DUW DYDD GWENER

Rhif ffôn:+1(804)579-0949 E-bost: urdollsshop@gmail.com

Gwerthu Poeth Bywyd Go Iawn TPE Gorau a Doliau Rhyw Silicôn

Gorau Bywyd Maint Siop Doliau Rhyw Ar-lein Moethus Oedolion Sexy Doliau

Oes gennych chi'ch un chi fuck dol go iawn? Nawr, maen nhw'n duedd newydd yng Ngogledd America. Wrth siarad am ddoliau, efallai y byddwch chi'n meddwl am ddoliau chwyddadwy yn gyntaf. Ond dyna'r amser gorffennol. Dyfeisiwyd y doliau mwyaf cyntefig gan forwyr o'r Iseldiroedd o'r XNUMXfed ganrif a oedd wedi'u hynysu gan y cefnfor yn ystod teithiau pell. Canfuwyd y gall ddiwallu eu hanghenion mewn rhai ffyrdd. Wedi'u gwneud o ffabrigau wedi'u pwytho neu hen ddillad, mae'r doliau mastyrbio hyn yn rhagflaenwyr uniongyrchol doliau rhyw heddiw. Wrth gwrs, gyda datblygiad technoleg, maen nhw'n dod yn agosach at bobl go iawn. Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae grŵp o weithgynhyrchwyr, dan arweiniad yr urdolls, wedi cynhyrchu'r doliau diweddaraf mewn gweithredu byw. Ar hyn o bryd, mae'r ddol yn boblogaidd iawn yng Ngogledd America ac Ewrop.
 
Cyn prynu eich dol eich hun. Dylech wybod rhywfaint o wybodaeth am y doliau rhyw newydd. Mae ein gwefan yn cynnwys bron pob math o dol go iawn. Gall doliau Asiaidd fod oherwydd eu ffigwr petite neu'r gwenau diniwed hynny sy'n gwneud dynion gwaed poeth yn hiraethu am gariad. Neu efallai eich bod am fod gyda deniadol ac egsotig Doli rhyw Japaneaidd. Efallai ei fod hyd yn oed eich ffantasi o anime yn eich harddwch. Yma byddwn yn dysgu am hanes doliau, y dewisiadau cyfredol ar y farchnad a'r opsiynau amrywiol wrth ddewis dol.
 
Er 2012, mae doliau rhyw chwyddadwy ar y farchnad wedi cael eu disodli'n raddol gan ddoliau TPE a doliau silicon. Defnyddir amnewidion elastomer thermoplastig o'r enw TPE yn gyffredin, yn enwedig oherwydd bod y dol rhyw realistig a wneir gan wneuthurwyr yn well nag ansawdd uchel. Mae'n rhatach gwneud teganau wedi'u gwneud o silicon drud wedi'i halltu â phlatinwm. Mae rhai gweithgynhyrchwyr doliau modern wedi ychwanegu system wresogi fewnol at eu doliau silicon.
 
doliau TPE a doliau rhyw silicon mae gan bob un ei fanteision ei hun. Mae deunyddiau TPE yn rhatach. Mae pris dol rhyw merch go iawn o ddeunydd TPE yn is na phris dol silicon. Mae elastigedd a meddalwch hefyd yn dda. Mae deunyddiau silicon yn ddrutach, ond mae doliau silicon yn fwy gwydn ac yn agos iawn at realiti. Yn wreiddiol, gwnaed doliau silicon o silicon wedi'i halltu â thun, ond mae gan dechnoleg platinwm fywyd gwasanaeth hirach ac mae'n llai tueddol o rwygo a mewnoliad.
 
Gall cariadon doliau rhyw go iawn rhywiol dynol ddewis 70 puteindy o'r fath yn Japan a dewis y puteindy cyntaf o'r fath yn Ewrop ym mis Mawrth 2017. O safbwynt rheoli, mae doliau yn weithwyr delfrydol, maen nhw bob amser yma oherwydd nad ydyn nhw byth yn mynd yn sâl, maen nhw bob amser yn edrych yn dda, maent yn cynnig y tri thwll, dim cwynion na ffioedd ychwanegol. Mae rhai cwmnïau'n defnyddio'r un dechnoleg â gwneud teganau moethus i wneud doliau clwt. Gyda'r defnydd diwylliannol helaeth o'r Rhyngrwyd gan y genhedlaeth, mae yna lawer o fforymau ar gyfer amaturiaid sy'n defnyddio brethyn neu ddeunyddiau eraill i wneud eu rhai eu hunain. dol rhyw rhad.
 
Gyda datblygiad parhaus cymdeithas, mae bodau dynol wedi bod yn chwilio am ffyrdd i fwynhau bywyd yn well. Mae'r ffordd adloniant hefyd wedi dod yn fwy a mwy niferus. Doliau rhyw o'r ansawdd uchaf yw un o ddyfeisiau mwyaf gwareiddiad dynol. Creadigaethau synthetig cyfoethog maint llawn, a'u prif swyddogaeth yw bodloni ysgogiadau rhywiol pobl. Mae prynu a defnyddio doliau heddiw yn dod yn fwy a mwy cyffredin, yn yr un modd ag y mae gan bobl gyfunrywiol eu hawliau eu hunain. Ni fydd eraill yn anghyfeillgar i chi oherwydd eich bod chi'n defnyddio dol rhyw. Yr hyn y mae'n rhaid i chi ei wybod yw mai dyma'ch braint.
 
I fwy a mwy o bobl. Maen nhw'n edrych fel menywod go iawn. Gallwch chi fyw eich breuddwydion gwylltaf - gydag un o'n doliau rhyw realistig gorau, gallwch chi ddod â'ch eiliadau hapusaf i chi. Maen nhw'n edrych fel menyw go iawn ac yn teimlo fel menyw go iawn. mae dol rhyw maint llawn bellach mor lifelike. Gyda'i wallt dynol, croen meddal, nodweddion wyneb emosiynol a chromliniau deniadol, mae'n edrych bron yn anwahanadwy oddi wrth fenyw go iawn ar yr olwg gyntaf. Mae doliau rhyw realistig maint bywyd yn cael eu saernïo a'u modelu'n ofalus ar ôl pobl go iawn.
 
Os ydych chi eisiau prynu prynu doliau rhyw go iawn i ddynion, peidiwch â'u gwylio oherwydd eich bod chi yn y lle iawn. O'r doliau tlws a thyner i'r ddol tegan rhyw fawr a chywrain: mae pob math o flasau yn ein hamrywiaeth! Gall pawb ddod o hyd i'w hoff ddol, mae yna lawer o wahanol fodelau, maen nhw'n wahanol o ran deunydd, offer ac ymddangosiad. Gyda doliau rhyw, gallwch chi roi cynnig ar wahanol swyddi. Felly, mae'n cael ei ystyried yn fath o hyfforddiant.
 
Gyda chynnydd y gymdeithas heddiw, mae mwy a mwy o bobl yn derbyn doliau rhyw, ac mae'r farchnad sexdoll hefyd wedi gweld llawer o ehangu. Dylech fod wedi darganfod bod llawer o fusnesau yn gwerthu doliau rhyw bargen ffug, sy'n twyllo cwsmeriaid. Mae siop Urdolls yn gwrthsefyll yn gadarn Gyda'r math hwn o ymddygiad, gallwch chi bob amser ymddiried mewn urdolls oherwydd rydyn ni'n gwerthu doliau rhyw pop o ansawdd uchel sydd â thrwydded swyddogol yn unig.
 

Amrywiaeth Doliau Rhyw Benywaidd Realistig

 
Gyda datblygiad parhaus cymdeithas, mae derbyniad pobl o ddoliau rhyw yn parhau i gynyddu, ac mae'r farchnad wedi ehangu yn unol â hynny. Mae'n werth nodi bod yna amrywiaeth o opsiynau sy'n addas ar gyfer dewisiadau personol, o ddoliau Asiaidd petite i ddoliau egsotig. Dolliau Arddull Ewropeaidd. Y doliau rhyw realistig hyn' Doliau Rhyw Benywaidd nid yn unig yn edrych fel merched go iawn, ond maent yn teimlo'n hynod o lifelike diolch i'w gwallt dynol, croen meddal, nodweddion wyneb emosiynol, a chromliniau hudolus. Maent yn cynnig ystod eang o brofiadau, gan alluogi defnyddwyr i archwilio gwahanol leoliadau a byw eu ffantasïau. Mae'n werth nodi bod y defnydd o ddoliau rhyw yn dod yn fwyfwy cyffredin y dyddiau hyn a dylai unigolion fod yn rhydd i ddefnyddio eu dewisiadau personol heb farn.

 

Dolliau Rhyw Cyrraedd Newydd ar Werth

Gwerthu Dolls Rhyw Go Iawn Gorau

Doliau Cariad Masturbation Torso

Cyfres Sylw Dolls Rhyw Hardd

Jessica - Dollhouse 168 E Cwpan EVO Rhifyn 150CM Dol Rhyw

Mae Jessica yn talu sylw mawr i gynnal a chadw gwallt. Mae gan yr ystafell ymolchi yn y cartref gyflyrydd a siampŵ gradd uchel arbennig, ac yn aml mae'n mynd i'r salon harddwch. Yn wreiddiol, newidiwyd y steil gwallt yn aml yn fisol. Ni fyddai'r un steil gwallt yn para am dri mis, ond roedd bob amser yn wallt hir ar amser penodol. Os ydych chi eisiau swydd chwythu trydan gwych, yna mae ganddi hi hefyd. Bydd hi'n falch o reidio'ch ceiliog caled a'i sugno. Nid oes gennyf atgyrch chwydu. O'r fagina eilliedig i'r asyn hyfryd, gallwch chi gymryd pa bynnag ystum rydych chi ei eisiau. Mae hi'n gwybod sut mae hi o gwmpas dyn ac ystafell wely. Mae hi'n hoff o bethau ciwt, ac mae hi'n aml yn edrych ymlaen at ymddangosiad Prince Charming. Mae hi'n edrych ymlaen yn fawr at gariad rhamantus. Mae anian y ferch fach yn giwt iawn. Mae ei phersonoliaeth yn siriol, ond mae ei phersonoliaeth felancolaidd yn dal i fod yno. Ac mae pobl yn ddiofal ac yn aml yn gwneud pethau anghywir. Mae hi'n ddol rhyw realistig iawn gyda phen a chorff nad yw'n symudadwy.

Athena - Cwpan C eithaf Gwasg Gwallt Byr 165CM Dol Rhyw Maint Llawn

Daw Athena o'r Almaen. Mae hi'n ddol maint llawn gyda chorff swynol. Mae ei gwasg yn fach, gan wneud i'w bronnau a'i phen-ôl edrych hyd yn oed yn fwy rhyfeddol. Edrychwch ar yr wyneb angylaidd, y llygaid cydymdeimladol, gadewch i'ch llygaid ollwng esgyrn ei foch tal a'i thrwyn ciwt o'i gwefusau meddal, ei gwddf rhywiol a'i chrafanc agored. A siarad yn gyfrinachol, mae ei breuddwyd yn cael ei hamddifadu o bopeth. Dim ond dyn cryf sydd ei angen arni i ofalu amdani a diwallu ei hanghenion rhywiol sydd bron yn anfodlon. Mae ganddi gorff deniadol sy'n caniatáu iddi gario o amgylch y tŷ oherwydd gallwch chi fwynhau'r swyn hynod ddiddorol o bob ongl. Os ydych chi'n chwilio am brofiad mwyaf personol eich partner, yna'r ddol go iawn yw eich dewis gorau. Mae'r cymal hyblyg yn cwmpasu'r ffrâm ddur ac mae'r TPE cyffyrddol yn darparu'r canlyniadau gorau.

Mwy o wybodaeth

Rydym yn darparu gwasanaeth prynu llyfn i gwsmeriaid i helpu cwsmeriaid i ddod o hyd i'w doliau boddhaol eu hunain. Pan fydd gennych unrhyw gwestiynau am ddoliau rhyw, byddwn yn eich ateb yn y tro cyntaf. Mae doliau'n fwy diogel na rhyw go iawn, does dim rhaid i chi boeni am feichiogrwydd neu afiechydon a drosglwyddir yn rhywiol!
Mae URDOLLS wedi ymrwymo i wneud doliau hynod realistig. Mae pob doliau yn cael eu gwneud yn ôl pobl go iawn. Mae gan ein cerflunwyr 30 mlynedd o brofiad modelu. Mae wyneb pob dol a phob modfedd o groen gweadog wedi'u cerfio gan y meistr. Mae'r radd efelychu mor uchel â 98% neu fwy. Ar ben hynny, mae ganddo organ hynod realistig ac agos atoch gyda thebygrwydd gwead gwirioneddol-i-gynhyrchu o 99% neu fwy, sy'n rhoi teimlad o fod fel person go iawn. dol rhyw tegan a allwch chi fwynhau ysgogi gwefr dol rhyw realistig. Rydym yn sicrhau ein bod yn darparu'r gwasanaeth gorau a'r profiad defnyddiwr gorau i chi.
Byddwn yn cynnal digwyddiadau siop ym mhob gŵyl. Dod â chynigion hael i ddefnyddwyr. Pan fyddwn yn cynnal hyrwyddiad, gallwch ddefnyddio'r cod cwpon i brynu. Mynnwch gynnig gweithgaredd. Os ydych prynu doliau rhyw yn ystod y digwyddiad, mae fel arfer yn arbed llawer o arian i chi.
Mae gennym dechnoleg gynhyrchu unigryw ac unigryw, a thîm cryf o artistiaid colur sy'n cynnwys cerflunwyr, peirianwyr a gweithwyr proffesiynol medrus. Ym mhob proses weithgynhyrchu, mae gennym ofynion llym iawn a rheoli ansawdd i ymdrechu i berffeithrwydd. Yn eich galluogi i addasu'r ddol fodern hon ar gyfer gwahanol rannau o'r corff - gan sicrhau ei bod yn gweddu i ddelwedd merch eich breuddwydion.
Mae ein doliau'n edrych yn well, yn teimlo'n fwy real, ac yn para'n hirach! Mae mor syml â hynny. Mae gan bob dol o urdolls faes rhywiol manwl iawn. Mae eu croen yn fwy elastig. Er enghraifft, mae'r fron wedi'i hysgwyd yn ddymunol. Mae gan TPE / silicon wydnwch uwch ac mae'n gwneud y mwyaf o fywyd y ddol.
Mae ein doliau wedi'u gwneud o ddeunyddiau TPE neu silicon. Mae dyluniad unigryw'r genhedlaeth newydd o gerau rotor dwbl manwl uchel dur gwrthstaen fel sgerbwd ar y cyd corff dynol. Gall wneud siapiau a symudiadau amrywiol fel pobl go iawn, yn wydn, ddim yn hawdd eu gwisgo ac yn rhydd. Technoleg ymchwil wyddonol uwch a chrefftwaith perffaith i gynhyrchu doliau o ansawdd uchel. Gwella profiad y cwsmer yn fawr.
Gwneir yr holl ddoliau yn ein siop yn ôl cymhareb y bobl go iawn. Maent yn bendant maint y corff dynol. Ni chewch eich synnu gan hyn, byddwch yn meddwl eu bod yn berson byw. Mae gennych ein sicrwydd ansawdd.
Mae ein dol yn cynnwys sgerbwd metel y tu mewn. Maent yn hawdd eu peri a'u gwisgo, er bod eu croen meddal yn agored i straen gormodol. Mae eu calibrau'n byw yn hirach na doliau eraill. Dyna pam maen nhw'n ennill llawer o bobl. Meddal a fforddiadwy. Yn feddal ac yn fain, fe welwch fod cist a chluniau'r ddol yn siglo'n hawdd pan fydd hi'n ei strocio'n ôl ac ymlaen.
Wrth addasu eich dol. Gallwch gysylltu â ni am help trwy e-bost. Pan fydd y ddol yn cael ei chludo, byddwn yn anfon rhif olrhain atoch, ac rydym yn defnyddio Fedex a DHL i gyflymu'r cludo a sicrhau ei fod yn cael ei ddanfon yn ddiogel. Rydym hefyd yn cymryd eich preifatrwydd o ddifrif, felly ni fydd unrhyw labeli ar y blwch, hyd yn oed os nad yw enw ein cwmni yn ymddangos. Mae'r broses weithgynhyrchu doliau fel arfer yn cymryd 3 i 8 diwrnod i'w chwblhau. Felly dylai eich dol gyrraedd ei gyrchfan mewn 8-20 diwrnod trwy'r dull gweithgynhyrchu a cludo cyflymaf yn y byd.
Rydyn ni'n cynnig amrywiaeth o opsiynau am ddim i'n cwsmeriaid, felly gallwch chi ddewis yr arddull rydych chi'n ei hoffi yn fwy rhydd. Gallwch ddewis y cariad perffaith rydych chi'n ei ddychmygu yn seiliedig ar y gwahanol gategorïau doliau ar y wefan. Dewisiadau dol personol.
Gellir dewis pob un o'n doliau yn ôl eich dewisiadau (gan gynnwys uchder, gwallt, lliw croen, llygaid a llawer o eitemau eraill). Dyluniwch eich dol unigryw eich hun. Os na allwch ddod o hyd i arddull foddhaol, cysylltwch â ni trwy e-bost neu ffôn, byddwn yn rhoi ateb boddhaol i chi.
Mae ein systemau backend wedi'u gwarchod ac rydym yn defnyddio Paypal i sicrhau eich preifatrwydd a'ch diogelwch. Nid oes unrhyw beth ar eich bil sy'n datgelu natur eich pryniant.
Mae'r holl ddoliau rhyw yn ein siop yn llongau am ddim. A gellir ei gludo i bob gwlad yn y byd. Y pris a welwch ar y wefan yw cyfanswm y pris sydd ei angen arnoch i fod yn berchen ar y ddol. Ni fyddwn yn codi ffioedd ychwanegol arnoch chi. Rydym i gyd yn ysgwyddo'r costau cludo sy'n ofynnol i gludo'r doliau.

Mae doliau rhyw wedi dod yn ased pwysig yn ein plith, ac maen nhw mewn gwirionedd yn un o'r ffyrdd mwyaf effeithiol a boddhaol o wella perthnasoedd rhyngbersonol a hapusrwydd cyffredinol mewn bywyd rhywiol. Gyda datblygiad cymdeithas, mae pobl wedi darganfod llawer o ddefnyddiau eraill o ddoliau yn raddol. Fe'u defnyddir hyd yn oed yn gynyddol mewn addysg rhyw harddwch. Gellir defnyddio doliau hefyd fel modelau mewn modelau celf corff ac addysgu meddygol. Mae merched hardd yn aml yn cael eu defnyddio fel modelau yn y diwydiant ffasiwn. Wrth gwrs, mae mwy o bobl yn defnyddio doliau ar gyfer ffotograffiaeth a chasglu. Efallai na fydd llawer o'r doliau'n cael eu defnyddio at ddibenion rhywiol mewn gwirionedd.

Mae angen i chi ddarganfod pa un rydych chi'n perthyn iddo a chymryd eich sedd. Ni waeth pa fath o help sydd ei angen arnoch chi, bywyd rhywiol a gofynion perthynas rywiol, gall doliau eich helpu mewn sawl ffordd. Mwynhewch bori trwy ein dewisiadau o safon fyd-eang, mae gennym ddoliau o wahanol arlliwiau croen, gwallt ac ethnigrwydd. Yn y dyfodol, byddwn yn gweld dol rhyw realistig gyda deallusrwydd artiffisial, y disgwylir iddynt ddod â theimladau mwy tebyg i bobl iddynt. Efallai yn y dyfodol y bydd pawb yn cael dol smart gartref.

Rydym yn hapus iawn i ddod â dol silicon neu TPE o ansawdd uchel, manwl, o ansawdd uchel i chi. Ar ôl gwneud y penderfyniad mawr i gael eich dol rhyw eich hun, mae angen i chi wybod rhywbeth am y ddol a rhai awgrymiadau a chanllawiau ar gyfer cael y ddol orau. Mae gennym ddol gariad bwrpasol Cyflwyniad rhoi gwybod i chi pwy ddyfeisiodd doliau rhyw maint bywyd. Rydyn ni'n poeni am eich hapusrwydd. Ein cynnyrch yw'r doliau realistig o ansawdd uchel mwyaf arloesol a fforddiadwy ar y farchnad heddiw, ac mae eu prisiau wedi cyrraedd y lefel o ansawdd a manylder a gynhyrchwn am y pris gorau. Rydym wedi ymrwymo i wella gwir deimlad doliau yn barhaus ac i ddarparu prisiau cystadleuol ar gyfer y doliau gorau. Rydym yn gwrthwynebu ffugiau a gordaliadau uchel.

Mae'r doliau rhyw cost isaf yn chwyddadwy a gallant ddefnyddio aer. Oherwydd y pris rhesymol, mae llawer o gwsmeriaid yn barod i anwybyddu ei anfanteision. Ond ar ôl cryn dipyn o ddefnydd, maent yn aml yn cracio ar y gwythiennau. Yng nghanol ystod pris y farchnad, mae doliau wedi'u gwneud o finyl mwy trwchus neu latecs trymach. Mae'r doliau drutaf fel arfer yn cael eu gwneud o silicon neu elastomer thermoplastig. Gall doliau wedi'u gwneud o ddeunydd silicon fod yn realistig iawn. Yn union fel dol brand GYNOID Doll, mae wedi'i fodelu ar ddyn go iawn, mae ganddo wead croen ymarferol (yn debyg i'r croen a ddefnyddir ar gyfer effeithiau arbennig ffilm), ac mae ganddo wallt bron yn normal (neu hyd yn oed yn wirioneddol).

Yn fy marn i, mae bywyd yn rhywbeth anodd iawn. Dim ond ar ôl profi colli'r cafn, rwy'n gwybod mwy am y wefr o ddringo'r uchafbwynt. Y cyfan sy'n rhaid i chi ei wneud yw dod o hyd i ddol y gellir ei haddasu. Sicrhewch fod gwallt, croen, llygaid, gwefusau a nodweddion eraill eich dol wedi'u cynllunio'n ofalus i bortreadu edrychiad a theimlad mor realistig â phosibl. Efallai y byddwch chi'n dechrau chwennych teimlad o orgasm go iawn, y sgrech sy'n gwneud i chi deimlo'n fodlon. Sicrhewch fod eich dol rhyw wedi'i wneud o ddeunyddiau o ansawdd uchel. P'un a yw hi'n TPE neu'n silicon.

Ar hyd y ffordd, efallai y byddwch yn ddiymadferth ac yn garedig, a bydd dagrau a chrio. Ond bydd eiliadau o'r fath bob amser, bydd y ddol yn dod â theimladau rhyfeddol i chi ac yn rhoi curiad calon a chyffyrddiad gwahanol i fywyd cyffredin. Mae angen i chi hefyd feddwl am eich fetishism wrth ddewis. Pa fath o ddol ydych chi'n ei hoffi. blond? Big breasted? Asyn mawr? Mae chwaeth pawb yn wahanol. Mae'r dewisiadau a ddarparwn yn hollol iawn i'n cwsmeriaid. Yn y diwedd efallai y byddwch chi'n ystyried yr ystod prisiau. Mae bob amser yn syniad da ychwanegu mwy o arian atoch chi'ch hun er mwyn cadw'ch heddwch mewnol a'ch boddhad rhywiol bob amser. Ni fyddwn yn gadael i chi dalu mwy. Ffyrdd o adael ichi fwynhau rhyw gymaint â phosibl, ond ni fydd y pris yn dinistrio'ch arian. Mewn gwirionedd, gall doliau eich helpu i achub eich priodas neu iechyd meddwl.

Ar werth yn llawer rhad Doliau cariad TPE & doliau go iawn silicon. Mae'r doliau hyn yn hawdd eu gosod a'u gwisgo, er bod eu croen meddal yn agored i straen gormodol. Mae'r croen hefyd yn cael ei staenio'n hawdd â lliwiau, felly argymhellir eich bod chi'n gwisgo'ch dol yn wyn yn unig. Gall doliau helpu pobl o bob gallu, pobl nad ydynt yn gallu bodloni awydd rhywiol cryf mewn perthnasoedd normal, pobl â chlefydau a drosglwyddir yn rhywiol neu'n ofni clefydau a drosglwyddir yn rhywiol, pobl sydd am gynnal perthnasoedd â phartneriaid â chamweithrediad rhywiol, a dod o hyd i fwy yn eu bywyd rhywiol Newid a chyffro. Gellir eu defnyddio fel hobïau neu at ddibenion busnes. Felly, nid teganau oedolion yn unig yw doliau. Mae'n dibynnu ar y pwrpas rydych chi am gael doliau rhyw neu deganau rhyw o ddeunyddiau, dewisiadau eraill, a pheidiwch ag anghofio'r ymddangosiad. Cariad eich hun yw dechrau rhamant gydol oes. Mae llawer o bobl yn ymladd dros eraill trwy gydol eu hoes. Mae tristwch a llawenydd, fel dŵr yfed, yn gwybod sut i fod yn gynnes ac yn oer. Rhowch gyfle i fyw eich hun! Wrth brynu doliau, gallwch chi fyw'n dda.

I chi, profiad yw'r allwedd, a bydd gwybodaeth rywiol y ddol yn gwneud ichi gardota mwy bob dydd! Boddhad yw enw canol y ddol. Cymerwch olwg dda ar ei chorff a dywedwch wrthyf beth a welwch. Gall doliau ddod â llawer o fanteision i ddynion neu fenywod sengl a hyd yn oed cyplau. Mae llawer o fenywod yn prynu doliau ar gyfer ffotograffiaeth, addurno neu steilio. Mae gan rai cwsmeriaid bartneriaid, ond maen nhw hefyd yn defnyddio doliau rhyw i roi cynnig ar ffantasi heb frifo'r ddau hanner arall. Yn ogystal ag orgasms sy'n gwneud menywod yn fwy prydferth a deniadol, ac yn fwy pleserus yn ysbrydol, nid yn unig y gall menywod sy'n aml yn mwynhau orgasm gydbwyso'r system hormonau rhywiol, ond hefyd cryfhau eu himiwnedd. Mae'r risg o ganser y fron a chanser ceg y groth hefyd yn cynyddu Yn eithaf pert. Ar yr eiliadau hyn, nid yw pobl bellach yn isel eu hysbryd, nid oes ofn arnynt mwyach, gwrandewch ar eu llais mewnol, byddwch yn hwy eu hunain, peidiwch â chyfaddawdu, chwalu'r holl bryder i'r byd y tu allan, a chael gwared ar yr holl amheuon amdanynt eu hunain.

Newyddion Diweddaraf

O Ffantasi i Realiti: Rhyddhewch Eich Dyheadau Gwylltaf gyda Doliau Rhyw

Mae ffantasi rhywiol wedi bod yn rym pwerus ers tro sy'n gyrru ein dyheadau a'n chwantau. Mae'n mynd â ni i fannau lle mae gormes yn pylu ac yn ein galluogi i archwilio ein dyheadau dyfnaf, mwyaf cudd. Ond beth os oedd yna ffordd i droi'r ffantasïau hynny yn realiti? Funwest Doll yn gwneud eu hymddangosiad - yr e ...

Darllen yn awr

Rhyddhau Eich Awydd Mewnol: Sut y Gall Doliau Rhyw Ehangu Eich Gorwelion Rhywiol

Yn y gymdeithas fodern heddiw, mae'r cysyniad o ryw wedi esblygu ac mae pobl wedi dod yn fwy agored i archwilio eu chwantau a'u ffantasïau. Mae doliau rhyw wedi dod yn arf poblogaidd i bobl sy'n ceisio ehangu eu profiad rhywiol. Gadewch i ni ymchwilio i sut y gall doliau rhyw ehangu eich gorwelion rhywiol a darparu ...

Darllen yn awr

Realaeth Doliau Oedolion: Archwiliad o Edrychiadau a Theimladau

Mae doliau oedolion wedi dod yn eithaf poblogaidd yn ystod y blynyddoedd diwethaf, gyda gweithgynhyrchwyr yn ymdrechu i greu modelau hynod realistig. Nod y papur hwn yw edrych ar sut mae doliau oedolion yn edrych ac yn teimlo'n realistig. Trwy archwilio elfennau allweddol fel ymddangosiad, deunyddiau a dyluniad, gallwn ddeall ...

Darllen yn awr

Dod o hyd i fwy

Cyhoeddiad

Mwy

Black Friday Sex Doll Brand Sale Casgliad Siopa Ar-lein

NO.16

2022-11-20 22:30:29

Dyma gasgliad o'r holl weithgarwch brandio cyfredol ar y wefan hon. Bob mis rydym yn ymdrechu i ddarparu cynigion amrywiol i ddefnyddwyr, a gall cynhyrchwyr doliau rhyw sy'n cymryd rhan amrywio o bryd i'w gilydd. Yn fyr, yma fe welwch unrhyw frand o weithgareddau doli rydych chi eu heisiau, byddwn yn parhau i ddiweddaru ...

Cynnal parti doliau rhyw Calan Gaeaf mawreddog

NO.15

2021-10-22 22:04:23

Fe wnaethon ni gynnal gwisg Calan Gaeaf gêm sgwid mawreddog yn rhywle yn yr Unol Daleithiau, ac mae croeso i chi gymryd rhan, lle gwnaethon ni arddangos llawer o ddoliau rhyw yn gwisgo gwisgoedd gŵyl sanctaidd. Cyn gynted ag y byddwch chi'n cyrraedd lleoliad y parti, fe welwch y wrach Calan Gaeaf yn gyntaf. Enw'r wrach yw Sabrina, Sabri ...

Sut i ofalu am ddoliau rhyw?

NO.14

2021-05-25 22:47:14

Mae faint o flynyddoedd y gellir defnyddio'r ddol urdolls yn dibynnu ar gyflwr y defnydd a'r gofal. Mae doliau rhyw sy'n cael eu defnyddio a'u symud yn aml yn fwy tueddol o wisgo a rhwygo. Rydym yn deall bod eich dol rhyw yn fuddsoddiad, felly rydym wedi llunio rhai awgrymiadau i gynnal ansawdd a bywyd eich rhyw dol ...

Hyrwyddo Gostyngiadau

Doll Rhyw Realistig Guy Fucking Amina - Duwies Waist Tenau TPE SEXDolls

AI-Tech

$1,639.54 $1,639.54

AI-Tech
dol rhyw shemale Gaskell - 175cm D-Cwpan Slim Waist Tpe Sex Dol

Doll Irontech

$1,739.09 $1,739.09

Logo Doll Irontech
Dolliau Rhyw TPE Clara - 175CM Cwpan D-Bron enfawr Doliau TPE Rhad

Doll Irontech

$1,739.09 $1,739.09

Logo Doll Irontech
Doll Rhyw TPE Siv - 158cm (5ft2) K-cwpan Funwest TPE Sex Dol

Dol Funwest

$1,489.99 $1,489.99

Funwest Doll Rhyw Is
Dolls Rhyw Benywaidd i Ddynion Yin - 150Cm Cwpan D Sexy Milf XT Sex Doll

XT Dol

$1,699.99 $1,699.99

xt dol
Categorïau Top