Categorïau Top

Gwerthu Poeth Dolls Rhyw Bywyd Go Iawn

-37%
Doll Rhyw Orau am Yr Arian
Doll Rhyw TPE Croen Brown 148CM

Setlla

$ 776.24 $ 1,230.48

-41%
dol rhyw arferol
Darn Rhyw Cist Fflat Merch Siapaneaidd TPE Rhyw

Tanabe Reiko

$ 698.50 $ 1,169.01

Gwerthu Dolls Rhyw Go Iawn Gorau

Dolls Rhyw Cariad Go Iawn Agatha - Doll Rhyw TPE Croen D-Gwpan 150CM

Doll Piper

$ 920.21$ 920.21

Dolliau Piper
casgen dol rhyw Cyfiawnder - Bronnau Mawr Sexy TPE AXB

Doll AXB

$ 879.99$ 879.99

Dolliau Rhyw Irontech 150CM Payton - 150CM Bronnau Mawr Anime Irontech Sexy Anime

Doll Irontech

$ 1,156.09$ 1,156.09

Logo Doll Irontech
Doll Piper Sexy Kendall - Dolliau Piper Anime Boxy Sexy 160CM

Doll Piper

$ 2,718.09$ 2,718.09

Dolliau Piper
dol rhyw shemale Alma - Doliau AXB Cariad Booty Mawr

Doll AXB

$ 1,075.68$ 1,075.68

Doll Rhyw Heartstring Doll Rhyw Calon Calon Caroline -1 57cm B.

Doll WM

$ 1,704.21$ 1,704.21

Logo doliau WM
dol rhyw merch Thodore - 169cm Athro Sexy Futuregirl TPE Sex Doll

Doll Futuregirl

$ 1,158.09$ 1,158.09

-37%
Doll Rhyw Mwyaf Lifelike
Setlla - Ffordd Fawr Cain Cain Harddwch 148CM

Doll Futuregirl

$ 776.24$ 1,230.48

ass dol rhyw Elaine - Doll Rhyw TPE Glas Elf 158cm

Doll Futuregirl

$ 1,250.23$ 1,250.23

dol rhyw ass mawr Lynn - Doll Rhyw ynganiad Sefydlu Silicôn 150CM

Doll Futuregirl

$ 3,284.42$ 3,284.42

Doliau Cariad Masturbation Torso

Beth yw'r ddol rhyw maint bywyd orau?

Oes gennych chi'ch un chi fuck dol go iawn? Nawr, maen nhw'n duedd newydd yng Ngogledd America. Wrth siarad am ddoliau, efallai y byddwch chi'n meddwl yn gyntaf am ddoliau chwyddadwy. Ond dyna'r amser gorffennol. Dyfeisiwyd y doliau mwyaf cyntefig gan forwyr o'r Iseldiroedd o'r ail ganrif ar bymtheg a gafodd eu hynysu gan y cefnfor yn ystod mordeithiau pellter hir. Fe wnaethant ddarganfod y gall ddiwallu eu hanghenion mewn rhai ffyrdd. Wedi'u gwneud o ffabrigau wedi'u pwytho neu hen ddillad, y doliau fastyrbio hyn yw rhagflaenwyr uniongyrchol doliau rhyw heddiw. Wrth gwrs, gyda datblygiad technoleg, maen nhw'n dod yn agosach at bobl go iawn. Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae grŵp o weithgynhyrchwyr, dan arweiniad yr urdolls, wedi cynhyrchu'r doliau diweddaraf ar waith yn fyw. Ar hyn o bryd, mae'r ddol yn boblogaidd iawn yng Ngogledd America ac Ewrop.
 
Cyn prynu'ch dol eich hun. Dylech wybod rhywfaint o wybodaeth am y doliau rhyw newydd. Mae ein gwefan yn cynnwys bron pob math o ddoliau go iawn. Gall doliau Asiaidd fod oherwydd eu ffigur petite neu'r gwenau diniwed hynny sy'n gwneud dynion gwaed poeth yn hir am gariad. Neu efallai eich bod chi eisiau bod gyda rhywun deniadol ac egsotig Doli rhyw Japaneaidd. Efallai y bydd hyd yn oed eich ffantasi o anime yn eich arddegau. Yma byddwn yn dysgu am hanes doliau, y dewisiadau cyfredol ar y farchnad a'r amrywiol opsiynau wrth ddewis dol.
 
Er 2012, mae doliau rhyw chwyddadwy ar y farchnad wedi cael eu disodli'n raddol gan ddoliau TPE a doliau silicon. Defnyddir amnewidion elastomer thermoplastig o'r enw TPE yn gyffredin, yn enwedig oherwydd bod y dol rhyw realistig a wneir gan wneuthurwyr yn well nag ansawdd uchel. Mae'n rhatach gwneud teganau wedi'u gwneud o silicon drud wedi'i halltu â phlatinwm. Mae rhai gweithgynhyrchwyr doliau modern wedi ychwanegu system wresogi fewnol at eu doliau silicon.
 
Mae gan ddoliau TPE a doliau silicon eu manteision eu hunain. Mae deunyddiau TPE yn rhatach. Mae pris dol rhyw rhyw go iawn wedi'i wneud o ddeunydd TPE yn is na phris dol silicon. Mae elastigedd a meddalwch hefyd yn dda. Mae deunyddiau silicon yn ddrytach, ond mae doliau silicon yn fwy gwydn ac yn agos iawn at realiti. Yn wreiddiol, gwnaed doliau silicon o silicon wedi'i halltu â thun, ond mae gan dechnoleg platinwm fywyd gwasanaeth hirach ac mae'n llai tueddol o rwygo a mewnoli.
 
Gall cariadon doliau rhyw go iawn rhywiol dynol ddewis 70 o buteindai o'r fath yn Japan a dewis y puteindy cyntaf o'r fath yn Ewrop ym mis Mawrth 2017. O safbwynt rheoli, mae doliau'n weithwyr delfrydol, maen nhw yma bob amser oherwydd nad ydyn nhw byth yn mynd yn sâl, maen nhw bob amser yn edrych yn dda, maen nhw'n cynnig y tri thwll, dim cwynion na ffioedd ychwanegol. Mae rhai cwmnïau'n defnyddio'r un dechnoleg â gwneud teganau moethus i wneud doliau rag. Gyda'r defnydd diwylliannol helaeth o'r Rhyngrwyd gan y genhedlaeth iau, mae yna lawer o fforymau i amaturiaid sy'n defnyddio brethyn neu ddeunyddiau eraill i wneud eu rhai eu hunain dol rhyw rhad.
 
Gyda datblygiad parhaus cymdeithas, mae bodau dynol wedi bod yn chwilio am ffyrdd i fwynhau bywyd yn well. Mae'r ffordd adloniant hefyd wedi dod yn fwy a mwy niferus. Doliau rhyw o'r ansawdd uchaf yw un o ddyfeisiau mwyaf gwareiddiad dynol. Creadigaethau synthetig cyfoethog maint llawn, a'u prif swyddogaeth yw bodloni ysgogiadau rhywiol pobl. Mae prynu a defnyddio doliau heddiw yn dod yn fwy a mwy cyffredin, yn yr un modd ag y mae gan bobl gyfunrywiol eu hawliau eu hunain. Ni fydd eraill yn anghyfeillgar i chi oherwydd eich bod chi'n defnyddio dol rhyw. Yr hyn y mae'n rhaid i chi ei wybod yw mai dyma'ch braint.
 
I fwy a mwy o bobl. Maen nhw'n edrych fel menywod go iawn. Gallwch chi fyw eich breuddwydion gwylltaf - gydag un o'n doliau rhyw realistig gorau, gallwch chi ddod â'ch eiliadau hapusaf i chi. Maen nhw'n edrych fel menyw go iawn ac yn teimlo fel menyw go iawn. mae dol rhyw maint llawn bellach mor lifelike. Gyda'i wallt dynol, croen meddal, nodweddion wyneb emosiynol a chromliniau deniadol, mae'n edrych bron yn anwahanadwy oddi wrth fenyw go iawn ar yr olwg gyntaf. Mae doliau rhyw realistig maint bywyd yn cael eu saernïo a'u modelu'n ofalus ar ôl pobl go iawn.
 
Os ydych chi eisiau prynu prynwch ddoliau rhyw go iawn i ddynion, stopiwch eu gwylio oherwydd eich bod yn y lle iawn. O'r doliau bach a thyner i'r dol mawr tegan rhyw mwyaf cywrain: mae yna bob math o flasau yn ein hystod! Gall pawb ddod o hyd i'w hoff ddol, mae yna lawer o wahanol fodelau, maen nhw'n wahanol o ran deunydd, offer ac ymddangosiad. Gyda doliau rhyw, gallwch roi cynnig ar wahanol swyddi. Felly, mae'n cael ei ystyried yn fath o hyfforddiant.

 

Dolliau Rhyw Cyrraedd Newydd ar Werth

Cyfres Sylw Dolls Rhyw Hardd

Jessica - Dollhouse 168 E Cup EVO Edition 150CM Sex Doll

Mae Jessica yn talu sylw mawr i gynnal a chadw gwallt. Mae gan yr ystafell ymolchi yn y cartref gyflyrydd a siampŵ gradd uchel arbennig, ac yn aml mae'n mynd i'r salon harddwch. Yn wreiddiol, newidiwyd y steil gwallt yn aml yn fisol. Ni fyddai'r un steil gwallt yn para am dri mis, ond roedd bob amser yn wallt hir ar amser penodol. Os ydych chi eisiau swydd chwythu trydan gwych, yna mae ganddi hi hefyd. Bydd hi'n falch o reidio'ch ceiliog caled a'i sugno. Nid oes gennyf atgyrch chwydu. O'r fagina eilliedig i'r asyn hyfryd, gallwch chi gymryd pa bynnag ystum rydych chi ei eisiau. Mae hi'n gwybod sut mae hi o gwmpas dyn ac ystafell wely. Mae hi'n hoff o bethau ciwt, ac mae hi'n aml yn edrych ymlaen at ymddangosiad Prince Charming. Mae hi'n edrych ymlaen yn fawr at gariad rhamantus. Mae anian y ferch fach yn giwt iawn. Mae ei phersonoliaeth yn siriol, ond mae ei phersonoliaeth felancolaidd yn dal i fod yno. Ac mae pobl yn ddiofal ac yn aml yn gwneud pethau anghywir. Mae hi'n ddol rhyw realistig iawn gyda phen a chorff nad yw'n symudadwy.

Rin - Dollhouse 168 Harddwch Tsieineaidd Sexy Bronnau Mawr TPE Sex Doll

Tsieineaidd yw Rin. Mae ganddi fronnau mawr cwpan-F hynod ddiddorol. Ni all llawer o bobl helpu ond eisiau ei lyfu. Mae hi'n gyflym, yn deg, efallai ychydig yn rhy oer. Mae hyn yn gyffredin iawn i ffrindiau o'i chwmpas. Fe'i ganed mewn teulu cyffredin yn y brifddinas. Mae hi wedi bod yn ferch annibynnol iawn erioed. Symudodd allan o'r tŷ nes ei bod yn 15 oed. Dechreuwch chwilio am fywyd yr ydych yn dyheu amdano. Ar ôl iddi symud allan, daeth ar draws llawer o rwystrau. Ond wnaeth hi byth roi'r gorau iddi. Gyda’i doethineb a’i brwdfrydedd, ni all unrhyw beth ei hatal rhag cyrraedd ei llawn botensial. Cyn bo hir bydd hi'n dod yn rym y dylid ei ystyried.

Athena - Cwpan C Gwallt Byr Gwasgiad Bach 165CM Doll Rhyw Maint Llawn

Daw Athena o'r Almaen. Mae hi'n ddol maint llawn gyda chorff swynol. Mae ei gwasg yn fach, gan wneud i'w bronnau a'i phen-ôl edrych hyd yn oed yn fwy rhyfeddol. Edrychwch ar yr wyneb angylaidd, y llygaid cydymdeimladol, gadewch i'ch llygaid ollwng esgyrn ei foch tal a'i thrwyn ciwt o'i gwefusau meddal, ei gwddf rhywiol a'i chrafanc agored. A siarad yn gyfrinachol, mae ei breuddwyd yn cael ei hamddifadu o bopeth. Dim ond dyn cryf sydd ei angen arni i ofalu amdani a diwallu ei hanghenion rhywiol sydd bron yn anfodlon. Mae ganddi gorff deniadol sy'n caniatáu iddi gario o amgylch y tŷ oherwydd gallwch chi fwynhau'r swyn hynod ddiddorol o bob ongl. Os ydych chi'n chwilio am brofiad mwyaf personol eich partner, yna'r ddol go iawn yw eich dewis gorau. Mae'r cymal hyblyg yn cwmpasu'r ffrâm ddur ac mae'r TPE cyffyrddol yn darparu'r canlyniadau gorau.

Cyhoeddiad

Mwy

Sut i ofalu am ddoliau rhyw?

NO.14

2021-05-25 22:47:14

Mae faint o flynyddoedd y gellir defnyddio'r ddol urdolls yn dibynnu ar gyflwr y defnydd a'r gofal. Mae doliau rhyw sy'n cael eu defnyddio a'u symud yn aml yn fwy tueddol o wisgo a rhwygo. Rydym yn deall bod eich dol rhyw yn fuddsoddiad, felly rydym wedi llunio rhai awgrymiadau i gynnal ansawdd a bywyd eich rhyw dol ...

Sut I Gael Boobs Meddal Am Ddim?

NO.13

2020-05-12 06:28:43

Enw'r Digwyddiad: Prynu doliau brand Doll4ever a chael cist feddal ychwanegol Amser gweithgaredd: 2020.05.12 - 2020.05.31 Gweithgareddau: Rhwng Mai 12, 2020 a 31 Mai, 2020. Prynu unrhyw ddol brand Doll4ever yn y siop urdolls. Gallwch chi gael cist feddal arall. Nwyddau digwyddiad: doliau brand Doll4ever Yn The Urdolls Store Doll4e ...

Bargeinion Diwrnod Gwyn Ychwanegol 12% i ffwrdd o bob eitem doliau rhyw

NO.12

2020-03-04 05:14:55

Enw'r Digwyddiad: Bargeinion Dydd Gwyn Amser gweithgaredd: 2020.03.04 - 2020.03.14 Cod Cwpon: DA12 Gostyngiad: Ychwanegol 12% i ffwrdd Ystod Ffafriol: Pob Eitem yn Siop Urdolls Dulliau cyfranogi: 1. Dewiswch eich hoff ddol rhyw yn y siop urdolls. 2. Ychwanegwch y ddol i'r drol siopa a chlicio i ddefnyddio t ...

Mwy o wybodaeth

Rydym yn darparu gwasanaeth prynu llyfn i gwsmeriaid i helpu cwsmeriaid i ddod o hyd i'w doliau boddhaol eu hunain. Pan fydd gennych unrhyw gwestiynau am ddoliau rhyw, byddwn yn eich ateb yn y tro cyntaf. Mae doliau'n fwy diogel na rhyw go iawn, does dim rhaid i chi boeni am feichiogrwydd neu afiechydon a drosglwyddir yn rhywiol!
Mae URDOLLS wedi ymrwymo i wneud doliau hynod realistig. Gwneir pob doliau yn ôl pobl go iawn. Mae gan ein cerflunwyr 30 mlynedd o brofiad modelu. Mae wyneb pob dol a phob modfedd o groen gweadog wedi'i gerfio gan y meistr. Mae'r radd efelychu mor uchel â 98% neu fwy. Ar ben hynny, mae ganddo organ hynod realistig ac agos atoch gyda thebygrwydd gwead gwir-i-weithgynhyrchu o 99% neu fwy, sy'n rhoi teimlad o fod fel person go iawn. Rydym yn sicrhau ein bod yn darparu'r gwasanaeth gorau a'r profiad defnyddiwr gorau i chi.
Byddwn yn cynnal digwyddiadau siop ym mhob gŵyl. Dod â chynigion hael i ddefnyddwyr. Pan fyddwn yn cynnal hyrwyddiad, gallwch ddefnyddio'r cod cwpon i brynu. Mynnwch gynnig gweithgaredd. Os ydych prynu doliau rhyw yn ystod y digwyddiad, mae fel arfer yn arbed llawer o arian i chi.
Mae gennym dechnoleg gynhyrchu unigryw ac unigryw, a thîm cryf o artistiaid colur sy'n cynnwys cerflunwyr, peirianwyr a gweithwyr proffesiynol medrus. Ym mhob proses weithgynhyrchu, mae gennym ofynion llym iawn a rheoli ansawdd i ymdrechu i berffeithrwydd. Yn eich galluogi i addasu'r ddol fodern hon ar gyfer gwahanol rannau o'r corff - gan sicrhau ei bod yn gweddu i ddelwedd merch eich breuddwydion.
Mae ein doliau'n edrych yn well, yn teimlo'n fwy real, ac yn para'n hirach! Mae mor syml â hynny. Mae gan bob dol o urdolls faes rhywiol manwl iawn. Mae eu croen yn fwy elastig. Er enghraifft, mae'r fron wedi'i hysgwyd yn ddymunol. Mae gan TPE / silicon wydnwch uwch ac mae'n gwneud y mwyaf o fywyd y ddol.
Mae ein doliau wedi'u gwneud o ddeunyddiau TPE neu silicon. Mae dyluniad unigryw'r genhedlaeth newydd o gerau rotor dwbl manwl uchel dur gwrthstaen fel sgerbwd ar y cyd corff dynol. Gall wneud siapiau a symudiadau amrywiol fel pobl go iawn, yn wydn, ddim yn hawdd eu gwisgo ac yn rhydd. Technoleg ymchwil wyddonol uwch a chrefftwaith perffaith i gynhyrchu doliau o ansawdd uchel. Gwella profiad y cwsmer yn fawr.
Gwneir yr holl ddoliau yn ein siop yn ôl cymhareb y bobl go iawn. Maent yn bendant maint y corff dynol. Ni chewch eich synnu gan hyn, byddwch yn meddwl eu bod yn berson byw. Mae gennych ein sicrwydd ansawdd.
Mae ein dol yn cynnwys sgerbwd metel y tu mewn. Maent yn hawdd eu peri a'u gwisgo, er bod eu croen meddal yn agored i straen gormodol. Mae eu calibrau'n byw yn hirach na doliau eraill. Dyna pam maen nhw'n ennill llawer o bobl. Meddal a fforddiadwy. Yn feddal ac yn fain, fe welwch fod cist a chluniau'r ddol yn siglo'n hawdd pan fydd hi'n ei strocio'n ôl ac ymlaen.
Wrth addasu eich dol. Gallwch gysylltu â ni am help trwy e-bost. Pan fydd y ddol yn cael ei chludo, byddwn yn anfon rhif olrhain atoch, ac rydym yn defnyddio Fedex a DHL i gyflymu'r cludo a sicrhau ei fod yn cael ei ddanfon yn ddiogel. Rydym hefyd yn cymryd eich preifatrwydd o ddifrif, felly ni fydd unrhyw labeli ar y blwch, hyd yn oed os nad yw enw ein cwmni yn ymddangos. Mae'r broses weithgynhyrchu doliau fel arfer yn cymryd 3 i 8 diwrnod i'w chwblhau. Felly dylai eich dol gyrraedd ei gyrchfan mewn 8-20 diwrnod trwy'r dull gweithgynhyrchu a cludo cyflymaf yn y byd.
Rydyn ni'n cynnig amrywiaeth o opsiynau am ddim i'n cwsmeriaid, felly gallwch chi ddewis yr arddull rydych chi'n ei hoffi yn fwy rhydd. Gallwch ddewis y cariad perffaith rydych chi'n ei ddychmygu yn seiliedig ar y gwahanol gategorïau doliau ar y wefan. Dewisiadau dol personol.
Gellir dewis pob un o'n doliau yn ôl eich dewisiadau (gan gynnwys uchder, gwallt, lliw croen, llygaid a llawer o eitemau eraill). Dyluniwch eich dol unigryw eich hun. Os na allwch ddod o hyd i arddull foddhaol, cysylltwch â ni trwy e-bost neu ffôn, byddwn yn rhoi ateb boddhaol i chi.
Mae ein systemau backend wedi'u gwarchod ac rydym yn defnyddio Paypal i sicrhau eich preifatrwydd a'ch diogelwch. Nid oes unrhyw beth ar eich bil sy'n datgelu natur eich pryniant.
Mae'r holl ddoliau rhyw yn ein siop yn llongau am ddim. A gellir ei gludo i bob gwlad yn y byd. Y pris a welwch ar y wefan yw cyfanswm y pris sydd ei angen arnoch i fod yn berchen ar y ddol. Ni fyddwn yn codi ffioedd ychwanegol arnoch chi. Rydym i gyd yn ysgwyddo'r costau cludo sy'n ofynnol i gludo'r doliau.

Mae doliau rhyw wedi dod yn ased pwysig yn ein plith, ac maen nhw mewn gwirionedd yn un o'r ffyrdd mwyaf effeithiol a boddhaol i wella perthnasoedd rhyngbersonol a hapusrwydd cyffredinol mewn bywyd rhywiol. Gyda datblygiad cymdeithas, mae pobl wedi darganfod yn raddol lawer o ddefnyddiau eraill o ddoliau. Fe'u defnyddir hyd yn oed yn gynyddol yn addysg rhyw plant. Gellir defnyddio doliau hefyd fel mannequins mewn modelau celf corff ac addysgu meddygol. Mae menywod hardd yn aml yn cael eu defnyddio fel mannequins yn y diwydiant ffasiwn. Wrth gwrs, mae mwy o bobl yn defnyddio doliau ar gyfer ffotograffiaeth a chasglu. Efallai na fydd llawer o'r doliau'n cael eu defnyddio at ddibenion rhywiol mewn gwirionedd.

Mae angen i chi ddarganfod pa un rydych chi'n perthyn iddo a chymryd eich sedd. Ni waeth pa fath o help sydd ei angen arnoch chi, bywyd rhywiol a gofynion perthynas rywiol, gall doliau eich helpu mewn sawl ffordd. Mwynhewch bori trwy ein dewisiadau o safon fyd-eang, mae gennym ddoliau o wahanol arlliwiau croen, gwallt ac ethnigrwydd. Yn y dyfodol, byddwn yn gweld dol rhyw realistig gyda deallusrwydd artiffisial, y disgwylir iddynt ddod â theimladau mwy tebyg i bobl iddynt. Efallai yn y dyfodol y bydd pawb yn cael dol smart gartref.

Rydym yn hapus iawn i ddod â dol silicon neu TPE o ansawdd uchel, manwl am bris uchel i chi. Ar ôl gwneud y penderfyniad mawr i gael eich dol rhyw eich hun, mae angen i chi wybod rhywbeth am y ddol a rhai awgrymiadau a chanllawiau ar gyfer cael y ddol orau. Rydym yn poeni am eich hapusrwydd. Ein cynnyrch yw'r doliau realistig o ansawdd uchel mwyaf arloesol a fforddiadwy ar y farchnad heddiw, ac mae eu prisiau wedi cyrraedd lefel yr ansawdd a'r manylion yr ydym yn eu cynhyrchu am y pris gorau. Rydym wedi ymrwymo i wella gwir deimlad doliau yn barhaus ac i ddarparu prisiau cystadleuol am y doliau gorau. Rydym yn gwrthwynebu ffugiau a gordaliadau uchel.

Mae'r doliau rhyw cost isaf yn chwyddadwy a gallant ddefnyddio aer. Oherwydd y pris rhesymol, mae llawer o gwsmeriaid yn barod i anwybyddu ei anfanteision. Ond ar ôl ychydig bach o ddefnydd, maen nhw'n aml yn cracio wrth y gwythiennau. Yng nghanol ystod prisiau'r farchnad, mae doliau wedi'u gwneud o feinyl mwy trwchus neu latecs trymach. Gwneir y doliau drutaf fel arfer o elastomer silicon neu thermoplastig. Gall doliau wedi'u gwneud o ddeunydd silicon fod yn realistig iawn. Yn union fel dol y brand GYNOID Doll, mae wedi'i fodelu ar fod dynol go iawn, mae ganddo wead croen ymarferol (tebyg i'r croen a ddefnyddir ar gyfer effeithiau arbennig ffilm), ac mae ganddo wallt bron yn normal (neu hyd yn oed yn wirioneddol).

Yn fy marn i, mae bywyd yn rhywbeth anodd iawn. Dim ond ar ôl profi colli'r cafn, rwy'n gwybod mwy am y wefr o ddringo'r uchafbwynt. Y cyfan sy'n rhaid i chi ei wneud yw dod o hyd i ddol y gellir ei haddasu. Sicrhewch fod gwallt, croen, llygaid, gwefusau a nodweddion eraill eich dol wedi'u cynllunio'n ofalus i bortreadu edrychiad a theimlad mor realistig â phosibl. Efallai y byddwch chi'n dechrau chwennych teimlad o orgasm go iawn, y sgrech sy'n gwneud i chi deimlo'n fodlon. Sicrhewch fod eich dol rhyw wedi'i wneud o ddeunyddiau o ansawdd uchel. P'un a yw hi'n TPE neu'n silicon.

Ar hyd y ffordd, efallai y byddwch yn ddiymadferth ac yn garedig, a bydd dagrau a chrio. Ond bydd eiliadau o'r fath bob amser, bydd y ddol yn dod â theimladau rhyfeddol i chi ac yn rhoi curiad calon a chyffyrddiad gwahanol i fywyd cyffredin. Mae angen i chi hefyd feddwl am eich fetishism wrth ddewis. Pa fath o ddol ydych chi'n ei hoffi. blond? Big breasted? Asyn mawr? Mae chwaeth pawb yn wahanol. Mae'r dewisiadau a ddarparwn yn hollol iawn i'n cwsmeriaid. Yn y diwedd efallai y byddwch chi'n ystyried yr ystod prisiau. Mae bob amser yn syniad da ychwanegu mwy o arian atoch chi'ch hun er mwyn cadw'ch heddwch mewnol a'ch boddhad rhywiol bob amser. Ni fyddwn yn gadael i chi dalu mwy. Ffyrdd o adael ichi fwynhau rhyw gymaint â phosibl, ond ni fydd y pris yn dinistrio'ch arian. Mewn gwirionedd, gall doliau eich helpu i achub eich priodas neu iechyd meddwl.

Mae'r doliau hyn yn hawdd eu peri a'u gwisgo, er bod eu croen meddal yn agored i straen gormodol. Mae'r croen hefyd yn hawdd ei staenio â llifynnau, felly argymhellir eich bod yn gwisgo'ch dol yn wyn yn unig. Gall doliau helpu pobl o bob gallu, pobl nad ydyn nhw'n gallu bodloni awydd rhywiol cryf mewn perthnasoedd arferol, pobl sydd â chlefydau a drosglwyddir yn rhywiol neu sy'n ofni, pobl sydd eisiau cynnal perthnasoedd â phartneriaid â chamweithrediad rhywiol, a dod o hyd i fwy yn eu bywyd rhywiol Newid. a chyffro. Gellir eu defnyddio fel hobïau neu at ddibenion busnes. Felly, nid teganau oedolion yn unig yw doliau. Mae'n dibynnu ar y pwrpas rydych chi am gael doliau rhyw neu deganau rhyw o ddefnyddiau, dewisiadau amgen, a pheidiwch ag anghofio'r ymddangosiad. Cariad eich hun yw dechrau rhamant gydol oes. Mae llawer o bobl yn ymladd dros eraill trwy gydol eu hoes. Mae tristwch a llawenydd, fel dŵr yfed, yn gwybod sut i fod yn gynnes ac yn oer. Rhowch gyfle i'ch hun fyw eich hun! Prynu doliau, gallwch chi fyw'n dda.

I chi, profiad yw'r allwedd, a bydd gwybodaeth rywiol y ddol yn gwneud ichi gardota mwy bob dydd! Boddhad yw enw canol y ddol. Cymerwch olwg dda ar ei chorff a dywedwch wrthyf beth rydych chi'n ei weld. Gall doliau ddod â llawer o fuddion i ddynion neu fenywod sengl a hyd yn oed cyplau. Mae llawer o ferched yn prynu doliau ar gyfer ffotograffiaeth, addurno neu steilio. Mae gan rai cwsmeriaid bartneriaid, ond maen nhw hefyd yn defnyddio doliau rhyw i roi cynnig ar ffantasi heb brifo'r ddau hanner arall. Yn ogystal ag orgasms sy'n gwneud menywod yn fwy prydferth a deniadol, ac yn fwy pleserus yn ysbrydol, gall menywod sy'n aml yn mwynhau orgasm gydbwyso'r system hormonau rhywiol yn ogystal â chryfhau eu himiwnedd. Mae'r risg o ganser y fron a chanser ceg y groth hefyd yn cynyddu Llawer llai. Ar yr eiliadau hyn, nid yw pobl bellach yn isel eu hysbryd, nid ydynt bellach yn ofni, yn gwrando ar eu llais mewnol, yn bod eu hunain, nid yn cyfaddawdu, yn chwalu'r holl bryder i'r byd y tu allan, ac yn cael gwared ar yr holl amheuon amdanynt eu hunain.

Newyddion Diweddaraf

Bydd doliau rhyw yn dod yn wir ffrindiau ichi

Gyda'r math hwn o lifelike, gallwch chi wir brofi'r orgasm gwely anhygoel wedi torri. Prif uchafbwynt y ddol rhyw hon yw eu bod wedi'u gwneud o silicon, sydd wir yn dod â phleser rhywiol go iawn i chi. Dyn dol rhyw ciwt Roedd ganddi syniad gwych i adael iddi fod gyda mi pan oedd i ffwrdd. ...

Darllen yn awr

Ewch i brynu doliau cariad oes rhatach a mwyaf hwyliog

Gwneir pob dol rhyw orau i bob merch neu ryw mewn ffordd realistig, ac mae gan bawb eu personoliaeth eu hunain. Ar ôl cyfarfod â'r cleient, bydd y doliau hyn yn cael eu diheintio'n drylwyr â datrysiad arbennig a'u glanhau yn unol â'r safonau rhyngwladol sy'n cael eu hysbysu i'r owne rhyngwladol ...

Darllen yn awr

Mae doliau rhyw wedi dod yn ffynhonnell orau i ddynion gael pleser a phleser rhywiol dwfn

Fel bod dynol, rydych chi bob amser yn hoffi cymryd rhan mewn gweithgareddau a all gyflawni awydd rhywiol heb niweidio'ch delwedd mewn cymdeithas. Gall gofyn i fenyw aros yn y gwely am un noson fod yn beryglus i chi. Os nad yw pethau'n dda i chi, efallai y byddwch hefyd yn dioddef blacmel. Yn ogystal, mae yna ...

Darllen yn awr

Dod o hyd i fwy