Fyw
Mae Dynion Yn Crazy Am Y Doliau Rhyw Siapaneaidd Silicôn hyn

Felly, onid yw'r ddol yn beth da? O'r holl gymhorthion rhywiol sydd ar gael ar-lein, mae doliau go iawn ymhlith y rhai mwyaf adnabyddus. Mae dynion yn wallgof am y menywod hardd hyn ac yn prynu'r doliau rhyw hyn mewn swmp; maen nhw wir yn hoffi eu casglu. Gwnewch eich dol rhyw yn hyfryd. Mae gwisgo dol rhyw mewn dillad isaf yn un o'r ...

Darllenwch Nawr
Gobeithiwn Fod gennych Y Cyngor Doll Rhyw Siapaneaidd Gorau
Gallwch Ymestyn Eich Bywyd Trwy Garu Eich Doliau Rhyw Silicôn

Gwella hirhoedledd bywyd. Ie! ! Gallwch chi ymestyn eich bywyd trwy garu'ch dol. Mae'r egwyddor sylfaenol y tu ôl i'r ffaith hon yn syml iawn. Mae rhyw yn gwneud dynion yn hapus. Mae hapusrwydd yn arwain at bobl iach, ac mae pobl iach yn golygu bywydau hirach. Felly, mae'r doliau hyn yn boblogaidd iawn a gallant ychwanegu mwy o flynyddoedd at hu ...

Darllenwch Nawr
Robot Doll Rhyw Technoleg Uwch a Mecanwaith
Mwynhewch Ddoliau Rhyw Siapaneaidd Dyfodol Silicôn Gyda'n Gilydd

Adroddir bod puteindy robot rhyw wedi cael ei agor yn Japan, ac er mwyn darparu ar gyfer blys dynion ar gyfer hualau arbennig, gall puteindai gyflwyno robotiaid rhyw gwrywaidd. Mae'r bos eisiau darparu lle i gwsmeriaid wireddu eu "gwylltineb gwyllt" a lansio puteindy dol rhyw yn Nagoya. Pr ...

Darllenwch Nawr
Pwysigrwydd Doll Rhyw Siapaneaidd i'r Teulu
Da I ​​Iechyd Atgenhedlol Merched Doll Rhyw Siapaneaidd

Mae p'un a yw croen menyw yn dyner ac yn rosy, p'un a yw'r waist yn fain, a yw'r frest yn gryf ac yn llawn, ac a yw'r plentyn yn cael ei eni'n llyfn yn dibynnu ar iechyd y system atgenhedlu ac a yw'r croen yn dyner ac yn rosy, p'un a yw'r croen yn ysgafn ac yn rosy, p'un a yw'n. mae'r waist yn fain, ac a yw'r ches ...

Darllenwch Nawr
Disgrifiad o Nodweddion Doll Rhyw Japan
Mae'r Farchnad Ar Gyfer Doll Rhyw Siapaneaidd Yn Mynd Yn Fwy A Mwy

Mewn oes, bydd dynion yn gwario mwy na $ 30,000 ar ddyddio ac fel arfer yn cael eu siomi gan fenywod sy'n eu defnyddio yn unig. Mae maint y ddol wedi'i chynllunio i'r safonau uchaf i fodloni hoffterau'r cyhoedd, ond nid yw'n gorliwio ac yn syndod. Mae canfyddiad y cyhoedd o ddoliau yn symud i mewn ...

Darllenwch Nawr
Y Gwahaniaeth rhwng Doll Rhyw Siapaneaidd a Doll Theganau
Yn gallu Newid Amrywioldeb Yn Peri Doll Rhyw Siapaneaidd

Mae gwisgo i fyny gyda doliau yn ffordd hwyliog o archwilio ffantasïau chwarae rôl. Gallwch brynu a dod o hyd i'r ddol rhyw sy'n fwyaf addas i chi trwy ddysgu mwy am y doliau rhyw a'r nodweddion y gall y doliau rhyw gorau eu chwarae yn eu bywydau eu hunain. Dyma'r doliau cariad o'r ansawdd uchaf ar y farchnad. Pan dwi'n dyddio ...

Darllenwch Nawr
Ynglŷn â Math a Defnydd Doll Rhyw Siapaneaidd
Mae Doll Rhyw Siapaneaidd yn Dod yn Fwy A Mwy Temtasiwn

Ydych chi wedi blino ar eich partner presennol, nid heno, annwyl, a oes gen i esgus dros gur pen neu'r un ystum ailadroddus? Os yw'ch ffantasïau i dynnu dillad isaf eich merch â'ch dannedd, yna byddwn yn dangos popeth sydd ei angen arnoch i gyflawni eich breuddwydion. Mae'r ddol rhyw yn oedolyn wedi'i wneud yn dda ...

Darllenwch Nawr
Lleihau Taeniad Clefydau Rhywiol Doll Rhyw Siapaneaidd
Rhagofalon Defnyddio Defnydd Doll Rhyw Siapaneaidd

Mae angen i chi dalu sylw i lawer o agweddau yn y broses o ddefnyddio doliau rhyw. Mae doliau amddiffynnol yn cael eu hamddiffyn rhag niwed. Isod mae rhai o'r rhagofalon a gymerwyd gennym ynghylch defnyddio doliau solet. 1. Mae dyluniad croen y ddol rhyw Siapaneaidd yn dyner ac yn chwantus iawn, felly peidiwch â gadael iddo fod yn agos ...

Darllenwch Nawr
Dynwaredol Uchel Offer Rhyw Go Iawn Doll Rhyw Siapaneaidd
Doll Rhyw Siapaneaidd Wedi'r Nodweddion

Mae modelau doliau rhyw sy'n gwerthu orau heddiw yn cynnwys wyneb dynol a pelfis, anws, fagina, bronnau a rhannau eraill sy'n gywir yn anatomegol. Mae gan ddoliau gwrywaidd pidyn hefyd a all fod yn llac neu'n codi. Mae'r ddau ffabrig nid yn unig yn gwneud i'r ddol rhyw edrych yn realistig, ond mae agoriad y pyped yn fwy realistig. Japa ...

Darllenwch Nawr
Gwnewch yn siŵr eich bod yn glanhau anws y doll rhyw TPE ar ôl pob defnydd
Bydd doliau rhyw yn gwrando ar yr hyn y mae dynion yn ei ddweud

Yn weddol hapus, ar ôl 50 oed, mae dynion yn teimlo'n unig iawn, oherwydd nad oes ganddyn nhw bartneriaid, maen nhw'n rhegi arno neu'n rhannu teimladau ag ef. Mae'r wraig bob amser yn cefnogi ei gŵr yno, ond am ryw reswm ni all y gŵr fynegi ei hun o flaen ei wraig. Mae doliau cariad yn dod â hapusrwydd i ddynion ...

Darllenwch Nawr
Gallwch Chi gael Doll Rhywiol TPE Goeth
Dolls Rhyw yn Dod yn Hoff Bartneriaid Rhywiol

Colur yw un o'r ffyrdd gorau o wneud iddi edrych fel eich hoff seren porn. Pwrpas gwreiddiol y model doliau rhyw gorau oedd at ddibenion fastyrbio, a gall y doliau realistig a wneir heddiw ddisodli cwmnïaeth ddynol yn ogystal â bodloni gofynion rhywiol. Pan fyddwch chi'n inve ...

Darllenwch Nawr
Defnyddiwch Douche Vaginal i Lean Eich Doll Rhyw TPE
Ydych chi Mewn gwirionedd Eisiau Doll Rhyw Drwg?

Peidiwch â theimlo ar goll, ond bydd eich dol yn dod i gysylltiad â'ch rhannau corff agosaf. Ydych chi wir eisiau dol drwg? Yn y byd llawn straen heddiw, nid yw cylch dieflig afiechyd yn beth syndod. Mae dynion yn eu 30au a'u 40au yn dechrau dioddef o rai afiechydon (fel ysmygu, yfed, ac ati), sy'n ...

Darllenwch Nawr
Gallwch Chi Rinsio'ch Doll Rhyw TPE yn Gyflym
Mae rhai Cwsmeriaid yn Defnyddio Doliau Rhyw i Hyrwyddo Threesome

Pan fyddwch chi'n buddsoddi mewn doliau premiwm silicon neu TPE, rydych chi'n cael y wybodaeth ganlynol: prosesau gweithgynhyrchu a cludo, gan gadw at y safonau diogelwch a hylendid uchaf. Mae doliau'n cael eu hadeiladu â llaw gan artistiaid a pheirianwyr, nid mewn rhai ffatrïoedd. Ategolion amrywiol. Cymorth i gwsmeriaid a gofal ...

Darllenwch Nawr
Mae'r rhan fwyaf o berchnogion yn hoffi ymdrochi â'u doll rhyw TPE
Mae doliau rhyw yn chwarae rôl unigryw a phwysig

Gallwch brynu doliau rhyw go iawn o wahanol leoedd, all-lein ac ar-lein. Fodd bynnag, am nifer o resymau, mae'n well gan nifer fawr o bobl ddethol ar-lein. Yn ogystal â darparu amrywiaeth eang o fathau o ddoliau i chi, mae siop ar-lein adnabyddus yn cynnig ystod eang o ddoliau am brisiau cystadleuol iawn. ...

Darllenwch Nawr
Mae yna lawer o bethau y mae angen i chi eu harchwilio gyda doll rhyw TPE
Mae doliau rhyw yn ychwanegu blas ychwanegol at fywyd rhywiol diflas

Mae pobl gyffredin yn dyddio am oddeutu chwe blynedd cyn setlo neu roi'r gorau iddi a phenderfynu bod yn sengl. Doliau 165cm, 40KG yn bennaf, yw pwysau traddodiadol oedolion sydd â gradd gysylltiedig. Cofiwch, bydd y plant yn dod allan yn fuan a bydd y biliau'n codi. Sut y byddwch chi'n rheoli? Bydd hyn yn anodd ac yn feichus ...

Darllenwch Nawr
Gallwch chi bob amser fod yn agos atoch gyda doll rhyw TPE
Gall doliau rhyw fodloni anghenion pobl mewn perthnasoedd rhyngbersonol

Trwy wisgo i fyny'r ddol, gallwch ehangu eich profiad rhywiol a'i gwneud yn edrych yn fwy realistig. Gall pobl sydd â diddordeb ac yn awyddus i roi cynnig ar y math hwn o bartner rhywiol ddefnyddio doliau realistig. Doli rhyw yw hon. Fodd bynnag, rhaid peidio â chymharu dol go iawn â dol chwyddadwy, ac ati, oherwydd bod ei chymhwyster ...

Darllenwch Nawr
Mae'r galw gan ddynion o Japan am Ddol Rhyw TPE yn Cynyddu'n Gyflym
Mae doliau rhyw yn aros yn gysylltiedig yn ystod y digwyddiad

Byddwn yn rhoi awgrymiadau a thriciau i chi ar gyfer gwisgo doliau rhyw. Gyda hi, byddwch chi'n profi'r libido craziest a ffantasi! Fel arfer, mae’r penderfyniad i brynu “dol go iawn” yn agos iawn. Yn ôl yr ansawdd, mae'r ddol rhyw mewn gwirionedd yn teimlo fel menyw go iawn, felly gall ddiwallu anghenion dynion ver ...

Darllenwch Nawr
Mae llawer o ddynion ledled y byd yn hoffi prynu doll rhyw TPE
Mae doliau rhyw yn eich synnu i'r graddau na wnaethoch chi feddwl amdano

Pam mae llawer o ddynion yn Japan a gwledydd eraill ledled y byd yn hoffi prynu teganau oedolion i archwilio eu bywyd rhywiol. Er na all pob cynnyrch oedolion fod mor effeithiol ag y mae'r cwsmer yn honni, gall y defnydd cywir o ddoliau rhyw go iawn synnu'ch rhywioldeb i'r graddau na wnaethoch chi feddwl amdano. Mae'r performa ...

Darllenwch Nawr
Beth sydd angen i chi ei wybod am Gynhaliaeth Wig Doll Rhyw TPE
Ffactor Pwysig wrth Gadw Eich Doliau Rhyw Yn Edrych Yn Sexy

Pan fydd hi'n llyncu'ch ceiliog, bydd rhoi minlliw du llyfn ar ei gwefusau yn edrych yn wych. Tegan rhyw yw dol rhyw y mae ei ddyluniad a'i siâp yn edrych fel pobl go iawn. Felly, dylech yn gyntaf sicrhau prynu doliau silicon neu TPE. Mae'r gwahaniaeth yn fach, ond mae'n dal yn hollbwysig dewis pa ...

Darllenwch Nawr
Ni Allwch Chi Ddeall Syniad Doll Rhyw TPE
Gall Dolliau Gwir Gariad Rhith Bodloni Eich Cyffro

Yn fyr, mae dol solet yn solid cyfan, heb elfennau gwag, ac mae'n gymharol fawr. Wrth ddyddio, mae'r rhan fwyaf o ferched yn dal i fod eisiau i ddynion dalu amdano, hyd yn oed os ydyn nhw'n gwneud arian tebyg oherwydd bod menywod yn teimlo eu bod nhw'n gymwys. Bydd priodas heb gryfder ariannol yn eich rhoi chi i drafferth yn unig. Doliau rhyw ca ...

Darllenwch Nawr
A yw Pobl yn Gwell Doll Rhyw TPE Nawr
Beth am ddefnyddio doliau rhyw i dynhau'ch gêm

Mae cael gwybod nad ydych "yn dda yn y gwely" yn un o'r pethau mwyaf chwithig i'w glywed o'r rhyw arall. Beth am ddefnyddio doliau rhyw i dynhau'ch gêm? Gyda doliau rhyw, gallwch roi cynnig ar unrhyw beth y gallwch chi feddwl amdano heb orfod poeni am gael eich craffu. Tynnwch lwch o'ch gofod ac ymarfer. ...

Darllenwch Nawr
Gallwch Chi Wneud Cariad â Doll Rhyw TPE ar Unrhyw Amser
Mwynhewch Masturbation Trwy Ddoliau Rhyw Go Iawn

Mae'n dda cael rhyw gyda pherson, ond mae ganddo anfanteision. Un ohonynt yw bod angen i ni ystyried ein partner o hyd os ydyn nhw am gael rhyw. Datrysodd doliau rhywiol y broblem hon ar unwaith. Gallwch chi wneud cariad fel y dymunwch, heb unrhyw gwynion. Mae dol rhyw TPE yn rhatach o lawer na merched go iawn. Ie, ti ...

Darllenwch Nawr
Ydych chi'n poeni y bydd eraill yn dod o hyd i'ch doll rhyw TPE
Fe welwch y gall doliau rhyw TPE ddod ar sawl ffurf

Ydych chi'r math o berson sy'n hoffi edrych yn benodol? Ydych chi am roi cynnig ar wahanol rasys? Mae doliau rhyw yn ffordd ddibynadwy o gael yr olwg rydych chi ei eisiau, pryd a ble rydych chi eisiau. Chwiliad cyflym Google, fe welwch y gall doliau rhyw ddod ar sawl ffurf. Gellir addasu hyd yn oed rhai modelau i weddu i'r rhai mwyaf craff ...

Darllenwch Nawr
Oes gennych chi Ddiddordeb yn Ymddangosiad Doll Rhyw TPE
Gallwch Ddod o Hyd i Ddol Rhyw sy'n Cyd-fynd â'ch Cyllideb

Mae aelodaeth ar-lein ar gyfer aelodau safle sy'n dyddio yn costio mwy na $ 200 y flwyddyn, ac mae dynion fel arfer yn codi mwy na menywod. Oherwydd ei natur chwyddedig, mae pob math o ystum yn gyfyngedig ac nid yw'r teimlad brathu mor gryf â dol go iawn. Ar ôl i chi eu cael a chwrdd â'ch disgwyliadau, bydd yn llawer haws ...

Darllenwch Nawr
Eithaf Ychydig o Bobl sydd eisiau Cael Doll Rhyw TPE yn unig
Gwneud Doll Rhyw Rhesymol a Realistig

A fyddech chi'n meddwl am ferch brydferth yn gwisgo panties les rhwyll hyd canolig a phâr o bras i'ch swyno? Mae rhyw yn rhan normal ac iach o fywyd dynol. Fodd bynnag, yn absenoldeb partner parod a pharod, gall pobl droi at garu doliau i gyflawni eu dymuniad rhywiol a'u ffantasïau. I b ...

Darllenwch Nawr
Mae Pobl yn Dechrau Gwireddu Buddion Doll Rhyw TPE
Cyflwynwyd TPE i'r Farchnad Doll Rhyw

Mae gan eich dol rhyw y corff delfrydol, a phan ydych chi'n awyddus i weld ei noethlymun, mae hi hefyd mor rhywiol mewn rhai dillad isaf. Fodd bynnag, wrth i amser fynd heibio, mae'r awydd i odinebu yn cael ei leihau'n raddol, felly dylech gynnig atebion eraill. Flynyddoedd yn ôl, roedd pobl yn cysylltu doliau rhyw â phobl a oedd yn aml heb y ...

Darllenwch Nawr
Gallwch Chi Fwynhau Doll Rhyw TPE yn llawn trwy Weithgaredd Rhywiol
Yn gallu Integreiddio Swyddogaeth Gwresogi i Ddoliau Rhyw

Mae cynnydd technoleg wedi gwneud gwahaniaeth mawr yn y ffordd rydyn ni'n arsylwi ac yn cael rhyw. Y don ddiweddar yw cynnydd doliau rhyw. I'r rhai nad oes ganddynt unrhyw brofiad, mae doliau rhyw yn deganau rhyw sy'n edrych fel bodau dynol. Dros amser, mae'r defnydd o ddoliau rhyw wedi'i addasu i ddarparu ar gyfer sawl ffenomen. Yn y dechrau, ...

Darllenwch Nawr
Mae gan lawer o bobl yn y dyfodol le doll rhyw TPE Lleiaf
Cynhyrchu doliau rhyw pris rhesymol ar unrhyw adeg

Os ydych chi am fynd ymhellach, gallwch ddefnyddio robotiaid rhyw i fynd â'ch bywyd rhywiol i lefel hollol newydd. . Efallai y byddwch hyd yn oed yn cael pennau sglein uchel, ac mae'n well gan wneuthurwyr bennau sgleiniog a sgleiniog. Nid yw ansawdd byth yn cael ei aberthu, a phan ddewiswch siopa gydag urdolls, dim ond y gorau y gallwch chi ei ddisgwyl. Am filoedd o flynyddoedd ...

Darllenwch Nawr
Mae'n Gyffredin Iawn Cael Creases ar Croen Doll Rhyw TPE
Chwilio am Ddoliau Rhyw nad ydynt ar gael mewn bywyd go iawn

Rwyf wedi bod yn meddwl am faterion rhywedd pob un ohonom yn y dyfodol. Gwyliais bennod o'r enw "Black Mirror", a ymddangosodd yng nghymdeithas y dyfodol, lle mewnblannodd pobl fewnblaniadau a oedd yn eu hanfod yn cofnodi eu bywydau. Gallant ailchwarae'r digwyddiadau pen a'u harbed. Mae doliau rhyw yn amlwg iawn ...

Darllenwch Nawr
Mae glanhawyr yn helpu i gadw'ch doliau rhyw yn hirach
Gallwch Brynu Doll Rhyw TPE Yn ôl Eich Anghenion Arbennig

Efallai y byddwch hefyd am ymarfer eich ochr rhyw ramantus a thywyll. Yma fe welwch y doliau rhyw gorau sy'n iawn i chi - hawdd a chyflym. Mae yna hefyd rai trapiau a llawer o sgamwyr yn y broses gludo, felly byddwn yn eich cyflwyno i ddau ddull diogelwch ar gyfer archebu'r ddol hon. Rhyw benywaidd ...

Darllenwch Nawr
Ydych chi Am Roi Teimlo Peth Twist i Ddol Rhywiol TPE?
Bydd Rhai Dynion Yn Cwympo Mewn Cariad â'u Robot Doll Rhyw

Mae angen chwyddo'r ddol gyda rhyw fath o offeryn i'w gwneud yn debyg i bobl, er enghraifft, mae gan ddoliau chwyddadwy rhai gweithgynhyrchwyr rai crwyn anifeiliaid, ond ar ôl eu cwblhau, nid oes llawer. Ond mae hyn yn ganlyniad dynion a menywod gyda'i gilydd. Mewn gwirionedd, gwariodd menywod tua $ 1,000, tra bod dynion yn gwario le ...

Darllenwch Nawr
Gallwch Ddod o Hyd i Ddol Rhyw sy'n Dod â Hapusrwydd
A yw Defnyddio Doliau Rhyw TPE yn Helpu i Leddfu Pryder Perfformiad?

Mae'r rhan fwyaf o bobl yn teimlo'n anghyfforddus wrth brynu doliau rhyw yn y siop. Mae'r mater hwn yn peri problemau mawr i wledydd mwy traddodiadol ac yn enwedig y rhai yn y Dwyrain Canol, oherwydd bod crefydd yn rhan o fywyd pawb. Gyda hyn mewn golwg, gallai rhywun feddwl er mwyn cael y siopau rhyw gorau ar-lein, ...

Darllenwch Nawr
Pa fath o fynegiant ydych chi am wynebu doliau rhyw?
Ydych chi Am i Ddol Rhyw TPE gael Siâp Penodol?

Ar ddiwrnod swlri, dim ond un peth sydd yn torri i mewn i lyn cŵl, neu gaws caws blasus pan mae eisiau bwyd arnoch chi, neu ddod o hyd i'ch waled ar ôl ei golli ar wyliau tramor. Orgasm yw un o'r teimladau mwyaf yn y byd. Mae'n cynyddu eich iechyd corfforol a meddyliol. Mae hyn yn rhywbeth sydd ...

Darllenwch Nawr
Mae Robotiaid Rhyw yn cael eu hadeiladu o Gorff y doliau rhyw
Mwynhewch Y Ffantasi Fwyaf Coeth gyda Doll Rhyw TPE

Mae gennym wynebau dirifedi i ddewis ohonynt, ac os ydych chi'n meddwl y byddech chi eisiau partneriaid eraill, gallwch chi brynu un arall hyd yn oed. Ar ôl i'r ddol gael ei thynnu o'r mowld yn llwyr, dylid ei glanhau. Gallwch hyd yn oed ei addasu (gallwch ddewis maint y fron, lliw y gwallt, siâp th ...

Darllenwch Nawr
Bydd doliau rhyw yn gofalu am yr holl anghenion rhywiol
Peidiwch â Chymhwyso Unrhyw Bwysau i'r Ddol Rhyw TPE

Wrth gludo doliau, gwnewch yn siŵr eich bod yn cyfrifo'r pwysau rydych chi'n ei gario. Yn gyffredinol, mae doliau rhyw yn pwyso tua hanner maint person go iawn o'r un siâp a maint. Felly gallwch chi ddisgwyl i'ch doli bwyso rhwng 70-100 pwys. Peidiwch â rhoi unrhyw bwysau ar y pecyn neu'r ddol. Paciwch yr ategolion mewn gwahanol ...

Darllenwch Nawr
Y Mantais Fwyaf o Ddoliau Rhyw yw Rhwyddineb ei Ddefnyddio
Gallwch Brynu Dillad Hardd ar gyfer Eich Doliau Rhyw TPE

Rhan o ffantasi bod yn berchen ar ddol yw tynnu ei dillad cyn i chi fynd i mewn. Mae hi bob amser wrth eich ochr chi, byth yn cwyno, ar yr un pryd, hi yw'r person mwyaf ffyddlon a welsoch erioed. Gellir gwneud rhyw cyffrous heb wraig. Beth yw dyfodol robotiaid doliau rhyw? Pwy a ŵyr, ond mae hyn ...

Darllenwch Nawr
Un o'r Rhesymau Llawer Pam Mae Llawer O Bobl Yn Prynu Dolliau Rhyw
Ydych chi Eisiau doliau rhyw silicon o ansawdd uchel gyda galluoedd uwch?

Gall doliau robotig ddatrys problem gynyddol masnachu mewn pobl, ac os yw'r broblem yn diflannu, nid oes angen ceisio atal eu hadnoddau. Os nad biliynau o ddoleri ydyw, bydd yn arbed miliynau o ddoleri i asiantaethau gorfodaeth cyfraith. Adnoddau a meddyginiaethau ar gyfer atal a thrin ...

Darllenwch Nawr
Cywiro'r Llygaid ym Mhen Doll Rhyw TPE
Sut i Ail-leoli'ch Llygaid mewn Pen Doll Rhyw Solid TPE

Wrth gwrs, weithiau 'ch jyst eisiau ei iro a dechrau gwneud pethau ar unwaith. Ein cenhadaeth yw eich helpu chi i ddod o hyd i'r ddol rhyw sy'n diwallu'ch anghenion orau. Fodd bynnag, mae gwahaniaethau enfawr o ran ansawdd a phroses, y byddwn yn eu trafod isod. Gall doliau realistig ddod â gwyrthiau i bobl sy'n edrych ...

Darllenwch Nawr
Esboniwch Am Wahaniaethu rhwng Doll Rhyw Silicôn Gwir a Ffug
Sut i Wahaniaethu Manteision ac Anfanteision doliau rhyw?

Cael dol rhyw o ansawdd uchel. Mae Americanwyr yn gwario $ 2,500 y flwyddyn ar gyfartaledd ar ddyddio. Fel y mae'r enw'n awgrymu, gall doliau chwyddadwy fod yn gynnyrch eithaf mawr. Bob dydd, mae mwy a mwy o ddynion a menywod yn cymryd y cam cyntaf tuag at fod yn berchen ar ddol rhyw. Mae'n bwysig iawn bod doliau silicon yn wir ...

Darllenwch Nawr
Gwnewch yn siŵr bod y dillad isaf yn ffitio'ch doll rhyw TPE
Mae Patrwm Dylunio Dillad Isel Doll Rhywiol Yr un fath yn fras

Mae'r posibiliadau ar gyfer defnyddio'r doliau hyn yn gywir yn ddiddiwedd. Gadewch iddyn nhw archwilio hyn i gyd. Doli silicon sy'n gwrthsefyll tymheredd uchel, tymheredd isel ac asid ac alcali (ac eithrio eitemau cyrydol iawn). Mae doliau silicon yn adweithio gyda bron ddim. Gall llawer o siopau ar-lein helpu i ddod o hyd i'r ddol berffaith. ...

Darllenwch Nawr
Ydych chi'n barod i hongian eich doll rhyw TPE gyda choset?
Bydd bron pob doll yn caniatáu i'r fagina a Blowjob

Mae dau fath o brynwr doliau rhyw. Yn gyntaf, pwy sy'n chwilio am rywbeth a all lenwi gofod y cydymaith, wedi'i ddilyn gan y rhai a allai fod â phartner neu beidio ond sydd am gyflawni'r ffantasïau rhywiol sydd ganddyn nhw. Mae bywyd dol rhyw yn ganlyniad technoleg uwch heddiw, yr ulti ...

Darllenwch Nawr
Mae yna lawer o wahanol resymau dros brynu doll rhyw TPE
Mae doliau rhyw yn llenwi'r gwagle yn ein bywydau

Yn y bôn, fersiwn fach o'r ddol gyffredin yw'r ddol fach. Maent yn dechrau o dan y maint llawn ond dim ond ychydig droedfeddi sydd â hyd cyfan. Mae gan y mwyafrif o ddoliau bach torso ac aelodau llai ar eu pen maint llawn. Mae eu tyllau yr un fath â'u cefndryd maint llawn, ond maen nhw'n llai ac yn ysgafnach. ...

Darllenwch Nawr
Mae'r rhan fwyaf o bobl yn hoffi doll rhyw TPE ar y farchnad
Mae doliau rhyw yn creu eiliadau hyfryd na ellir eu cyflawni

Mae galw mawr am ddoliau rhyw oherwydd eu tebygrwydd i ferched go iawn a'u hymddangosiad hyfryd. Bydd doliau silicon o'r un maint yn drymach na doliau TPE, yn dibynnu ar lefel crefftwaith a leinin y gwneuthurwr. Mae doliau rhyw yn dod i mewn i ddarparu trydedd rownd ddiogel, heb unrhyw ...

Darllenwch Nawr
Cyswllt Mwy Effeithiol â TPE Sex Doll Mate
Bydd Ymddangosiad esthetig doll rhyw yn ymddangos yn y goleuni

Mae gwisgo i fyny am ddoliau rhyw yn ffordd wych o gadw pethau'n gyffrous. Yna gall dol rhyw fod yr ateb perffaith i'ch problem. Nid oes angen iddi fod yn gariad at eich bywyd, ond dylech edrych am ddol rhyw sy'n fwyaf addas i chi. Nid yw prynu doliau rhyw fel prynu teganau rhyw eraill. Mae hon yn addewid. ...

Darllenwch Nawr
Sut i Ddatod Dillad Doll Rhyw TPE
Ydych chi'n Gwybod Sut i Ddatgelu Dillad Doll Rhyw?

Os ydych chi'n bwriadu prynu un o'r doliau rhyw o'r ansawdd uchaf a'r sgôr uchaf, rydyn ni'n argymell eich bod chi'n cynnal astudiaeth fanwl, ac mae'r erthygl hon ar eich cyfer chi beth bynnag. Y gwir yw bod doliau rhyw yn degan rhyw yn llwyr. Maent yn weithiau celf coeth - o leiaf yn weithiau mwyaf effeithiol ...

Darllenwch Nawr
Sut i Brynu Dillad isaf ar gyfer Fy Nol Rhyw TPE
Arouse Eich Doll Rhyw TPE yn Y Ffordd Fwyaf Deniadol

Mae hanes doliau rhyw yn llawer hirach nag y mae'r rhan fwyaf o bobl yn ei feddwl. Maen nhw'n defnyddio'r math hwn o ddol ffantasi i ryddhau'n rhywiol nes eu bod nhw'n glanio yn y gyrchfan lle maen nhw'n teithio neu'n dychwelyd i'w gwragedd. Yn ogystal, o safbwynt meddygol, mae cyswllt y corff dynol â chemegau yn gwbl niweidiol ...

Darllenwch Nawr
Sawl ffordd ydych chi'n chwarae gyda'ch doll rhyw TPE?
Cael Doll Rhyw gyda Sgerbwd Cryf a Hyblyg

Mae'r farchnad ddol realistig wedi tyfu'n esbonyddol. Gallwch ddewis doliau rhyw o wahanol siapiau, meintiau, rhyw, rasys, a lliwiau croen. Ar ôl i'r gymysgedd hylif gael ei oeri, tynnir y mowld o'r mowld, felly mae'r gwneuthurwr yn cychwyn y mowld â llaw dilynol. Y dull o wneud doliau. Mae pobl yn ...

Darllenwch Nawr
Gallwch Ddewis Doll Rhyw o wahanol Siapiau a Lliwiau
Yn y bôn mae gan ddoliau rhyw Wynebau Tebyg

Bydd doliau rhyw am bris canolig o $ 1,500 i $ 2,800 yn darparu popeth sydd ei angen arnoch chi am flynyddoedd i ddod. Darperir rhywfaint o addasu a byddant yn cael eu gwneud o ddeunyddiau o ansawdd uchel. Gallwch greu doliau o'r lefel hon i weddu i'ch anghenion. Mae llawer o bobl o bob oed yn Japan yn gyfan gwbl ...

Darllenwch Nawr
Mae'n rhaid i chi Wneud yn siŵr bod y doliau rhyw bob amser yn lân ac yn sych
Mae Maint Doll Rhyw yn Effeithio ar ei Bris a Sut i'w Ddefnyddio

Gall cyffroad rhywiol fod yn gryf, oherwydd po fwyaf y mae'r person hwn yn ei ddychmygu, y mwyaf y mae'n swnio fel robot, y mwyaf tebygol y bydd o weithredu mewn ffordd debyg i robot. Mae'r rhai sy'n hoffi defnyddio ffetysau yn galw eu hunain yn dechnegol. Mae hwn yn ddeffroad wedi'i seilio ar ffantasi, a bydd unigolion ofergoelus robotig yn meddwl am sexu ...

Darllenwch Nawr
Mae Precision Engineering yn Creu'r Doll Rhyw Mwyaf Realistig
Gall doliau rhyw ddarparu ffordd i archwilio ofergoelion

Ni waeth pa fath o ffantasïau rhywiol sydd gennych, mae doliau cariad realistig yn sicr o wneud iddynt ddod yn wir mewn amgylchedd di-hid. P'un a yw'n ddol silicon neu'n ddol TPE, cyhyd â'i fod yn cael ei gynhyrchu gan wneuthurwyr cyffredin, bydd yn cael ei warantu o ran diogelwch ac ansawdd. Mae mwy i'w ecsbloetio ...

Darllenwch Nawr
Doll Rhyw Custom Yn Cynnwys Golwg Hynod Realistig
Mae doliau rhyw yn eich helpu i fyw bywyd iach a chyflawn

Doliau cariad silicon bellach yw'r ffynhonnell eithaf ar gyfer archwilio byd rhyw. Mae gan rwber meddal TPE well tensiwn a symudiad mwy eithafol; Mae doliau silicon yn rhwygo'n hawdd os na chânt eu trin yn iawn. Mae'r risgiau a'r effeithiau emosiynol sy'n gysylltiedig â ffantasi yn aml yn gorbwyso'r buddion. Y prif reswm pam ...

Darllenwch Nawr
Math o Gorff Hefyd yn Effeithio ar Faint Doll Rhyw
Mae doliau rhyw yn rhoi llawer o hwyl i chi

Y rheswm pam mae'r ddol hon mor unigryw yw oherwydd bod ei gwedd "anatomegol gywir" ddynol, gwrywaidd neu fenywaidd yn dwyn i gof awydd rhywiol yr unigolyn sydd wedi sefydlu perthynas ag ef. Gall doliau rhywiol fod yn deganau rhyw sydd wedi'u cynllunio i fod y hoff ferch ar y ddaear. Mae doliau lefel mynediad yn ddelfrydol ar gyfer tho ...

Darllenwch Nawr
A fydd doliau rhyw yn niweidio safonau moesol cymdeithas?
Ysbrydolodd Dolls Rhyw Llawer o Artistiaid

Yn dal i fod, nid oes llawer o bobl yn barod i brynu dol rhyw iddyn nhw eu hunain oherwydd nad ydyn nhw'n gwybod y manylion y dylen nhw eu gwybod. Rydym yn deall bod eich dol rhyw yn fuddsoddiad, felly rydym wedi llunio rhai awgrymiadau i gynnal ansawdd a bywyd doliau rhyw. Er mawr lawenydd iddi, roedd yn ymddangos ei fod yn barod i hav ...

Darllenwch Nawr
Don
Gallwch Chi Greu’r Ddol Rhyw Perffaith

Os gwelwch yn dda tynnwch holl ddillad y ddol ryw cyn ei storio. Efallai y bydd rhai ffabrigau tywyll yn trwytholchi’r llifyn arni ac yn staenio ei chroen. Gellir olrhain y doliau rhyw gorau sy'n adnabyddus yn y diwydiant teganau oedolion modern yn ôl i forwyr o'r Iseldiroedd, sy'n cario doliau rhyw wedi'u gwneud o frethyn a charpiau. Mae hyn yn golygu bod t ...

Darllenwch Nawr
Mae llawer o bobl sy'n prynu doliau rhyw wedi dioddef trawma
Bydd Canllaw Doll Rhyw yn Eich Helpu i Ddewis Y Darn Iawn

Mae pob rhan o'r sgerbwd yn amlbwrpas ac yn drosglwyddadwy. Mae hyn yn caniatáu ichi drin doliau rhyw yn unrhyw le yr hoffech chi. Fe'u crëwyd yn wreiddiol gan forwyr o'r Iseldiroedd a oedd yn unig ac yn ysgafn yn yr 17eg ganrif. Mae hyn yn bwysig iawn i atal rhwygo doliau rhyw. Mae doliau rhyw hefyd yn dda ...

Darllenwch Nawr
Deall Holl fanylion y Diwydiant doliau rhyw
Ydych chi Am Gael Partner Doll Rhyw Ifanc a Hardd?

A yw'r fetish robot rhyw yn bodoli? Ar y cyfan, nid yw'n syniad da meddwl am gyplu pobl a pheiriannau fel rhywbeth sy'n ein rhyddhau o bob math o ormes fel oedran, gwendid ethnig a rhyw. I'r gwrthwyneb, mae fetishism robot yn ecsbloetio cyfryngau enfawr ac yn cryfhau bod ...

Darllenwch Nawr
Mae yna lawer o ddoliau rhyw ar y farchnad
Mae'r Broses o Brynu Doll Rhyw am y tro cyntaf yn anodd

Gall doliau go iawn sefyll neu gellir eu rhoi mewn sawl safle gyda'u dwylo a'u traed wedi'u plygu. O leiaf cefais bryd bwyd am ddim ohono. Tarodd fy ên ar y llawr a gofynnais iddi pam ei fod mor bwysig. Yr unig anadl gyfleus, di-risg a derbyniol trwy ryw yw prynu doliau i oedolion. Gall cwsmeriaid fwynhau ...

Darllenwch Nawr
Beth Ydych chi'n Ei Weld Yw'r Ddol Rhyw a Gawsoch?
Mae Doliau Rhyw yn Cymryd Rhan ar ffurf Gemau Ffantasi

Gelwir doliau rhyw hefyd yn ddoliau cariad. Mae fel arfer wedi'i wneud o blastig neu silicon a gall amrywio o uchder o tua 4 troedfedd i tua 6 troedfedd, ond i ateb llawer o'ch cwestiynau, rydym wedi cyhoeddi ein hymateb isod. Felly, nodwch, wrth beidio â defnyddio dol, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n rhoi'r ddol yn ôl i mewn ...

Darllenwch Nawr
Gallwch Chi Gysgu gyda doliau rhyw go iawn ar y farchnad
Gall doliau rhyw eich helpu i leihau straen

Gyda doliau realistig, gallwch ddarganfod y gwir deimladau wrth deimlo'r atyniad rhywiol, a dyna pam eu bod mor arbennig ac unigryw. Sut maen nhw'n cael eu gwneud amdanyn nhw? A fydd yn gwneud gwahaniaeth? Hyd yn oed dim ond dol chwilfrydig ydych chi. Mae cael dol rhyw yn drawiadol, a byddai dynion yn cynghori pob partner i ...

Darllenwch Nawr
Ydych chi'n Gwybod Sut i Gadw Dolliau Cyfrinachol?
Mae llawer o bobl yn prynu doliau rhyw iddyn nhw eu hunain

Gellir olrhain y doliau rhyw gorau sy'n adnabyddus yn y diwydiant teganau oedolion modern yn ôl i forwyr o'r Iseldiroedd, sy'n cario doliau rhyw wedi'u gwneud o frethyn a charpiau. Pan fydd y gweinydd yn eich gweld chi'n dewis dillad isaf ar gyfer merch berffaith, bydd yn ennyn ei diddordeb. Gyda doliau realistig, gallwch ddatblygu teimladau go iawn. "Fy ...

Darllenwch Nawr
Mae'r Farchnad ar gyfer doliau rhyw wedi tyfu i lefel annirnadwy
Dewch o Hyd i Ddol Rhyw sy'n Edrych Fel Fy Delfrydol

Er y credir i ddoliau rhyw gael eu creu yn wreiddiol gan Hitler a'r Natsïaid (oherwydd dywedir eu bod am ddiwallu anghenion milwyr yr Almaen yn ystod yr Ail Ryfel Byd). Mae'r sgerbwd wedi'i wneud â llaw. Yn y rhan fwyaf o achosion, mae'n gynnyrch pibellau PVC a chymalau dur, ond mewn rhai achosion, mae lightwe ...

Darllenwch Nawr
Gall Defnyddwyr Ddewis Personoliaeth Y Doll Cariad Custom
Mae doliau rhyw wedi newid yn ddramatig

Os ydych chi erioed wedi prynu rhywbeth yn y farchnad deganau i oedolion, yn y rhan fwyaf o achosion, nid yw doliau rhyw fel mastyrbwyr fel arfer. Peidiwch â gadael i freichiau neu goesau'r ddol godi nac agor am amser hir. Os codir breichiau'r ddol neu os yw'r coesau'n plygu, gall y pwysau ar y TPE achosi rhwygo. Fe ddylech chi fod yn pro ...

Darllenwch Nawr
Beth Yw Eich Disgrifiad o'r Ddol Rhyw?
Bydd doliau rhyw yn newid sut rydyn ni'n cael yr uchafbwynt

Dewiswch o ddwsinau o ddyluniadau i addasu'ch dol rhyw at eich dant. P'un a yw'n perfformio gyda phartner dynol parod neu'n perfformio gydag un o'r doliau rhyw gorau ar y farchnad, gall rhyw ryddhau angerdd ac egni. Mae Robotiaid Doll Rhyw wedi adeiladu ein teclynnau cartref, glanhau ein cartrefi a gwneud ein troed ...

Darllenwch Nawr
Bydd doliau rhyw yn dod â'r pleser mwyaf i chi
Beth Ydych chi erioed wedi bod eisiau ei wneud â'ch doll rhyw?

Ers iddo ddod i'r amlwg, mae doliau rhyw wedi bod yn destun llawenydd a dadleuon. Nid yw'r canfyddiad hwn yn dda i bobl ag anableddau. Gall gwybod bod y rhan fwyaf o bobl yn eich gweld chi fel rhywun nad oes ganddo weithgaredd rhywiol brifo'ch hunan-barch a gwneud ichi deimlo'n annheilwng o gael rhyw. Sicrhewch fod eich pryniant yn ...

Darllenwch Nawr
Mae gan bawb Ddol Rhyw Ddelfrydol
Dim ond Eich Dychymyg y mae'r Defnydd o Ddoliau Rhyw yn Gyfyngedig

Mae diffyg awydd rhywiol ymhlith pobl ag anableddau yn gamddealltwriaeth difrifol. Mae person galluog yn edrych ar berson anabl ac yn tybio nad oes ganddo ddiddordeb mewn rhyw, nad yw'n alluog neu nad yw'n bartneriaid rhywiol delfrydol. Dewch o hyd i'r model gorau at eich defnydd chi a'ch cyllideb. Cofiwch, fel dynion, ...

Darllenwch Nawr
Dewch o Hyd i'r Ddol Rhyw a fydd yn eich Bodloni Chi a'ch Partner
Gall Menywod Ddefnyddio Doliau Rhyw i gael Pleser Rhywiol

Un o'r datblygiadau arloesol diweddaraf ar y farchnad yw addasu doliau rhyw. Wrth i dechnoleg ddatblygu, bydd cyfleoedd i addasu yn cynyddu. Mae hefyd yn bwysig cael y lle storio cywir. Y peth gorau yw ei storio mewn cyflwr sydd wedi'i ehangu ychydig. Mae doliau rhyw yn edrych ac yn teimlo fel person, som ...

Darllenwch Nawr
Mae Customization yn Caniatáu i Chi Gafael ar Ymddangosiad Dolliau Rhyw
Ydych chi'n poeni y bydd doliau rhyw yn disodli benywod dynol?

Gellir olrhain doliau realistig heddiw yn ôl i'r 17eg ganrif. Os ydych chi am ysgogi, ewch i'r ganolfan i brynu dillad dol rhyw newydd. Yn y byd sy'n newid yn gyflym heddiw, does ryfedd fod mwy a mwy o bobl yn ei chael hi'n anodd dod o hyd i bobl sy'n gallu sefydlu cysylltiadau emosiynol personol ...

Darllenwch Nawr
Ysbrydoli Diddordeb yn Chwarae Robotiaid Doll Rhyw
Fersiwn Rithwir o Ddol Rhyw yn Siarad â Rhywun

Hyd yn oed, a all doliau rhyw weithio? Allwch chi weld pobl yn cael rhyw gyda doliau rhyw? Y gwir yw eu bod yn fwy poblogaidd nag erioed. Yn y byd sy'n newid yn gyflym heddiw, does ryfedd fod mwy a mwy o bobl yn ei chael hi'n anodd dod o hyd i bobl sy'n gallu sefydlu cysylltiadau emosiynol personol â nhw. Ni allwch ...

Darllenwch Nawr
Gall Whitney Cummings
Gall doliau rhyw hardd eich helpu chi i gynyddu eich perthynas

Er mwyn eich helpu gyda'r siwrnai hon, fe wnaethon ni benderfynu ysgrifennu canllaw rydyn ni'n ei wybod cyn dewis y ddol rhyw sy'n addas i'ch anghenion a'ch libido. Mae'n anodd gwybod pwy sy'n ddibynadwy neu pwy sy'n "fargen go iawn," ac rydyn ni am sicrhau eich bod chi'n gwybod ein bod ni'n wahanol i eraill. Mae bron pob doliau rhyw wedi'u gwneud o ...

Darllenwch Nawr
Mae'r Robot Doll Rhyw Mwyaf Enwog wedi cael ei Uwchraddio
Dolliau Rhywiol Yn Bodlon Awydd Rhywiol Cyplau Priod

Daw'ch dol rhyw TPE â wig o'ch dewis. Fodd bynnag, hyd yn oed fel profiad o gyfathrebu neu adloniant, gall rhyw fod yr un mor bwysig i fywyd beunyddiol unigolyn. Mae gan wrthrychau briodweddau gwahanol yn dibynnu ar y math o ddeunydd a wneir gan y gwrthrych rhywiol. Mae'r ddol rhyw yn heig gwahanol ...

Darllenwch Nawr
Canslodd y Llys y Gwaharddiad ar Ddoliau Rhyw a Fewnforir
Mae doliau rhyw yn atseinio yn y Farchnad Deganau Oedolion

Os ydych chi'n chwilio am ddol, yr urdolls yw'r dewis gorau ar gyfer eich holl ddoliau. Mae ganddyn nhw amryw o swyddogaethau datblygedig a gallant synnu unrhyw un gyda'i ymddangosiad anhygoel. Peidiwch â bod yn rhy arw pan fyddwch chi'n symud y ddol. Mae angen i chi ddeall y gall y ddol fod yn drwm iawn ...

Darllenwch Nawr
Mae gweithgynhyrchwyr yn gweithio'n galed i ddod â doliau rhyw yn fyw
Ystyrir bod doliau rhyw yn weithiau celf

Adolygwch eich hoff olygfeydd a dechrau defnyddio mascara ac amrant. Gall y rhannau o'r doliau rhyw gorau sy'n debyg i bobl ddirgrynu a hyd yn oed fod yn gyfnewidiol. Ar gyfer y ddau sylwedd, nid oes raid i chi boeni y gall cyswllt fod yn niweidiol i'ch corff oherwydd gelwir TPE a silicon yn hypoalergens. Di ...

Darllenwch Nawr
Oes gennych chi Ddiddordeb mewn Cael Rhyw gyda Doll Rhyw?
Mae doliau rhyw yn Ffordd o Gydbwyso Tensiwn ac Anghymesuredd

Gall doliau realistig ddod â gwyrthiau i bobl sy'n chwilio am bartneriaid rhywiol, a gallant hefyd gyflawni'r ffantasïau rhywiol mwyaf gwallgof. Ydych chi wedi drysu ynghylch cael dol rhyw? Os felly, efallai eich bod yn chwilfrydig yn unig beth yw dol rhyw? Mae galw cynyddol am ddoliau rhyw go iawn a doliau silicon fel ...

Darllenwch Nawr
Ydych chi Am i Ddoliau Rhyw ddod yn Swrrealaidd?
Mae doliau rhyw yn darparu Profiad Realistig Iawn

Gwneir doliau rhyw o'r deunyddiau gorau sy'n eich galluogi i fwynhau oriau o adloniant gartref. Oherwydd bydd hyn yn eich helpu i brynu doliau rhyw fel y gallwch gysylltu â chi'ch hun yn emosiynol ac yn rhywiol. Defnyddiwch iraid yn y dŵr bob amser i atal dagrau croen yn ystod cyfathrach rywiol yn y fagina, ...

Darllenwch Nawr
Pleser Rhywiol yw'r rheswm mwyaf cyffredin o hyd dros brynu doliau rhyw
Mae doliau rhyw yn darparu ffordd i gyflawni ffantasïau rhywiol

Waeth beth yw eich ffantasïau, gallwch wisgo'ch doliau rhyw eich hun a bydd hi'n hapus i fynd gyda nhw. Mae'n adeiladu cysylltiadau cryf rhwng pobl ac yn eu helpu i ddod yn agos at ei gilydd. Fel arall, mae popeth wedi'i fodelu ar fenyw go iawn: maint, pwysau, a hyd yn oed anatomeg ac esgyrn y d ...

Darllenwch Nawr
Mae diddordeb mewn doliau rhyw wedi tyfu ym mhob math o bobl
A yw Cyfathrach Rywiol â Doll Rhyw yn Fwriad?

Gall silicones, yn benodol, ddylunio doliau i raddau nad oedd modd eu dychmygu o'r blaen. Hyd heddiw, mae'n parhau i fod yn un o'r deunyddiau mwyaf poblogaidd ar gyfer gwneud doliau rhyw. Dim ond 2% o bobl ym Mrasil yr adroddir bod ganddynt anabledd, ond yn 2001 neidiodd y ffigur i 14.5% wrth i'r llywodraeth roi'r gorau i atal ...

Darllenwch Nawr
Mae Dolliau Defnyddiwr a Rhyw yn Gwneud Sgwrs Go Iawn
Mae Robot Doll Rhyw yn Dod yn Realistig Iawn

Os yw mwy nag un person neu gwpl yn defnyddio tegan, argymhellir glanhau a diheintio. Gellir defnyddio doliau rhyw sawl gwaith. Wrth i ddoliau rhyw ddod mor realistig fel na ellir eu gwahaniaethu bellach oddi wrth ferched go iawn o ran ymddangosiad, byddwn yn cyrraedd y pwynt lle bydd doliau rhyw yn disodli menywod go iawn. Th ...

Darllenwch Nawr
Mae rhai Modelau o Ddoliau Rhyw yn Darparu Gwresogi Mewnol
Mae'r Triawd Yn Ddefnydd Posibl ar gyfer Doll Rhyw yn unig

Naill ai oherwydd eich bod wedi cael eich brifo'n emosiynol yn eich cariad blaenorol, neu yn syml, nid ydych yn teimlo "adwaith cemegol" "ac unrhyw un. Wel, mae tiwb epithelial y ddol rhyw fenywaidd yn gwbl weithredol. Mae gan y ddol wrywaidd pidyn. Fel arfer, bydd ein tîm cymorth yn ymateb i'n holl ymholiadau o fewn 12 awr ...

Darllenwch Nawr
Gallwch Ddewis Personoliaeth Y Ddol Rhyw Custom
Ydych Chi Upset Ynglŷn â'r Diwydiant Doll Rhyw?

Mae yna hefyd wahanol fathau o ddoliau chwyddadwy. Mae'r ddol rhyw glasurol yn fenywaidd ac mae ganddi dri agoriad sy'n gweddu i anatomeg naturiol y fenyw. Dylai ein menywod a'n twristiaid hoyw wneud arian yn ein siopau. Rydym yn cynnig amrywiaeth o ddoliau rhyw i ferched wneud i'ch calon guro'n gyflymach. Gallwch ddod o hyd i s ...

Darllenwch Nawr
A all doliau rhyw ddynwared Gweithgareddau Dynol?
Robot Doll Rhyw wedi'i Bweru Gan Wybodaeth Artiffisial

Mae doliau fel arfer yn llai na'r corff dynol. Mae doliau chwyddadwy cyffredin yn amrywio o ran maint o 80 i 130 cm. Mae doliau realistig hyd at 160 modfedd o daldra. Ar yr un pryd, rydym bob amser yn chwilio am dueddiadau a doliau newydd fel y gallwch ddarparu twf cyson mewn nwyddau. Mae perchennog robot doliau rhyw yn creu vi ...

Darllenwch Nawr
A all doliau rhyw ddarparu Swyddogaethau Rhagolwg i Gwsmeriaid?
Mae Doll Rhyw yn Dod ag Ystyr Hollol Newydd

Efallai eich bod chi eisiau ei gwisgo hi fel myfyriwr benywaidd a dod ynghyd â merch yn ei harddegau? Pan fydd hyn yn digwydd rhwng dau berson sydd â pherthynas gref â'i gilydd, mae'n hyrwyddo ac yn cryfhau'r cysylltiad rhyngddynt. Yr unig wahaniaeth yw bod y ddol yn dal yn fyw. Enwocaf y byd ...

Darllenwch Nawr
Mae gweithgynhyrchwyr yn Creu Doll Rhyw gydag Anwylyd Cariadus
Mae doliau rhyw yn darparu cysur pan fydd eu hangen arnoch chi

Dechreuodd datblygiad doliau moderniaeth yn y 1970au, pan ddechreuwyd defnyddio silicon, finyl a latecs yn helaeth. Mewn llawer o wledydd, ni adroddwyd am anabledd ers blynyddoedd lawer. Ond bydd doliau rhyw oedolion. Gallwch chi chwarae'r doliau hyn fel y dymunwch, ac ni fyddant byth wedi blino eto. Nawr eich bod chi'n gwybod th ...

Darllenwch Nawr
Gallwch Chi Syrthio Mewn Cariad â doliau rhyw yn lle bod yn wallgof
A oes gan y Ddol Rhyw Cudd-wybodaeth Artiffisial Ewyllys Rydd?

Nid tan ddiwedd yr 20fed ganrif y dechreuodd doliau rhyw aeddfedu. Does unman i gael ei droi yn ffoaduriaid. Unwaith y bydd rhywun yn dod yn anabl, bydd yn cael anhawster cyrchu'r iechyd, cyflogaeth neu'r addysg a ddarperir ar eu cyfer eu hunain a'u teuluoedd, sy'n gwneud eu bywydau'n anoddach ...

Darllenwch Nawr
Y Ffordd Orau i Symud Eich Doll Rhyw
Yn hawdd dod o hyd i'r lleoliad gorau i chi a doliau rhyw

Credir bod morwyr o'r Iseldiroedd wedi cyflwyno'r cysyniad o gariad doliau i'r Japaneaid, a dyna pam y'u gelwir weithiau'n "wragedd Iseldireg" yn Japan. Anaml y bydd y materion hyn yn effeithio ar y bobl fwyaf breintiedig sy'n byw mewn gwledydd sy'n datblygu, oherwydd eu bod yn cael eu gwarchod gan lygredd a'r suf gwael ...

Darllenwch Nawr
Gall Merched hefyd Brynu a Defnyddio Doliau Rhyw
Gall doliau rhyw roi pleser corfforol i bobl

Mae defnyddio doliau rhyw fel cwpl yn gwneud hyn hyd yn oed yn well, oherwydd gall partner reoli'r ddol neu ei defnyddio i gynyddu ffantasi mewn gwirionedd. Mae doliau rhyw bron yn plwg ac yn chwarae. Mae'r rhan fwyaf o weithgynhyrchwyr yn argymell eich bod chi'n eu hongian pan nad ydych chi'n eu defnyddio. Maent hefyd yn anrheg anhygoel i bobl sydd â meddwl o ...

Darllenwch Nawr
Gallwch roi cynnig ar Amrywiol Swyddogaethau Rhywiol gyda doliau rhyw
Defnyddir doliau rhyw i hyrwyddo bywyd rhywiol

Ydych chi erioed wedi ffantasïo am gael blowjob gan ysgrifennydd tra bod yr ysgrifennydd yn gwisgo sbectol? Gallwch wneud hyn gyda rhai propiau. Mae rhyw yn agwedd bwysig ar oroesiad dynol nodweddiadol. Yn ôl adroddiadau, mae'r ddol hon bron yn teimlo fel menyw go iawn. Pobl y canfyddir eu bod yn unig yn y ...

Darllenwch Nawr
A allaf Brynu doliau rhyw y gallaf siarad â hwy?
Bydd doliau rhyw yn dod yn fwy ac yn fwy realistig

Mae gwreiddiau doliau rhyw yn dyddio'n ôl i'r 17eg ganrif. Yn ystod y cyfnod hwn, dechreuodd morwyr o Ffrainc, Sbaen a'r Iseldiroedd eu dylunio ar fordeithiau hir dramor. Yn yr ardaloedd mwyaf cythryblus o wrthdaro, mae pobl yn aml yn cael eu hanafu gan shrapnel, gunfire neu gamu ar fomiau IED. Yn raddol, go iawn d ...

Darllenwch Nawr
Gallwch Chi Gael Cinio gyda Doll Rhyw
Mae doliau rhyw yn rhoi ymdeimlad o ddibynadwyedd inni

Mae doliau rhyw modern o ansawdd uchel wedi'u cynllunio'n dda. Maent yn debyg iawn i bobl go iawn o ran siâp, maint ac ymddangosiad, ac maent wedi bod yn ddeallus yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Yn anffodus, mae llawer o bobl yn anabl o ganlyniad i ddamweiniau neu'n byw mewn parthau rhyfel. Fodd bynnag, mae'n rhaid mai'r duedd yw y gall doliau solet hyd yn oed ...

Darllenwch Nawr
A allaf Rhannu doliau rhyw ag eraill?
Nid oes gan Ddoliau Rhyw Un Rhinweddau Annymunol

Mae'r teclyn hwn yn fwyaf addas i roi gwir gwmnïaeth i'r perchennog ac mae'n caniatáu i ddoliau rhyw ymateb yn realistig i ymddygiad rhywiol. Mae'r glanhawyr hyn hefyd yn ysgafn iawn ac nid ydynt yn llidro'r croen. Mae ganddyn nhw hefyd y fantais o beidio ag ymosod ar wyneb y ddol. Y don ddiweddar yw cynnydd se ...

Darllenwch Nawr
Beth Yw'r Defnydd o Ddoliau Rhyw i Mi?
Mae doliau rhyw yn darparu agosatrwydd i bobl nad oes ganddynt ryw

Rwy’n siŵr bod y mwyafrif ohonoch yn teimlo’n unig o leiaf unwaith yn eich bywyd ac efallai na fyddant yn gallu sefydlu perthynas iach â rhywun am wahanol resymau. Felly, ar hyn o bryd rydych chi'n gwybod eu bod nhw'n cael eu creu, beth ydyw, ond a yw'r ddol rhyw yn gweithio? Yn syml, syniad da i gynnal teimlad parhaol yw ...

Darllenwch Nawr
Pwysigrwydd Perthynas Doll Rhyw
Y Rheswm Pam Mae Pobl Yn Troi at Ddoliau Rhyw

Mae doliau rhyw wedi'u gwneud o feinyl ychydig yn ddrytach, ond yn fwy pleserus wrth wneud cariad. Mae wyneb ychydig yn arw'r deunydd yn sicrhau naws gref iawn. Ar gyfer mwy o fathau, mae ein hystod o ategolion wedi'u gwarantu. P'un a yw'n degan rhyw, yn gynnyrch glanhau neu'n iraid, mae rhywbeth ar gyfer ...

Darllenwch Nawr
A allaf i fwynhau rhyw gyda doliau rhyw?
Gall doliau rhyw atal clefyd cardiofasgwlaidd

Mae gan y modelau hyn benddelw benywaidd mawr a phidyn gyda cheilliau. Felly, gallwn warantu ansawdd sefydlog a safon uchel. Mae ein doliau lifelike yn cael eu pacio yn ofalus a'u danfon i'ch cartref mewn blwch niwtral. Er na allai Maeve gefnu ar Isobel yn unig, ar ôl marwolaeth tad Isobel, fe wnaeth hi ...

Darllenwch Nawr
A allaf gael perthynas agos â doll rhyw?
Mae Perthynas Doll Rhyw yn Hanes Diddorol

Fodd bynnag, os dymunwch, gallwch gael dol rhyw sy'n cwrdd â'ch libido. Gall pob doliau rhyw gynnwys cyfansoddiad corff anatomegol, ac er bod y diwydiant rhyw yn fach ac yn dechrau arni, gallwch ddewis o amrywiaeth o ddoliau realistig. Mae person yn dod â'i ddol yn fyw ac yn ei thrin fel ...

Darllenwch Nawr
Ydych chi'n Gwybod Byd Dolls Rhyw?
A all doliau rhyw ddarparu buddion iechyd i ddynion?

Mae pobl ifanc mewn gwledydd sy'n datblygu hefyd yn cael eu defnyddio fel llafur plant, ac efallai na fyddant yn cael triniaeth feddygol iawn pan fyddant yn dal salwch. Yn ogystal, mae llawer o bobl yn defnyddio doliau cariad fel cymdeithion. Ar hyn o bryd mae pobl yn dilyn arbenigedd rhyw sylweddol yn y byd go iawn o ansawdd uchel. Ar yr un pryd, ...

Darllenwch Nawr
A yw Doll Rhyw yn Fenyw
Dynion Yn Canolbwyntio'n Gyffredinol ar Ddoliau Rhyw Bronnau neu Gluniau?

Mae eu tyllau tyllog yn realistig iawn ac mae ganddynt wead da, felly gallwch chi deimlo teimladau'r person go iawn na fyddwch chi'n dod ar eu traws trwy dreiddiad go iawn. Mae'r mwyafrif o ddoliau rhyw yn gorchuddio'r corff cyfan o'r wyneb a'r pen i'r pelfis a'r coesau. Mae dynion yn caru menywod oherwydd bod eu greddf yn eu harwain at ...

Darllenwch Nawr
Disgrifiad o'r Ffioedd Mewnforio ar gyfer doliau rhyw
Oes angen i mi dalu am fewnforio doll rhyw?

Mae'r diffiniad o ddol rhyw yn eithaf eang mewn gwirionedd: yn y bôn, unrhyw ddol sy'n darparu pleser synhwyraidd. Mewn gwledydd sydd heb ddatblygu digon, mae anabledd yn cael yr effaith fwyaf ar bobl ifanc. Mae hyn oherwydd bod pobl ifanc yn debygol o fod yn dioddef o ddiffyg maeth ac yn rhwystro eu datblygiad. Rhwng popeth, pob physi ...

Darllenwch Nawr
Buddion Masturbation gan ddefnyddio doliau rhyw
Mae Doll Rhyw Wedi Dod yn Boblogaidd Iawn

Dylai fod yn gynnyrch sydd hefyd yn addas ar gyfer y croen ac nad yw'n achosi anoddefgarwch. Fel arall, mae glanhawyr wedi'u datblygu ar gyfer glanhau a diheintio teganau erotig. Fodd bynnag, efallai mai'r datblygiad mwyaf a mwyaf cyffrous yw cyflwyno doliau rhywiol sydd hefyd yn siarad. Y cynnydd o ...

Darllenwch Nawr
Gallwch Chi Brynu Dolliau Rhyw Ar-lein yn Hawdd
A all Masturbation Doll Rhyw fod yn fwy Pleserus na Rhyw?

Peidiwch â datgelu doliau rhyw i olau haul uniongyrchol i atal heneiddio deunyddiau TPE. Fodd bynnag, mae unrhyw atgynhyrchiad arall o organ rhywiol dynol neu ran o'r corff yn cael ei ystyried yn degan rhyw, nid dol. Yn bwysicaf oll, rydyn ni'n cynnig y pris isaf am y cynhyrchion rydyn ni'n eu cynnig, yn enwedig pan rydyn ni'n gwerthu doliau, gallwn ni warantu ...

Darllenwch Nawr
Gallwn Gael Profiad Rhywiol Gwell Trwy Ddol Rhyw
Mae doliau rhyw yn troi bywyd yn araf

Mae'r ddol gariad rhad wedi'i gwneud o silicon. Mae'r deunydd yn gyfeillgar i'r croen ac yn giwt a go brin ei fod yn achosi alergeddau. Rydym yn ehangu ein hystod cynnyrch yn gyson. Felly rydych chi bob amser yn gyfredol, ac fe welwch ein cynhyrchion harddwch diweddaraf yn y categori "Model Newydd" neu "Pethau Newydd". Mae doliau rhyw yn un o'r d ...

Darllenwch Nawr
Sut Mae doliau rhyw yn llenwi gwagle ein bywydau?
Gall doliau ddarparu Hwyl Ychwanegol i ni

Mae gan y modelau hyn pidyn caled iawn a cheilliau meddal a gall menywod eu cusanu. Gallwch hefyd ddefnyddio doliau trawsryweddol ar gyfer rhyw agos atoch. Mae gan ein tîm flynyddoedd lawer o brofiad yn y farchnad Asiaidd. Mae gennym staff maes medrus, rydym yn cynnal archwiliadau o ansawdd ar gyfer pob cyflenwr a phob ffatri, ac mae ...

Darllenwch Nawr
Mae'r Chwyldro yn troi o gwmpas pob agwedd ar ddoliau rhyw
A all doliau rhyw adael imi fwynhau pleser rhywiol?

P'un a ydych chi'n hoff o gydymaith llai neu wir eisiau partner llawn, gallwch ddod o hyd i rywbeth i edrych amdano mewn dol rhyw. Yn bwysicaf oll, maent yn ddiogel iawn. Gostyngwch eich breichiau i lawr a chadwch eich coesau ar gau ar y ddwy ochr. Doliau rhyw yw'r profiad eithaf i ddynion a'u cymalau. Doliau rhyw ...

Darllenwch Nawr
A fydd Glanhau'r Niwed Vagina Mewnosodedig Y Ddol Rhyw?
Mewnosodiad Vagina Mewnol Doll Rhywiol a Vagina Adeiledig

Wrth i ni heneiddio, mae esgyrn yn dod yn fwy a mwy bregus, ac nid yw pethau y mae pobl yn cwympo i lawr yn gwella fel y gwnaethant pan oeddent yn ifanc. Mae doliau rhyw (a elwir hefyd yn ddoliau cariad) wedi dod yn bell yn ystod yr ychydig ddegawdau diwethaf. Priodolir hyn i gyd i bartneriaid doliau rhyw. Maent yn fwy trugarog a lletchwith na hawdd ...

Darllenwch Nawr
Buddsoddiad Da yw Prynu Doll
A fydd doliau rhyw yn rhesymoli cost priodas?

Y doliau benywaidd hyn yw'r rhai a ddewisir fwyaf yn y diwydiant. Yn ogystal, mae yna rai doliau cariad benywaidd yn seiliedig ar wrywod. Bydd corff cyhyrog, asyn caled a phidyn mawr yn bendant yn rhoi pleser rhywiol mawr i chi. Mae agoriad ceg ac rhefrol y ddol wrywaidd yn gwneud pobl yn fwy bodlon. Mae llawer o bobl yn hoffi ...

Darllenwch Nawr
Nid Prynu Doll Rhyw yw Diwedd y Gost
Mae Rhesymoli Prynu Dolls Rhyw yn Symudiad Clyfar

Heddiw, mae doliau a ffigurynnau amrywiol ar y farchnad yn dod yn fwy deallus ac yn fwy addasadwy. Mae rhwystrau sy'n gysylltiedig â symudedd yn parhau i ddod i'r amlwg, ac mae llawer yn ei chael hi'n anoddach symud o gwmpas. Mae'r rhain i gyd yn addas i lawer o bobl, fel penaethiaid mwyngloddiau tir, swyddogion milwrol tymor hir sydd â ...

Darllenwch Nawr
Y Rheswm Mae Pobl yn Prynu Dolliau Rhyw
Beth wnaeth i chi benderfynu prynu doll rhyw?

Gellir defnyddio'r doliau realistig hyn ar gyfer gwain, rhefrol, rhyw geneuol a bronnau. Ffactor da ar gyfer sawl "doliau cariad realistig" yw y byddwch chi'n addasu'r ddol at eich dant. Nid oes gennym gost ychwanegol cwmnïau eraill fel yr ydym ni, ac rydym am sicrhau eich bod yn gallu fforddio'r hyn rydych chi ei eisiau mewn gwirionedd. S ...

Darllenwch Nawr
Dolliau Rhyw Hynod Realistig a Therapiwtig
Gall doliau rhyw eich helpu i gynyddu perthnasoedd rhywiol

Nid yw bod yn berchen ar ddol yn hawdd nac yn rhad - heb wybod sut i ddewis a gofalu am ddol, mae'r perchennog newydd yn peryglu difrod a thwyll. Mewn gwledydd datblygedig, dechrau oed yw achos mwyaf anabledd. Mae gan ddoliau go iawn, doliau chwyddo rai defnyddiau cyffredin. Mae llawer o bobl eisiau defnyddio o hyd ...

Darllenwch Nawr
Defnyddiwch Ddoliau Rhyw Don
Doliau Rhyw i Bobl sydd Am Gael Rhyw

Rydym yn cynnig peth o'r amser dosbarthu cyflymaf, ac roedd rhai cwsmeriaid hyd yn oed wedi derbyn y ddol cyn pen 7 diwrnod gwaith ar ôl gosod yr archeb gyda ni. Mae'r cyrff hyn yn anatomegol gywir. O'u llygaid, i bob dull o'r bysedd traed, mae doliau rhyw benywaidd a gwrywaidd mor gywrain ag arbenigwyr, mewn geiriau eraill, rydym yn ...

Darllenwch Nawr
All unrhyw un
Gall doliau rhyw wneud unrhyw osgo yn ôl yr angen

Hyd at ddiwedd yr 20fed ganrif, dechreuodd doliau rhyw ddod yn fwy aeddfed. Mae popeth yn symud yn gyson, ni all pawb ddod o hyd i fywyd o'r fath, na'u rhyddhau hyd yn oed. Fel arfer, mae wedi'i wneud o silicon neu TPE o ansawdd uchel. Mae'r talfyriad ar gyfer TPE yn sefyll am "elastomer thermoplastig", sy'n fat newydd ...

Darllenwch Nawr
Mae Dynion yn Prynu doliau rhyw go iawn i brofi hapusrwydd
Gellir Ychwanegu doliau rhyw at eich teganau ystafell wely

Beth ddylwn i roi sylw iddo wrth brynu? Mae doliau rhywiol nid yn unig yn wahanol o ran ymddangosiad a maint cwpan, ond hefyd mewn modelau eraill. Gellir storio doliau hardd heb goesau mewn unrhyw le perffaith a dal i roi'r holl hwyl o ryw i chi. Mae hyn yn gyffrous. Ar ôl i chi gael y ddol o'r diwedd, gall y ddau ohonoch chi ...

Darllenwch Nawr
Angel Person Unig Yw Rhyw Ddol?
Mae doliau rhyw yn fwy na theganau rhyw yn unig

Yn ogystal â phrynu doliau rhyw maint llawn, gallwch hefyd brynu torso heb ben na breichiau na choesau. Mewnosodwch yr organau rhyw, neu eu glanhau'n drylwyr ac archwilio'r tyllau yn y bastard a'r tiwbiau epithelial i sicrhau eich bod chi'n hoffi'r arbenigedd hwn. Defnyddiwch ireidiau dŵr yn unig. Silicôn neu betroliwm ...

Darllenwch Nawr
A all Pobl Syrthio Mewn Cariad â Doliau Rhyw?
Mae doliau rhyw wedi gwireddu llawer o ffantasïau

Mae doliau rhyw yn dod yn fwy a mwy realistig - o groen sensitif i gymhlethdod symudiadau, gan ganiatáu iddynt gymryd gwahanol ystumiau. Gallwch ddefnyddio dŵr cynnes a golch corff ysgafn, eli neu lanhawr arbennig. Mae pris un o'r doliau uwch-dechnoleg gwrywaidd newydd hyn tua $ 13,000! Wedi mynd i mewn i'r "boyf ...

Darllenwch Nawr
A all doliau rhyw gyflawni ffantasïau rhywiol?
Dolliau Rhyw sy'n Gwella Ansawdd Rhyw Pobl

Mae personoliaeth cariadon yn denu dynion a menywod, ac mae cymeriad doliau cariad yn dod yn fwy amlwg ar y cyfryngau cymdeithasol. Yn y naill achos neu'r llall, mae gan bobl ag anableddau anghenion rhywiol yn union fel pawb arall. Mae'r doliau chwyddadwy unwaith-chwyddadwy yn fach, yn ysgafn ac yn hawdd i'w dal. Fodd bynnag, mae'n ...

Darllenwch Nawr
Doll Rhyw AI gyda Phersonoliaeth Gwirioneddol
Mae doliau rhyw yn dod yn fwy realistig

Rwy'n hoffi tynnu sylw hyn at ddynion a menywod sy'n mynegi eu barn ar y rhai sydd â theganau rhyw gwrywaidd, oherwydd mae'n gyflym yn gwneud iddyn nhw gwestiynu eu barn (ac maen nhw fel arfer yn prynu un iddyn nhw eu hunain neu i'w partner yn fuan!). Gall doliau rhyw fod yn degan fastyrbio gwych. Mae llawer yn canolbwyntio ar gyd ...

Darllenwch Nawr
A all doliau rhyw fy helpu i ddod o hyd i gariad ac agosatrwydd?
Gall doliau rhyw wella'r hyn sydd gennych ymhellach

Credir bod morwyr o’r Iseldiroedd yn cyflwyno’r cysyniad o ddoliau cariad i’r Japaneaid, a dyna pam y cyfeirir atynt weithiau fel “gwragedd o’r Iseldiroedd” yn Japan. Yn ystod yr amser hwn, cyfnewidiais lawer o bethau hefyd gyda phobl eraill sy'n caru doliau. Gellir gwneud rhyw cyffrous heb wraig. Fodd bynnag, fel amser ...

Darllenwch Nawr
Yn gallu darparu rhai doliau rhyw cysur rhamantus
A oes gan Ddoliau Rhywiol Bersoniaethau gwahanol?

Gyda llaw, yn ogystal â phrynu doliau cariad lifelike, gallwch hefyd ddefnyddio ein harddull arbed gofod. Mae cyplau anturus meddwl agored hefyd yn hoffi integreiddio doliau i mewn i gêm gariad a rennir. Mae'r un peth yn berthnasol i ddoliau chwyddadwy a realistig. "Yna beth ydych chi'n mynd i'w wneud i mi?" Rhoddodd Vicky expr Todd ay ...

Darllenwch Nawr
Pa fath o brofiad y gall doll ryw ei roi i bobl?
A yw Rhyw Doll yn Degan Masturbation Gwych?

Ar hyn o bryd, mae peirianwyr yn gweithio ar bethau diddorol i'w gwneud mor realistig â phosib. Gwiriwch y ddol ryw i sicrhau eich bod yn cael gwared ar yr holl ymylon garw ac yna glanhau'r ddol ryw eto. Byddwch yn ofalus i beidio â rhoi doliau rhyw ar eitemau sy'n cynnwys inc, fel papurau newydd, cylchgronau, deunyddiau tywyll ...

Darllenwch Nawr
Mae doliau rhyw yn cael pobl allan o drafferth
A all Doll Rhyw Arbed Perthynas?

I lanhau ceg dol, mae'n well tynnu'r tafod yn gyntaf. Os ydych chi'n gwlychu'ch ceg cyn rhywbeth, yna mae'r drafferth yn fach iawn. Dyn sydd eisiau profi anturiaethau go iawn gyda dol cariad, dewiswch fodel realistig. Nid yw'r diwydiant doliau rhyw bellach yn playmate chwyddadwy. Ar y s ...

Darllenwch Nawr
Peidiwch â Chaniatáu Cemegau ar gyfer doliau rhyw
Mae doliau rhyw yn llenwi'r gwagle yn ein bywydau

Wedi'i sbarduno gan y cynnydd mewn ffotograffiaeth erotig, ffilmiau diwydiant a rhaglenni dogfen, a robotiaid niwtral diwylliant pop, bydd y chwyldro doliau rhyw yn daith wallgof. Gall anabledd fod yn gorfforol neu'n seicolegol. Ond oherwydd ei fod yn gymharol fawr, nid yw'n addas ar gyfer cario o gwmpas. Mae'n gyffredin cael ...

Darllenwch Nawr
Bydd angen i chi roi mwy o ymdrech i mewn i Ddol Rhyw Glanhau
Ydych chi Am Gawod â doliau rhyw?

Os ydych chi'n anabl, mae'r niferoedd hyn yn dangos nad ydych chi ar eich pen eich hun ac nad oes raid i chi gywilyddio. Mae doliau go iawn yn gorfforol. Byddant yn eu prynu a'u defnyddio heb chwyddiant, gan eu gwneud yn addas i'w defnyddio gartref. Maent yn cynrychioli'r cyfuniad perffaith o gywirdeb gweithgynhyrchu ultra-fodern a dyheadau dynol ...

Darllenwch Nawr
Bydd Glanhau Amhriodol yn niweidio'r doliau rhyw
Beth Yw'r Offeryn Glanhau Doll Rhyw Gorau?

Gellir olrhain hanes doliau rhyw benywaidd yn ôl i hanes, ond prin yw'r doliau rhyw gwrywaidd. Hyd yn hyn! Yn ôl y chwedl, mae yna fenyw go iawn ar y cwch sy'n dod â lwc ddrwg, felly dechreuodd y morwyr wneud doliau gyda hen ddillad. Felly, mae'r holl ddillad pryfoclyd a poeth bellach wedi dod yn ne ...

Darllenwch Nawr
Buddion Glanhau a Golchi doliau rhyw
Mae Doliau Rhyw yn gofyn am Becynnau Glanhau Arbennig

Dylai eich corff doliau rhywiol gael ei lanhau'n drylwyr gyda sebon gwrthfacterol ysgafn bob 30 diwrnod trwy faddon neu gawod, yn enwedig ar ôl defnyddio neu gyffwrdd â hylifau'r corff. Gellir gwneud hyn yn hawdd gyda chawod o ddŵr cynnes a sebon ysgafn, ond peidiwch â gadael i'w phen neu wddf ymgolli o dan ddŵr. Rinsiwch y ...

Darllenwch Nawr
Glanhau a Chynnal Doll Rhyw yn Gywir
Mae Glanhau doliau rhyw yn rheolaidd yn symudiad craff

Mae iechyd da yn eich galluogi i berfformio llawdriniaethau bob dydd. Mae gordewdra yn duedd o iechyd gwael i lawer o bobl. Mae mwy na hanner y bobl hyn yn diffinio eu hanabledd fel un difrifol. Bob blwyddyn mae nifer y bobl anabl yn y byd yn cynyddu 2-3 miliwn. Mae doliau yn cael eu hystyried yn gymdeithion gan rai, tra bod ...

Darllenwch Nawr
Problemau a Achosir gan Gynhaliaeth Ddigonol Ddoliau Rhyw
Gall Gofalu am Eich Doll Rhyw fod yn Syml Iawn

Mae doliau rhyw modern o ansawdd uchel bellach wedi'u cynllunio'n dda. Mae doliau silicon lifelike wedi newid bywydau eto. I mi, mae'r pethau hyn wedi cyfoethogi fy mywyd ac wedi fy ngwneud yn hapus. Mae'r ddol go iawn nid yn unig yn ddol chwyddadwy draddodiadol. Mae'n llafurus, hyd yn oed wedi'i wneud â llaw, ac mae ganddo ddeunydd tebyg i groen. Rwy'n ...

Darllenwch Nawr
Cyfarwyddiadau ar gyfer Gofalu am Eich Doliau Rhyw
Rhan Fwyaf Delweddol y Ddol Rhywiol Ymwybodol

Bydd gwelliant parhaus realaeth doliau rhyw yn helpu i newid canfyddiad y cyhoedd bod doliau rhyw yn dod yn fwy realistig wrth i'w galluoedd gynyddu, a chanfyddiad y cyhoedd ohonynt yn newid. Mae doliau cariad, mastyrbwyr neu fodrwyau pidyn i gyd yn deganau rhyw gwrywaidd adnabyddus yma. Olew mwynau yw'r ...

Darllenwch Nawr
Mae Hylendid Doliau Rhyw yn Bwysig Iawn
Sut i Wneud Dolliau Rhyw yn Hirach?

Yn anffodus, nid yw'r model chwyddadwy yn edrych mor lifelike â menyw sy'n cael ei chofleidio a'i ymbleseru gan ei breichiau. Yn absenoldeb datrysiad, ailadroddir y broses â dŵr poeth. Mae doliau TPE yn argyhoeddiadol gyda'u teimlad croen rhagorol a'u cymhareb pris / perfformiad diguro. Doliau rhyw nid yn unig lo ...

Darllenwch Nawr
Pethau i fod yn ymwybodol ohonynt wrth gynhesu doll rhyw
Dull o Gadw doliau Rhyw mewn Gwres

Mae mwy na 650 miliwn o bobl ag anableddau yn y byd, ac yn yr Unol Daleithiau, mae gan un o bob pump o bobl ryw fath o anabledd. Bydd doliau rhyw yn rhan o'n bywydau cyn i ni ei wybod. Ers ei gyflwyno, mae ffeministiaid a'u dirmygus gwrywaidd wedi eu bychanu wrth brynu rhyw ...

Darllenwch Nawr
Y Ffordd i Ddefnyddio'r Ddol Rhyw Storio Atig
Ydych chi wedi clywed am ddefnyddio doliau rhyw storio llofft?

Ar ôl ysgwyd yn egnïol, dewch â'r gawod i'r fagina, yna dewch â hi i'r anws, yna gwasgwch hi sawl gwaith. Yn ein siop, fe welwch fwy na 200 o ddoliau cariad wedi'u gwneud o ddeunyddiau "silicon" neu "TPE o ansawdd". Er gwaethaf manylion cynhyrchu'r ddol silicon a deunyddiau o ansawdd uchel. Mae un o'n ...

Darllenwch Nawr
A ellir Cymysgu Doliau Rhyw TPE â Deunydd Silicôn?
Beth Sy'n Digwydd Pan Gymhwysir Silicôn i Ddol Rhyw TPE?

Oherwydd eich bod yn rhoi doliau rhyw ar ddarn mwy o frethyn yn unig. Llenwch gawod breifat â dŵr poeth ac ychwanegwch ychydig ddiferion o doddiant di-haint. Ar ôl glanhau, plygwch y ddol chwyddadwy eto a'i thynnu. Mae hanes doliau rhyw benywaidd yn dyddio'n ôl i'r hen amser, ond mae doliau rhyw gwrywaidd yn brin. Th ...

Darllenwch Nawr
Mae Dolls Rhyw Gwresogi yn Cael y Cynhesrwydd Pwysicaf
Sut i Wresogi Mannau Pwysig Dolls

Bydd hyn, yn ei dro, yn apelio at gynulleidfa ehangach, a allai barhau i dyfu cymuned ar-lein perchnogion doliau rhyw. Nid yw hunan-foddhad dynion bellach yn bwnc tabŵ yn ein cymdeithas. Datblygodd ystod eang o deganau rhyw yn benodol ar gyfer dynion, wedi'u cynllunio i wneud hwyl unigol hyd yn oed yn fwy dwys. Wrth i'r rhyw fynd ...

Darllenwch Nawr
Beth i'w wneud wrth baratoi cawod doll rhyw
Disgrifiad Cam o'r Ddol Rhyw Glanhau

Mae doliau cariad gwrywaidd yn wir wedi'u cynllunio ar gyfer y farchnad fenywaidd, ond os na chânt eu targedu, maent yn sicr yn gwasanaethu'r farchnad hoyw. Mae hyn yn fuddiol iawn i'r diwydiant, gan ei bod yn hanfodol dileu'r stigma sy'n amgylchynu'r doliau a chynyddu derbyn y cyhoedd o berchnogaeth doliau rhyw. Mae doliau rhywiol yn b ...

Darllenwch Nawr
Cyfarwyddiadau Diogelwch ar gyfer Dolliau Rhyw Ymdrochi
Sut i Sicrhau Diogelwch Dolliau Rhyw Wrth Gawod

Gyda dol cariad maint bywyd, gallwch nid yn unig fwynhau amser rhyw hapus, ond hefyd dangos eich cariad pan fyddwch chi'n cofleidio. Nawr gadewch i eraill fynegi eu barn, er enghraifft, maen nhw'n delio â doliau mewn gwahanol ffyrdd i'w hymgorffori yn eu perthnasoedd personol neu i fodloni eu streip artistig. Yn additio ...

Darllenwch Nawr
Datblygu Technoleg Doll Ymlaen
Eitem Bys Colfachog Yn Cadw Doll Rhyw Silicôn

Mae'r diffiniad o ddol rhyw yn eithaf helaeth mewn gwirionedd: yn y bôn, unrhyw ddol a all ddarparu pleser synhwyraidd. Disgrifiwyd amrywiadau o ffrindiau Elliott fel dewisiadau amgen yn y canol ac fe'u disgrifiwyd yn ddigon eang yma. Pryd da, machlud rhamantus, cae pêl-droed llawn, a ...

Darllenwch Nawr
Ymchwil ar Y Dull o Gloi Closet Doll
A oes unrhyw ffordd i gloi'r closet doll rhyw?

Mae gwreiddiau doliau rhyw yn dyddio'n ôl i'r 17eg ganrif. Yn ystod y cyfnod hwn, dechreuodd morwyr o Ffrainc, Sbaen a'r Iseldiroedd eu dylunio yn ystod mordeithiau tramor hir. Mae ganddyn nhw broblemau gyda'u cyrff ac nid ydyn nhw'n ei hoffi. Mae hyn hefyd yn amlwg mewn dillad a dillad isaf rhywiol. Os gallwch chi gael ...

Darllenwch Nawr
Trafodaeth ar Hunan-iro doliau rhyw
Sut i Wneud Doliau Rhyw yn Hunan-iro neu Cum

Mae doliau rhyw yn debyg iawn o ran siâp, maint ac ymddangosiad i bobl go iawn, ac mae ganddyn nhw ddeallusrwydd yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Mae fy mywyd nid yn unig bob amser yn gyfres o gyfnodau bywyd. Mae ffrind yn gyfnod o fywyd a pherthynas yn bennaf, ac nid yw'n ymddangos ei fod yn wahanol yn y gwaith. Nid yw fy mherthynas yn ...

Darllenwch Nawr
Sut i Hongian Doll Rhyw ar gyfer Saethu
Dull gwahanol o hongian doliau

Rydym yn trafod dull gwahanol o saethu dol crog. Rhywbeth a all symud ar hyd y trac, fel troli uwchben, neu mor syml â gwialen llenni. Datblygodd yr hyn a ddechreuodd fel monorail yn system gyfan. . Rwy'n hoffi'r syniad o wrthwynebiad, felly gallaf ogwyddo'r ddol ac ni fydd hi'n llithro ...

Darllenwch Nawr
Dull o Wneud Doll Rhyw yn Sefyll
Sut i Adeiladu Stondin Doll Rhyw

Credaf eich bod chi'n caru'ch partner yn fawr iawn ac nid oes amheuaeth yma, ond mae gan bawb siâp corff delfrydol a byddan nhw'n drool. Yn ddiamau, Urdolls yw'r cyflenwr doliau rhyw gorau yn y diwydiant. Buddsoddiad yn hytrach na thegan yw dol gwir ryw. Mewn llawer o achosion, doliau rhyw yw'r unig siawns f ...

Darllenwch Nawr
Disgrifiad o'r Dull ar gyfer Gwneud Doll Rhyw
Sut i Wneud Colur ar gyfer doliau rhyw

Os ydych chi'n dal i fod yn annigonol yn ariannol ond bob amser eisiau mwynhau rhyw anghyfyngedig, yna gall y ddol oedolyn eich arbed chi. Mae cymdeithas wedi camddeall anghenion rhywiol pobl ag anableddau yn llwyr. Mae hyn yn golygu bod yn rhaid i bobl ag anableddau fynd trwy lawer o nonsens wrth ddiwallu eu hanghenion. ...

Darllenwch Nawr
Gall bodau dynol Sefydlu Perthynas Agos â doliau rhyw
Mae Robotiaid Doll Rhyw yn Cael eu Gwerthu o amgylch y Byd

Ar ôl gwisgo'r ddol ryw mewn dillad isaf ffantasi, rhowch golur iddi wella ei phrofiad rhywiol. Mewn sawl ffordd, gall y ddol rhyw orau fod yn ddol sydd nid yn unig yn disodli partner dynol, ond sydd hefyd yn lleihau neu'n dileu'r angen am ddol rhyw. Gall y rhain chwythu i fyny, neu eraill. Gwneir dol da iawn ...

Darllenwch Nawr
Manteision ac Anfanteision Dolliau Rhyw Amrywiol
Ynglŷn â Datblygu doliau rhyw

Bydd gan y doliau rhyw mwyaf datblygedig esgyrn mewnol fel y'u gelwir, a gallwch beri mewn amrywiaeth o ystumiau, gan gynnwys coesau a breichiau, i ddarparu gwell profiad bywyd go iawn. Gall pobl sydd â diddordeb ac yn awyddus i roi cynnig ar y math hwn o bartner rhywiol ddefnyddio doliau realistig. Mae doliau rhyw wedi cael eu tremio ...

Darllenwch Nawr
Pobl Gymdeithasol
A oes Gwahaniaethu mewn Cymdeithas ynghylch Dolliau Rhyw?

Bydd newid y wig yn gwneud pethau'n wahanol, a byddwch chi'n teimlo eich bod chi'n chwarae tair merch wahanol. Yn lle troi at fastyrbio, mae'n well defnyddio'r ddol i fwynhau mwy o brofiad. Wrth gwrs, gallwch chi wahaniaethu rhwng doliau. Fodd bynnag, nid yw'r doliau israddol yno mwyach. Ther ...

Darllenwch Nawr
Mae doliau rhyw yn ddefnyddiol iawn i bobl ag anhwylderau meddwl
A all doliau rhyw wella ansawdd bywyd pobl?

Yn ystod yr ychydig ddegawdau diwethaf, mae doliau rhyw (a elwir hefyd yn ddoliau cariad) wedi dod yn bell. Rwy’n mawr obeithio y bydd defnyddwyr sy’n caru doliau neu gariadon eraill yn bachu ar y cyfle hwn. Gobeithio bod gan wahanol gariad doliau cariad wahanol agweddau, gan roi straeon bywyd a straeon caru eraill yn y blaendir. Doliau caru ...

Darllenwch Nawr
Pa Swyddogaeth sydd ei Angen ar Ddol Rhyw?
Pa fath o ddol rhyw ydych chi am ei chael?

Mae doliau clasurol yn chwyddo cyn eu defnyddio. Mae aer o'r ysgyfaint yn ddigonol, ond mae'n gweithio'n llawer haws ac yn gyflymach wrth ddefnyddio megin. Mantais y modelau hyn yw eu bod yn gymharol rhad ac yn hawdd i'w cludo. Rydych chi'n gwybod ei bod hi'n hollol ddiddos. I lanhau'r agoriad ar ôl ei ddefnyddio, mae'r ddol rhyw ...

Darllenwch Nawr
A all doliau rhyw ddileu fy unigrwydd?
Robotiaid Doll Rhyw yn Gwneud y Byd yn Syfrdanol

Yn arbennig o ddiddorol yw bod cwsmeriaid yn hoffi archebu doliau â chreithiau bach (fel creithiau): “Mae pobl wir eisiau bod yn realistig, nid yw hyn yn berffaith. Yn ystod y deng mlynedd diwethaf, trwy ffilmiau, rhaglenni dogfen a sioeau teledu, mae adroddiadau newyddion doliau rhyw wedi cynyddu'n ddramatig, ac wrth i ddoliau rhyw ddod yn ...

Darllenwch Nawr
Doliau Rhyw Yw'ch Cydymaith Mwyaf Teyrngar
Ydych chi wir yn deall doliau rhyw?

Heddiw, mae amrywiaeth eang o ddoliau a doliau ar y farchnad yn dod yn fwy deallus ac yn fwy addasadwy. Dylai fod ganddyn nhw fwy o le nawr a dylen nhw ddefnyddio'r holl dechnegau newydd i gynrychioli a lledaenu cariad doliau cariad. Nid yw hunan-foddhad dynion bellach yn bwnc tabŵ yn ein cymdeithas. Y rhyw lawer i ...

Darllenwch Nawr
Gwr a Doliau Rhyw yn Cyd-fyw
Mae doliau rhyw yn gwella eu perthynas briodasol

Wrth gwrs, bydd gennych geiliogod a torso o bob maint, a bydd y newidiadau ym momentwm cyhyrau yn wahanol. Yn absenoldeb partner parod a pharod, gall pobl droi at garu doliau i gyflawni eu dyheadau a'u ffantasïau rhywiol. Gall fod yn anodd siarad am ryw a chyfaddef eich bod yn cael eich dwyn ...

Darllenwch Nawr
Gall doliau rhyw fod yn fodlon ar bobl
Mae Robot Doll Rhyw wedi Rhestru

Er mwyn dylunio'r doliau rhyw mwyaf realistig, dyfeisiodd y dylunwyr robot rhyw a dweud y gallant syrthio mewn cariad â'r defnyddiwr. Yuko yw'r enw ar y ddol siâp rhyfedd hon. Mae ganddo acen Albanaidd ac mae ganddo 18 cymeriad fel "swil" a "rhywiol". Agwedd arall ar y ffantasi rydw i am ei chynnwys yw ...

Darllenwch Nawr
Bydd Cof Parhaol gan Ddoliau Rhyw
A all doliau rhyw deallus ddadansoddi'r perchennog?

Maent nid yn unig yn addas ar gyfer dynion sengl, ond hefyd ar gyfer cyplau arbrofol sy'n hoffi rhoi cynnig ar bethau newydd drosodd a throsodd. Hefyd, peidiwch â gadael i ddoliau rhyw aros ar eich pengliniau am gyfnod rhy hir er mwyn osgoi niweidio'ch cymalau. Os gallwch chi gael dol cariad sy'n ymddangos yn ddilys, pam mae angen partner arnoch chi sydd byth ...

Darllenwch Nawr
Mae doliau rhyw yn eich rhoi yn agos at y gwir gyflwr rhyw
Mae Robot Doll Rhyw mor Real

Gellir dweud bod y ddol yn bleser plesio'ch rhyw ar unrhyw adeg. Fodd bynnag, dyma pam y dylech chi roi sylw i ansawdd. Ni wnaeth ei throi o blonyn i frown, hyd yn oed pen coch, weithio. Mae doliau cariad realistig yn meddiannu gofod eang ym maes diwydiant rhyw. Nid yw TPE yn niweidiol i hum ...

Darllenwch Nawr
Mae doliau rhyw deallusrwydd artiffisial yn mynd i mewn i'r Farchnad Teganau Rhyw
Efallai y bydd doliau rhyw robotig yn gydymaith gwely ichi yn y dyfodol

Newid gwallt dol yw'r ffordd orau o wneud gwahaniaeth sylweddol yn ei golwg. O ystyried pwysigrwydd rhyw ym mhrofiad dynol, mae'r un mor bwysig i bobl nad ydyn nhw mewn cariad ar hyn o bryd ddod o hyd i rywfaint o allu i ryddhau eu hegni rhywiol. Y gwir yw eu bod yn fwy popu ...

Darllenwch Nawr
Beth yw eich syniad o ddol rhyw?
Meddyliau am Fyw gyda doliau rhyw

Gall wasanaethu fel catharsis o ffantasïau rhywiol a dymuniadau rhywiol. Fel swyddogaeth fiolegol, mae ganddo gysylltiad uniongyrchol ag iechyd corfforol, emosiynol, seicolegol a meddyliol. Fodd bynnag, rydym yn argymell eich bod chi'n gwisgo rhai wigiau ar gyfer doliau rhyw. Mae'r ffordd y gallwch chi ddefnyddio'r doliau hyn yn ddigon i ychwanegu ...

Darllenwch Nawr
Mae gan Ddoliau Rhyw Robotig y Gallu Dysgu
Mae angen prosesau cymhleth ar ddoliau cynhyrchu

Gallwch chi brynu'r rhain o hyd, ond fe'u defnyddir yn bennaf ar gyfer rhoi anrhegion, oherwydd os ydych chi am ffwcio, byddant yn para am amser hir. Nid oes angen iddi fod yn gariad eich bywyd, ond dylech edrych am y ddol rhyw sy'n fwyaf addas i chi. Mae doliau rhyw yn dyner iawn ac mae'r manylion yn fyw. Maen nhw'n cael eu gwneud ...

Darllenwch Nawr
Hanes Datblygiad Dolliau Dwyreiniol yn y Gwneuthurwr Doll Rhyw
Datblygiad anhygoel doliau rhyw

Yn 1982, lansiodd Oriental Industries ddol cynnyrch newydd "Face". Mae'r pedair aelod yn ddyluniad datodadwy, gan ddefnyddio deunydd polymer wedi'i wneud o polywrethan ewynnog i wneud y sgerbwd, ac mae'r croen wedi'i wneud o rwber meddal a latecs, a fynegir yn "strwythur 4-haen". Gwead cynnil sgïo dynol ...

Darllenwch Nawr
Gall Robot Doll Rhyw Ddiwallu Eich Gofynion
Mae doliau rhyw yn gwneud dynion ledled y byd yn wallgof

I ferched, gallwch ddod o hyd i ddoliau rhyw tebyg, sy'n rhannau normal ac iach o fywyd bob dydd. Mae dol yn cael ei ystyried yn bartner gan rai pobl, tra bod eraill yn ei ystyried yn degan rhyw. Nid yw llawer o bobl hyd yn oed yn mynd trwy odineb, llosgach ac ymddygiadau mwy anfoesegol. Yn y 70au a'r 80au, banana mawr gwag ...

Darllenwch Nawr
Dolliau Rhyw yn Dod yn Les Libido Gweision Sifil
Hanes rhyfeddol o ddatblygiad doliau rhywiol

Wrth wneud cariad ei hun, byddwch yn ofalus i beidio â gorfodi symudiadau ac osgo. Fel arall, gall eich dol cariad gael ei niweidio. Cofiwch fachu eu harddyrnau yn lle eu bysedd. Hyd yn oed nawr, o gymharu â chymhlethdod doliau modern, mae doliau rhyw ddegawdau yn ôl yn ddiamwys - ond a yw hyn hefyd yn berthnasol i ryw dol ...

Darllenwch Nawr
Gall doliau rhyw gofio gwybodaeth am ddefnyddwyr
A all robotiaid doliau rhyw newid cymeriad?

Ni ddylai doliau fod yn dynn. Os yn bosibl, ceisiwch osgoi golau haul uniongyrchol a digon o olau gan y bydd y ddau yn erydu'r wyneb ac yn mynd yn fandyllog dros amser. Bydd doliau rhyw yn cael eu haddasu at eich dant, fel y gallwch chi ail-greu'r fenyw rydych chi wedi breuddwydio amdani erioed. Mae'r system AI doliau rhyw y mae gwyddonwyr yn ei gwneud ar hyn o bryd ...

Darllenwch Nawr
Gall doliau rhyw ddarparu gofal gofalus ar unrhyw adeg
A all doliau rhyw sefydlu cysylltiadau emosiynol â defnyddwyr?

Yn fyr, bydd doliau rhyw yn rhoi ymdeimlad o gysur i chi ac yn rhoi brwdfrydedd mawr ei angen i chi ac yn cŵl ar ôl diwrnod hir a blinedig. Efallai y bydd y gwneuthurwr yn gyfrifol am gasglu eitemau fel cesys dillad, dwylo, traed ac wyneb. Mae natur customizable ein doliau rhyw yn unigryw ac yn rhoi p ...

Darllenwch Nawr
Mae Cyfnod Robotiaid Doll Rhyw yn Dod yn fuan
A fydd doliau deallusrwydd artiffisial yn creu mwy o ferched sengl?

Gan mai dim ond beth yw dol rhyw, y cwestiwn nesaf efallai yr hoffech ei ofyn yw creu dol rhyw. Mae hwn yn ddull eithaf syml. Os yw'r croen yn teimlo'n ludiog, ar ôl ei lanhau a'i sychu, sychwch y babi â phowdr babi yn ysgafn i wneud ei chroen yn feddal ac yn llyfn eto. Yn ddiweddar, bu repor ...

Darllenwch Nawr
Mae doliau rhyw yn eich gwneud chi'n fwy o hwyl
Archwiliwch ardal rywiol newydd o'ch partner gyda dol rhyw

Yma fe welwch y doliau rhyw gorau sy'n iawn i chi - hawdd a chyflym. Mae yna rai i ferched eu defnyddio at yr un pwrpas. Mae'r math o ddol rhyw yn ddol gorff cyflawn gyda phen, coesau, breichiau, ac wrth gwrs yr holl dyllau sy'n efelychu gwir gydymaith. Rwy'n gweld hynny waeth beth yw eich pris ...

Darllenwch Nawr
Gwybodaeth fanwl am liwio doliau rhyw
Sut i osgoi lliwio doliau rhyw?

Rydych chi wedi arfer gweld rhywun ar y teledu yn curo ar y drws a'u cuddio yn y cwpwrdd, nid y doliau trwsgl. Yna gall dol rhyw fod yr ateb perffaith i'ch problem. Mae hwn yn degan rhyw i oedolion wedi'i wneud yn dda gyda golwg proffil uchel sy'n defnyddio TPE neu silicon. Sefyllfa lliwio y doll belo ...

Darllenwch Nawr
Dull Osgoi Lliwio Doll Rhyw
Mae angen i chi ddeall y broblem lliwio doliau rhywiol

Mae doliau rhyw siarad yn gwneud y profiad cyfan yn fwy cyffrous a gwerthfawr, oherwydd bydd yn caniatáu ichi gyfathrebu â'r ddol ar ôl gwneud cariad. Ar gyfer doliau cariad ffuglennol bywyd go iawn, mae eu hanes yn dyddio'n ôl i'r 1700au, pan fyddai morwyr yn defnyddio ffabrigau artiffisial i wneud cariad trwy gydol y jou hir ...

Darllenwch Nawr
Mae Robot Doll Rhyw Siarad Wedi Cyrraedd
Pa mor bell ydyn ni o oes doliau deallus?

Er bod bron pob creadur yn cael cyfle i gael rhyw, mae bodau dynol yn cael mwy o gyfleoedd i fwynhau bywyd i'r eithaf. Gall TPE a modelau eraill gostio cannoedd neu filoedd o ddoleri. Cadwch mewn cof bod cyflwyno teganau rhyw i berthynas yn fater sensitif ac mae'n bwysig sta ...

Darllenwch Nawr
Disgrifiad Gwybodaeth Ffotograffiaeth Dan Do Doll Rhyw
Arddull goleuo dan do ar gyfer ffotograffiaeth doliau rhyw

Mae'r dechnoleg ddiweddaraf wedi gwneud rhai addasiadau a gwelliannau i'r doliau realistig. Yn union fel tiwbiau epithelial, anws, pidyn, a'r geg. Wedi'r cyfan, doliau rhyw ydyn nhw. Mewn rhai achosion, mae cyfansoddiad eu corff yn symudol / cyfnewidiadwy neu'n ddirgrynu. Rhaid i ddysgu ffotograffiaeth doliau dan do ddechrau gyda t ...

Darllenwch Nawr
Rhagofalon ar gyfer Tynnu Lluniau o Ddoliau Rhyw Perffaith
Dewis dillad ac ategolion ar gyfer saethu doliau

Os yw silicon y ddol gariad yn teimlo ychydig yn ludiog i ddechrau, gallwch ddefnyddio powdr babi i'ch helpu chi'n dda. Gallwch chi daenu'r powdr babi yn hael ar y ddol clai a'i rwbio'n ysgafn. Rydym bellach ar adeg gyffrous, ac mae galluoedd datblygu a thechnolegol datblygedig yn golygu arloesi cyflymach a gwell ...

Darllenwch Nawr
Trin Cefndir Ffotograffiaeth Doll Rhyw
Sut i ddelio â chefndir llun doliau rhyw?

Mae doliau rhyw maint bywyd yn helpu llawer o ddynion i archwilio amrywiaeth o ffantasïau rhywiol, ac mewn amgylchedd cŵl iawn. Maent yn llawn anatomeg i ddiwallu anghenion y ddwy ochr, ac ni fydd unrhyw un yn teimlo'n angof. Mae'r defnydd o ddoliau oedolion wedi'u gwneud o silicon a deunyddiau eraill wedi cynyddu ddydd ar ôl dydd ymhlith ...

Darllenwch Nawr
Perfformiad Artistig Ffotograffiaeth Doll Corfforol
Sut i dynnu llun o ddol rhyw berffaith?

Mae doliau rhyw yn rhoi cyfle i'r ddau ohonoch gael triawd heb unrhyw fuddsoddiad emosiynol. Mae'r doliau ar y farchnad heddiw yn realistig iawn, maen nhw bron fel pobl go iawn. Mae deallusrwydd artiffisial yn cynnwys rhai o'r doliau hyn. Maent yn ddoliau maint realistig anhygoel o real sy'n ...

Darllenwch Nawr
Mae doliau rhyw yn helpu nyrs nyrsio seiciatryddol i gael bywyd newydd
Mae helpu Brock wedi ymddeol yn trechu'r gyfres doliau Cariad unig

Ar gyfer cyplau, efallai y cewch eich synnu o ddarganfod mai'r doliau shemale yw'r rhai mwyaf poblogaidd yn aml. Un peth sydd gan TPE ar gel silica yw realaeth symud. Gallwch chi wir gymryd bath poeth gyda dol silicon. Nid yw TPE yn caniatáu hyn. Mae'n anodd rheoli pleser rhywiol ar ôl cyrraedd ...

Darllenwch Nawr
Mae doliau rhyw robotig go iawn yn ymddangos mewn pobl
Gall doliau rhyw gyflawni eich dymuniadau

Gellir gwneud doliau cariad realistig yn unol â dymuniadau unigol dynion. Mae dynion yn dewis a ydyn nhw'n hoffi doliau cariad melyn neu Latinos. Gallwch hefyd gyfuno partneriaid newydd gyda'n ffurfweddwyr. Mae gan bob dol cariad lifelike 3 agoriad corff sy'n rhoi llawer o hwyl a boddhad i chi. Mae'n credu bod ...

Darllenwch Nawr
Mae doliau rhyw yn symud yn y cyfeiriad o fwy a mwy o efelychu
Mae croen dol rhyw yn debyg i berson go iawn

Mae datblygiad robotiaid doliau rhyw wedi bod yn cael ei ddatblygu ers blynyddoedd lawer. O'i broses ddatblygu, heb os, mae'n mynd i gyfeiriad mwy a mwy o efelychu, i efelychu emosiynau, meddyliau a phobl pobl sy'n agos at y real. Fodd bynnag, mae'r egwyddor weithredol hon bob amser wedi'i hanelu at wella ...

Darllenwch Nawr
Mae Doliau Rhyw Deallusrwydd Artiffisial yn Arbed Pobl
Mae doliau rhyw yn gwneud eich dymuniadau yn foddhaol

Dywedodd Ruth, y datblygwr robot doliau rhyw, os na ellir cysoni dymuniadau cwpl, eu bod yn debygol o ysgaru. Rhai rhannau robot rhyw a ddatblygwyd gan Ruth a'i wraig. Dywedodd Ruth y bydd bodau dynol yn yr 20 mlynedd nesaf yn priodi ei robotiaid rhyw. Mae'r gwyddonydd o Sbaen yn credu bod priodas h ...

Darllenwch Nawr
Gall Robot Doll Rhyw Dynwared Ymddygiad Menyw Arferol
A all dol rhyw ddadansoddi anghenion ac emosiynau'r perchennog?

Yn ychwanegol at y corff sydd bron yn amhosibl dod o hyd iddo mewn bywyd go iawn, gallwch hefyd brofi ffantasi wirioneddol amhosibl trwy ddol rhyw. Gwneir y doliau rhyw o'r ansawdd uchaf o silicon wedi'i solidoli mewn platinwm. Ni fyddaf yn siarad am ei adweithiau cemegol, ond mae'n ddigon i ddangos bod platinwm- ...

Darllenwch Nawr
Y Peth Mawr Nesaf yn Y Maes Rhyw yw Robot Doll Rhyw
Mae robot doliau rhyw yn siarad yn rhydd gyda bodau dynol

Defnyddiwch siampŵ ysgafn nad yw'n niweidio strwythur y gwallt. Efallai eich bod wedi dathlu parti swigen gyda dol rhyw yn y bathtub. Darganfyddwch fanteision cyffrous dol cariad lifelike a sleifio i fyd angerdd, angerdd a chariad! Ddim yn bell yn ôl, rob rhyw gwrywaidd cyntaf y byd ...

Darllenwch Nawr
Datblygu doliau rhyw Deallusrwydd Artiffisial Uwch
Mae platfform rheoli robot doliau rhyw ar fin cael ei eni

Ni ddylech fyth anghofio arferion hylendid angenrheidiol dol rhywiol. Ar y naill law, wrth gwrs gallwch chi dynnu ei wig a'i glanhau'n gyffyrddus iawn. Mae gan lawer o fodelau frest feddal a gellir eu tylino'n dda wrth wneud cariad. Mae agoriad y fagina yn feddal ac yn gadarn a gall ysgogi profiad dyn ...

Darllenwch Nawr
A yw'r Defnydd o Ddoliau yn Datrysiad i Anghenion Dynol?
A fydd eich hanner arall yn defnyddio doliau rhyw yn dawel?

Mae doliau rhyw yn fywyd artiffisial, yn union fel doliau sydd fel arfer wedi'u cynllunio ar gyfer fastyrbio dynion. Ein cenhadaeth yw eich helpu chi i ddod o hyd i'r ddol rhyw sy'n diwallu'ch anghenion orau. Bydd doliau rhyw yn rhan o'n bywydau, ac yna byddwn ni'n gwybod. Rwy'n gwybod bod gan lawer o bobl gamddealltwriaeth ynghylch doliau rhyw ac mae'n ...

Darllenwch Nawr
Dull Derbyn Nwyddau yn Gyfrinachol Ar ôl Prynu Doll Rhyw
Sut na allaf adael i eraill ddarganfod fy mod wedi prynu dol rhyw?

Mae bachyn bach ar wddf y ddol ryw. Gallwch ei hongian ar ei ben i'w gwneud hi'n haws ei wisgo a'i dynnu. Fe sylwch ar hyn, yn enwedig os ydych chi'n defnyddio dillad botwm i lawr ar gyfer doliau rhyw. Ydych chi eisoes yn ystyried prynu dol am amser hir, neu a ydych chi newydd ddysgu am ein mawrion ...

Darllenwch Nawr
Canllaw i Gadw doliau silicon yn y cyflwr gorau
Sut i ofalu am eich dol silicon yn gywir

Yn achos doliau nad ydynt yn gwlychu, dylid osgoi ffrithiant gormodol. Am y rheswm hwn, er enghraifft, gellir diflannu'r colur yn gyflym. Ni allwch benderfynu a ydych am ddefnyddio dol silicon realistig neu ddol TPE rhad? Beth bynnag, rydych chi'n hollol gywir i ni! Gofalu am eich cor dol ...

Darllenwch Nawr
Mae gan Ddoliau Rhyw Wead Croen Meddal
Gall doliau rhyw eich helpu i ddiwallu'ch anghenion a'ch dewisiadau

Sut olwg fydd ar ddol rhyw y dyfodol a sut bydd y diwydiant yn newid yn ystod yr ychydig flynyddoedd nesaf? Mae gan ddol gariad dri agoriad, felly gall dyn hefyd fwynhau'r fagina neu'r anws clasurol yng ngheg y ddol. Mae yna lawer o resymau pam mae dynion neu fenywod yn chwilio am deganau rhyw a all eu helpu i ddiwallu eu hangen rhywiol ...

Darllenwch Nawr
Mae doliau rhyw yn caniatáu ichi fwynhau ffantasïau rhywiol
Rhai pethau sy'n cael eu gwahardd i wneud doliau rhyw

Mae yna lawer o fersiynau gwahanol o ddoliau cariad. Mae'r ddol chwyddadwy wedi'i gwneud o rwber meddal ac wedi'i llenwi ag aer cyn ei defnyddio. Yn ogystal, wrth drin olew iro, peidiwch â'i ddefnyddio ar ewyllys, er mwyn peidio â niweidio'r geg, yr anws a'r fagina. Ni ddylid gwneud y gel ar sail olew, ond ...

Darllenwch Nawr
Disgrifiad Syml o'r Dull Glanhau Dolliau Rhyw
Sut i ofalu am a glanhau'ch dol oedolyn silicon?

Bydd sgwrio yn tynnu unrhyw weddillion sy'n weddill o ddefnydd eich dol. Mae llawer o bobl yn hoffi rhyw geneuol, ond efallai na fydd eu partneriaid eisiau gwneud hyn, neu nid ydyn nhw'n ei wneud yn aml. Gweld sut y byddant yn edrych ar bobl go iawn. Yn gyffredinol, mae'r doliau rhyw hyn yn sefydlu pont rhwng ffantasi a realiti. Gallwch chi wir gymryd AH ...

Darllenwch Nawr
Esboniad Atodol o'r Dull o lanhau doliau rhyw
Mae angen i chi wybod sut i lanhau'r ddol

Bydd doliau rhyw yn rhan o'n bywydau, ac yna byddwn ni'n gwybod. P'un a yw'n blog ai peidio, dol cariad yw'r peth gorau a all ddigwydd yn y sefyllfa hon yn y pen draw. Hyd yn oed heb flog, bydd yn dal i fod yn rhan bwysig o fy mywyd. Ond gyda'r nos neu ar y penwythnos, pan ddaw'n dawel, dwi'n ofte ...

Darllenwch Nawr
Crynodeb o'r Dull o Ddoliau Glanhau Cynhwysfawr
Sut i ofalu am fy doliau rhyw yn fwy manwl?

Mae canfyddiad y cyhoedd o ddoliau yn symud i gyfeiriad eu derbyn, ac mae'r syniad o bartneriaid silicon yn dod yn brif ffrwd. A dweud y gwir, nid yw hyn wrth addasu'r ddol. Byddaf bob amser yn parhau i fod yn hunaniaeth doliau silicon ac yn cadw llawer o adnoddau gwerthfawr ar gyfer y robot sydd ar ddod ...

Darllenwch Nawr
Doll Rhyw
Disgrifiad o sgerbwd y ddol ryw

O ystyried pwysigrwydd rhyw ym mhrofiad dynol, mae'r un mor bwysig i bobl nad ydyn nhw mewn cariad ar hyn o bryd ddod o hyd i rywfaint o allu i ryddhau eu hegni rhywiol. Mae'r bywyd gwasanaeth yn hirach na'r ddol mowldio ergyd rhad. Gallwch hyd yn oed brynu wigiau, dillad ac ategolion eraill ar gyfer canolig a hig ...

Darllenwch Nawr
Trafodaeth ar Ddatblygu Robotiaid Doll Rhyw
A yw'r robot dol rhyw yn ddiogel?

Ydych chi'n sefyll ar benddelw mawr? Dal yn asyn mawr? Yn ein siop, fe welwch bopeth sy'n ysbrydoli'ch dychymyg! Yr hyn y gallwn ei wneud nawr yw cael amser da pan fyddwch chi'n chwarae gyda doliau rhyw. Os byddwch chi'n mabwysiadu ein cyngor, byddwch chi'n hapus iawn ar ôl blynyddoedd lawer. Efallai un diwrnod, bydd robotiaid doliau rhyw yn becom ...

Darllenwch Nawr
Trin Problem Moesol Robot Doll Rhyw yn gywir
A fydd robotiaid doliau rhyw yn dod yn brif ffrwd?

I gludo mewn fflat, rhowch y ddol mewn cadair swyddfa draddodiadol. Gan ddefnyddio'r olwyn sgrolio, gall symud yn ôl ac ymlaen yn gyffyrddus heb orfod codi'r ddol ryw. Mae'r doliau rhyw hyn yn llawer mwy costus, ond maen nhw'n cynnig yr unigrywiaeth y gall menywod yn unig ei phrofi o ran ymddangos ...

Darllenwch Nawr
Pwynt Disgrifiad o Ddoliau Rhyw a Brynwyd
Rhesymau dros wahaniaethu prisiau doliau rhyw

Er mwyn eich gwneud chi'n hoffi doliau newydd gymaint â phosib, rydyn ni wedi llunio rhai awgrymiadau i chi. Fel y gwyddoch eisoes, gallwch eu steilio a'u gwisgo bob dydd. Mae doliau cariad nid yn unig yn darparu amrywiaeth o hwyl yn yr ystafell wely, ond hefyd yn darparu hwyl wrth fynd. Mae pris dol rhyw yn amrywio, a'r un arddull ...

Darllenwch Nawr
Doliau Rhyw yn Effeithiol Osgoi Heintiau a Drosglwyddir yn Rhywiol
Gallwch chi gyflawni boddhad rhywiol trwy ddoliau rhyw

Nawr rydych chi'n glanhau'ch ceg a'ch tafod ac yna'n ei adfer. Yna, mae holl agoriadau'r ddol ryw mor lân â'r diwrnod cyntaf, felly does dim rhaid i chi boeni. Dewiswch liw, tôn croen neu liw gwallt llygaid pob dol rhyw ac addaswch ein model safonol i'ch ffantasïau personol ac erotig. Senglau a ...

Darllenwch Nawr
Gall doliau rhyw atal a thrin pobl
Rôl bwysig doliau rhyw mewn cymdeithas

Fel dyn, fy nyfalu cyntaf yw eich bod chi'n hoffi rhyw yn fawr iawn ac yn ei garu yn fwy na chi. Mae dynion ym mhobman ar y Rhyngrwyd, ac maen nhw'n galaru nad yw eu pobl bwysig mor aml ag ydyn nhw. I roi pwynt cyfeirio i chi: Pan oeddwn i yn fy ugeiniau, fy newis personol oedd gwneud 4 sexu ...

Darllenwch Nawr
Doll Rhyw sy'n Gwneud Dynion
A yw doliau rhyw cystal â phartneriaid rhyw dynol?

Yn y gorffennol, roedd y doliau rhywiol yn defnyddio dyluniad chwyddadwy, felly fe'i gelwir hefyd yn ddol chwyddadwy. Mae'n adeiladu cysylltiadau cryf rhwng pobl ac yn eu helpu i ddod yn agos at ei gilydd. Gall hyd yn oed doliau tebyg i silicon gael problemau fel olew yn llifo o ddol oni bai ei fod wedi'i wneud o silicon gradd feddygol. Mewn ...

Darllenwch Nawr
Dolls Rhyw Pobl Boddhaol
Twf cyflym y diwydiant doliau rhyw

Pan fydd pobl yn clywed y "ddol rwber", yn bendant nid yw'r hyn a elwir yn gyfog yn debyg i'r model a gyflwynir yma. Mae fy nol silicon yn rhy hen i'w defnyddio ar gyfer lluniau hardd. Nid wyf yn berson sy'n angerddol am luniau ac sy'n gallu addasu ei ddoliau yn well, ond nid yw cael dol yn hawdd ...

Darllenwch Nawr
Mae doliau silicon yn dod yn fwy a mwy poblogaidd
Pam mae pobl yn prynu doliau silicon realistig?

Mae'r sgerbwd mewnol fel arfer wedi'i wneud o wifren, sy'n dda iawn, ond gallwch chi hyd yn oed ddewis dol fel Barbie. Fel swyddogaeth fiolegol, mae ganddo gysylltiad uniongyrchol ag iechyd corfforol, emosiynol, seicolegol a meddyliol. Mae hwn yn berchennog dol go iawn pam prynu cyfeiriad at ddol rhyw. Ar ôl diwrnod caled '...

Darllenwch Nawr
Mae doliau rhyw silicon go iawn yn gyffrous iawn
A yw'n rhyfedd cael dol rhyw silicon?

Fel rheol mae gan y doliau rhyw hyn yr un swyddogaethau â doliau lefel uchaf. Gall wasanaethu fel catharsis o ffantasïau rhywiol a dymuniadau rhywiol. Wedi'i sbarduno gan ffotograffiaeth erotig, ffilmiau diwydiant a rhaglenni dogfen, ac ymddangosiad robotiaid niwtral diwylliant pop, bydd y chwyldro doliau rhyw yn daith wallgof. T ...

Darllenwch Nawr
Mae doliau silicon yn rhoi profiad digynsail i chi
Beth yw dol rhyw rhyw silicon realistig?

P'un a yw'n perfformio gyda phartner dynol parod neu'n perfformio gydag un o'r doliau rhyw gorau ar y farchnad, gall rhyw ryddhau angerdd ac egni. Gall doliau lefel uchaf gynnwys esgyrn mewnol, meintiau amrywiol y fron, arlliwiau croen, maint casgen, waliau patrymog yn y fagina, hunan-gynhesu a mwy. Sut ydych chi'n ...

Darllenwch Nawr
Dull o Gynnal Cyflwr Hardd Doll Silicôn
Sut i ofalu am fy nol rhyw silicon?

Mae meddwl segur bob amser yn tueddu i feddwl am ymddygiad drwg. Hyd yn oed fel profiad cyfathrebu neu adloniant, gall rhyw fod yr un mor bwysig i fywyd beunyddiol unigolyn. Bydd rhai doliau uchaf yn llifo allan o olew. Yr unig beth nad oes ganddo'r broblem hon yw halltu platinwm. Yn ystod y tri degawd diwethaf, mae ...

Darllenwch Nawr
Crynodeb o'r Profiad mewn Prynu Dolliau Rhyw Silicôn
Y ffordd iawn i brynu dol rhyw foddhaol

Mae doliau modern wedi troi cymoedd swrrealaidd yn swrrealaeth. Gellir eu casglu gan lawer o brynwyr. Mae yna lawer o wahanol fodelau gyda gwahanol ddefnyddiau, offer ac ymddangosiad. Mae gan bob dol cariad lifelike 3 agoriad corff sy'n rhoi llawer o hwyl a boddhad i chi. Dyma sut i ddod o hyd i silicon ...

Darllenwch Nawr
Ai'r SDoll Silicôn Y Cydymaith Perffaith?
Doliau rhyw sy'n gwneud eich problem yn haws

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae'r cyhoedd wedi derbyn doliau rhyw a hyd yn oed yn ymddangos mewn ffilmiau a sioeau teledu poblogaidd. Os mai dim ond mwy o foddhad rhywiol sydd ei angen arnoch chi, yna mae doliau rhyw yn beth da, yn ein siop, fe welwch bopeth sy'n ysgogi'ch dychymyg! Gallwch hefyd gyfuno partneriaid newydd ag ou ...

Darllenwch Nawr
Ydych chi Am Brynu Doll Rhyw Silicôn?
A ddylai pobl unig brynu doliau silicon?

Mae doliau rhyw wedi bod yn destun llawenydd a dadlau ers eu hymddangosiad. Gallwch chi bob amser gael rhyw yn ôl yr angen. Caniateir pob ystum rhywiol, ac mae'ch dol bob amser yn dda i chi. Mae pobl wir eisiau realiti amherffaith, "meddai llefarydd. Mae dynion yn caru doliau yn wir wedi'u cynllunio ar gyfer y farchnad fenywaidd. ...

Darllenwch Nawr
Ffordd Effeithiol i Amddiffyn Dolliau Rhyw Silicôn
Sut i ofalu am fy nol silicon?

Ar ôl i chi eu cael a chwrdd â'ch disgwyliadau, mae'n llawer haws canolbwyntio ar eich gwaith. Yn y modd hwn, mae gan y ddol ymddangosiad go iawn, mae'n sefydlog ac yn symudol, ac mae ganddo strwythur metel y tu mewn. Dylai doliau cariad roi profiad rhywiol go iawn i chi. Er mwyn i bawb ddod o hyd i'w hoff ddol. Silico ...

Darllenwch Nawr
Disgrifiad o'r Defnydd o Ddoliau Silicôn
Beth yw dolig silicon?

Gellir defnyddio silicon i ddylunio doliau i lefelau a oedd gynt yn annirnadwy. Hyd heddiw, mae'n dal i fod yn un o'r deunyddiau mwyaf poblogaidd ar gyfer cynhyrchu doliau. Fe welwch eich gêm bob amser, trwmped dol cariad BBW, y nifer uchel ac ati. Gellir cyflawni dewisiadau arbennig ...

Darllenwch Nawr
Dolls Cudd-wybodaeth Artiffisial Bodlon i'ch Dymuniadau
Pa nodweddion ydych chi am i ddoliau robotig eu cael?

Pan fydd hyn yn digwydd rhwng dau berson sydd â pherthynas gref â'i gilydd, mae'n hyrwyddo ac yn cryfhau'r cysylltiad rhyngddynt. Y swyddogaeth y mae'r ddol yn ei chyflawni neu'r swyddogaeth o wneud y ddol. Maent yn cynrychioli'r cyfuniad perffaith o gywirdeb gweithgynhyrchu ultra-modern a hu ...

Darllenwch Nawr
Craidd Dolls Rhyw Deallusrwydd Artiffisial
Y berthynas rhwng doliau robotig a phobl

Ble ydych chi'n dechrau? Beth ddylech chi edrych amdano? Mae gan ddoliau rhywiol hefyd deimlad meddal a naws gadarn anhygoel. Yn ogystal, mae'r deunyddiau hyn yn cynnig mwy o fuddion. Gan eich bod chi'n gwybod y gall doliau oedolion arbed trafferth i chi, beth ddylech chi ei wneud nesaf? Dewch o hyd i'r model gorau at eich defnydd sy'n cyd-fynd â'ch cyllideb. S ...

Darllenwch Nawr
Y Ddol Rhyw Robot Gyntaf gyda Dinasyddiaeth
Doll Rhyw Robot Smart Rhyfeddol

Gyda'r holl dechnegau, mae doliau rhyw heddiw wedi gwneud cynnydd mawr. Ydych chi wedi blino ar eich partner, annwyl, onid oes gennyf unrhyw esgusodion na'r un osgo ailadroddus heno? Mae canfyddiad y cyhoedd o ddoliau yn symud i gyfeiriad eu derbyn, ac mae'r syniad o bartneriaid silicon yn dod yn brif ffrwd. ...

Darllenwch Nawr
Datblygu Dolliau Rhyw
Hanes y ddol rhyw y mae angen i chi ei wybod

Mae estheteg cariadon wedi denu personoliaeth doliau cariad dynion a menywod i ddod yn fwyfwy amlwg ar gyfryngau cymdeithasol. Mae doliau silicon, yn enwedig yn y fforwm, yn ymddeol fwyfwy fel cefndiroedd, a gellir prynu doliau go iawn i ddynion wrth gwrs. Gellir gwneud rhai hyd yn oed yn unol ...

Darllenwch Nawr
Technoleg Doll Rhyw Deallusrwydd Artiffisial
Pa mor bell yw'r ddol deallusrwydd artiffisial oddi wrthym ni?

Bob dydd, mae mwy a mwy o ddynion a menywod ledled y byd yn cymryd y cam cyntaf tuag at fod yn berchen ar ddoliau rhyw. Fel y soniwyd yn y dyddiadur diwethaf - dim drwgdeimlad. Roedd yn amser rhyfeddol, ond rhaid iddo ddod i ben nawr. Roedd yr wythnosau ar ôl y penderfyniad i brynu dol silicon yn anodd. Mae bywyd bob dydd yn dal yn gyflym ...

Darllenwch Nawr
Mae doliau rhyw yn symud tuag at duedd tueddiadol
Beth yw nod eithaf y system doliau robotig?

Wedi'i sbarduno gan ffotograffiaeth erotig, ffilmiau diwydiant a rhaglenni dogfen, a chynnydd robotiaid niwtral diwylliant pop, bydd y chwyldro doliau rhyw yn daith wallgof. Rwyf wedi datrys yr holl broblemau sy'n effeithio ar fy nghariad at ddoliau cariad, gan wneud fy holl emosiynau a llwybr bywyd personol yn gliriach. Fel arfer maen nhw'n als ...

Darllenwch Nawr
Peiriant Doll Rhyw i Drin Eich Pryder Rhywiol
Bydd doliau rhyw yn dod â phrofiad newydd i ni

Mae rhyw yn agwedd bwysig ar oroesiad dynol nodweddiadol. Pan edrychwch ar unrhyw ddol rhyw mewn unrhyw gategori, bydd brig y llinell yn costio mwy. Efallai y bydd talu sylw manwl i ddefnyddio doliau oedolion yn iawn yn ateb mwy ymarferol i ddod â'r holl broblemau hyn i ben. Mae datblygu doliau yn un o'r rhai mwyaf ...

Darllenwch Nawr
Manteision ac Anfanteision Dolliau Deallusrwydd Artiffisial
Beth fydd cynnydd doliau deallus yn dod?

Nid tasg hawdd na pheth rhad yw cael dol - heb wybod sut i ddewis a gofalu am ddol, bydd y perchennog newydd yn agored i risg o ddifrod a thwyll. Mae iechyd da yn caniatáu ichi berfformio llawdriniaethau bob dydd. Yn enwedig os nodwch bris ychydig yn uwch, nid yw'n rwber mwyach. Mae'r rea ...

Darllenwch Nawr
Gall doliau rhyw yn y dyfodol gyfathrebu â phobl
Efallai mai robotiaid doliau rhyw yw eich cydymaith perffaith?

Bob dydd, mae mwy a mwy o ddynion a menywod ledled y byd yn cymryd y cam cyntaf tuag at fod yn berchen ar ddoliau rhyw. Mae yna amrywiaeth o ddoliau rhyw yma a all wneud i ddynion a menywod fwynhau mwy o fywyd oes. Gyda hi, byddwch chi'n profi'r libido craziest a ffantasi! Yn ôl y repor cynhwysfawr ...

Darllenwch Nawr
Cyflwyno Robot Doll Rhyw Uwch
Pa nodweddion sydd gan y robot dol rhyw?

Yn y doliau go iawn hyn, mae meini prawf ansoddol a thebygrwydd allanol yn anodd neu'n annigonol i'w bodloni. Gyda wigiau dynol, croen meddal, nodweddion wyneb cyffwrdd a chromliniau deniadol, ar yr olwg gyntaf, prin y gellir gwahaniaethu doliau rhyw oddi wrth fenywod go iawn. Ac mae'r pris yn deg! Porwch ein onlin ...

Darllenwch Nawr
Y Gwahaniaeth rhwng Doll Rhyw Solid a Doll Theganau
Mae gan ddoliau rhyw wydnwch uchel

Mae doliau o'r ansawdd uchaf yn cael eu prisio ar filoedd o ddoleri. Prynu a dod o hyd i'r ddol rhyw orau i chi. Mewn rhai gwledydd, maent yn cael eu hystyried yn gam pwysig wrth leihau anghydbwysedd rhwng y rhywiau a heneiddio yn y boblogaeth. Maent yn fath o degan rhyw maint oedolion sydd o faint bywyd a siâp dynol, gan ganiatáu i ddefnyddwyr gael p ...

Darllenwch Nawr
Gwerthuso Ansawdd Deunyddiau Doll Rhyw
Disgrifiad o ddeunyddiau doliau rhyw

Gallwch ddysgu mwy am y swyddogaethau y gall doliau rhyw a'r doliau rhyw gorau eu chwarae yn eu bywydau eu hunain. Hyd yn oed os yw'r esgyrn doliau rhyw wedi'u gwneud o PVC neu fetel, mae'r ardal groen allanol fel arfer wedi'i gwneud o silicon go iawn. Cheng, felly ni fyddwch byth yn teimlo'r metel caled isod. Gwneuthurwyr gwahanol doliau rhyw ...

Darllenwch Nawr
Pwyntiau Gwybodaeth Prynu Dolls Rhyw
Dadgryptio Gwahaniaeth Pris Doll Rhyw

Hyd at ddiwedd yr 20fed ganrif, dechreuodd doliau rhyw ddod yn fwy aeddfed. Ar y mwyafrif o fodelau, mae'r geg a'r fagina yn hawdd eu tynnu ac yn hawdd i'w glanhau. Dyluniwyd y ddwy ran yn ofalus i sicrhau bod digon o le i fywyd rhywiol fod yn bleserus iawn. Yn arbennig o ddiddorol yw'r cwsto ...

Darllenwch Nawr
Amazon Alexa a Thueddiadau Robot Doll Rhyw
A fydd robotiaid doliau rhyw yn disodli Amazon Alexa fel teclyn teulu?

Mae'r ddol go iawn yn ddol oes, sy'n cael ei saernïo yn ôl y bobl go iawn. Maent yn cynrychioli'r cyfuniad perffaith o gywirdeb gweithgynhyrchu ultra-fodern a dyheadau dynol. Boed iddyn nhw roi cymaint o lawenydd, cariad a harddwch i chi i gyd ag ydw i. Rwyf bob amser wedi bod yn berson sy'n caru'r pethau da yn ...

Darllenwch Nawr
Datblygu doliau rhyw rhyfeddol
Edrych yn ôl ar ddatblygiad doliau

Dim ond doliau sy'n cwrdd â'n rheolaethau a'n gofynion caeth yr ydym yn eu cynnig. Bydd hyn yn sicrhau ansawdd ein model. Mae ein casgliadau doliau hynod realistig o'r radd flaenaf yn darparu boddhad rhywiol yn y pen draw ac yn gwneud fastyrbio yn fwy o hwyl! Y pris deniadol a'r gwasanaeth gorau yw'r hyn rydyn ni'n ei gymryd am ...

Darllenwch Nawr
Y Ffordd Gywir i Ddewis Yr Opsiwn Manylion Dolls
Sut ddylwn i ddewis yr opsiwn o ddol?

Mae doliau rhyw modern o ansawdd uchel wedi'u cynllunio'n dda. Maent yn debyg iawn o ran siâp, maint ac ymddangosiad i bobl go iawn, ac mae ganddynt wybodaeth yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Yr unig ffordd gyfleus, di-risg a derbyniol i anadlu yw prynu dol oedolyn. Gyda dol cariad maint bywyd, gallwch nid yn unig fwynhau ...

Darllenwch Nawr
Crynodeb o Ddulliau Custom Doll o Ansawdd Uchel
Sut i addasu'r doliau rhyw gorau?

Mae'r diffiniad o ddol rhyw yn eithaf helaeth mewn gwirionedd: yn y bôn, unrhyw ddol a all ddarparu pleser synhwyraidd. Yn ogystal, mae llawer o bobl yn caru doliau fel cymdeithion. Darganfyddwch fanteision cyffrous dol cariad lifelike a sleifio i fyd angerdd, angerdd a chariad! Doliau caru nid yn unig pro ...

Darllenwch Nawr
Disgrifiad Ystod Prisiau Wrth Brynu Doll Rhyw
Pa bris doliau rhyw sy'n iawn i mi?

Yn ystod yr ychydig ddegawdau diwethaf, mae doliau rhyw (a elwir hefyd yn ddoliau cariad) wedi dod yn bell. Sicrhewch eich bod wedi prynu bywyd digon hir a'ch gwasanaethu yn bwrpasol. Ni allwch benderfynu a ydych am ddefnyddio dol silicon realistig neu ddol TPE rhad? Beth bynnag, rydych chi'n hollol gywir i ni! Entr ...

Darllenwch Nawr
Canllaw Maint a Phwysau Doll Rhyw
Sut i ddewis maint a phwysau dol rhyw?

Heddiw, mae amrywiaeth eang o ddoliau rhyw ar y farchnad yn dod yn fwy deallus ac yn fwy addasadwy. Cofiwch, fel dynion, mae doliau rhyw menywod yn bodoli hefyd. Yn ôl eich dymuniadau, gallwch chwistrellu persawr ar eich dol heb unrhyw anfanteision. Mae doliau cariad a modrwyau mastyrbio neu pidyn i gyd yn deganau rhyw. Os ...

Darllenwch Nawr
Ffyrdd o Gadw Dolls Silicôn yn Iach
Sut i ofalu am fy nol rhyw silicon?

Mae'r ddol go iawn yn ddol maint bywyd, yn atgynhyrchiad gwir ffyddlon o fenyw go iawn. Ond mae'r rhan fwyaf o ddynion yn meddwl ddwywaith cyn mynd i gysgu gyda menyw ar hap neu butain. Bydd eich cyfrinachol yn gadael i'ch dychymyg hedfan. Bydd hi'n bodloni'ch holl ffantasïau. Credaf fod y rhan fwyaf o bobl eisiau deall ei fod yn ...

Darllenwch Nawr
Disgrifiad Torf o Brynu Dolls Rhyw
Pwy allai brynu doliau rhyw?

Er mwyn i ddoliau rhyw ddod â phrofiad oes i chi, mae'n bwysig iawn cwrdd â safonau ansawdd doliau rhyw. Ond mae yna bobl hefyd sy'n prynu doliau at ddibenion addurniadol yn unig. Mae gan y genhedlaeth newydd o ddoliau sgerbwd metel solet sy'n efelychu strwythur y corff dynol. Rhyw yn gwneud ...

Darllenwch Nawr
Y Rheswm Mae Pobl Angen Dolls Rhyw Dilys
Pam mae pobl eisiau doliau rhyw maint bywyd?

Rydyn ni'n eich helpu chi i brynu doliau rhyw ac yn eich cyflwyno i'r modelau amrywiol yn ein casgliad. Wrth wneud cariad, maen nhw am ddiolch i safle'r sgerbwd metel mewnol, newid yr ystum yn hawdd, yn gaeth i'r geg, y fagina neu'r anws. Flynyddoedd yn ôl, roedd yn amhosibl dychmygu dyfais fel h ...

Darllenwch Nawr
Mae Dolliau Cwsmer a Rhyw yn Rhannu Teimladau o Gariad
Ydych chi eisiau gwybod sut i wneud cariad â dol rhyw?

Yn union fel croen go iawn. Dewiswch un o'r doliau rhyw mwyaf yn Ewrop a dyma'r model rydych chi'n ei hoffi. Rydym yn cynnig teganau rhyw i ddynion a menywod wella eu bywyd rhywiol - naill ai ar eu pennau eu hunain neu gyda'i gilydd. Diolch i beiriannau modern a'r deunyddiau cyfatebol o ansawdd uchel, y llygaid, y trwyn, y clustiau a hyd yn oed y gorau ...

Darllenwch Nawr
Mae'r Agweddau hynny ar Ddoliau Rhyw wedi Eich Denu
Beth yw atyniad unigryw doliau rhyw?

O ddoliau rhyw rhad i ddoliau silicon moethus, fe welwch yr holl deimladau sy'n eich gwneud chi a'ch dymuniadau yn gyntaf. Mewn byd lle mae'n anodd dod o hyd i gydymaith, mae doliau rhyw yn cael eu gwneud i ddiwallu anghenion rhywiol yn unig, ac mae'n rhaid iddyn nhw fynd yn bell! Mae'n ymddangos bod y corff cyfan, a'i holl swyn, yn nee ...

Darllenwch Nawr
Disgrifiad o'r Cynnyrch ar gyfer Prynu Gofal Wig Doll
Ble alla i brynu cynhyrchion gofal wig doliau rhyw?

Yn y rhan fwyaf o achosion, fel rheol nid yw doliau rhyw fel mastyrbwyr, dirgrynwyr a mathau eraill o deganau. Mae hi bob amser wrth eich ochr chi, byth yn cwyno, ar yr un pryd, hi yw'r person mwyaf ffyddlon a welsoch erioed. Ni fuont erioed mor boblogaidd ag y maent yn awr. Er bod eraill wedi darganfod y gwahanol ...

Darllenwch Nawr
Ffordd wedi'i Customized o Ddoliau Rhyw TPE
Gallwch hefyd gael y doliau TPE gorau

Mae personoliaeth cariadon yn ddeniadol i ddynion a menywod, ac mae cymeriad doliau cariad yn dod yn fwy a mwy amlwg ar gyfryngau cymdeithasol. Fel dynion, mae doliau rhyw menywod yn bodoli hefyd. Sicrhewch eich bod wedi prynu bywyd digon hir a'ch gwasanaethu yn bwrpasol. Pan mae “doliau rhyw” mor lifelike ...

Darllenwch Nawr
Gall hyn Storio doliau rhyw TPE yn well
Weithiau, sut mae defnyddwyr yn storio doliau TPE

Mae estheteg cariadon wedi denu personoliaeth doliau cariad dynion a menywod i ddod yn fwyfwy amlwg ar gyfryngau cymdeithasol. Fel hyn, gallwch chi hyd yn oed arbed ychydig bach o'ch incwm. Mae doliau cariad nid yn unig yn edrych bron yn real, ond mae ganddyn nhw'r teimlad hwn hefyd. Nid yw'r ansawdd hwn yn darparu unrhyw ...

Darllenwch Nawr
Disgrifiad o'r Dull Storio Gorau ar gyfer Doll TPE
Sut mae cwsmeriaid cyffredin doliau rhyw yn storio doliau?

Wedi'i sbarduno gan ffotograffiaeth erotig, ffilmiau diwydiant a rhaglenni dogfen, a chynnydd robotiaid niwtral diwylliant pop, bydd y chwyldro doliau rhyw yn daith wallgof. Mae pris un o'r doliau uwch-dechnoleg gwrywaidd newydd hyn oddeutu ychydig filoedd o ddoleri! Wedi mynd i mewn i'r byd "cariad" wedi'i wneud o silicon. Os ydych ...

Darllenwch Nawr
Y Ffordd Berffaith i Storio'ch doliau rhyw
Sut i storio fy doliau rhyw yn effeithiol

Mae doliau rhywiol yn cynrychioli'r cyfuniad perffaith o gywirdeb gweithgynhyrchu ultra-fodern a dyheadau dynol. Os nad oes ots gennych, gallant adael darn o frethyn nes i chi brynu darn arall o frethyn, ac ni fyddant yn cwyno eto. Pan fydd pobl yn clywed y "ddol rwber", yr hyn a elwir yn aml yn gyfog yw de ...

Darllenwch Nawr
Mae Twll y Ddol Sych yn Bwysig Iawn
Sut i sychu twll dol rhyw?

Am ba bynnag reswm, erbyn hyn mae miloedd o ddynion heb berthynas, ac mae angen help ar ddynion sengl sydd am wella eu rhywioldeb. Rydym yn cynnig nifer fawr o ddoliau realistig ym mhob amrediad prisiau. Yn y cynhyrchion cyfoethog rydyn ni'n eu cynnig ar gyfer doliau cariad, fe welwch yr hyn rydych chi ei eisiau. Fe ddylech chi gynnal ...

Darllenwch Nawr
Esboniad o'r rheswm dros y ddol lanhau
Pam fod angen i mi lanhau fy nol rhyw?

Mae angen i bob dyn fod yn gaeth i weithgaredd rhywiol o bryd i'w gilydd - gall cyfnodau hir o ddim bywyd rhywiol achosi straen a thensiwn yn y corff. Gall doliau rhyw wneud mwy na bodloni eu dyheadau corfforol yn unig. Diolch i'r dechnoleg weithgynhyrchu newydd, mae'n bosib datblygu dol sy'n edrych mor real ...

Darllenwch Nawr
Cyfarwyddiadau glanhau ar gyfer doliau rhyw TPE
Gall gwybod y rhain gadw fy doliau rhyw yn iach yn hawdd

Pan fyddwch chi eisiau rhywbeth - mae eich doliau'n sicr o gael hwyl i bawb. Maent yn cynnig cyfleoedd dirifedi i gyflawni'ch libido a'ch ffantasïau. Gall doliau rhyw fod yn ddefnyddiol iawn pan fyddwch chi eisiau ymddiried yn yr ystafell wely - dyma'r ansawdd prin sydd gan ddynion yn y byd modern! Doliau rhyw hav ...

Darllenwch Nawr
Dull o arbed wig dol rhyw
Sut i arbed wigiau doliau rhyw?

Mewn rhai gwledydd, mae doliau rhyw yn cael eu galw'n gam pwysig wrth leihau anghydbwysedd rhwng y rhywiau a heneiddio yn y boblogaeth. Dim ond unwaith y mae angen i chi ei wario, ac mae'r gweddill yn hawdd. Mae'r talfyriad ar gyfer TPE yn sefyll am "elastomer thermoplastig", sy'n ddeunydd newydd sy'n edrych mor dwyllodrus â chroen go iawn. Os ydych ...

Darllenwch Nawr
Wigiau Custom ar gyfer Eich Doliau Rhyw
Ble alla i brynu wigiau doliau rhyw?

Mae dol yn cael ei ystyried yn bartner gan rai pobl, tra bod eraill yn ei ystyried yn degan rhyw. Os yw'ch gallu ariannol yn dal i fod yn isel, ond rydych chi bob amser eisiau mwynhau rhyw anghyfyngedig, yna gall doliau oedolion eich arbed. Fel arfer, mae wedi'i wneud o silicon neu TPE o ansawdd uchel. Gallwch chi addasu amrywiaeth o wigiau ar gyfer eich TP ...

Darllenwch Nawr
Awgrymiadau ar gyfer Glanhau Wigiau Dolls Rhyw
Sut i lanhau wig dol rhyw?

Bydd doliau rhyw yn rhan o'n bywydau. Ydych chi eisoes yn ystyried prynu dol am amser hir, neu a ydych chi newydd ddysgu am ddol rhyw wych? Gellir gwneud rhyw cyffrous heb wraig. Ydych chi'n gwybod sut i lanhau wig dol rhyw TPE? Mae'r erthygl hon yn esbonio'n fanwl dechnegau glanhau ...

Darllenwch Nawr
Disgrifiad o'r Dull o Brwsio Doll Rhyw
Sut i frwsio wig dol rhyw?

Mae canfyddiad y cyhoedd o ddoliau yn symud i gyfeiriad eu derbyn, ac mae'r syniad o bartneriaid silicon yn dod yn brif ffrwd. Nid yw hunan-foddhad dynion bellach yn bwnc tabŵ yn ein cymdeithas. Mae'r nifer o deganau rhyw sydd wedi'u cynllunio ar gyfer dynion yn gwneud yr hwyl unigol hyd yn oed yn gryfach. Nid yw'r diwydiant doliau rhyw yn lon ...

Darllenwch Nawr
Ynglŷn â Chyfarwyddiadau Gwisgo Wig ar gyfer doliau rhyw
Sut i wisgo wig ar gyfer dol rhyw?

Bob dydd, mae mwy a mwy o ddynion a menywod ledled y byd yn cymryd y cam cyntaf tuag at fod yn berchen ar ddoliau rhyw. Bydd priodas heb bwer economaidd yn achosi ichi fynd i drafferth fawr yn unig. Mae'r ddol go iawn nid yn unig yn ddol chwyddadwy draddodiadol. Mae'n llafurus, hyd yn oed wedi'i wneud â llaw, ac mae ganddo ...

Darllenwch Nawr
Dolls Rhyw Yn Bodlon Eich Gwir Ffantasi
Sut i brynu dol rhyw rydych chi'n fodlon ag ef?

Wedi'i sbarduno gan ffotograffiaeth erotig, ffilmiau diwydiant a rhaglenni dogfen, a chynnydd robotiaid niwtral diwylliant pop, bydd y chwyldro doliau rhyw yn daith wallgof. Gan eich bod chi'n gwybod y gall doliau oedolion arbed trafferth i chi, beth ddylech chi ei wneud nesaf? Dewch o hyd i'r model gorau at eich defnydd sy'n cyd-fynd â'ch cyllideb. Mae ein ...

Darllenwch Nawr
Dull Glanhau Pennaeth Doll Rhyw
Sut i lanhau pen doliau rhyw?

Bydd doliau rhyw yn rhan o'n bywydau, ac yna byddwn ni'n gwybod. Fe welwch eich gêm bob amser. Ar ôl i chi eu cael a chwrdd â'ch disgwyliadau, mae'n llawer haws canolbwyntio ar eich gwaith. Yn ôl y galw, mae'r mwyafrif o ddoliau go iawn yn "fenywaidd." Fodd bynnag, gellir prynu doliau go iawn i ddynion wrth gwrs. Cynnal a chadw ...

Darllenwch Nawr
Plygu Ystum sydd â Rhyw â Doll Rhyw
Mae doliau rhyw yn eich helpu i gyrraedd uchafbwynt cryf

Gallwch chi chwarae'r doliau hyn fel y dymunwch, ac ni fyddant wedi blino mwyach. Maent yn cynrychioli'r cyfuniad perffaith o gywirdeb gweithgynhyrchu ultra-fodern a dyheadau dynol. Gellir gwneud rhai ar wahân hyd yn oed yn unol â dymuniadau'r prynwr. Gall doliau rhywiol wella neu hyd yn oed arbed ...

Darllenwch Nawr
Arddull Cŵn Sefydlog Doll Rhyw
Arddull cŵn yn sefyll gyda dol rhyw

Mewn rhai gwledydd, maent yn cael eu hystyried yn gam pwysig wrth leihau anghydbwysedd rhwng y rhywiau a heneiddio yn y boblogaeth. Mae iechyd da yn caniatáu ichi berfformio llawdriniaethau bob dydd. Mae gordewdra yn duedd yn iechyd gwael llawer o bobl. Fodd bynnag, weithiau mae hyn oherwydd eu bod yn anwybyddu ymarferion sgwat arbennig fel rhyw. Rhyw i ...

Darllenwch Nawr
Ffordd o Rhyw Llafar gyda doliau rhyw
Sut i ddefnyddio ceg dol rhyw?

Mae dol yn cael ei ystyried yn bartner gan rai pobl, tra bod eraill yn ei ystyried yn degan rhyw. Os yw'ch gallu ariannol yn dal i fod yn isel, ond rydych chi bob amser eisiau mwynhau rhyw anghyfyngedig, yna gall doliau oedolion eich arbed. Yn Tsieina heddiw, mae natur agored meddyliau pobl yn mynd yn uwch ac yn uwch, ac nid yw'r teganau rhyw yn ...

Darllenwch Nawr
Ffyrdd o lanhau twll y doliau TPE
Sut i lanhau fagina dol TPE?

Mae canfyddiad y cyhoedd o ddoliau yn symud i gyfeiriad eu derbyn, ac mae'r syniad o bartneriaid silicon yn dod yn brif ffrwd. Yr unig anadl gyfleus, di-risg a derbyniol trwy ryw yw prynu doliau oedolion. O ddechrau'r 21ain ganrif, mae doliau rhyw yn dod yn agosach ...

Darllenwch Nawr
Dull Glanhau Rhesymol i Gynnal y Ffres Ffres Rhyw
Awgrymiadau ymarferol ar gyfer glanhau doliau rhyw

Mae'r ddol gorfforol yn fath o ddyfais fastyrbio rhyw i oedolion o faint bywyd a chorff dynol, sy'n caniatáu i'r defnyddiwr gael pleser mewn cyfathrach rywiol. Mae'r ddol go iawn yn ddol oes, sy'n cael ei saernïo yn ôl y bobl go iawn. Fel arfer fe'u gelwir hefyd yn ddoliau cariad. Mae doliau rhyw wedi disgleirio ...

Darllenwch Nawr
Bydd glanhau yn cadw eu hunain a'ch doll rhyw yn iach
Ffyrdd o gadw dol rhyw yn y cyflwr gorau

Bob dydd, mae mwy a mwy o ddynion a menywod ledled y byd yn cymryd y cam cyntaf tuag at fod yn berchen ar ddoliau rhyw. Efallai y bydd talu sylw manwl i ddefnyddio doliau oedolion yn iawn yn ateb mwy ymarferol i ddod â'r holl broblemau hyn i ben. Mae llawer o bobl yn meddwl mai'r unig fathau o ddoliau rhyw sydd ar gael yw'r rhai hyll hynny ...

Darllenwch Nawr
Bydd Glanhau Dolls Rhyw yn Ymestyn Eu Bywydau
Sut i lanhau doliau rhyw?

Mae'r ddol gorfforol yn degan rhyw i oedolion wedi'i wneud yn dda gyda golwg proffil uchel. A yw'r deunydd yn defnyddio TPE neu silicon ar gyfer y ddol? Gwych, croeso! Ni fuont erioed mor boblogaidd na phoblogaidd ag y maent ar hyn o bryd. Er bod eraill wedi darganfod gwahaniaethau ac elfennau gwrthwynebol doliau oedolion, mae eu ...

Darllenwch Nawr