DUW DYDD GWENER

Rhif ffôn:+1(804)579-0949 E-bost: urdollsshop@gmail.com

Pwy Ddyfeisiodd Doliau Rhyw a Gwneud Doliau Cariad Lifelike

Ynglŷn â gweithgynhyrchu doliau rhyw, mae'n debyg bod yr agweddau canlynol. Bydd yr erthygl hon yn disgrifio'r gorffennol a'r presennol o'r rhain Doliau Cariad o'r agweddau ar darddiad, lledaeniad a datblygiad doliau rhyw, a'r patrwm presennol.

Lleoliad penodol doliau rhyw cynharaf - dol cariad tarddiad

Yn ôl cofnodion hanesyddol, nid oedd gan ddyfeisiwr gwreiddiol y ddol chwyddadwy unrhyw greawdwr penodol. Mae sôn bod rhai o'r doliau rhyw cynharaf wedi'u creu gan forwyr o Ffrainc a Sbaen yn yr 16eg ganrif, a fyddai'n cael eu hynysu ar fordeithiau hir oherwydd unigrwydd a mastyrbio traddodiadol na fyddai'n bodloni eu hanghenion biolegol, felly mae'r morwyr hyn yn rhoi'r Y cynharaf gwnaed doliau mastyrbio o frethyn wedi'i wnio neu hen ddillad, sef rhagflaenwyr doliau rhyw heddiw.

Yn Rhyw yn Ein Hamser , mae Bloch yn ysgrifennu: Mae un o'r ymddangosiadau dogfenedig cynharaf o ddoliau rhyw artiffisial yn dyddio'n ôl i 1908, ac yn hyn o beth gallwn gyfeirio at odineb a ddylanwadwyd gan ddynwarediad artiffisial o'r corff dynol neu rannau unigol o'r corff dynol . Yn y maes hwn o dechnoleg erotig yn bodoli y Vulcansons go iawn, mecaneg glyfar sy'n gwneud cyrff gwrywaidd neu fenywaidd cyflawn allan o rwber a deunyddiau plastig eraill, fel morwyr dynion neu fenywod, gallant gyflawni godineb. Yr hyn sy'n fwy arbennig yw bod yr organau atgenhedlu yn cael eu cynrychioli mewn ffordd ddilys. Mae hyd yn oed secretion chwarren Bartholin yn cael ei ddynwared gan "tiwb niwmatig" llawn olew. Yn yr un modd, mae dyfeisiau hylif ac addas yn dynwared semen sydd wedi'i alldaflu. Gwerthwyd yr android hwn mewn gwirionedd yng nghatalogau gweithgynhyrchwyr penodol "Nwyddau Rwber ym Mharis".

doliau dynion rhyw i oedolion

Fodd bynnag, ym 1918 gwnaeth yr artist Oscar Kokoschka ddol rhyw maint bywyd ar gyfer gwneuthurwr doliau rhyw Almaeneg, ond nid oedd y gwneuthurwr doliau rhyw yn fodlon â'r ddol rhyw a dinistrio'r dol go iawn mewn gwledd.

Dosbarthu a datblygu doliau rhyw

Ym 1930, "tad doliau rhyw modern" - gwthiodd yr artist swrrealaidd Almaeneg Hans Bellmer ddylanwad doliau rhyw ymhellach i'r dyfodol. Cynlluniodd Bellmer dair doli rhyw goeth. Gwnaeth y byd celf rhyngwladol bryd hynny tonnau'n gyflym, a gelwir y cyfnod hwn hefyd yn "gyfnod ffyniant dol rhyw".

Fodd bynnag, mae rhywfaint o ddadlau mewn hanes ynghylch pwy wnaeth y doliau rhyw, gan fod adroddiad bod "Yr Almaen Natsïaidd," y blaid Natsïaidd dan arweiniad Adolf Hitler, wedi gwneud doliau rhyw i filwyr yn ystod yr Ail Ryfel Byd. Ond dim ffynhonnell ddibynadwy Cadarnhawyd, bellach yn cael ei ystyried yn sgam.

O gwmpas dyddiau cynnar aflonyddwch domestig yn yr Iseldiroedd, gwerthodd yr Iseldiroedd rai o'r doliau hyn i'r Japaneaid am resymau hanesyddol ac economaidd, ac mae'r term "gwraig Iseldireg" yn dal i gael ei ddefnyddio i gyfeirio at ryw yn niwydiant diwylliant pornograffig Japan heddiw. Mae ffynhonnell y doliau, a heddiw Doli rhyw Japaneaidd wedi datblygu'n dda iawn, a'r diwydiant doliau rhyw cyfan.

lady gaga Doll Irontech

Yn ddiweddarach ar ddiwedd yr 20fed ganrif, nid oedd pobl yn fodlon â'r dechnoleg cynhyrchu doliau rhyw presennol, felly ar ôl sawl naid dechnolegol mewn cynhyrchu. Erbyn y 1970au, finyl, latecs, a silicon oedd y deunyddiau a ddefnyddiwyd amlaf ar gyfer gwneud doliau rhyw; roedd silicon, yn arbennig, yn caniatáu gradd uwch o realaeth, gan wneud doliau rhyw silicon yn anhygoel o fyw.

Tirwedd Marchnad Dol Go Iawn Heddiw

Mae marchnad doliau rhyw heddiw yn llawn o bob math o ddoliau rhyw newydd, a doliau rhyw rhad meddiannu cyfran fawr o ddoliau rhyw. O safbwynt materol, mae doliau rhyw chwyddadwy, doliau rhyw TPR, a torso dol rhyw Y tri math hyn o berthnasau. Mae'n gymharol rhad ac yn gymharol gost-effeithiol, a'r deunyddiau mwy poblogaidd yw doliau rhyw tpe a doliau rhyw silicon, sy'n boeth iawn yn y farchnad doliau rhyw.

dol rhyw ai porn

Gyda datblygiad y byd, bydd mwy a mwy o ddoliau rhyw traddodiadol, a bydd mwy a mwy o ddoliau rhyw ffug a ffug ar y farchnad, wedi'u llenwi â llawer o arogleuon cythruddo, yn enwedig annymunol, nid yw'n hawdd eu glanhau, ac ati. I'r nifer helaeth o gwsmeriaid doliau rhyw, heb os, mae'n drychineb hanesyddol, ac mae hefyd yn dwyll, ond mae yna hefyd rai masnachwyr cydwybodol, megis y doliau rhyw a werthir gan urdolls, sy'n ffurfiol iawn. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, gallwch hefyd gysylltu â Mae'r gwasanaeth cwsmeriaid yn gofyn am wybodaeth benodol fel fideos doli rhyw, lluniau ffatri doliau rhyw, ac ati, i amddiffyn eich hawliau cyfreithiol yn y ffynhonnell.

gŵr yn prynu gwraig dol rhyw yn ofidus

Os na ellir dod o hyd i'r ddol rhyw rydych chi ei heisiau ar ein gwefan, cliciwch ar y dol rhyw arferol tudalen i gysylltu â'n gwasanaeth cwsmeriaid proffesiynol. , megis cyffredin Doliau WMDoll Irontech, ac ati Rydym yn asiant doli rhyw proffesiynol a ffurfiol, p'un a ydych chi'n hoffi silicon pur Doll ZelexDol XYCOLO neu fel steil elf Doll MOZU, gallwn eich bodloni.

dol rhyw acinadol rhyw bywiog

Os nad ydych chi'n hoffi'r aros hir ac eisiau cael y ddol gariad rydych chi ei eisiau yn gyflym, cliciwch ar y dudalen O UDA, mae'r doliau yma i gyd Mewn doliau rhyw stoc, nid oes angen aros am amser hir, y cyflymaf yw 3-5 diwrnod, a'r arafaf yw 7- Mewn 10 diwrnod, bydd eich dol rhyw brynedig yn cael ei gyflwyno i chi. Beth ydych chi'n aros amdano?

Mewn gwirionedd, nid oes rhaid i ni ymchwilio i bwy a wnaeth doliau rhyw, oherwydd rydym i gyd yn gwybod bod ymddangosiad doliau rhyw yn duedd a thueddiad mewn hanes, nawr o ddoliau rhyw mastyrbio i ddoliau rhyw chwyddadwy, doliau rhyw TPR, Tpe doliau rhywDoll Rhyw Silicôn ac AI-Tech doliau rhyw nawr, boed yn ddoliau rhyw traddodiadol neu doliau rhyw smart, yn darparu gwasanaethau dibynadwy i bob artist ag anghenion corfforol neu ryw addurniadol. Gallwch chi bob amser ymddiried yn y siop urdolls, dim ond doliau rhyw trwyddedig y mae urdolls yn eu gwerthu, gwrthod nwyddau ffug.

Gadael sylw

* Meysydd gofynnol

Sylwadau post

Tagiau Newyddion

Cyhoeddiad Dolliau Rhyw Go Iawn

Mwy

Black Friday Sex Doll Brand Sale Casgliad Siopa Ar-lein

NO.16

2022-11-20 22:30:29

Dyma gasgliad o'r holl weithgarwch brandio cyfredol ar y wefan hon. Bob mis rydym yn ymdrechu i ddarparu cynigion amrywiol i ddefnyddwyr, a gall cynhyrchwyr doliau rhyw sy'n cymryd rhan amrywio o bryd i'w gilydd. Yn fyr, yma fe welwch unrhyw frand o weithgareddau doli rydych chi eu heisiau, byddwn yn parhau i ddiweddaru ...

Cynnal parti doliau rhyw Calan Gaeaf mawreddog

NO.15

2021-10-22 22:04:23

Fe wnaethon ni gynnal gwisg Calan Gaeaf gêm sgwid mawreddog yn rhywle yn yr Unol Daleithiau, ac mae croeso i chi gymryd rhan, lle gwnaethon ni arddangos llawer o ddoliau rhyw yn gwisgo gwisgoedd gŵyl sanctaidd. Cyn gynted ag y byddwch chi'n cyrraedd lleoliad y parti, fe welwch y wrach Calan Gaeaf yn gyntaf. Enw'r wrach yw Sabrina, Sabri ...

Sut i ofalu am ddoliau rhyw?

NO.14

2021-05-25 22:47:14

Mae faint o flynyddoedd y gellir defnyddio'r ddol urdolls yn dibynnu ar gyflwr y defnydd a'r gofal. Mae doliau rhyw sy'n cael eu defnyddio a'u symud yn aml yn fwy tueddol o wisgo a rhwygo. Rydym yn deall bod eich dol rhyw yn fuddsoddiad, felly rydym wedi llunio rhai awgrymiadau i gynnal ansawdd a bywyd eich rhyw dol ...

Cynhyrchion Doliau Rhyw Realistig Poblogaidd