Gwragedd Iseldireg Siapaneaidd

Ydych chi wedi clywed am Wragedd Iseldireg Japan? Yn Japan, nid yw pobl yn ddieithr iddynt. Maent hyd yn oed yn boblogaidd mewn cymdeithas. Efallai mai'r rheswm y tu ôl iddo yw cariad pobl at ddoliau rhyw lifelike. Mae'r doliau hyn yn cael eu gwerthu yn Japan o dan yr enw "Japanese Dutch Wives". Mae'r gwragedd Iseldireg hyn wedi'u gwneud o silicon o ansawdd uchel ac maent mor realistig nes eu bod yn cael eu camgymryd am wir ferched. Mae gwneuthurwr y ddol hon yn mynnu ei bod yn anodd i'r prynwr ei gwahaniaethu oddi wrth y gariad go iawn ar yr olwg gyntaf.
Efallai y bydd rhyw yn angenrheidiol ar gyfer atgenhedlu dynol, ond mae hefyd yn fusnes. Yn Tokyo, Japan, mae'r rhan fwyaf ohono'n rhan o'r economi danddaearol, fel y'i gelwir, lle credir bod yr economi danddaearol yn cylchredeg.
Syrthiodd y dyn o Japan, Senji Nakajima, mewn cariad â'i gariad Saori. Yr unig ennill? Mae hi wedi'i gwneud o silicon. Mae'n byw yn Tokyo gyda maint bywyd Doli rhyw Japaneaidd. Mae ganddo nid yn unig gysylltiad corfforol â'r ddol, ond mae ganddo gysylltiad emosiynol iawn hefyd. Mewn gwirionedd, yn ôl iddo, mae hon yn berthynas "berffaith".
Pan glywsom gyntaf y gallai tedi bêrs weithredu fel dirgrynwyr ar yr un pryd, roeddem yn meddwl ein bod wedi dod o hyd i'r teganau rhyw mwyaf annifyr erioed. Ond yna fe wnaethon ni faglu ar Wragedd Iseldireg Siapaneaidd newydd, a oedd mor anghyffyrddus o fyw fel eu bod wedi rhoi cyfle i'r Tedi bach tlawd hwn wneud arian.
Mae diwydiant doliau rhyw iasol Japan wedi cyrraedd y “deyrnas newydd” gyda “chroen realistig” wrth gyflawni creadigrwydd y “wraig Iseldireg” berffaith o waith dyn.

Cyhoeddiad Dolliau Rhyw Go Iawn

Mwy

Sut i ofalu am ddoliau rhyw?

NO.14

2021-05-25 22:47:14

Mae faint o flynyddoedd y gellir defnyddio'r ddol urdolls yn dibynnu ar gyflwr y defnydd a'r gofal. Mae doliau rhyw sy'n cael eu defnyddio a'u symud yn aml yn fwy tueddol o wisgo a rhwygo. Rydym yn deall bod eich dol rhyw yn fuddsoddiad, felly rydym wedi llunio rhai awgrymiadau i gynnal ansawdd a bywyd eich rhyw dol ...

Sut I Gael Boobs Meddal Am Ddim?

NO.13

2020-05-12 06:28:43

Enw'r Digwyddiad: Prynu doliau brand Doll4ever a chael cist feddal ychwanegol Amser gweithgaredd: 2020.05.12 - 2020.05.31 Gweithgareddau: Rhwng Mai 12, 2020 a 31 Mai, 2020. Prynu unrhyw ddol brand Doll4ever yn y siop urdolls. Gallwch chi gael cist feddal arall. Nwyddau digwyddiad: doliau brand Doll4ever Yn The Urdolls Store Doll4e ...

Bargeinion Diwrnod Gwyn Ychwanegol 12% i ffwrdd o bob eitem doliau rhyw

NO.12

2020-03-04 05:14:55

Enw'r Digwyddiad: Bargeinion Dydd Gwyn Amser gweithgaredd: 2020.03.04 - 2020.03.14 Cod Cwpon: DA12 Gostyngiad: Ychwanegol 12% i ffwrdd Ystod Ffafriol: Pob Eitem yn Siop Urdolls Dulliau cyfranogi: 1. Dewiswch eich hoff ddol rhyw yn y siop urdolls. 2. Ychwanegwch y ddol i'r drol siopa a chlicio i ddefnyddio t ...

Argymhelliad Cynnyrch Poeth Gwraig Wyddelig Siapaneaidd Realistig Iawn

170CM y Fron Fawr Siapaneaidd Sexy TPE Doll Siapaneaidd Miwako

Mae ganddi lygaid cwrtais, nodweddion wyneb deniadol, ac mae mor realistig â phobl. Mae'r bechgyn yn hoffi crwydro o'i chwmpas; mae pawb eisiau iddi fod yn gariad iddynt. Gweithiodd fel streipiwr mewn ystafell fyw yn Tokyo a daeth i'r Unol Daleithiau i gael cyfoeth o brofiad o gynnal ei gwesteion.
Merch rywiol o Japan yw Miwako, mae'n fyfyriwr coleg. Ar hyn o bryd mae hi'n astudio ym Mharc Star Optics. Ei math gwaed yw Math B. Ei chytser yw Capricorn, y maes nwy yw bwa du, plu du ac olwynion les, y hoff fwyd yw ramen, reis cig eidion, garlleg, stunt yn nofio (Yn enwedig y strôc glöyn byw).
Mewn gwirionedd, mae hi'n berson tawel, aeddfed. Rwy'n hoff iawn o ffilm y fampir. Pan ddynwaredodd ddelwedd y fampir, roedd hi'n falch, yn wenwynig, yn falch ac yn ddi-ofn. Yn yr ystafell gysgu, bydd yn dangos yr ochr aeddfedrwydd. Fel eilun yr ysgol, mae hi'n galw ei hun yn "Miss Miwako" ac yn "Oedolyn Miwako". Ei mantra yw "Ydych chi am gael eich sugno gan oedolion Miwako?" "Byddwch yn ofalus bod Miwako yn eich sugno chi!"
Mae hi'n hoffi defnyddio sawl ffurf negyddol i gadarnhau, er enghraifft: "Ni allaf eich bendithio am byth, ~" "Nid wyf yn golygu na all Miwako gytuno ~", gan ddatgelu ei chymeriad da mewn lletchwithdod.
Mae gan Japan un o'r menywod harddaf yn y byd. Mae eu harddwch yn deillio nid yn unig o ymddangosiad ond hefyd o rinwedd. Maent yn cael eu parchu ac yn swil, ac maen nhw'n ymgorfforiad perffaith o ferched. Fel y clywsom mewn chwedlau a straeon dirgel yn unig. Dyma'r ddol rhyw Siapaneaidd orau erioed.
Mae doliau rhywiol nid yn unig yn darparu boddhad anfodlon i bobl iach, ond hefyd yn gwneud llawer o bethau. Gallant hefyd helpu pobl â phroblemau neu broblemau penodol y mae angen mynd i'r afael â hwy. Mae hi mor rhywiol, gydag ychydig o gistiau bywiog, os ydych chi'n eu hoffi yn ysgafn ac yn rhywiol, mae'n berffaith i chi.
Mae hi'n hollol brydferth ac yn edrych yn union fel merch Siapaneaidd go iawn (neu hyd yn oed yn fwy rhywiol). Ei brest, gwallt, gwefusau ... Mae'r sylw i fanylion yn anhygoel. Dychmygwch fenyw gwrtais, ufudd y mae ei hwyneb a'i chorff yn brydferth, ei chorff. Mae ei llygaid yn gwrtais, mae'r pum synhwyrau yn ddeniadol, ac fel bob amser, yn wir.
Gwnaeth y lluniau o ddol rhyw fy synnu’n llwyr, nad yw’n digwydd yn aml iawn. Fodd bynnag, pan welais luniau o'r fath harddwch Japaneaidd am y tro cyntaf, roeddwn i'n gwybod bod yn rhaid i mi ofalu amdani. Wedi'i gwneud o ddeunyddiau o ansawdd uchel, mae hi'n sicrhau bod eich bywyd rhywiol yn ategu'r fagina, yr anws a'r geg go iawn. Nid yw hi'n gwrthsefyll o gwbl, ac ni fydd hi'n blino cael rhyw gyda chi.

Mae cwmni o Japan yn honni ei fod wedi cyrraedd lefel newydd wrth ddatblygu’r doliau mwyaf realistig sy’n edrych gyda chroen realistig ac ymddangosiad llygad go iawn. Dywed gweithgynhyrchwyr fod eu casgliad doliau wedi'u gwneud o silicon o ansawdd uchel mor realistig fel nad oes gwahaniaeth ar yr olwg gyntaf.
Beth ydych chi'n ei feddwl o'r Wraig Iseldireg Japaneaidd swrrealaidd? Ydych chi'n meddwl eu bod yn effeithio ar ein delwedd fel cefnogwyr anime a diwylliant Japan? Y peth pwysicaf yw, a ydych chi eisiau un?
Nid yw'r doliau hyn yn chwyddadwy ac fe'u gwerthir o dan yr enw "Japanese Dutch Wives", sef enw dol rhywiol yn Japaneaidd, ac ymffrostiwyd yn y cyfryngau nad yw prynu dol eisiau cariad go iawn mwyach.

Allweddeiriau Cysylltiedig â Gwraig Iseldireg Siapaneaidd