DUW DYDD GWENER

Rhif ffôn:+1(804)579-0949 E-bost: urdollsshop@gmail.com

Unol Daleithiau sexdolls-mewn-stoc

Pob Dol Rhyw Mewn Stoc yn Cludo O'r Tu Mewn i'r UD

Bydd Doliau Rhyw Warws yr Unol Daleithiau yn cael eu Anfon O Yma:  C / O 18501 Arenth Ave , Dinas Diwydiant, CA 91748

Porwch ein warws helaeth o ddoliau rhyw lleol (o'r UD) y gellir eu danfon i chi o fewn dyddiau.Awgrym siop Urdolls: sgroliwch i lawr i ddarganfod mwy o ddoliau stoc UD dilys newydd sbon 100% rhad.
Mantais Dol Rhyw Mewn Stoc:
Stoc yn UDA.
Dosbarthu cyflym, Amser Cyflenwi UDA 3 i 5 diwrnod busnes.
100% Di-risg.
Cynnyrch newydd.
Pris Rhad.
Llongau rhad ac am ddim.

**Mae'r prisiau a ddangosir ar gyfer doliau rhyw mewn stoc yn derfynol ac ni ellir eu defnyddio mwyach ar gyfer hyrwyddiadau na gostyngiadau. Mae amseroedd cludo ar gyfer doliau rhyw stoc yn berthnasol i orchmynion yr UD yn unig.

Nodiadau Ar Doliau Rhyw Mewn Stoc U.S

Cwestiynau Am Ddoliau Mewn Stoc yr Unol Daleithiau:

A ellir cludo doliau rhyw wedi'u stocio i bob gwlad?
Yn anffodus, mae ein warws yng Nghaliffornia UDA, felly dim ond i'r Unol Daleithiau y gellir danfon doliau mewn stoc Dim ond ar gael ar gyfer archebion UDA.
 
Sawl diwrnod sydd ei angen arnaf i dderbyn y doliau rhyw mewn stoc?
Pan fyddwch yn prynu dol mewn stoc, byddwch fel arfer yn derbyn y ddol o fewn 2-3 ddiwrnod gwaith os yw eich cyfeiriad cludo yn yr Unol Daleithiau.
 
Pam mae doliau rhyw stoc yn cael eu cludo mor gyflym?
Bydd doliau rhyw arferol yn cael eu cynhyrchu ar ôl gosod y gorchymyn, yr amser cynhyrchu yw 3-7 diwrnod, ac yna'n cael ei gludo o Tsieina i'r Unol Daleithiau, yn gyffredinol mae'n cymryd 3-20 diwrnod. Mae ein doliau stoc i bob pwrpas yn hepgor yr amser gweithgynhyrchu sydd ei angen ar gyfer doliau arferol, yn cludo'r doliau i warws yr UD ymlaen llaw, ac yn eu cludo'n uniongyrchol o warws yr UD. O'ch pryniant i'ch derbynneb, dim ond 2-3 diwrnod yw'r amser sydd ei angen.
 
Pam fod doliau rhyw mewn stoc gymaint yn rhatach?
Mae doliau rhyw cyffredin yn cael eu cludo'n unigol o Tsieina i'r Unol Daleithiau, naill ai mewn awyren neu ar y môr, ac mae'r gost yn uchel. Ond mae cludo swmp yn arbed llawer o arian, rydym yn llongio'r doliau rhyw mwyaf poblogaidd i'n warws yn yr Unol Daleithiau mewn swmp, felly bydd costau cludo fesul doli rhyw mewn stoc yn sylweddol is. Er bod y doliau rhyw stoc yn rhad, mae'r ansawdd yn dda iawn.
 
A yw ansawdd doliau rhyw stoc yn wahanol i ddoliau arferol?
Mae ein doliau rhyw stoc yn seiliedig ar y doliau rhyw mwyaf poblogaidd ar y farchnad a 100% newydd sbon. Ar wahân i'r dull cludo, mae doliau rheolaidd a doliau stoc yr un peth. Wedi'i gynhyrchu gan yr un gwneuthurwr, mae'r ddau wedi'u gwneud o radd feddygol TPE a silicon, felly gallwch chi brynu'ch dol yn hyderus.
 
A allaf addasu fy dol os yw mewn stoc?
Yn anffodus, ni ellir addasu doliau rhyw stoc o ran ymarferoldeb na manylion. Mae angen pennu addasu cynnyrch cyn ei gynhyrchu a'i gwblhau yn ystod y broses gynhyrchu, tra bod doliau rhyw spot yn gynhyrchion gorffenedig a gynhyrchir mewn patrwm sefydlog ac nid ydynt yn cefnogi addasu. A dyna unig anfantais doliau rhyw stoc.

Mae siop Urdolls yn eich annog i:

* Gwaherddir plygu coesau y dol cariad am amser hir.
* Oherwydd priodweddau arbennig y deunydd dol rhyw, mae'n hawdd ei liwio, felly peidiwch â gwisgo dillad tywyll.
* Peidiwch â defnyddio hylifau llidus fel diheintyddion ac alcohol i ddiheintio a glanhau'r Dol Go Iawn. Dylai dioddefwyr alergedd brofi'r cynnyrch cyn ei ddefnyddio.
* Peidiwch â golchi'r fagina gyda'r faucet. Gwaherddir glanhau'r wyneb mewn ardaloedd mawr. Os oes smotiau ar wyneb y ddol go iawn, gallwch ddefnyddio swab cotwm wedi'i drochi mewn remover colur a'i dynnu'n araf.
* Peidiwch â rhoi eich traed ar 180 gradd. Gwaherddir codi dwylo am gyfnod hir. Pan fydd dol rhyw nad yw'n sefyll yn cael ei gorfodi i sefyll, mae asgwrn y droed yn tyllu'r croen. Dylid ei adfer i'w safle gwreiddiol cyn gynted â phosibl ar ôl ei ddefnyddio.

Ynglŷn â Chynnal a Chadw Doliau Go Iawn Mewn Stoc 

  Os oes olew ar wyneb y ddol rhyw, mae hyn yn normal. Sychwch yn ysgafn a rhoi talc arno gyda lliain sych.
   Os yw wyneb y ddol go iawn wedi'i staenio â baw a staeniau, gwnewch waith cynnal a chadw yn achlysurol. Mae'r cyfnod cynnal a chadw yn amrywio o berson i berson, ac argymhellir ei berfformio unwaith y mis.
  Mae cymalau doliau rhyw yn parhau i fod wedi'u plygu am amser hir, a bydd wrinkles yn ymddangos ar yr wyneb. Fodd bynnag, mae'r dol rhyw mae gan ei hun elastigedd da ac mae'r ddol yn cael ei chadw mewn safle estynedig. Ar ôl ychydig, mae'r wrinkles yn gwanhau ac yn diflannu. Os yw wyneb y ddol go iawn yn fudr, gallwch ei olchi â sebon, gel cawod, ac ati Unwaith y bydd yr wyneb yn sych, rhowch bowdr talc i'r ddol.
  Y colur rydyn ni'n ei wneud ar ei gyfer Real Doll yn dod mewn lliw arbennig, yn ddiarogl, heb fod yn wenwynig, ac nid yw'n dod i ffwrdd yn hawdd. Gall defnyddio gormod o rym achosi colli gwallt ac afliwio. Unwaith y bydd prynwyr wedi pylu gall ei drwsio gyda'n harweiniad. Gall doliau cariad addasu a chymhwyso colur cyffredinol fel minlliw a gwrid. Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â gwasanaeth cwsmeriaid.

 

Eitemau fesul Tudalen:

Trefnu Fesul:

Dod o hyd i fwy

Chwiliadau Poblogaidd

Cyhoeddiad Dolliau Rhyw Go Iawn

Mwy

Black Friday Sex Doll Brand Sale Casgliad Siopa Ar-lein

NO.16

2022-11-20 22:30:29

Dyma gasgliad o'r holl weithgarwch brandio cyfredol ar y wefan hon. Bob mis rydym yn ymdrechu i ddarparu cynigion amrywiol i ddefnyddwyr, a gall cynhyrchwyr doliau rhyw sy'n cymryd rhan amrywio o bryd i'w gilydd. Yn fyr, yma fe welwch unrhyw frand o weithgareddau doli rydych chi eu heisiau, byddwn yn parhau i ddiweddaru ...

Cynnal parti doliau rhyw Calan Gaeaf mawreddog

NO.15

2021-10-22 22:04:23

Fe wnaethon ni gynnal gwisg Calan Gaeaf gêm sgwid mawreddog yn rhywle yn yr Unol Daleithiau, ac mae croeso i chi gymryd rhan, lle gwnaethon ni arddangos llawer o ddoliau rhyw yn gwisgo gwisgoedd gŵyl sanctaidd. Cyn gynted ag y byddwch chi'n cyrraedd lleoliad y parti, fe welwch y wrach Calan Gaeaf yn gyntaf. Enw'r wrach yw Sabrina, Sabri ...

Sut i ofalu am ddoliau rhyw?

NO.14

2021-05-25 22:47:14

Mae faint o flynyddoedd y gellir defnyddio'r ddol urdolls yn dibynnu ar gyflwr y defnydd a'r gofal. Mae doliau rhyw sy'n cael eu defnyddio a'u symud yn aml yn fwy tueddol o wisgo a rhwygo. Rydym yn deall bod eich dol rhyw yn fuddsoddiad, felly rydym wedi llunio rhai awgrymiadau i gynnal ansawdd a bywyd eich rhyw dol ...